Шрифт

Последование Утрени Великой Пятницы для домашнего (келейного) совершения

После́дование у́трени во Великого Пятка

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас.

Ами́нь. Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Три́жды).

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, И́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй. (Три́жды).

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х. Да святи́тся И́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́, и на земли́. Хлеб наш насу́щный даждь нам днесь и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим, и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй. (12). Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

И посе́м чтет обы́чная у́тренния псалмы́ ти́хо и ко́сно, за е́же кади́ти свяще́ннику вся лю́ди.

Услы́шит тя Госпо́дь в день печа́ли, защи́тит тя И́мя Бо́га Иа́ковля. По́слет ти по́мощь от Свята́го, и от Сио́на засту́пит тя. Помяне́т вся́ку же́ртву твою́, и всесожже́ние твое́ ту́чно бу́ди. Даст ти Госпо́дь по се́рдцу твоему́, и весь сове́т твой испо́лнит. Возра́дуемся о спасе́нии твое́м, и во И́мя Го́спода Бо́га на́шего возвели́чимся: испо́лнит Госпо́дь вся проше́ния Твоя́. Ны́не позна́х, я́ко Спа́се Госпо́дь Христа́ Своего. Услы́шит Его́ с Небесе́ Свята́го Своего́, в си́лах спасе́ние десни́цы Его́. Си́и на колесни́цах, и си́и на ко́нех: мы же во И́мя Го́спода Бо́га на́шего призове́м. Ти́и спя́ти бы́ша и падо́ша, мы же воста́хом и испра́вихомся. Го́споди, спаси́ царя и услы́ши ны, во́ньже а́ще день призове́м Тя.

Го́споди, си́лою Твое́ю возвесели́тся царь и о спасе́нии Твое́м возрадуется зело. Жела́ние се́рдца его́ дал еси́ ему́ и хоте́ния устну́ его́ не́си лиши́л его́. Я́ко предвари́л еси́ его́ благослове́нием благосты́нным, положи́л еси́ на главе́ его́ вене́ц от ка́мене че́стна. Живота́ проси́л есть у Тебе́, и дал еси́ ему́ долготу́ дний, во век ве́ка. Ве́лия сла́ва его́ Спа́сением Твои́м, сла́ву и велеле́пие возложи́ши на него́. Я́ко да́си ему́ благослове́ние во век ве́ка, возвесели́ши его́ ра́достию с лице́м Твои́м. Я́ко царь упова́ет на Го́спода, и ми́лостию Вы́шняго не подви́жится. Да обря́щется рука́ Твоя́ всем враго́м Твои́м, десни́ца Твоя́ да обря́щет вся ненави́дящыя Тебе́. Я́ко положи́ши их, я́ко пещь о́гненную, во вре́мя лица́ Твоего́: Госпо́дь гне́вом Свои́м смяте́т я, и снесть их огнь. Плод их от земли́ погуби́ши, и се́мя их от сыно́в челове́ческих. Я́ко уклони́ша на Тя зла́я, помы́слиша сове́ты, и́хже не возмо́гут соста́вити. Я́ко положи́ши я хребе́т во избытцех Твои́х, угото́виши лице́ их. Вознеси́ся, Го́споди, си́лою Твое́ю, воспое́м и пое́м си́лы Твоя́.

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Три́жды).

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, И́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй. (Три́жды).

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х. Да святи́тся И́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный даждь нам днесь и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим, и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

И тропари́ сия́:

Спаси́, Го́споди, лю́ди Твоя́ и Благослови́ достоя́ние Твое́: побе́ды на сопроти́вныя да́руя и Твое́ сохраня́я Кресто́м Твои́м жи́тельство.

Сла́ва: Вознесы́йся на Крест во́лею, тезоимени́тому Твоему́ но́вому жи́тельству щедро́ты Твоя́ да́руй, Христе́ Бо́же: возвесели́ нас си́лою Твое́ю, побе́ды дая́ нам на супоста́ты, посо́бие иму́щым Твое́ ору́жие ми́ра – непобеди́мую побе́ду.

И́ ны́не: Предста́тельство стра́шное и непосты́дное, не пре́зри, Блага́я, моли́тв на́ших, Всепе́тая Богоро́дице, утверди́ правосла́вных жи́тельство: спаси́ ве́рныя лю́ди Твоя́ и пода́ждь им с Небесе́ побе́ду, зане́ родила́ еси́ Бо́га, Еди́на Благослове́нная.

Сла́ва в вы́шних Бо́гу и на земли́ мир, в челове́цех благоволе́ние. (Три́жды).

Го́споди, устне́ мой отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. (Два́жды).

Го́споди, что́ ся умно́жиша стужа́ющии ми? Мно́зи востаю́т на мя. Мно́зи глаго́лют души́ мое́й: несть спасе́ния ему́ в Бо́зе его́. Ты же, Го́споди, засту́пник мой еси́, сла́ва моя́, и вознося́й главу́ мою́. Гла́сом мои́м ко Го́споду воззва́х, и услы́ша мя от горы́ Святы́я Своея́. Аз усну́х, и спах, воста́х, я́ко Госпо́дь засту́пит мя. Не убою́ся от тем люде́й, о́крест напа́дающих на мя. Воскресни́, Го́споди, спаси́ мя, Бо́же мой. Яко́ Ты порази́л еси́ вся вражду́ющыя ми всу́е: зу́бы гре́шников сокруши́л еси́. Госпо́дне есть спасе́ние, и на лю́дех Твои́х благослове́ние Твое́. Аз усну́х, и спах, воста́х, я́ко Госпо́дь засту́пит мя.

Го́споди, да не я́ростию Твое́ю обличи́ши мене́, ниже́ гне́вом Твои́м нака́жеши мене́. Я́ко стре́лы Твоя́ унзо́ша во мне, и утверди́л еси́ на мне ру́ку Твою́. Несть исцеле́ния в пло́ти мое́й, от лица́ гне́ва Твоего́; несть ми́ра в косте́х мои́х, от лица́ грех мои́х. Я́ко беззако́ния моя́ превзыдо́ша главу́ мою́, я́ко бре́мя тя́жкое отяготе́ша на мне. Возсмерде́ша и согни́ша ра́ны моя́ от лица́ безу́мия моего́. Постра́дах и сляко́хся до конца́, весь день се́туя хожда́х. Я́ко ля́двия моя́ напо́лнишася поруга́ний, и несть исцеле́ния в пло́ти мое́й. Озло́блен бых, и смири́хся до зела, рыка́х от воздыха́ния се́рдца моего́. Го́споди, пред Тобо́ю все жела́ние мое́, и воздыха́ние мое́ от Тебе́ не утаи́ся. Се́рдце мое́ смяте́ся, оста́ви мя си́ла моя́, и свет о́чию мое́ю, и той несть со мно́ю. Друзи мои́ и и́скреннии мои́, пря́мо мне прибли́жишася и ста́ша. И бли́жнии мои́ отдале́че мене́ ста́ша, и нужда́хуся и́щущии ду́шу мою́, и и́щущии зла́я мне глаго́лаху су́етная, и льсти́вным весь день поуча́хуся. Аз же я́ко глух не слы́шах: и я́ко нем не отверза́яй уст свои́х. И бых я́ко челове́к не слы́шай и не и́мый во усте́х свои́х обличе́ния. Я́ко на Тя, Го́споди, упова́х. Ты услы́шиши, Го́споди Бо́же мой. Я́ко рех: да не когда́ пора́дуют ми ся врази́ мои́, и внегда́ подви́жатися нога́м мои́м, на мя велере́чеваша. Я́ко аз на ра́ны гото́в, и боле́знь моя́ пре́до мно́ю есть вы́ну. Я́ко беззако́ние мое́ аз возвещу́, и попеку́ся о гресе́ мое́м. Врази́ же мои́ живу́т, и укрепи́шася па́че мене́, и умно́жишася ненави́дящии мя без пра́вды. Воздаю́щий ми зла́я воз блага́я, оболга́ху мя, зане́ гоня́х благосты́ню. Не оста́ви мене́, Го́споди Бо́же мой, не отступи́ от Мене́. Вонми́ в по́мощь мою́, Го́споди спасе́ния моего́. Не оста́ви мене́, Го́споди Бо́же мой, не отступи́ от Мене́. Вонми́ в по́мощь мою́, Го́споди спасе́ния моего́.

Бо́же, Бо́же мой, к Тебе́ у́тренюю, возжада́ Тебе́ душа́ моя́, коль мно́жицею Тебе́ плоть моя́, в земли́ пу́сте и непрохо́дне и безво́дне. Та́ко во святе́м яви́хся Тебе́, ви́дети си́лу Твою́ и сла́ву Твою́. Я́ко лу́чши ми́лость Твоя́, па́че живо́т, устне́ мои́ похвали́те Тя. Та́ко благословлю́ Тя в животе́ мое́м, о И́мени Твое́м воздежу́ ру́це мои́. Я́ко от ту́ка и ма́сти да испо́лнится душа́ моя́, и устна́ма ра́дости восхва́лят Тя уста́ моя́. А́ще помина́х Тя на посте́ли мое́й, на у́тренних поуча́хся в Тя. Я́ко был еси́ Помо́щник мой, и в кро́ве крилу́ Твое́ю возра́дуюся. Прильпе́ душа́ моя́ по Тебе́, мене́ же прия́т десни́ца Твоя́. Ти́и же всу́е иска́ша ду́шу мою́, вни́дут в преиспо́дняя земли́. Предадя́тся в ру́ки ору́жия, ча́сти ли́совом бу́дут. Царь же возвесели́тся о Бо́зе, похва́лится всяк клены́йся Им, я́ко загради́шася уста́ глаго́лющих непра́ведная. На у́тренних поуча́хся в Тя, я́ко был еси́ Помо́щник мой, и в кро́ве крилу́ Твое́ю возра́дуюся. Прильпе́ душа́ моя́ по Тебе́, мене́ же прия́т десни́ца Твоя́.

Сла́ва, и ны́не: Аллилу́иа, Аллилу́иа, Аллилу́иа, сла́ва Тебе́, Боже́. (Три́жды, без покло́нов).

Го́споди, поми́луй. (Три́жды).

Сла́ва, и ны́не:

Го́споди Бо́же спасе́ния моего́, во дни воззва́х и в нощи́ пред Тобо́ю. Да вни́дет пред Тя моли́тва моя́, приклони́ ухо Твое́ к моле́нию Моему́. Я́ко испо́лнися зол душа́ моя́, и живо́т мой а́ду прибли́жися. Привмене́н бых с низходя́щими в ров, бых я́ко челове́к без по́мощи, в ме́ртвых свобо́дь. Я́ко я́звеннии спя́щий во гро́бе, и́хже не помяну́л еси́ ктому́, и ти́и от руки́ Твоея́ отринове́ни бы́ша. Положи́ша мя в ро́ве преиспо́днем, в те́мных и се́ни сме́ртней. На мне утверди́ся я́рость Твоя́, и вся во́лны Твоя́ наве́л еси́ на мя. Уда́лил еси́ зна́емых мои́х от Мене́, положи́ша мя ме́рзость себе́, пре́дан бых, и не исхожда́х. О́чи мои́ изнемого́сте от нищеты́, воззва́х к Тебе́, Го́споди, весь день, возде́х к Тебе́ ру́це мои́. Еда́ ме́ртвыми твори́ши чудеса́? Или́ вра́чеве воскреся́т и испове́дятся Тебе́? Еда́ пове́сть кто во гро́бе ми́лость Твою́, и и́стину Твою́ в поги́бели? Еда́ позна́на бу́дут во тьме чудеса́ Твоя́ и пра́вда Твоя́ в земли́ забве́нней? И аз к Тебе́, Го́споди, воззва́х, и у́тро моли́тва моя́ предвари́т Тя. Вску́ю, Го́споди, отре́еши ду́шу мою́, отвраща́еши лице́ Твое́ от Мене́? Нищ есмь аз, и в труде́х от ю́ности мое́й, возне́с же ся, смири́хся и изнемого́х. На мне приидо́ша гне́ви Твои́, устраше́ния Твоя́ возмути́ша мя. Обыдо́ша мя, я́ко вода́, весь день одержа́ша мя вку́пе. Уда́лил еси́ от Мене́ дру́га и и́скренняго, и зна́емых мои́х от страсте́й. Го́споди Бо́же спасе́ния моего́, во дни воззва́х, и в нощи́ пред Тобо́ю. Да вни́дет пред Тя моли́тва моя́, приклони́ ухо Твое́ к моле́нию моему́.

Благослови́, душе́ моя́, Го́спода, и вся вну́тренняя моя́, И́мя Свято́е Его́. Благослови́, душе́ моя́, Го́спода, и не забыва́й всех воздая́ний Его́, очища́ющаго вся беззако́ния твоя́, исцеля́ющаго вся неду́ги твоя́, избавля́ющаго от истле́ния живо́т твой, венча́ющаго тя ми́лостию и щедро́тами, исполня́ющаго во благи́х жела́ние твое́, обнови́тся я́ко о́рля ю́ность твоя́. Творяй ми́лостыни Госпо́дь, и судьбу́ всем оби́димым. Сказа́ пути́ Своя́ Моисе́ови, сыново́м Изра́илевым хоте́ния Своя́. Щедр и Ми́лостив Госпо́дь, Долготерпели́в и Многоми́лостив. Не до конца́ прогне́вается, ниже́ в век вражду́ет. Не по беззако́нием на́шим сотвори́л есть нам, ниже́ по грехо́м на́шим возда́л есть нам. Я́ко по высоте́ небе́сней от земли́, утверди́л есть Госпо́дь ми́лость Свою́ на боя́щихся Его́. Ели́ко отстоя́т восто́цы от за́пад, уда́лил есть от нас беззако́ния на́ша. Я́коже ще́дрит оте́ц сы́ны, уще́дри Госпо́дь боя́щихся Его́. Я́ко Той позна́ созда́ние на́ше, помяну́, я́ко персть есмы́. Челове́к, я́ко трава́ дни́е его́, я́ко цвет се́льный, та́ко отцвете́т. Яко́ дух про́йде в нем, и не бу́дет, и не позна́ет ктому́ ме́ста своего́. Ми́лость же Госпо́дня от ве́ка и до ве́ка на боя́щихся Его́, и пра́вда Его́ на сыне́х сыно́в, храня́щих заве́т Его́, и по́мнящих за́поведи Его́ твори́ти я. Госпо́дь на Небеси́ угото́ва Престо́л Свой, и Ца́рство Его́ все́ми облада́ет. Благослови́те Го́спода вси А́нгели Его́, си́льнии кре́постию, творя́щий сло́во Его́, услы́шати глас слове́с Его́. Благослови́те Го́спода вся Си́лы Его́, слуги́ Его́, творя́щии во́лю Его́. Благослови́те Го́спода вся дела Его́. На вся́ком ме́сте влады́чествия Его́, Благослови́, душе́ моя́, Го́спода. На вся́ком ме́сте влады́чествия Его́, Благослови́, душе́ моя́, Го́спода.

Го́споди, услы́ши моли́тву мою́, внуши́ моле́ние мое́ во и́стине Твое́й, услы́ши мя в пра́вде Твое́й. И не вни́ди в суд с рабо́м Твои́м, я́ко не оправди́тся пред Тобо́ю всяк живый. Я́ко погна враг ду́шу мою́, смирил есть в зе́млю живо́т мой. Посади́л мя есть в те́мных, я́ко ме́ртвыя ве́ка, и уны́ во мне дух мой, во мне смяте́ся се́рдце мое́. Помяну́х дни дре́вния, поучи́хся во всех де́лех Твои́х, в творе́ниих руку́ Твое́ю поуча́хся. Возде́х к Тебе́ ру́це мои́, душа́ моя́, я́ко земля́ безво́дная Тебе́. Скоро услы́ши мя, Го́споди, исчезе́ дух мой. Не отврати́ лица Твоего́ от Мене́, и уподо́блюся низходя́щым в ров. Слыша́ну сотвори́ мне зау́тра ми́лость Твою́, я́ко на Тя упова́х. Скажи́ мне, Го́споди, путь, во́ньже пойду́, я́ко к Тебе́ взях ду́шу мою́. Изми́ мя от враг мои́х, Го́споди, к Тебе́ прибего́х. Научи́ мя твори́ти во́лю Твою́, я́ко Ты еси́ Бог мой. Дух Твой Благи́й наста́вит мя на зе́млю пра́ву. И́мене Твоего́ ра́ди, Го́споди, живи́ши мя, пра́вдою Твое́ю изведе́ши от печа́ли ду́шу мою́, И ми́лостию Твое́ю потреби́ши враги́ моя́, и погуби́ши вся стужа́ющыя души́ мое́й, я́ко аз раб Твой есмь. Услы́ши мя, Го́споди, в пра́вде Твое́й, и не вни́ди в суд с рабо́м Твои́м. Услы́ши мя, Го́споди, в пра́вде Твое́й, и не вни́ди в суд с рабо́м Твои́м. Дух Твой благи́й наставит мя на зе́млю пра́ву.

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Аллилу́иа, Аллилу́иа, Аллилу́иа, сла́ва Тебе́, Бо́же. (Три́жды).

Аллилу́иа, на глас 8.

Стихи́ же глаго́лются сия́:

Стих 1: От но́щи у́тренюет дух мой к Тебе́, Бо́же, зане́ свет повеле́ния Твоя́ на земли́.

Стих 2: Пра́вде научи́теся жи́вущии на земли́.

Стих 3: За́висть прии́мет лю́ди ненака́занныя.

Стих 4: Приложи́ им зла, Го́споди, приложи́ зла сла́вным земли́.

И по ко́емждо стисе́ пою́т: Аллилу́иа. (Три́жды).

Посе́м тропа́рь, глас то́йже:

Егда́ сла́внии ученицы́ на умове́нии ве́чери просвеща́хуся, тогда́ Иу́да злочести́вый сребролю́бием неду́говав омрача́шеся, и беззако́нным судия́м Тебе́ пра́веднаго Судию́ предае́т. Виждь име́ний рачи́телю, сих ра́ди удавле́ние употреби́вша. Бежи́ несы́тыя души́, учи́телю та́ковая дерзнувшия: И́же о всех Благи́й, Го́споди, сла́ва Тебе́.

Сла́ва: И ны́не: Егда́ сла́внии ученицы́ на умове́нии ве́чери просвеща́хуся, тогда́ Иу́да злочести́вый сребролю́бием неду́говав омрача́шеся, и беззако́нным судия́м Тебе́ пра́веднаго Судию́ предае́т. Виждь име́ний рачи́телю, сих ра́ди удавле́ние употреби́вша. Бежи́ несы́тыя души́, учи́телю та́ковая дерзнувшия: И́же о всех Благи́й, Го́споди, сла́ва Тебе́.

От Иоа́нна Свята́го Ева́нгелиа чте́ние (зачало 46).

Сла́ва Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́.

1-е Ева́нгелие Святы́х Страсте́й:

Рече́ Госпо́дь Свои́м ученико́м: ны́не просла́вися Сын Челове́ческий, и Бог просла́вися о Нем. А́ще Бог просла́вися о Нем, и Бог просла́вит Его́ в Себе́, и а́бие просла́вит Его́. Ча́дца, еще́ с ва́ми ма́ло есмь: взы́щете Мене́, и я́коже Рех иуде́ом, я́ко а́може Аз иду́, вы не мо́жете приити́: и вам глаго́лю ны́не. За́поведь но́вую даю́ вам, да лю́бите друг дру́га: я́коже возлюби́х вы, да и вы лю́бите себе́. О сем разуме́ют вси, я́ко Мои́ ученицы́ есте́, а́ще любо́вь и́мате ме́жду собо́ю. Глаго́ла Ему́ Си́мон Петр: Го́споди, ка́мо и́деши, отвеща́ ему́ Иису́с: а́може Аз иду, не мо́жеши ны́не по Мне ити́, последи́ же по Мне и́деши. Глаго́ла Ему́ Петр: Го́споди, почто́ не могу́ ны́не по Тебе́ ити? Ны́не ду́шу мою́ за Тя положу́. Отвеща́ ему́ Иису́с: ду́шу ли твою́ за Мя положи́ши? Ами́нь, ами́нь глаго́лю тебе́: не возгла́си́т але́ктор, до́ндеже отве́ржешися Мене́ три́щи. Да не смуща́ется се́рдце ва́ше: ве́руйте в Бо́га, и в Мя ве́руйте. В дому́ Отца́ Моего́ оби́тели мно́ги суть: а́ще ли же ни, рекл бых вам: иду угото́вати ме́сто вам. И а́ще угото́влю ме́сто вам, па́ки прииду́, и пои́му вы к Себе́: да иде́же есмь Аз, и вы бу́дете. И а́може Аз иду́, ве́сте, и путь ве́сте. Глаго́ла ему́ Фома́: Го́споди, не ве́мы, ка́мо и́деши; и ка́ко мо́жем путь ве́дети? Глаго́ла ему́ Иису́с: Аз есмь Путь и И́стина, и Живо́т: никто́же Прии́дет ко Отцу́, то́кмо Мно́ю. А́ще Мя бы́сте зна́ли, и Отца́ Моего́ зна́ли бы́сте у́бо: и отсе́ле позна́ете Его́, и ви́десте Его́. Глаго́ла Ему́ Фили́пп: Госпо́ди, покажи́ нам Отца́, и довле́ет нам. Глаго́ла ему́ Иису́с: толи́ко вре́мя с вами́ есмь, и не позна́л еси́ Мене́, Фили́ппе? Ви́девый Мене́, ви́де Отца́: и ка́ко ты глаго́леши, покажи́ нам Отца́? Не ве́руеши ли, я́ко Аз во Отце́, и Оте́ц во Мне есть? Глаго́лы, я́же Аз глаго́лю вам, о Себе́ не глаго́лю: Оте́ц же во Мне пребыва́яй, той твори́т дела́. Ве́руйте Мне, я́ко Аз во Отце́, и Оте́ц во Мне: а́ще ли же ни, за та дела ве́ру ими́те Ми. Ами́нь, ами́нь глаго́лю вам: ве́руяй в Мя, дела́, я́же Аз творю́, и той сотвори́т, и бо́льша сих сотвори́т, я́ко Аз ко Отцу́ Моему́ гряду́. И е́же а́ще что про́сите от Отца́ о И́мени Мо́ем, то сотворю́: да просла́вится Оте́ц в Сы́не. И а́ще чесо́ про́сите во И́мя Мое́, Аз сотворю́. А́ще лю́бите Мя, за́поведи Моя́ соблюди́те. И Аз умолю́ Отца́, и ино́го Уте́шителя даст вам, да бу́дет с ва́ми в век: Дух И́стины, Его́же мир не мо́жет прия́ти, я́ко не ви́дит Его́, ниже́ знает Его́: вы же зна́ете Его́, я́ко в вас пребыва́ет, и в вас бу́дет. Не оста́влю вас си́ры, прииду́ к вам. Еще́ мало, и мир ктому́ не ви́дит Мене́, вы же ви́дите Мя: я́ко Аз живу́, и вы жи́ви бу́дете. В той день разуме́ете вы, я́ко Аз во Отце́ Мое́м, и вы во Мне, и Аз в вас. Име́яй за́поведи Моя́ и соблюда́яй их, той есть любя́й Мя: а любя́й Мя, возлю́блен бу́дет Отце́м Мои́м: и Аз возлюблю́ его́, и явлю́ся ему́ Сам. Глаго́ла Ему́ Иу́да, не Искарио́тский: Го́споди, и что бысть, я́ко нам хо́щеши яви́тися, а не ми́рови? Отвеща́ Иису́с, и рече́ ему́: а́ще кто лю́бит Мя, сло́во Мое́ соблюде́т: и Оте́ц Мой возлю́бит его́, и к Нему́ прии́дема, и оби́тель у Него́ сотвори́ма. Не любяй Мя, слове́с Мои́х не соблюда́ет: и сло́во, е́же слы́шасте, несть Мое́, но посла́вшаго Мя Отца́. Сия́ глаго́лах вам, в вас сый. Уте́шитель же Дух Святы́й, Его́же по́слет Оте́ц во И́мя Мое́, Той вы научи́т всему́, и воспомяне́т вам вся, я́же Рех вам. Мир оставля́ю вам, мир Мой даю́ вам: не я́коже мир дае́т, Аз даю́ вам. Да не смуща́ется се́рдце ваше, не устраша́ет. Слы́шасте, я́ко Аз Рех вам: иду́ и прииду́ к вам. А́ще бы́сте люби́ли Мя, возра́довалися бысте у́бо, я́ко рех, иду́ ко Отцу́: я́ко Оте́ц Мой бо́лий Мене́ есть. И ны́не Рех вам, пре́жде да́же не бу́дет, да егда́ бу́дет, ве́ру и́мете. Ктому́ не мно́го глаго́лю с ва́ми: гряде́т бо сего́ ми́ра князь, и во Мне не и́мать ничесо́же. Но да разуме́ет мир, я́ко люблю́ Отца́, и я́коже запове́да Мне Оте́ц, Та́ко творю: воста́ните, и́дем отсю́ду. Аз есмь Лоза́ и́стинная, и Оте́ц Мой де́латель есть. Вся́ку ро́згу о Мне не творя́щую плода́, и́змет ю: и вся́ку творя́щую плод отреби́т ю́, да мно́жайший плод принесе́т. Уже вы чи́сти есте́ за сло́во, е́же глаго́лах вам. Бу́дите во Мне, и Аз в вас: я́коже розга́ не мо́жет плода́ сотвори́ти о себе́, а́ще не бу́дет на лозе́, та́ко и вы, а́ще во Мне не пребу́дете. Аз есмь Лоза́, вы же ро́ждие: и и́же бу́дет во Мне, и Аз в нем, той сотвори́т плод мног: я́ко без Мене́ не мо́жете твори́ти ничесо́же. А́ще кто во Мне не пребу́дет, изве́ржется вон я́коже розга́, и изсы́шет и собира́ют ю́, и во огнь влага́ют, и сгара́ет. А́ще пребу́дете во Мне, и глаго́лы Мои́ в вас пребу́дут: ему́же а́ще хо́щете проси́те, и бу́дет вам. О сем просла́вися Оте́ц Мой, да плод мног сотворите́, и бу́дете Мои ученицы́. Я́коже возлюби́ Мя Оте́ц, и Аз возлюби́х вас, бу́дите в любви́ Мое́й. А́ще за́поведи Моя́ соблюде́те, пребу́дете в любви́ Мое́й: я́коже Аз за́поведи Отца́ Моего́ соблюдо́х, и пребыва́ю в Его́ любви́. Сия́ глаго́лах вам, да ра́дость Моя́ в вас бу́дет, и ра́дость ва́ша испо́лнится. Сия́ есть за́поведь Моя́, да лю́бите друг дру́га, я́коже возлюби́х вы. Бо́льши сея́ любве́ никто́же и́мать, да кто ду́шу свою́ положи́т за дру́ги Своя́. Вы дру́зи Мои́ есте́, а́ще творите́, ели́ка Аз запове́даю вам. Не ктому́ вас глаго́лю рабы́, я́ко раб не весть, что́ твори́т госпо́дь его́: вас же реко́х дру́ги, я́ко вся, я́же слы́шах от Отца́ Моего́, сказа́х вам. Не вы Мене́ избра́сте, но Аз избра́х вас, и положи́х: да вы и́дете, и плод принесе́те, и плод ваш пребу́дет: да его́же а́ще про́сите от Отца́ во И́мя Мое́, даст вам. Си запове́даю вам, да лю́бите друг дру́га. А́ще мир вас ненави́дит, ве́дите, я́ко Мене́ пре́жде вас возненави́де. А́ще от ми́ра бы́сте бы́ли, мир у́бо свое люби́л бы: я́коже от ми́ра не́сте, но Аз избра́х вы от ми́ра, сего́ ра́ди ненави́дит вас мир. Помина́йте сло́во, е́же Аз Рех вам: несть раб бо́лий Го́спода своего́. А́ще Мене́ изгна́ша, и вас изжену́т: а́ще сло́во Мое соблюдо́ша, и ва́ше соблюду́т. Но сия́ вся творя́т вам за И́мя Мое́, я́ко не ве́дят Посла́вшаго Мя. А́ще не бых прише́л, и глаго́лал им, греха́ не бы́ша име́ли: ны́не же вины́ не и́мут о гресе́ свое́м. Ненави́дяй Мене́, и Отца́ Моего́ ненави́дит. А́ще дел не бых сотвори́л в них, и́хже ин никто́же сотвори́, греха́ не бы́ша име́ли: ны́не же и ви́деша, и возненави́деша Мене́ и Отца́ Моего́. Но да сбу́дется сло́во пи́санное в зако́не их: я́ко возненави́деша Мя ту́не. Егда́ же прии́дет Уте́шитель, Его́же Аз послю́ вам от Отца́, Дух И́стины, и́же от Отца́ исхо́дит, Той свиде́тельствует о Мне. И вы же свиде́тельствуете, я́ко искони́ со Мно́ю есте́. Сия́ глаго́лах вам, да не соблазните́ся. От со́нмищ иждену́т вы. Но прии́дет час, да всяк, и́же убие́т вы, мни́тся слу́жбу приноси́ти Бо́гу. И сия́ сотворя́т, я́ко не позна́ша Отца́, ни Мене́. Но сия́ глаго́лах вам, да егда́ прии́дет час, помина́йте се, я́ко Аз Рех вам: сих же вам испе́рва не рех, я́ко с ва́ми бех. Ны́не же иду́ к посла́вшему Мя, и никто́же от вас вопроша́ет Мене́: ка́мо и́деши? Но я́ко сия́ глаго́лах вам, ско́рби испо́лних сердца́ ва́ша. Но Аз и́стину вам глаго́лю: у́не есть вам, да Аз иду́. А́ще бо не иду́ Аз, Уте́шитель не прии́дет к вам: а́ще ли же иду́, послю́ Его́ к вам. И прише́д Он, обличи́т мир о гресе́, и о пра́вде, и о суде́. О гресе́ у́бо, я́ко не ве́руют в Мя. О пра́вде же, я́ко ко Отцу́ Моему́ иду́, и ктому́ не ви́дите Мене́. О суде́ же, я́ко князь ми́ра сего́ осужде́н бысть. Еще́ мно́го и́мам глаго́лати вам, но не мо́жете носи́ти ны́не. Егда́ же прии́дет Он, Дух И́стины, наста́вит вы на вся́ку и́стину. Не о Себе́ бо глаго́лати и́мать, но ели́ка а́ще услы́шит, глаго́лати и́мать, и гряду́щая возвести́т вам. Он Мя просла́вит, я́ко от Моего́ прии́мет, и возвести́т вам. Вся, е́лика и́мать Оте́ц, Моя́ суть: сего́ ра́ди рех, я́ко от Моего́ прии́мет, и возвести́т вам. Вма́ле, и ктому́ не ви́дите Мене́, и па́ки вма́ле, и у́зрите Мя, я́ко иду́ ко Отцу́. Ре́ша же от учени́к Его́ к себе́: что есть сие́, е́же глаго́лет нам, вма́ле, и не ви́дите Мене́: и па́ки вма́ле, и у́зрите Мя, и я́ко Аз иду́ ко Отцу́? Глаго́лаху у́бо, что́ сие́ есть е́же глаго́лет, вма́ле? Не ве́мы, что́ глаго́лет. Разуме́ же Иису́с, я́ко хотя́ху Его́ вопроша́ти, и рече́ им: о сем ли стяза́етеся ме́жду собо́ю, я́ко рех: вма́ле, и не ви́дите Мене́: и па́ки вма́ле, и у́зрите Мя. Ами́нь, ами́нь глаго́лю вам, я́ко воспла́четеся и возрыда́ете вы, а мир возра́дуется: вы же печа́льни бу́дете, но печа́ль ва́ша в ра́дость бу́дет. Жена́, егда́ ражда́ет, скорбь и́мать, я́ко прии́де год ея́: егда́ же роди́т отроча́, ктому́ не по́мнит ско́рби за ра́дость, я́ко роди́ся челове́к в мир. И вы же печа́ль и́мате у́бо ны́не: па́ки же узрю́ вы, и возра́дуется се́рдце ва́ше, и ра́дости вашея́ никто́же во́змет от вас: И в той день Мене́ не вопро́сите ничесо́же. Ами́нь, ами́нь глаго́лю вам: я́ко ели́ка а́ще чесо́ про́сите от Отца́ во и́мя Мое́, даст вам. Досе́ле не проси́сте ничесо́же во и́мя Мое́. Проси́те, и прии́мите, да ра́дость ва́ша испо́лнена бу́дет. Сия́ в при́тчах глаго́лах вам: но прии́дет час, егда́ ктому́ в при́тчах не глаго́лю вам, но я́ве о Отце́ возвещу́ вам. В той день во И́мя Мое́ вопро́сите: и не глаго́лю вам, я́ко Аз умолю́ Отца́ о вас. Сам бо Оте́ц лю́бит вы, я́ко вы Мене́ возлюби́сте, и ве́ровасте, я́ко Аз от Бога изыдо́х. Изыдо́х от Отца́, и приидо́х в мир: и па́ки оставля́ю мир, и иду́ ко Отцу́. Глаго́лаша Ему́ ученицы́ Его́: се ны́не не обину́яся глаго́леши, а при́тчи никоея́же не глаго́леши. Ны́не ве́мы, я́ко ве́си вся, и не тре́буеши, да кто́ тя вопроша́ет: о сем ве́руем, я́ко от Бо́га изше́л еси́. Отвеща́ им Иису́с: ны́не ли ве́руете? Се гряде́т час, и ны́не прии́де, да разы́дется ко́ждо во сво́я, и Мене́ еди́наго оста́вите: и несмь еди́н, я́ко Оте́ц со Мно́ю есть. Сия́, глаго́лах вам, да во Мне мир и́мате. В ми́ре ско́рбни бу́дете: но дерза́йте, я́ко Аз победи́х мир. Сия́ глаго́ла Иису́с, и возведе́ о́чи Свои́ на не́бо, и рече́: О́тче, прии́де час, просла́ви Сы́на Твоего́, да и Сын Твой просла́вит Тя. Я́коже дал еси́ Ему́ власть вся́кия пло́ти, да вся́ко е́же дал еси́ Ему́, даст им живо́т ве́чный. Се же есть живо́т ве́чный, да зна́ют Тебе́ Еди́наго и́стиннаго Бо́га, и Его́же послал еси́ Иису́с Христа́. Аз просла́вих Тя на земли́, де́ло соверши́х, е́же дал Мне да сотворю́. И ны́не просла́ви Мя Ты, О́тче, у Тебе́ Самаго́ сла́вою, ю́же име́х у Тебе́ пре́жде мир не бысть. Яви́х И́мя Твое́ челове́ком, и́хже дал еси́ Мне от ми́ра: Твои́ бе́ша, и Мне их дал еси́, и сло́во Твое́ сохрани́ша. Ны́не разуме́ша, я́ко вся, ели́ка дал еси́ Мне, от Тебе́ суть. Я́ко глаго́лы, и́хже дал еси́ Мне, дах им: и ти́и прия́ша, и разуме́ша вои́стинну, я́ко от Тебе́ изыдо́х, и ве́роваша, я́ко Ты Мя посла. Аз о сих молю: не о всем ми́ре молю, но о тех, и́хже дал еси́ Мне, я́ко Твои́ суть. И Моя́ вся, Твоя́ суть и Твоя́ Моя́: и просла́вихся в них. И ктому́ несмь в ми́ре, и си́и в ми́ре суть, и Аз к Тебе́ гряду́. О́тче Святы́й, соблюди́ их во И́мя Твое́, и́хже дал еси́ Мне, да бу́дут еди́но я́коже и Мы. Егда́ бех с ни́ми в ми́ре, Аз соблюда́х их во и́мя Твое́, и́хже дал еси́ Мне, сохрани́х, и никто́же от них поги́бе, то́кмо сын поги́бельный, да сбу́дется Писа́ние. Ны́не же к Тебе́ гряду, и Сия́ глаго́лю в ми́ре, да и́мут ра́дость Мою́ испо́лнену в себе́. Аз дах им сло́во Твое́, и мир возненави́де их, я́ко не суть от ми́ра, я́коже и Аз от ми́ра несмь. Не молю, да во́змеши их от ми́ра, но да соблюде́ши их от неприя́зни. От ми́ра не суть, я́коже и Аз от ми́ра несмь. Святи́ их во и́стину Твою́: сло́во Твое́ и́стина есть. Я́коже Мене́ послал еси́ в мир, и Аз посла́х их в мир. И за них Аз свящу́ Себе́, да и ти́и бу́дут свяще́ни во и́стину. Не о сих же молю́ то́кмо, но и о ве́рующих словесе́ их ра́ди в Мя. Да вси еди́но суть, я́коже Ты, О́тче, во Мне, и Аз в Тебе́, да и ти́и в нас еди́но бу́дут: да и мир ве́ру и́мет, я́ко Ты Мя посла́л еси́. И Аз сла́ву, ю́же дал еси́ Мне, дах им: да бу́дут еди́но, я́коже Мы еди́но есма. Аз в них, и Ты во Мне, да бу́дут сверше́ни во еди́но; и да разуме́ет мир, я́ко Ты Мя посла́, и возлюби́л еси́ их, я́коже Мене́ возлюби́л еси́. О́тче, и́хже дал еси́ Мне, хощу́, да иде́же есмь Аз, и ти́и бу́дут со Мно́ю, да ви́дят сла́ву Мою́, ю́же дал еси́ Мне, я́ко возлюби́л Мя еси́ пре́жде сложе́ния ми́ра. О́тче Пра́ведный, и мир Тебе́ не позна́. Аз же Тя позна́х, и сий позна́ша, я́ко Ты Мя посла́. И сказа́х им И́мя Твое́, и скажу́: да лю́бы, е́юже Мя еси́ возлюби́л в них бу́дет, и Аз в них. И Сия́ рек Иису́с, изы́де со ученики́ Свои́ми на он пол пото́ка Ке́дрска. Иде́же бе вертогра́д, во́ньже вни́де Са́м и ученицы́ Его́.

Сла́ва долготерпе́нию Твоему́, Го́споди.

По чте́нии же Ева́нгелиа, а́бие пое́м антифо́ны.

Антифо́н 1, глас 8:

Кня́зи лю́дстии собра́шася на Го́спода, и на Христа́ Его́.

Сло́во законопресту́пное возложи́ша на Мя, Го́споди, Го́споди, не оста́ви Мене́.

Чу́вствия на́ша чи́ста Христо́ви предста́вим, и я́ко дру́зи Его́, ду́шы на́ша пожре́м Его́ ра́ди, и не попече́ньми жите́йскими соугнета́емся я́ко Иу́да, но в кле́тех на́ших возопии́м: О́тче наш, И́же на Небесе́х, от лука́ваго изба́ви нас.

Сла́ва: И ны́не: Де́ва родила́ еси́ Неискусобра́чная, и Де́ва пребыла́ еси́ Ма́ти Безневе́стная, Богоро́дице Мари́е, Христа́ Бога на́шего моли спасти́ся нам.

Антифо́н 2, глас 6:

Тече́ глаго́ля Иу́да беззако́нным кни́жником: что́ мне хо́щете да́ти, и аз вам преда́м Его́? Среди́ же совещава́ющих Сам стоя́л еси́ неви́димо Совещава́емый: Сердцеве́дче, пощади́ ду́шы на́ша.

Ми́лостию Бо́гови послу́жим, я́ко же Мари́а на ве́чери, и не стя́жим сребролю́бия, я́ко Иу́да: да всегда́ со Христо́м Бо́гом бу́дем.

Сла́ва: И ны́не: Его́же родила́ еси́, Де́во, неизрече́нно, вы́ну я́ко Человеколю́бца не преста́й моля́щи, да от бед спасе́т вся к Тебе́ прибега́ющыя.

Антифо́н 3, глас 2:

Ла́зарева ра́ди воста́ния, Го́споди, оса́нна Тебе́ зва́ху де́ти евре́йския, Человеколю́бче: беззако́нный же Иу́да не восхоте́ разуме́ти.

На ве́чери Твое́й, Христе́ Бо́же, ученико́м Твои́м предглаго́лал еси́, еди́н от вас преда́ст Мя: беззако́нный же Иу́да не восхоте́ разуме́ти.

Иоа́нну вопроси́вшу: Го́споди, предая́й Тя кто́ есть? того́ хле́бом показа́л еси́: беззако́нный же Иу́да не восхоте́ разуме́ти.

На три́десятих сре́бреницех, Го́споди, и на лобза́нии льсти́вном, иска́ху иуде́е уби́ти Тя: беззако́нный же Иу́да не восхоте́ разуме́ти.

На умове́нии Твое́м, Христе́ Бо́же, ученико́м Твои́м повеле́л еси́: си́це твори́те, я́коже ви́дите, беззако́нный же Иу́да не восхоте́ разуме́ти.

Бди́те и моли́теся, да не вни́дете в напасть, учеником Твои́м, Христе Бо́же наш, глаго́лал еси́: беззако́нный же Иу́да не восхоте́ разуме́ти.

Сла́ва: И ны́не: Спаси́ от бед рабы Твоя́, Богоро́дице, я́ко вси по Бо́зе к Тебе́ прибега́ем, я́ко неруши́мей стене́ и предста́тельству.

Посе́м пое́тся седа́лен, глас 7:

На ве́чери ученики́ пита́я, и притворе́ние преда́ния ве́дый, на ней Иу́ду обличи́л еси́, неиспра́вленна у́бо сего́ ве́дый, позна́ти же всем хотя, я́ко во́лею преда́лся еси́, да мир исхити́ши от чу́ждаго, Долготерпели́ве, сла́ва Тебе́.

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху.

Долготерпели́ве, сла́ва Тебе́.

И ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

На ве́чери ученики́ пита́я, и притворе́ние преда́ния ве́дый, на ней Иу́ду обличи́л еси́, неиспра́вленна у́бо сего́ ве́дый, позна́ти же всем хотя, я́ко во́лею преда́лся еси́, да мир исхити́ши от чу́ждаго, Долготерпели́ве, сла́ва Тебе́.

Го́споди, поми́луй. (Три́жды).

От Иоа́нна Свята́го Ева́нгелиа чте́ние (зачало 58).

Сла́ва Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́.

И 2-е Ева́нгелие Святы́х Страсте́й:

Во вре́мя о́но, изы́де Иису́с со ученики́ Свои́ми на он пол пото́ка Ке́дрска, иде́же бе вертогра́д, во́ньже вни́де Са́м и ученицы́ Его́. Ве́дяше же Иу́да предаяй Его́ ме́сто: я́ко мно́жицею собира́шеся Иису́с ту со ученики́ Свои́ми. Иу́да же прие́м спи́ру, и от архиере́й и фарисе́й слуги́, прии́де та́мо со свети́лы и свеща́ми и ору́жии. Иису́с же ве́дый вся гряду́щая Нань, изше́д рече́ им: кого́ и́щете? Отвеща́ша Ему́: Иису́са Назоре́а. Глаго́ла им Иису́с: Аз есмь. Стоя́ше же и Иу́да, и́же предая́ше Его́, с ни́ми. Да я́коже рече́ им: Аз есмь, идо́ша вспя́ть, и падо́ша на земли́. Па́ки же вопроси́ их Иису́с: кого́ и́щете? они́ же ре́ша: Иису́са Назоре́а. Отвеща́ Иису́с: Рех вам, я́ко Аз есмь. А́ще у́бо Мене́ и́щете, оста́вите сих ити́. Да сбу́дется сло́во, е́же рече́: я́ко и́хже дал еси́ Мне́, не погуби́х от них никого́же. Си́мон же Петр, и́мый нож, извлече́ Его́ и уда́ри архиере́ова раба́, и уре́за ему́ ухо десно́е: бе же Иимя рабу Малх. Рече́ же Иису́с Петро́ви: вонзи́ нож в но́жницу. Ча́шу юже даст Мне Оте́ц, не и́мам ли пи́ти ея́? Спи́ра же и ты́сящник, и слуги́ иуде́йския я́ша Иису́са, и связа́ша Его́. И ведо́ша Его́ ко А́нне пе́рвее: бе бо тесть Каиа́фе, и́же бе архиере́й ле́ту тому́. Бе же Каиа́фа да́вый сове́т иуде́ом, я́ко у́не есть еди́ному челове́ку умре́ти за лю́ди. По Иису́се же идя́ше Си́мон Петр, и други́й учени́к: учени́к же той бе зна́ем архиере́ови, и вни́де со Иису́сом во двор архиере́ов. Пе́тр же стоя́ше при две́рех вне: изы́де у́бо учени́к той, и́же бе зна́ем архиере́ови, и рече́ две́рнице, и введе́ Петра́. Глаго́ла же раба́ две́рница Петро́ви: Еда́ и ты учени́к еси́ Челове́ка Сего́? Глаго́ла он: несмь. Стоя́ху же раби́ и слуги́ огнь сотво́рше, я́ко зима бе, и гре́яхуся: бе же с ни́ми Петр стоя́ и гре́яся. Архиере́й же вопроси́ Иису́са о ученице́х Его́, и о уче́нии Его́. Отвеща ему́ Иису́с: Аз не обину́яся глаго́лах миру: Аз всегда́ учах на со́нмищих, и в це́ркви, иде́же всегда́ иуде́е сне́млются: и тай не глаго́лах ничесо́же. Что Мя вопроша́еши? Вопроси́ слы́шавших, что́ глаго́лах им: се си́и ве́дят, я́же Рех Аз. Сия́ же ре́кшу Ему́, еди́н от предстоя́щих слуг уда́ри в лани́ту Иису́са, рек: та́ко ли отвещава́еши архиере́ови? Отвеща́ ему́ Иису́с: а́ще зле глаго́лах, свиде́тельствуй о зле: а́ще ли до́бре, что́ Мя бие́ши? Посла же Его́ А́нна свя́зана к Каиа́фе архиере́ови. Бе же Си́мон Петр стоя́ и гре́яся. Ре́ша же ему́: Еда́ и ты от ученик Его́ еси́? Он же отве́ржеся, и рече́: несмь. Глаго́ла един от раб архиере́ов, ю́жика сый, ему́же Петр уре́за ухо: не аз ли тя ви́дех в вертогра́де с Ним? Па́ки у́бо Петр отве́ржеся, и а́бие пе́тел возгла́си́. Ведо́ша же Иису́са от Каиа́фы в прето́р, бе же утро: и тий не внидо́ша в прето́р, да не оскверня́тся, но да ядя́т па́сху.

Сла́ва долготерпе́нию Твоему́, Го́споди.

И а́бие пое́м антифо́н 4, глас 5:

Днесь Иу́да оставля́ет Учителя, и прие́млет диа́вола, ослепля́ется стра́стию сребролю́бия, отпада́ет Све́та омраче́нный: ка́ко бо можа́ше зре́ти, свети́ло прода́вый на три́десятих сре́бреницех? Но нам возсия́ страда́вый за мир, к Нему́же возопии́м: пострада́вый и сострада́вый челове́ком, Го́споди, сла́ва Тебе́.

Днесь Иу́да притворя́ет благоче́стие, и отчужда́ется дарова́ния, сый учени́к, быва́ет преда́тель: во обы́чном лобза́нии лесть покрыва́ет, и предпочита́ет Влады́чния любве́, несмы́сленно рабо́тати сребролю́бию, наста́вник быв собо́рища беззако́ннаго: мы же иму́ще спасе́ние Христа́, Того́ просла́вим.

Глас 1: Братолюбие стя́жим я́ко во Христе́ бра́тия, а не неми́лостивное е́же к бли́жним на́шим: да не я́ко раб осу́димся неми́лостивый, пе́нязей ра́ди, и я́ко Иу́да раска́явшеся, ничто́же по́льзуемся.

Сла́ва: И ны́не: Пресла́вная о Тебе́ глаго́лашася везде́, я́ко родила́ еси́ пло́тию всех Творца́, Богоро́дице Марие́, Всепе́тая и Неискусобра́чная.

Антифо́н 5, глас 6:

Учени́к Учи́теля соглаша́ше це́ну, и на три́десятих сре́бреницех продаде́ Го́спода, лобза́нием льсти́вным преда́й Его́ беззако́нником на смерть.

Днесь глаго́лаше Зижди́тель небесе́ и земли́ Свои́м ученико́м: прибли́жися час, и приспе́ Иу́да предая́й Мене́, да никто́же отве́ржется Мене́, ви́дя Мя на Кресте́ посреде́ двою разбо́йнику: стра́жду бо я́ко челове́к, и спасу́ я́ко Человеколю́бец, в Мя ве́рующыя.

Сла́ва: И ны́не: Неизрече́нно в после́дняя заче́ншая и ро́ждшая Созда́теля Твоего́, Того́ моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

Антифо́н 6, глас 7:

Днесь бдит Иу́да преда́ти Го́спода Преве́чнаго, Спаса ми́ра, и́же от пяти́ хлеб насы́тившаго мно́жества. Днесь беззако́нный отмета́ется Учи́теля, учени́к быв, Влады́ку предаде́: сребро́м продаде́, ма́нною насы́тившаго челове́ка.

Днесь Кресту́ пригвозди́ша иуде́е Го́спода, пресе́кшаго мо́ре жезло́м, и прове́дшаго их в пусты́ню. Днесь копие́м ре́бра Его́ прободо́ша, язвами ра́нившаго их ра́ди Еги́пта: и же́лчию напои́ша, манну пи́щу им одожди́вшаго.

Го́споди, на страсть во́льную прише́д, вопия́л еси́ ученико́м Тво́им: а́ще и еди́наго часа́ не возмого́сте бде́ти со Мно́ю, ка́ко обеща́стеся умре́ти Мене́ ра́ди? Поне́ Иуду зри́те, ка́ко не спит, но тщи́тся преда́ти Мя беззако́нным. Воста́ните, моли́теся, да не кто Мене́ отве́ржется, зря Мене́ на Кресте́. Долготерпели́ве, сла́ва Тебе́.

Сла́ва: И ны́не: Ра́дуйся, Богоро́дице, невмести́маго в небесе́х вмести́вшая во утро́бе Твое́й, ра́дуйся, Де́во, проро́ков пропове́дание, Е́юже нам возсия́ Еммануи́л: ра́дуйся, Ма́ти Христа́ Бо́га.

Та́же седа́лен, глас 7:

Кий тя о́браз, Иу́до, преда́теля Спа́су соде́ла? Еда́ от ли́ка тя апо́стольска разлучи́? Еда́ дарова́ния исцеле́ний лиши́? Еда́ со о́неми вечеря́в, – тебе́ от трапе́зы отри́ну? Еда́ иных ноги умыв, – твои́ же презре́? о коли́ких благ непа́мятлив был еси́! И твой у́бо неблагодарный облича́ется нрав. Того́ же безме́рное пропове́дуется долготерпе́ние и ве́лия ми́лость.

Го́споди, поми́луй. (Три́жды).

От Матфе́а Свята́го Ева́нгелиа чте́ние (зачало 109).

Сла́ва Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́.

И 3-е Ева́нгелие Святы́х Страсте́й:

Во вре́мя о́но, во́ини е́мше Иису́са ведо́ша к Каиа́фе архиере́ови, иде́же кни́жницы и ста́рцы собра́шася. Петр же идя́ше по Нем издале́ча, до двора́ архиере́ова: и вшед внутрь, седя́ше со слуга́ми: ви́дети кончи́ну. Архиере́е же и ста́рцы, и сонм весь, иска́ху лжесвиде́тельства на Иису́са, я́ко да убию́т Его́. И не обрета́ху: и мно́гим лжесвиде́телем присту́пльшым, не обрето́ша. По́слежде же приступи́ша два лжесвиде́теля, ре́ста: сей рече́: могу́ разори́ти це́рковь Бо́жию, и треми́ де́ньми созда́ти ю. И воста́в архиере́й рече́ Ему́: ничесо́же ли отвещава́еши, что си́и на Тя свиде́тельствуют? Иису́с же молча́ше. И отвеща́в архиере́й рече́ Ему́: заклина́ю Тя Бого́м живы́м, да рече́ши нам, а́ще Ты еси́ Христо́с Сын Божий? Глаго́ла ему́ Иису́с: ты рече́. Оба́че глаго́лю вам: отсе́ле у́зрите Сы́на Челове́ческаго, седя́ща одесну́ю си́лы, и гряду́ща на о́блацех небе́сных. Тогда́ архиере́й растерза́ ри́зы Своя́, глаго́ля: я́ко хулу́ глаго́ла, что еще́ тре́буем свиде́телей? Се ны́не слы́шасте хулу Его́. Что ся вам мни́т? Они́ же отвеща́вше ре́ша: пови́нен есть сме́рти. Тогда́ заплева́ша лице Его́, и па́кости Ему́ де́яху, о́бвии же за лани́ту уда́риша, глаго́люще: прорцы́ нам, Христе́: кто́ есть ударе́й Тя? Петр же вне седя́ше во дворе́, и приступи́ к нему́ еди́на рабыня, глаго́лющи: и ты бе со Иису́сом Галиле́йским. Он же отве́ржеся пред все́ми, глаго́ля: не вем что́ глаго́леши. Изше́дшу же ему́ ко врато́м, узре́ его́ другая, и глаго́ла им ту: и сей бе со Иису́сом Назоре́ом. И па́ки отве́ржеся с кля́твою, я́ко не зна́ю Челове́ка. Пома́ле же приступи́вше стоя́щий, ре́ша Петро́ви: вои́стинну и ты от них еси́, и́бо беседа твоя́ я́ве тя твори́т. Тогда́ на́чат роти́тися и кля́тися: я́ко не зна́ю Челове́ка, и а́бие пе́тел возгла́си́. И помяну́ Петр глаго́л Иису́сов, рече́нный ему́, я́ко пре́жде да́же пе́тел не возгла́си́т, трикра́ты отве́ржешися Мене́: и изше́д вон, пла́кася го́рько.

Сла́ва долготерпе́нию Твоему́, Го́споди.

Та́же пое́м антифо́н 7, глас 8:

Е́мшым Тя беззако́нным, претерпева́я си́це вопия́л еси́, Го́споди: а́ще и порази́сте Па́стыря, и расточи́сте двана́десять ове́ц ученики́ Моя́, можа́х вя́щше не́жели двана́десяте легео́нов предста́вити А́нгелов: но долготерплю́, да испо́лнятся, я́же яви́х вам проро́ки Мои́ми, безве́стная и та́йная. Го́споди, сла́ва Тебе́.

Три́щи отве́ргся Петр, а́бие рече́нное ему́ разуме́, но принесе́ к Тебе́ сле́зы покая́ния: Бо́же, очи́сти мя и спаси́ мя.

Сла́ва: И ны́не: Я́ко врата́ спаси́тельная, и рай кра́сный, и Све́та присносу́щнаго о́блак, су́щую Святу́ю Де́ву воспои́м вси глаго́люще Ей, е́же ра́дуйся.

Антифо́н 8, глас 2:

Рцы́те, беззако́ннии, что́ слы́шасте от Спа́са на́шего? Не зако́н ли положи́, и проро́ческая уче́ния? ка́ко у́бо помы́слисте Пила́ту преда́ти, И́же от Бо́га Сло́ва, и Изба́вителя душ на́ших.

Да распне́тся, вопия́ху Твои́х дарова́ний при́сно наслажда́ющийся, и злоде́я вме́сто благоде́теля проша́ху прия́ти пра́ведников уби́йцы; молча́л же еси́, Христе́, терпя́ их суро́вство, пострада́ти хотя́ и спасти́ нас, я́ко Человеколю́бец.

Сла́ва: И ны́не: Я́ко не и́мамы дерзнове́ния, за премно́гия грехи́ на́ша, ты И́же от Тебе́ ро́ждшагося, моли́, Богоро́дице Де́во: мно́го бо мо́жет моле́ние Ма́тернее ко благосе́рдию Влады́ки. Не пре́зри гре́шных мольбы́, Всечи́стая, я́ко ми́лостив есть, и спасти́ моги́й, и́же и страда́ти о нас изво́ливый.

Антифо́н 9, глас 3:

Поста́виша три́десять сре́бреников, це́ну Цене́ннаго, Его́же оцени́ша от сыно́в Изра́илевых. Бди́те и моли́теся, да не вни́дете во искуше́ние, дух у́бо бодр, плоть же немощна́, сего́ ра́ди бди́те.

Да́ша в снедь Мою́ желчь, и в жа́жду Мою́ напои́ша Мя о́цта, Ты же, Го́споди, Возста́ви Мя, и воздам им.

Сла́ва: И ны́не: И́же от язы́к, пое́м Тя, Богоро́дице Чи́стая, я́ко Христа́ Бо́га на́шего родила́ еси́, от кля́твы челове́ки Тобо́ю свобо́ждшаго.

Та́же седа́лен, глас 8:

О ка́ко Иу́да иногда́ Твой учени́к, преда́тельству поуча́шеся на Тя, свечеря́ льсти́вно, наве́тник и непра́ведник, шед рече́ свяще́нником: что́ ми подае́те, и преда́м вам о́наго, зако́н разори́вшаго и оскверни́вшаго суббо́ту? Долготерпели́ве Го́споди, сла́ва Тебе́.

Го́споди, поми́луй. (Три́жды).

От Иоа́нна Свята́го Ева́нгелиа чте́ние (зачало 59).

Сла́ва Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́.

И 4-е Ева́нгелие Святы́х Страсте́й:

Во вре́мя о́но, ведо́ша Иису́са от Каиа́фы в прето́р: бе же у́тро: и ти́и не внидо́ша в прето́р, да не оскверня́тся, но да ядя́т па́сху. Изы́де же Пи́лат к ним вон, и рече́: кую речь прино́сите на челове́ка Сего́? Отвеща́ша и ре́ша ему́: а́ще не бы был Сей злоде́й, не бы́хом пре́дали Его́ тебе́. Рече́ же им Пила́т: поими́те Его́ вы, и по зако́ну ва́шему суди́те Ему́. Ре́ша же ему́ иуде́е: нам недосто́ит уби́ти никого́же. Да сло́во Иису́сово сбу́дется, е́же рече́, назнамену́я ко́ею сме́ртию хотя́ше умре́ти. Вни́де же па́ки Пила́т в прето́р, и гласи́ Иису́са, и рече́ Ему́: Ты ли еси́ Царь иуде́йск? Отвеща́ ему́ Иису́с: о себе́ ли ты сие́ глаго́леши, или́ ини́и тебе́ реко́ша о Мне? Отвеща́ Пила́т: Еда́ аз жидови́н есмь? Род Твой и архиере́е преда́ша Тя мне, что́ еси́ сотвори́л? Отвеща́ Иису́с: Ца́рство Мое́ несть от ми́ра сего́. А́ще от ми́ра сего́ бы́ло бы Ца́рство Мое́, слуги́ Мои́ у́бо подвиза́лися бы́ша, да не пре́дан бых был иуде́ом: ны́не же Ца́рство Мое́ несть отсю́ду. Рече́ же Ему́ Пила́т: у́бо царь ли еси́ Ты? Отвеща́ Иису́с: ты глаго́леши, я́ко Царь есмь Аз. Аз на сие́ роди́хся, и на сие́ приидо́х в мир, да свиде́тельствую и́стину, и всяк, и́же есть от и́стины, послу́шает гла́са Моего́. Глаго́ла Ему́ Пила́т: что́ есть и́стина? И сие́ рек, па́ки изы́де ко иуде́ом, и глаго́ла им: аз ни еди́ныя вины́ обрета́ю в Нем. Есть же обы́чай вам, да еди́наго вам отпущу́ напасху: хо́щете ли у́бо, да отпущу́ вам Царя́ Иуде́йска? Возопи́ша же па́ки вси, глаго́люще: не Сего́, но Вара́вву: бе же Вара́вва разбо́йник. Тогда́ у́бо Пила́т поя́т Иису́са, и би Его́. И во́ини спле́тше вене́ц от те́рния, возложи́ша Ему́ на главу́, и в ри́зу багря́ну облеко́ша Его́, и глаго́лаху: ра́дуйся, Царю́ Иуде́йский. И бия́ху Его́ по лани́тома. Изы́де же па́ки вон Пила́т, и глаго́ла им: се извожу́ Его́ вам вон, да разуме́ете, я́ко в Нем ни еди́ныя вины́ обрета́ю. Изы́де же вон Иису́с, нося́ терно́вен вене́ц и багря́ну ри́зу. И глаго́ла им: Се́ Челове́к. Егда́ же ви́деша Его́ архиере́е и слуги́, возопи́ша глаго́люще: распни́, распни́ Его́. Глаго́ла им Пила́т: поими́те Его́ вы, и распни́те, аз бо не обрета́ю в Нем вины́. Отвеща́ша ему́ иуде́е: мы зако́н и́мамы, и по зако́ну на́шему до́лжен есть умре́ти, я́ко Себе́ Сы́на Бо́жия сотвори́. Егда́ же слы́ша Пила́т сие́ сло́во, па́че убоя́ся. И вни́де в прето́р па́ки, и глаго́ла Иису́сови: отку́ду еси́ Ты? Иису́с же отве́та не даде́ ему́. Глаго́ла же Ему́ Пила́т: мне ли не глаго́леши? Не ве́си ли, я́ко власть и́мам распя́ти Тя, и власть и́мам пусти́ти Тя? Отвеща́ Иису́с: не и́маши вла́сти ни еди́ныя на Мне, а́ще не бы ти дано́ свы́ше: сего́ ра́ди преда́вый Мя тебе́ бо́лий грех и́мать. От сего́ иска́ше Пила́т пусти́ти Его́. Иуде́е же вопия́ху, глаго́люще: а́ще сего́ пу́стиши, не́си друг ке́сарев. Всяк, и́же царя́ себе́ творя́й, проти́вится ке́сарю. Пила́т же, слы́шав сие́ сло́во, изведе́ вон Иису́са, и се́де на суди́щи, на ме́сте глаго́лемем Лифострото́н, евре́йски же Гавва́фа. Бе же пято́к Па́сце, час же я́ко шесты́й: и глаго́ла иуде́ом: Се Царь ваш. Они́ же вопия́ху: возми́, возми́, распни́ Его́. Глаго́ла им Пила́т: Царя́ ли ва́шего распну́! Отвеща́ша архиере́е: не и́мамы царя́, то́кмо ке́саря. Тогда́ же предаде́ Его́ им, да распне́тся.

Сла́ва долготерпе́нию Твоему́, Го́споди.

Та́же пое́м антифо́н 10, глас 6:

Одея́йся све́том я́ко ри́зою, наг на суде́ стоя́ше, и в лани́ту ударе́ние прия́т от рук, и́хже созда́: беззако́ннии же лю́дие на Кресте́ пригвозди́ша Го́спода сла́вы: тогда́ заве́са церко́вная раздра́ся, со́лнце поме́рче, не терпя́ зре́ти Бо́га досажда́ема, Его́же трепе́щут вся́ческая: Тому́ поклони́мся.

Учени́к отве́ржеся, разбо́йник возопи́: помяни́ мя, Го́споди, во Ца́рствии Твое́м.

Сла́ва: И ны́не: Умири́ мир, от Де́вы изво́ливый, Го́споди, плоть носи́ти за рабы́, да согла́сно Тебе́ славосло́вим, Человеколю́бче.

Антифо́н 11, глас 6:

За блага́я, я́же сотвори́л еси́, Христе́, ро́ду евре́йскому, распя́ти Тя осуди́ша, о́цта и же́лчи напои́вше Тя. Но даждь им, Го́споди, по дело́м их, я́ко не разуме́ша Твоего́ снизхожде́ния.

О преда́тельстве недово́льни бы́ша, Христе́, ро́ди евре́йстии, но покива́ху глава́ми свои́ми, хулу́ и руга́ние принося́ще. Но даждь им, Го́споди, по дело́м их, я́ко не разуме́ша Твоего́ смотре́ния.

Ниже́ земля́ я́ко потрясе́ся, ниже́ ка́мение я́ко разсе́деся, евре́ев увеща́ша: ниже́ церко́вная заве́са, ниже́ ме́ртвых воскресе́ние. Но даждь им, Го́споди, по дело́м их, я́ко тще́тным на Тя поучи́шася.

Сла́ва: И ны́не: Бога от Тебе́ воплоще́ннаго позна́хом, Богоро́дице Де́во, Еди́на Чи́стая, Еди́на Благослове́нная: тем непреста́нно Тя воспева́юще велича́ем.

Антифо́н 12, глас 8:

Сия́ глаго́лет Госпо́дь иуде́ом: лю́дие Мой, что́ сотвори́х вам? Или́ чим вам стужи́х? Слепцы́ ва́ша просвети́х, прокаже́нныя очи́стих, му́жа су́ща на одре́ возста́ви́х. Лю́дие Мои́, что́ сотвори́х вам? И что́ Ми возда́сте? За ма́нну, желчь: за во́ду, о́цет: за е́же люби́ти Мя, ко Кресту́ Мя пригвозди́сте. Ктому́ не терплю́ про́чее, призову́ Моя́ язы́ки, и ти́и Мя просла́вят со Отце́м и Ду́хом, и Аз им да́рую Живо́т Ве́чный.

Днесь церко́вная заве́са, на обличе́ние беззако́нных раздира́ется, и со́лнце лучи́ своя́ скрывает Влады́ку зря распина́ема.

Законополо́жницы Изра́илевы, иуде́е и фарисе́е, лик апо́стольский вопие́т к вам: се Храм, Его́же вы разори́сте: се А́гнец, Его́же вы распя́сте, и гро́бу преда́сте, но вла́стию Свое́ю воскре́се. Не льсти́теся, иуде́е: Той бо есть, И́же в мо́ри спа́сый, и в пусты́ни пита́вый: Той есть Живо́т, и Свет, и Мир ми́рови.

Сла́ва: И ны́не: Ра́дуйся, врата́ Царя́ Сла́вы, я́же Вы́шний Еди́н про́йде, и па́ки запечатле́нна оста́ви, во спасе́ние душ на́ших.

Посе́м седа́лен, глас 8:

Егда́ предста́л еси́ Каиа́фе, Бо́же, и преда́лся еси́ Пила́ту, Судие́, Небе́сныя Си́лы от стра́ха поколеба́шася. Егда́ же возне́слся еси́ на дре́во, посреде́ двою́ разбо́йнику вмени́лся еси́ с беззако́нными, Безгре́шне, за е́же спасти́ челове́ка: незлоби́ве Го́споди, сла́ва Тебе́.

Го́споди, поми́луй. (Три́жды).

От Матфе́а Свята́го Ева́нгелиа чте́ние (зачало 111).

Сла́ва Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́.

И 5-е Ева́нгелие Святы́х Страсте́й:

Во вре́мя о́но, ви́дев Иу́да преда́вый Иису́са, я́ко осуди́ша Его́, раска́явся возврати́ три́десять сре́бреники архиере́ем и ста́рцем, глаго́ля: согреши́х, преда́в кровь непови́нную. Они́ же ре́ша: что́ есть нам? Ты у́зриши. И пове́рг сре́бреники в це́ркви, отыде, и шед удави́ся. Архиере́е же прие́мше сре́бреники, ре́ша: недосто́йно есть вложи́ти их в корва́ну: поне́же цена́ кро́ве есть. Сове́т же сотво́рше купи́ша и́ми село́ скуде́льниче, в погреба́ние стра́нным. Те́мже нарече́ся село́ то, Село́ Кро́ве, до сего́ дне. Тогда́ сбы́стся рече́нное Иереми́ем проро́ком глаго́лющим: и прия́ша три́десять сре́бреник це́ну Цене́ннаго, Его́же цени́ша от сыно́в Изра́илев: И да́ша я́ на селе́ скуде́льничи, я́коже сказа́ мне Госпо́дь. Иису́с же ста пред иге́моном, и вопроси́ Его́ иге́мон, глаго́ля: Ты ли еси́ Царь Иуде́йский? Иису́с же рече́ ему́: ты глаго́леши. И егда́ Нань глаго́лаху архиере́е и ста́рцы, ничесо́же отвещава́ше. Тогда́ глаго́ла Ему́ Пила́т: не слы́шиши ли, коли́ко на Тя свиде́тельствуют? И не отвеща́ ему́ ни к еди́ному глаго́лу: я́ко диви́тися иге́мону зело́. На всяк же пра́здник обы́чай бе иге́мону отпуща́ти еди́наго наро́ду свя́зня, его́же хотя́ху. И́мяху же тогда́ свя́зана наро́чита, глаго́лемаго Вара́вву. Со́бранным же им, рече́ им Пила́т: кого́ хо́щете от обою́ отпущу́ вам, Вара́вву ли, и́ли Иису́са, глаго́лемаго Христа́? Ве́дяше бо, я́ко за́висти ра́ди преда́ша Его́. Седя́щу же ему́ на суди́щи, посла́ к Нему́ жена́ его́, глаго́лющи: ничто́же тебе́, и Пра́веднику Тому́: мно́го бо пострада́х днесь во сне Его́ ра́ди. Архиере́е же и ста́рцы наусти́ша наро́ды, да испро́сят Вара́вву, Иису́са же погубя́т. Отвеща́в же иге́мон рече́ им: кого́ хо́щете от обою́ отпущу́ вам? Они́ же ре́ша: Вара́вву. Глаго́ла им Пила́т: что́ у́бо сотворю́ Иису́су, глаго́лемому Христу́? Глаго́лаша ему́ вси: да распят бу́дет. Иге́мон же рече́: кое у́бо зло сотвори́, они́ же и́злиха вопия́ху, глаго́люще: да про́пят бу́дет. Ви́дев же Пила́т, я́ко ничто́же успева́ет, но па́че молва́ быва́ет, прие́м во́ду, умы́ ру́це пред наро́дом, глаго́ля: непови́нен есмь от кро́ве пра́веднаго Сего́, вы у́зрите. И отвеща́вше вси лю́дие ре́ша: кровь Его́ на нас и на ча́дех на́ших. Тогда́ отпусти́ им Вара́вву: Иису́са же бив, предаде́ им, да Его́ про́пнут. Тогда́ во́ини иге́моновы прие́мше Иису́са на суди́ще, собра́ша Нань все мно́жество во́ин. И совле́кше Его́, оде́яша Его́ хлами́дою червле́ною. И спле́тше вене́ц от те́рния, возложи́ша на главу́ Его́, и трость в десни́цу Его́: и покло́ншеся на коле́ну пред Ним, руга́хуся Ему́, глаго́люще: ра́дуйся, Царю́ Иуде́йский. И плю́нувше Нань, прия́ша трость, и бия́ху по главе́ Его́. И егда́ поруга́шася Ему́, совлеко́ша с Него́ багряни́цу, и облеко́ша Его́ в ри́зы Его́: и ведо́ша Его́ на пропя́тие. Исходя́ще же обрето́ша челове́ка кирине́йска, и́менем Си́мона: и сему заде́ша понести́ Крест Его́.

Сла́ва долготерпе́нию Твоему́, Го́споди.

Та́же пое́м антифо́н 13, глас 6:

Собра́ние иуде́йское у Пила́та испроси́ша распя́ти Тя, Го́споди: вины́ бо в Тебе́ не обре́тше, пови́ннаго Вара́вву свободи́ша, и Тебе́ пра́веднаго осуди́ша, скве́рнаго уби́йства грех насле́довавше. Но даждь им, Го́споди, воздая́ние их, я́ко тще́тным на Тя поучи́шася.

Его́же вся ужаса́ются и трепе́щут, и всяк язы́к пое́т Христа́, Бо́жию си́лу и Бо́жию Прему́дрость, свяще́нницы за лани́ту уда́риша, и да́ша Ему́ желчь. И вся пострада́ти изво́ли, спасти́ ны хотя́ от беззако́ний на́ших Свое́ю Кро́вию, я́ко Человеколю́бец.

Сла́ва: И ны́не: Богоро́дице, ро́ждшая Сло́вом па́че сло́ва, Созда́теля Своего́, Того́ моли́ спасти́ ду́шы на́ша.

Антифо́н 14, глас 8:

Го́споди, и́же разбо́йника спу́тника прие́мый, в кро́ви ру́це оскверни́вшаго: и нас с ним причти́, я́ко Благ и Человеколю́бец.

Мал глас испусти́ разбо́йник на кресте́, ве́лию ве́ру обре́те, во еди́ном мгнове́нии спасе́ся, и пе́рвый ра́йская врата́ отве́рз вни́де: и́же того́ покая́ние восприе́мый, Го́споди, сла́ва Тебе́.

Сла́ва: И ны́не: Ра́дуйся, А́нгелом ра́дость ми́ра прие́мшая. Ра́дуйся, ро́ждшая Творца́ Твоего́ и Го́спода, ра́дуйся, сподо́бльшаяся бы́тия Ма́ти Бо́жия.

Антифо́н 15, глас 6:

Днесь ви́сит на дре́ве, И́же на вода́х зе́млю пове́сивый: венце́м от те́рния облага́ется, И́же А́нгелов Царь: в ло́жную багряни́цу облача́ется, одева́яй не́бо о́блаки: зауше́ние прия́т, и́же во Иорда́не свободи́вый Адама: гвоздьми́ пригвозди́ся Жени́х Церко́вный: копие́м прободе́ся Сын Де́вы. Покланя́емся страсте́м Твои́м, Христе́. Покланя́емся страсте́м Твои́м, Христе́. Покланя́емся страсте́м Твои́м, Христе́: покажи́ нам и сла́вное Твое́ Воскресе́ние.

Не я́ко иуде́е празднуем, и́бо па́сха на́ша за ны пожре́ся Христо́с: но очи́стим са́ми себе́ от вся́кия скве́рны и чи́сте помо́лимся Ему́: воскресни́, Го́споди, спаси́ нас, я́ко Человеколю́бец.

Крест Твой, Го́споди, жизнь и заступле́ние лю́дем Твои́м есть, и нань наде́ющеся, Тебе́, распя́таго Бо́га на́шего, пое́м, поми́луй нас.

Сла́ва: И ны́не: Ви́дящи Тя ви́сима, Христе́, Тебе́ ро́ждшая, вопия́ше: что́ стра́нное е́же ви́жду та́инство, Сы́не Мой? Ка́ко на дре́ве умира́еши пло́тию водруже́н, жи́зни Пода́телю?

Посе́м Седа́лен, глас 4:

Искупи́л ны еси́ от кля́твы зако́нныя Честно́ю Твое́ю Кро́вию, на Кресте́ пригвозди́вся, и копие́м пробо́дся, безсме́ртие источи́л еси́ челове́ком, Спа́се наш, сла́ва Тебе́.

Го́споди, поми́луй. (Три́жды).

От Марка Свята́го Ева́нгелиа чте́ние (зачало 67).

Сла́ва Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́.

И 6-е Ева́нгелие Святы́х Страсте́й:

Во вре́мя о́но, во́ини ведо́ша Иису́са внутрь двора́, е́же есть прето́р, и созва́ша всю спи́ру. И облеко́ша Его́ в препря́ду, и возложи́ша на Него́ спле́тше терно́в вене́ц. И нача́ша целова́ти Его́ (и глаго́лати): ра́дуйся, Царю́ Иуде́йский. И бия́ху Его́ по главе́ тро́стию, и плюва́ху на Него́: и прегиба́юще коле́на покланя́хуся Ему́. И егда́ поруга́шася Ему́, совлеко́ша с Него́ препря́ду, и облеко́ша Его́ в ри́зы Своя́: и изведо́ша Его́, да про́пнут Его́. И заде́ша мимоходя́щу не́коему Си́мону Кирине́ю (гряду́щу с села́, отцу́ Алекса́ндрову и Ру́фову), да во́змет Крест Его́. И приведо́ша Его́ на Голго́фу ме́сто, е́же есть сказаемо, ло́бное ме́сто. И дая́ху Ему́ пи́ти есмирнисме́но вино́. Он же не прия́т. И распе́ншии Его́ раздели́ша ри́зы Его́, мета́юще жре́бий о них, кто что во́змет. Бе же час тре́тий, и распя́ша Его́. И бе написа́ние вины́ Его́ напи́сано: Царь Иуде́йск. И с Ним распя́ша два разбо́йника: еди́наго одесну́ю, и еди́наго ошу́юю Его́. И сбы́стся Писа́ние, е́же глаго́лет: и со беззако́нными вмени́ся. И мимоходя́щии хуля́ху Его́, покива́юще глава́ми свои́ми, и глаго́люще: уа́, разоря́яй це́рковь, и тре́ми де́ньми созида́яй: спаси́ся Сам, и сни́ди с Креста́. Та́коже и архиере́е, руга́ющеся друг ко дру́гу с кни́жники, глаго́лаху: и́ны спасе́, Себе́ ли не мо́жет спасти́? Христо́с Царь Изра́илев да сни́дет ны́не с Креста́, да ви́дим, и ве́ру и́мем Ему́.

Сла́ва долготерпе́нию Твоему́, Го́споди.

Та́же пое́м блаже́нны, глас 4:

Во Ца́рствии Твое́м помяни́ нас, Го́споди, егда́ прии́деши во Ца́рствии Твое́м.

Блаже́ни ни́щии ду́хом, я́ко тех есть Ца́рство Небе́сное.

Блаже́ни пла́чущий, я́ко ти́и уте́шатся.

Блаже́ни кро́тцыи, я́ко ти́и насле́дят зе́млю.

Блаже́ни а́лчущии и жа́ждущии пра́вды, я́ко ти́и насы́тятся.

Дре́вом Ада́м рая́ бысть изселе́н, дре́вом же Кре́стным разбо́йник в рай всели́ся: ов у́бо вкушь, за́поведь отве́рже Сотво́ршаго, ов же сраспина́ем, Бо́га Тя испове́да тая́щагося. Помяни́ и нас, Спа́се, во Ца́рствии Твое́м.

Блаже́ни ми́лостивии, я́ко ти́и поми́ловани бу́дут.

Зако́ну Творца́ от ученика́ купи́ша беззако́ннии, и я́ко законопресту́пника, того́ Пила́тову суди́щу предста́виша, зову́ще: распни́, в пусты́ни сим маннода́вшаго. Мы же праве́днаго разбо́йника подража́вше, ве́рою зове́м: помяни́ и нас, Спа́се, во Ца́рствии Твое́м.

Блаже́ни чи́стии се́рдцем, я́ко ти́и Бо́га у́зрят.

Богоуби́йц собо́р, иуде́йский язык беззако́нный к Пила́ту неи́стовне зовы́й, и глаго́лаше: распни́ Христа́ непови́ннаго, Вара́вву же па́че нам отпусти́. Мы же веща́им к Нему́ разбо́йника благоразу́мнаго глас: помяни́ и нас, Спа́се, во Ца́рствии Твое́м.

Блаже́ни миротво́рцы, я́ко ти́и сы́нове Бо́жии нареку́тся.

Живоно́сная Твоя́ ре́бра, я́ко из Еде́ма исто́чник источа́ющая, Це́рковь Твою́, Христе́, я́ко слове́сный напая́ет рай, отсю́ду разделя́яся я́ко в нача́ла, в четы́ри Ева́нгелиа, мир напая́я, тварь веселя́, и язы́ки ве́рно науча́я покланя́тися Ца́рствию Твоему́.

Блаже́ни изгна́ни пра́вды ра́ди, я́ко тех есть Ца́рство Небе́сное.

Распя́лся еси́ мене́ ра́ди, да мне источи́ши оставле́ние: прободе́н был еси́ в ре́бра, да ка́пли жи́зни источи́ши ми: гвоздьми́ пригвозди́лся еси́, да аз глубино́ю страсте́й Твои́х в высоте́ держа́вы Твоея́ уверя́емь, зову Ти: Живода́вче Христе́, сла́ва Кресту́, Спа́се, и стра́сти Твое́й.

Блаже́ни есте́, егда́ поно́сят вам, и изжену́т, и реку́т всяк зол глаго́л, на вы лжу́ще Мене́ ра́ди.

Распина́ему Тебе́, Христе́, вся тварь ви́дящи трепета́ше, основа́ния земли́ колеба́хуся, стра́хом держа́вы Твоея́, свети́ла скрыва́хуся, и церко́вная раздра́ся заве́са, го́ры вострепета́ша, и ка́мение разсе́деся, и разбо́йник ве́рный зове́т с на́ми, Спа́се, е́же: помяни́ во Ца́рствии Твое́м.

Ра́дуйтеся и весели́теся, я́ко мзда ва́ша мно́га на Небесе́х.

Рукописа́ние на́ше на Кресте́ растерза́л еси́, Го́споди, и вмени́вся в ме́ртвых, та́мошняго мучи́теля связа́л еси́, изба́вль всех от уз сме́ртных Воскресе́нием Твои́м, и́мже просвети́хомся, Человеколю́бче Го́споди, и вопие́м Тебе́: помяни́ и нас, Спа́се, во Ца́рствии Твое́м.

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху.

Отца́, и Сы́на, и Ду́ха Свята́го, вси единому́дренно ве́рнии славосло́вити досто́йно помо́лимся, еди́ницу Бо́жества, в трие́х Су́щую Ипоста́сех, Неслия́нну, Пребыва́ющу, Про́сту, Неразде́льну и Непристу́пну, Е́юже избавля́емся о́гненнаго муче́ния.

И ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Ма́терь Твою́, Христе́, пло́тию безсе́менно ро́ждшую Тя, и Де́ву во́истинну, и по Рождестве́ пребы́вшую нетле́нну. Сию́ Тебе́ приво́дим в моли́тву, Влады́ко Многоми́лостиве, прегреше́ний проще́нию дарова́тися всегда́ зову́щым: помяни́ нас, Спа́се, во Ца́рствии Твое́м.

Проки́мен, глас четве́ртый: Раздели́ша ри́зы Моя́ себе́, и о оде́жди Мое́й мета́ша жре́бий.

Припев Раздели́ша ри́зы Моя́ себе́:

Стих: Бо́же, Бо́же мой, вонми́ ми, вску́ю остави́л мя еси́?

Припев: Раздели́ша ри́зы Моя́ себе́:

Та́же: Раздели́ша ри́зы Моя́ себе́.

Припев: И о оде́жди Мое́й мета́ша жре́бий.

От Матфе́а Свята́го Ева́нгелиа чте́ние (зачало 113).

Сла́ва Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́.

И 7-е Ева́нгелие Святы́х Страсте́й:

Во вре́мя о́но, прише́дше во́ини на ме́сто нарица́емое Голго́фа, е́же есть Кра́ниево ме́сто, да́ша Иису́су пи́ти о́цет с же́лчию сме́шен: и вкушь, не хотя́ше пи́ти. Распе́ншии же Его́, раздели́ша ри́зы Его́ ве́ргше жре́бия: И седя́ще стрежа́ху Его́ ту, И возложи́ши верху́ главы́ Его́ вину́ Его́ напи́сану: Сей есть Иису́с Царь иуде́йский. Тогда́ распя́ша с Ним два разбо́йника, еди́наго одесну́ю и еди́наго ошу́юю. Мимоходя́щии же хуля́ху Его́, покива́юще глава́ми Свои́ми. И глаго́люще: разоря́яй це́рковь, и треми́ де́ньми созида́яй, спаси́ся Сам: а́ще Сын еси́ Бо́жий, сни́ди со Креста́. Та́кожде же и архиере́е, руга́ющеся с кни́жники и ста́рцы и фарисе́и, глаго́лаху: Ины́я спасе́, Себе́ ли не мо́жет спасти́? А́ще Царь Изра́илев есть, да сни́дет ны́не со Креста, и ве́руем в Него́. Упова́ на Бо́га: да изба́вит ны́не Его́, а́ще хо́щет Ему́: рече́ бо, я́ко Бо́жий есмь Сын. То́жде же и разбо́йника распя́тая с Ни́м поноша́ста Ему́. От шестаго же часа́ тьма бысть по всей земли́ до часа́ девя́таго. О девя́том же часе́ возопи́ Иису́с гла́сом ве́лиим, глаго́ля: Или́, Или́, лима́ савахфани́? Еже есть Бо́же Мой, Бо́же Мой, вску́ю Мя еси́ оста́вил? Не́цыи же от ту стоя́щих слы́шавше, глаго́лаху: я́ко Или́ю глаша́ет Сей. И а́бие тек еди́н от них, и прие́м губу́, испо́лнив же о́цта, и вонзе́ на тро́сть, напая́ше его́. Про́чии же глаго́лаху: оста́ви, да ви́дим, а́ще прии́дет Илиа́ спасти́ Его́. Иису́с же, па́ки возопи́в гла́сом ве́лиим, испусти́ дух. И се заве́са церко́вная раздра́ся на дво́е, с Вы́шняго кра́я до ни́жняго: и земля́ потрясе́ся, и ка́мение распаде́ся. И гро́би отверзо́шася, и мно́га телеса́ усо́пших святы́х воста́ша: И изше́дше из гроб по Воскресе́нии Его́, внидо́ша во Святы́й град, и яви́шася мно́зем. Со́тник же и и́же с ним стрегу́щии Иису́са, ви́девше трус и бы́вшая, убоя́шася зело́, глаго́люще: вои́стинну Бо́жий Сын бе Сей.

Сла́ва долготерпе́нию Твоему́, Го́споди.

Та́же псало́м 50.

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Го́споди, поми́луй. (Три́жды).

От Луки́ Свята́го Ева́нгелиа чте́ние (зачало 111 ).

Сла́ва Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́.

И 8-е Ева́нгелие Святы́х Страсте́й:

Во вре́мя о́но, ведя́ху со Иису́сом и и́на два злоде́я, с Ни́м уби́ти. И егда́ приидо́ша на ме́сто нарица́емое ло́бное, ту распя́ша Его́, и злоде́я, о́ваго у́бо одесну́ю, а друга́го ошу́юю. Иису́с же глаго́лаше: О́тче, отпусти́ им, не ве́дят бо, что́ творя́т. Разделя́юще же ри́зы Его́, мета́ху жре́бия. И стоя́ху лю́дие зря́ще. Руга́хуся же и кня́зи с ни́ми, глаго́люще: ины́я спасе́, да спасе́т и Себе́, а́ще Той есть Христо́с Бо́жий избра́нный. Руга́хуся же Ему́ и во́ини, приступа́юще, и о́цет приде́юще Ему́. И глаго́лаху: а́ще Ты еси́ Царь Иуде́йск, спаси́ся Сам. Бе же и написа́ние напи́сано над Ним писмены́ е́ллинскими, и ри́мскими, и евре́йскими: Сей есть Царь Иуде́йск. Еди́н же от обе́шеною злоде́ю хуля́ше Его́, глаго́ля: а́ще Ты еси́ Христо́с, спаси́ Себе и на́ю. Отвеща́в же други́й, преща́ше ему́, глаго́ля: ни ты ли бои́шися Бога, я́ко в то́мже осужде́н еси́? И мы у́бо в пра́вду, досто́йная бо по дело́м на́ю восприе́млева; Сей же ни еди́наго зла сотвори́. И глаго́лаше Иису́сови: помяни́ мя, Го́споди, егда́ прии́деши во Ца́рствии Си. И рече ему́ Иису́с: ами́нь глаго́лю тебе́, днесь со Мно́ю бу́деши в раи́. Бе же час я́ко шесты́й, и тьма бысть по всей земли́ до часа́ девя́таго. И поме́рче со́лнце и заве́са церко́вная раздра́ся посреде́. И возгла́шь гла́сом ве́лиим Иису́с, рече́: О́тче, в ру́це Твои́ предаю́ дух Мой: и сия́ рек и́здше. Ви́дев же со́тник бы́вшее, просла́ви Бо́га, глаго́ля: вои́стинну Челове́к Сей праведен бе. И вси прише́дшии наро́ди на позо́р сей, ви́дяще быва́ющая, бию́ще пе́рси своя́, возвраща́хуся. Стояху же вси зна́емии Его́ издале́ча, и жены спосле́дствовавшыя Ему́ от Галиле́и, зряще сих.

Сла́ва долготерпе́нию Твоему́, Го́споди.

И а́бие трипе́снец, творе́ние господи́на Космы́, глас 6.

Песнь 5

Ирмо́с: К Тебе́ у́тренюю, милосе́рдия ра́ди Себе́ истощи́вшему непрело́жно, и до страсте́й безстра́стно прекло́ншемуся, Сло́ве Бо́жий, мир пода́ждь ми па́дшему, Человеколю́бче. (Два́жды).

Припе́в: Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Умы́вше ноги, и предочи́стившеся Та́инства Причаще́нием Боже́ственнаго ны́не, Христе́, Твоего́, служи́телие от Сио́на на Елео́нскую го́ру вели́кую с Тобо́ю взыдо́ша, пою́ще Тя, Человеколю́бче.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Зри́те, рекл еси́, дру́зи, не бо́йтеся, ны́не бо прибли́жися час, я́ту Ми бы́ти, и убие́ну рука́ма беззако́нных: вси же расточите́ся, Мене́ оста́вивше, и́хже соберу́ пропове́дати Мя, Человеколю́бца.

Сла́ва: И ны́не:

Та́же конда́к, глас 8:

Нас ра́ди распя́таго, прииди́те вси, воспои́м: Того́ бо ви́де Мари́а на дре́ве, и глаго́лаше: а́ще и распя́тие те́рпиши, Ты еси́ Сын и Бог Мой.

И́кос: Своего́ А́гнца А́гница зря́щи к заколе́нию влеко́ма, после́доваше Мари́а просте́ртыми власы́ со ине́ми жена́ми, сия́ вопию́щи: ка́мо и́деши, Чадо; чесо́ ра́ди ско́рое тече́ние соверша́еши? Еда́ други́й брак па́ки есть в Кане Галиле́йстей, и тамо ны́не тщи́шися, да от воды́ им вино́ сотвори́ши? Иду ли с Тобо́ю, Ча́до, или́ па́че пожду́ Тебе́? Даждь Ми сло́во, Сло́ве, не мо́лча мимоиди́ Мене, чи́сту соблюды́й Мя: Ты бо еси́ Сын и Бог Мой.

Песнь 8

Ирмо́с: Столп зло́бы богопроти́вныя Боже́ственнии о́троцы обличи́ша: на Христа́ же шата́ющееся беззако́нных собо́рище сове́тует тще́тная, уби́ти поуча́ется, живо́т Держащаго дланию: Его́же вся тварь благослови́т, сла́вящи во ве́ки.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

От ве́ждей ученико́м ны́не сон, рекл еси́, Христе́, отряси́те, в моли́тве же бди́те, да не в напа́сть вни́дете, и наипа́че, Си́моне: крепча́йшему бо бо́лий иску́с. Разуме́й Мя, Пе́тре: Его́же вся тварь благослови́т, сла́вящи во ве́ки.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Скве́рна сло́ва усте́н, никогда́же изреку́ Тебе́, Влады́ко, с Тобо́ю умру́ я́ко благоразу́мен, а́ще и вси отве́ргутся, возопи́ Петр: ни плоть, ниже́ кровь, но Оте́ц Твой откры́ ми Тя: Его́же вся тварь благослови́т, сла́вящи во ве́ки.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Глубину прему́дрости Боже́ственныя и ра́зума, не всю испыта́л еси́, бе́здну же мои́х суде́б не пости́гл еси́, челове́че, Го́сподь рече́: плоть у́бо сый не хвали́ся, три́жды бо отве́ржешися Мене́: Его́же вся тварь благослови́т сла́вящи во ве́ки.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Отрица́ешися, Си́моне Петре, е́же сотвори́ши ско́ро, я́коже рече́ся, и к тебе́ отрокови́ца еди́на прише́дши устраши́т тя, Госпо́дь рече́: го́рце прослези́в, обря́щеши Мя оба́че ми́лостива: Его́же вся тварь благослови́т, сла́вящи во ве́ки.

Благослови́м Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, Го́спода.

И ны́не и присно и во веки веков. Аминь

Хва́лим, благослови́м, покланя́емся Го́сподеви, по́бюще и превознося́ще во вся ве́ки.

Песнь 9

Ирмо́с: Честне́йшую Херувим, и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Па́губное собо́рище богоме́рзких, лука́внующих богоуби́йц со́нмище, предста́, Христе́, Тебе́, и я́ко непра́ведника влеча́ше, Зижди́теля всех, Его́же велича́ем.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Зако́на не разуме́юще нечести́вии, гла́сом проро́ческим поуча́ющеся вотще́, я́ко овча́ влеча́ху Тя, всех Влады́ку, непра́ведно закла́ти: Его́же велича́ем.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Язы́ком изда́нную жизнь, с кни́жники уби́ти свяще́нницы преда́ху, уя́звлени самозави́стною зло́бою, естество́м Животодавца, Его́же велича́ем.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Обыдо́ша я́ко пси мно́зи, и уда́риша, Царю́, лани́ту Твою́ зауше́нием: вопроша́ху Тя, Тебе́ же ло́жна свиде́тельствоваху. И вся претерпе́в, всех спасл еси́.

Сла́ва: И ны́не:

Cвети́лен:

Разбо́йника благоразу́мнаго, во еди́ном часе́ ра́еви сподо́бил еси́, Го́споди, и мене́ Дре́вом Кре́стным просвети́, и спаси́ мя.

Го́споди, поми́луй. (Три́жды).

От Иоа́нна Свята́го Ева́нгелиа чте́ние (зачало 61).

Сла́ва Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́.

И 9-е Ева́нгелие Святы́х Страсте́й:

Во вре́мя о́но, стояху при Кресте́ Иису́сове Ма́ти Его́, и сестра́ Ма́тере Его́, Мари́а Клео́пова, и Мари́а Магдали́на. Иису́с же ви́дев Ма́терь, и ученика́ стоя́ща, его́же любля́ше, глаго́ла Ма́тери Свое́й: Же́но, се сын Твой. Пото́м же глаго́ла ученику́: Се Ма́ти Твоя́, и от того́ часа́ поя́т Ю́ учени́к во своя́си. Посе́м ве́дый Иису́с, я́ко вся уже́ соверши́шася, да сбу́дется Писа́ние, глаго́ла: жа́жду. Сосу́д же стоя́ше полн о́цта: они́ же испо́лнивше губу́ о́цта, и на трость во́нзше, приде́ша ко усто́м Его́. Егда́ же прия́т о́цет Иису́с, рече́: соверши́шася. И прекло́нь главу́ предаде́ дух. Иуде́е же, поне́же пято́к бе, да не оста́нут на Кресте́ телеса́ в суббо́ту; бе бо вели́к день тоя́ суббо́ты, моли́ша Пила́та, да пребию́т го́лени их, и во́змут. Приидо́ша же во́ини, и пе́рвому у́бо преби́ша го́лени, и друго́му распя́тому с Ним. На Иису́са же прише́дше, я́ко ви́деша Его́ уже уме́рша, не преби́ша Ему́ го́лений: но еди́н от во́ин копие́м ре́бра Ему́ прободе́, и а́бие изы́де кровь и вода́. И ви́девый свиде́тельствова, и и́стинно есть свиде́тельство его́: и той весть, я́ко и́стину глаго́лет, да вы ве́ру и́мете. Бы́ша бо сия́, да сбу́дется Писа́ние: кость не сокруши́тся от Него́. И па́ки друго́е Писа́ние глаго́лет: воззрят Нань, Его́же прободо́ша.

Сла́ва долготерпе́нию Твоему́, Го́споди.

И а́бие пое́м стихи́ры самогла́сны во глас 3.

Стих: Хвали́те Его́ на си́лах Его́, хвали́те Его́ по мно́жеству вели́чествия Его́.

Два и лука́вная сотвори́, перворо́жденный Сын Мой Изра́иль: Мене́ оста́ви Исто́чника воды живо́тныя, и ископа́ себе́ кладене́ц сокруше́нный: Мене́ на дре́ве распя́т, Вара́вву же испроси́ и отпусти́. Ужасе́ся не́бо о сем, и со́лнце лучи́ скры. Ты же Изра́илю не усрами́лся еси́, но сме́рти Мя пре́дал еси́: оста́ви им, О́тче Святы́й, не ве́дят бо, что сотвори́ша.

Стих: Хвали́те Его́ в тимпа́не и ли́це, хвали́те Его́ во стру́нах и орга́не.

Ки́йждо уд Святы́я Твоея́ пло́ти, безче́стие нас ра́ди претерпе́: те́рние, глава́: лице́, оплева́ния: че́люсти, зауше́ния: уста́, во о́цте растворе́нную желчь вку́сом: ушеса́, хуле́ния злочести́вая: плещы́, бие́ния: и рука́, трость: всего́ телесе́, протяже́ния на Кресте́: чле́нове, гво́здия: и ре́бра, копие́. Пострада́вый за ны, и от страсте́й свободи́вый нас, снизше́дый к нам Человеколю́бием, и вознесы́й нас, Всеси́льне Спа́се, поми́луй нас.

Стих: Хвали́те Его́ в кимва́лех доброгла́сных, хвали́те Его́ в кимва́лех восклица́ния, вся́кое дыха́ние да хва́лит Го́спода.

Распе́ншуся Ти, Христе́, вся тварь ви́дящии трепета́ше, основа́ния земли́ позыба́шася стра́хом держа́вы Твоея́: Тебе́ бо возне́сшеся днесь, род евре́йский поги́бе, церко́вная заве́са раздра́ся на дво́е, и ме́ртвии от гробо́в воскресо́ша. Со́тник, ви́дев чу́до, ужасе́ся. Предстоя́щи же Ма́ти Твоя́ вопия́ше, рыда́ющи Ма́терски: ка́ко не возрыда́ю и утро́бы Мое́й не бию́, зря́щи Тя на́га я́ко осужде́на, на дре́ве ви́сяща? Распны́йся и погребы́йся, и воскресы́й из ме́ртвых, Го́споди, сла́ва Тебе́.

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху.

Глас 6: Совлеко́ша с Мене́ ри́зы Мои́, и облеко́ша Мя в ри́зу червле́ну, возложи́ша на главу́ Мою́ вене́ц от те́рний, и в десну́ю Мою́ руку́ вда́ша трость, да сокрушу́ их я́ко сосу́ды скуде́льничи.

И ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Глас то́йже: Плещи́ Моя́ дах на ра́ны, лица́ же Моего́ не отврати́х от заплева́ний, суди́щу Пила́тову предста́х, и Крест претерпе́х за спасе́ние ми́ра.

Го́споди, поми́луй. (Три́жды).

От Ма́рка Свята́го Ева́нгелиа чте́ние (зачало 69).

Сла́ва Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́.

И 10-е Ева́нгелие Святы́х Страсте́й:

Во вре́мя о́но, прии́де Ио́сиф, и́же от Аримафе́а, благообра́зен сове́тник, и́же и той бе ча́я Ца́рствия Бо́жия, дерзну́в вни́де к Пила́ту, и проси́ Те́ло Иису́сово. Пила́т же диви́ся, а́ще уже́ у́мре: и призва́в со́тника, вопроси́ Его́: а́ще уже у́мре? И уве́дев от сотника, даде́ те́ло Ио́сифови. И купи́в плащани́цу, и снем Его́ обви́т плащани́цею, и положи́ Его́ во гроб, и́же бе изсе́чен от ка́мене: и привали́ ка́мень над две́ри гро́ба. Мари́а же Магдали́на, и Мари́а Иоси́ева зря́сте, где Его́ полага́ху.

Сла́ва долготерпе́нию Твоему́, Го́споди.

Сла́ва Тебе́, показа́вшему нам свет.

Сла́ва в вы́шних Бо́гу и на земли́ мир, в челове́цех благоволе́ние. Хва́лим Тя, благослови́м Тя, кланя́ем Ти ся, славосло́вим Тя, благодари́м Тя, вели́кия ра́ди сла́вы Твоея́. Го́споди, Царю́ Небе́сный, Бо́же, О́тче Вседержи́телю, Го́споди, Сы́не Единоро́дный, Иису́се Христе́ и Святы́й Ду́ше! Го́споди Бо́же, А́гнче Бо́жий, Сы́не Оте́чь, взе́мляй грех ми́ра, поми́луй нас; взе́мляй грехи́ ми́ра, приими́ моли́тву на́шу. Седя́й одесну́ю Отца́, поми́луй нас. Я́ко Ты еси́ Еди́н Свят, Ты еси́ Еди́н Госпо́дь, Иису́с Христо́с, в сла́ву Бо́га Отца́. Ами́нь. На всяк день благословлю́ Тя и восхвалю́ И́мя Твое́ во ве́ки, и в век ве́ка. Го́споди, Прибе́жище был еси́ нам в род и род. Аз рех: Го́споди, поми́луй мя, исцели́ ду́шу мою́, я́ко согреши́х Тебе́. Го́споди, к Тебе́ прибего́х, научи́ мя твори́ти во́лю Твою́, я́ко Ты еси́ Бог мой, я́ко у Тебе́ Исто́чник живота́, во Свете Твое́м узрим свет. Пробави ми́лость Твою́ ве́дущим Тя.

Сподо́би, Го́споди, в день сей без греха́ сохрани́тися нам. Благослове́н еси́, Го́споди, Бо́же оте́ц на́ших, и хва́льно, и просла́влено И́мя Твое́ во ве́ки. Ами́нь. Бу́ди, Го́споди, ми́лость Твоя́ на нас, я́коже упова́хом на Тя. Благослове́н еси́, Го́споди, научи́ мя оправда́нием Твои́м. Благослове́н еси́, Влады́ко, вразуми́ мя оправда́нием Твои́м. Благослове́н еси́, Святы́й, просвети́ мя оправда́нии Твои́ми. Го́споди, ми́лость Твоя́ во век, дел руку́ Твое́ю не пре́зри. Тебе́ подоба́ет хвала, Тебе́ подоба́ет пе́ние, Тебе́ сла́ва подоба́ет, Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Го́споди, поми́луй. (Три́жды).

От Иоа́нна Свята́го Ева́нгелиа чте́ние (зачало 62).

Сла́ва Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́.

И 11-е Ева́нгелие Святы́х Страсте́й:

Во вре́мя о́но, моли́ Пила́та Ио́сиф, и́же от Аримафе́а, сый учени́к Иису́сов, потае́н же стра́ха ра́ди иуде́йска, да во́змет Те́ло Иису́сово: и повеле́ Пила́т. Прии́де же и взят Те́ло Иису́сово. Прии́де же и Никоди́м, прише́дый ко Иису́сови но́щию пре́жде, нося́ смеше́ние сми́рнено и алби́но, я́ко литр сто. Прия́ста же Те́ло Иису́сово, и обви́ста Е́ ри́зами со арома́ты, я́коже обы́чай есть иуде́ом погреба́ти. Бе же на ме́сте, иде́же распя́тся, верт, и в ве́рте гроб нов, в не́мже николи́же никто́же положе́н бе. Ту у́бо пятка́ ра́ди иуде́йска, я́ко близ бя́ше гроб, положи́ста Иису́са.

Сла́ва долготерпе́нию Твоему́, Го́споди.

И а́бие пое́м стихи́ры самогла́сны.

Глас 1: Вся тварь изменя́шеся стра́хом, зря́щи Тя на Кресте́ ви́сима, Христе́: со́лнце омрача́шеся, и земли́ основа́ния сотряса́хуся: вся сострада́ху Созда́вшему вся. Во́лею нас ра́ди претерпе́вый, Го́споди, сла́ва Тебе́.

Глас 2. Стих: Раздели́ша ри́зы Моя́ себе́, и о оде́жди Мое́й мета́ша жре́бий.

Лю́дие злочести́вии и беззако́ннии, вску́ю, поуча́ются тще́тным? Вску́ю Живота́ всех на смерть осуди́ша? Ве́лие чудо, я́ко Создатель ми́ра в ру́ки беззако́нных предае́тся, и на дре́во возвыша́ется Человеколю́бец: да я́же во аде ю́зники свободи́т, зову́щыя: Долготерпели́ве Го́споди, сла́ва Тебе́.

Стих: Да́ша в снедь Мою́ желчь, и в жа́жду Мою́ напои́ша Мя о́цта.

Днесь зря́щи Тя, Непоро́чная Де́ва, на Кресте́, Сло́ве, возвышаема, рыда́ющи Ма́тернею утро́бою, уязвля́шеся се́рдцем го́рце, и стеня́щи боле́зненно из глубины́ души́, лице́ со власы́ терза́ющи, те́мже и пе́рси бию́щи взыва́ше жа́лостно: увы́ Мне, Боже́ственное Чадо! Увы́ Мне, Све́те ми́ра! Что́ заше́л еси́ от о́чию Мое́ю, А́гнче Бо́жий? Те́мже во́инства Безпло́тных тре́петом содержи́ми бяху, глаго́люще: непостижи́ме Го́споди, сла́ва Тебе́.

Стих: Бог же Царь наш пре́жде ве́ка соде́ла спасе́ние посреде́ земли́.

На дре́ве ви́дящи ви́сима, Христе́, Тебе́, всех Зижди́теля и Бо́га, безсе́менно ро́ждшая Тя, вопия́ше го́рько: Сы́не Мой, где добро́та за́йде зра́ка Твоего́? Не терплю́ зре́ти Тя непра́ведно распина́ема: потщи́ся у́бо, воста́ни, я́ко да ви́жу и Аз Твое́ из ме́ртвых тридне́вное Воскресе́ние.

Глас 8: Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху.

Го́споди, восходя́щу Ти на Крест, страх и тре́пет нападе́ на тварь, и земли́ у́бо возбраня́л еси́ поглоти́ти распина́ющих Тя, аду же повелева́л еси́ испусти́ти ю́зники, на обновле́ние челове́ков, Судие́ живых и ме́ртвых, жизнь прише́л еси́ подати, а не смерть: Человеколю́бче, сла́ва Тебе́.

Глас 6: И ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Уже́ омака́ется трость изрече́ния, от суде́й непра́ведных Иису́с суди́м быва́ет, и осужда́ется на Крест, и стра́ждет тварь, на Кресте́ ви́дящи Го́спода: но естество́м телесе́, мене́ ра́ди страждай, Благи́й Го́споди, сла́ва Тебе́.

Го́споди, поми́луй. (Три́жды).

От Матфе́а Свята́го Ева́нгелиа чте́ние (зачало 114).

Сла́ва Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́.

И 12-е Ева́нгелие Святы́х Страсте́й:

Во у́трий день, и́же есть по пятце́, собра́шася архиере́е и фарисе́е к Пила́ту, глаго́люще: го́споди, помяну́хом, я́ко льстец Он рече́ еще́ сый жив, по трие́х днех воста́ну. Повели́ у́бо утверди́ти гроб до тре́тияго дне: да не ка́ко прише́дше ученицы́ Его́ но́щию укра́дут Его́, и реку́т лю́дем: воста́ от ме́ртвых. И бу́дет после́дняя лесть го́рша пе́рвыя. Рече́ же им Пила́т: и́мате кустоди́ю: иди́те, утверди́те я́коже ве́сте. Они́ же ше́дше утверди́ша гроб, знамена́вше ка́мень с кустоди́ею.

Лик: Сла́ва долготерпе́нию Твоему́, Го́споди.

Та́же: Бла́го есть испове́датися Го́сподеви, и пе́ти И́мени Твоему́, Вы́шний: возвещати зау́тра ми́лость Твою́ и и́стину Твою́ на вся́ку нощь.

Трисвято́е, по О́тче наш.

И глаго́лет тропа́рь, глас 4:

Искупи́л ны еси́ от кля́твы зако́нныя Честно́ю Твое́ю Кро́вию, на Кресте́ пригвозди́вся, и копие́м пробо́дся, безсме́ртие источи́л еси́ челове́ком, Спа́се наш, сла́ва Тебе́.

Утверди́, Бо́же, Святу́ю правосла́вную ве́ру, православных христиа́н во век ве́ка.

Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, / без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Го́споди поми́луй. (Три́жды).

И́ же оплева́ния, и бие́ния, и зауше́ния, и Крест, и смерть претерпе́вый за спасе́ние ми́ра, Христо́с, И́стинный Бог наш, моли́твами Пречи́стыя Своея́ Ма́тере, святы́х сла́вных и всехва́льных апо́стол, святы́х и пра́ведных Богооте́ц Иоаки́ма и А́нны, и всех святы́х, поми́лует и спасе́т нас, я́ко Благ и Человеколю́бец.