Шрифт

Последование Утрени Великого Четверга для домашнего (келейного) совершения

После́дование у́трени во Святый и Великий Четверток

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас.

Ами́нь. Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Три́жды).

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, И́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй. (Три́жды).

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х. Да святи́тся И́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́, и на земли́. Хлеб наш насу́щный даждь нам днесь и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим, и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй. (12). Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

И посе́м чтет обы́чная у́тренния псалмы́ ти́хо и ко́сно, за е́же кади́ти свяще́ннику вся лю́ди.

Услы́шит тя Госпо́дь в день печа́ли, защи́тит тя И́мя Бо́га Иа́ковля. По́слет ти по́мощь от Свята́го, и от Сио́на засту́пит тя. Помяне́т вся́ку же́ртву твою́, и всесожже́ние твое́ ту́чно бу́ди. Даст ти Госпо́дь по се́рдцу твоему́, и весь сове́т твой испо́лнит. Возра́дуемся о спасе́нии твое́м, и во И́мя Го́спода Бо́га на́шего возвели́чимся: испо́лнит Госпо́дь вся проше́ния Твоя́. Ны́не позна́х, я́ко Спа́се Госпо́дь Христа́ Своего. Услы́шит Его́ с Небесе́ Свята́го Своего́, в си́лах спасе́ние десни́цы Его́. Си́и на колесни́цах, и си́и на ко́нех: мы же во И́мя Го́спода Бо́га на́шего призове́м. Ти́и спя́ти бы́ша и падо́ша, мы же воста́хом и испра́вихомся. Го́споди, спаси́ царя и услы́ши ны, во́ньже а́ще день призове́м Тя.

Го́споди, си́лою Твое́ю возвесели́тся царь и о спасе́нии Твое́м возрадуется зело. Жела́ние се́рдца его́ дал еси́ ему́ и хоте́ния устну́ его́ не́си лиши́л его́. Я́ко предвари́л еси́ его́ благослове́нием благосты́нным, положи́л еси́ на главе́ его́ вене́ц от ка́мене че́стна. Живота́ проси́л есть у Тебе́, и дал еси́ ему́ долготу́ дний, во век ве́ка. Ве́лия сла́ва его́ Спа́сением Твои́м, сла́ву и велеле́пие возложи́ши на него́. Я́ко да́си ему́ благослове́ние во век ве́ка, возвесели́ши его́ ра́достию с лице́м Твои́м. Я́ко царь упова́ет на Го́спода, и ми́лостию Вы́шняго не подви́жится. Да обря́щется рука́ Твоя́ всем враго́м Твои́м, десни́ца Твоя́ да обря́щет вся ненави́дящыя Тебе́. Я́ко положи́ши их, я́ко пещь о́гненную, во вре́мя лица́ Твоего́: Госпо́дь гне́вом Свои́м смяте́т я, и снесть их огнь. Плод их от земли́ погуби́ши, и се́мя их от сыно́в челове́ческих. Я́ко уклони́ша на Тя зла́я, помы́слиша сове́ты, и́хже не возмо́гут соста́вити. Я́ко положи́ши я хребе́т во избытцех Твои́х, угото́виши лице́ их. Вознеси́ся, Го́споди, си́лою Твое́ю, воспое́м и пое́м си́лы Твоя́.

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Три́жды).

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, И́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй. (Три́жды).

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х. Да святи́тся И́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный даждь нам днесь и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим, и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

И тропари́ сия́:

Спаси́, Го́споди, лю́ди Твоя́ и Благослови́ достоя́ние Твое́: побе́ды на сопроти́вныя да́руя и Твое́ сохраня́я Кресто́м Твои́м жи́тельство.

Сла́ва: Вознесы́йся на Крест во́лею, тезоимени́тому Твоему́ но́вому жи́тельству щедро́ты Твоя́ да́руй, Христе́ Бо́же: возвесели́ нас си́лою Твое́ю, побе́ды дая́ нам на супоста́ты, посо́бие иму́щым Твое́ ору́жие ми́ра – непобеди́мую побе́ду.

И́ ны́не: Предста́тельство стра́шное и непосты́дное, не пре́зри, Блага́я, моли́тв на́ших, Всепе́тая Богоро́дице, утверди́ правосла́вных жи́тельство: спаси́ ве́рныя лю́ди Твоя́ и пода́ждь им с Небесе́ побе́ду, зане́ родила́ еси́ Бо́га, Еди́на Благослове́нная.

Сла́ва в вы́шних Бо́гу и на земли́ мир, в челове́цех благоволе́ние. (Три́жды).

Го́споди, устне́ мой отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. (Два́жды).

Го́споди, что́ ся умно́жиша стужа́ющии ми? Мно́зи востаю́т на мя. Мно́зи глаго́лют души́ мое́й: несть спасе́ния ему́ в Бо́зе его́. Ты же, Го́споди, засту́пник мой еси́, сла́ва моя́, и вознося́й главу́ мою́. Гла́сом мои́м ко Го́споду воззва́х, и услы́ша мя от горы́ Святы́я Своея́. Аз усну́х, и спах, воста́х, я́ко Госпо́дь засту́пит мя. Не убою́ся от тем люде́й, о́крест напа́дающих на мя. Воскресни́, Го́споди, спаси́ мя, Бо́же мой. Яко́ Ты порази́л еси́ вся вражду́ющыя ми всу́е: зу́бы гре́шников сокруши́л еси́. Госпо́дне есть спасе́ние, и на лю́дех Твои́х благослове́ние Твое́. Аз усну́х, и спах, воста́х, я́ко Госпо́дь засту́пит мя.

Го́споди, да не я́ростию Твое́ю обличи́ши мене́, ниже́ гне́вом Твои́м нака́жеши мене́. Я́ко стре́лы Твоя́ унзо́ша во мне, и утверди́л еси́ на мне ру́ку Твою́. Несть исцеле́ния в пло́ти мое́й, от лица́ гне́ва Твоего́; несть ми́ра в косте́х мои́х, от лица́ грех мои́х. Я́ко беззако́ния моя́ превзыдо́ша главу́ мою́, я́ко бре́мя тя́жкое отяготе́ша на мне. Возсмерде́ша и согни́ша ра́ны моя́ от лица́ безу́мия моего́. Постра́дах и сляко́хся до конца́, весь день се́туя хожда́х. Я́ко ля́двия моя́ напо́лнишася поруга́ний, и несть исцеле́ния в пло́ти мое́й. Озло́блен бых, и смири́хся до зела, рыка́х от воздыха́ния се́рдца моего́. Го́споди, пред Тобо́ю все жела́ние мое́, и воздыха́ние мое́ от Тебе́ не утаи́ся. Се́рдце мое́ смяте́ся, оста́ви мя си́ла моя́, и свет о́чию мое́ю, и той несть со мно́ю. Друзи мои́ и и́скреннии мои́, пря́мо мне прибли́жишася и ста́ша. И бли́жнии мои́ отдале́че мене́ ста́ша, и нужда́хуся и́щущии ду́шу мою́, и и́щущии зла́я мне глаго́лаху су́етная, и льсти́вным весь день поуча́хуся. Аз же я́ко глух не слы́шах: и я́ко нем не отверза́яй уст свои́х. И бых я́ко челове́к не слы́шай и не и́мый во усте́х свои́х обличе́ния. Я́ко на Тя, Го́споди, упова́х. Ты услы́шиши, Го́споди Бо́же мой. Я́ко рех: да не когда́ пора́дуют ми ся врази́ мои́, и внегда́ подви́жатися нога́м мои́м, на мя велере́чеваша. Я́ко аз на ра́ны гото́в, и боле́знь моя́ пре́до мно́ю есть вы́ну. Я́ко беззако́ние мое́ аз возвещу́, и попеку́ся о гресе́ мое́м. Врази́ же мои́ живу́т, и укрепи́шася па́че мене́, и умно́жишася ненави́дящии мя без пра́вды. Воздаю́щий ми зла́я воз блага́я, оболга́ху мя, зане́ гоня́х благосты́ню. Не оста́ви мене́, Го́споди Бо́же мой, не отступи́ от Мене́. Вонми́ в по́мощь мою́, Го́споди спасе́ния моего́. Не оста́ви мене́, Го́споди Бо́же мой, не отступи́ от Мене́. Вонми́ в по́мощь мою́, Го́споди спасе́ния моего́.

Бо́же, Бо́же мой, к Тебе́ у́тренюю, возжада́ Тебе́ душа́ моя́, коль мно́жицею Тебе́ плоть моя́, в земли́ пу́сте и непрохо́дне и безво́дне. Та́ко во святе́м яви́хся Тебе́, ви́дети си́лу Твою́ и сла́ву Твою́. Я́ко лу́чши ми́лость Твоя́, па́че живо́т, устне́ мои́ похвали́те Тя. Та́ко благословлю́ Тя в животе́ мое́м, о И́мени Твое́м воздежу́ ру́це мои́. Я́ко от ту́ка и ма́сти да испо́лнится душа́ моя́, и устна́ма ра́дости восхва́лят Тя уста́ моя́. А́ще помина́х Тя на посте́ли мое́й, на у́тренних поуча́хся в Тя. Я́ко был еси́ Помо́щник мой, и в кро́ве крилу́ Твое́ю возра́дуюся. Прильпе́ душа́ моя́ по Тебе́, мене́ же прия́т десни́ца Твоя́. Ти́и же всу́е иска́ша ду́шу мою́, вни́дут в преиспо́дняя земли́. Предадя́тся в ру́ки ору́жия, ча́сти ли́совом бу́дут. Царь же возвесели́тся о Бо́зе, похва́лится всяк клены́йся Им, я́ко загради́шася уста́ глаго́лющих непра́ведная. На у́тренних поуча́хся в Тя, я́ко был еси́ Помо́щник мой, и в кро́ве крилу́ Твое́ю возра́дуюся. Прильпе́ душа́ моя́ по Тебе́, мене́ же прия́т десни́ца Твоя́.

Сла́ва, и ны́не: Аллилу́иа, Аллилу́иа, Аллилу́иа, сла́ва Тебе́, Боже́. (Три́жды, без покло́нов).

Го́споди, поми́луй. (Три́жды).

Сла́ва, и ны́не:

Го́споди Бо́же спасе́ния моего́, во дни воззва́х и в нощи́ пред Тобо́ю. Да вни́дет пред Тя моли́тва моя́, приклони́ ухо Твое́ к моле́нию Моему́. Я́ко испо́лнися зол душа́ моя́, и живо́т мой а́ду прибли́жися. Привмене́н бых с низходя́щими в ров, бых я́ко челове́к без по́мощи, в ме́ртвых свобо́дь. Я́ко я́звеннии спя́щий во гро́бе, и́хже не помяну́л еси́ ктому́, и ти́и от руки́ Твоея́ отринове́ни бы́ша. Положи́ша мя в ро́ве преиспо́днем, в те́мных и се́ни сме́ртней. На мне утверди́ся я́рость Твоя́, и вся во́лны Твоя́ наве́л еси́ на мя. Уда́лил еси́ зна́емых мои́х от Мене́, положи́ша мя ме́рзость себе́, пре́дан бых, и не исхожда́х. О́чи мои́ изнемого́сте от нищеты́, воззва́х к Тебе́, Го́споди, весь день, возде́х к Тебе́ ру́це мои́. Еда́ ме́ртвыми твори́ши чудеса́? Или́ вра́чеве воскреся́т и испове́дятся Тебе́? Еда́ пове́сть кто во гро́бе ми́лость Твою́, и и́стину Твою́ в поги́бели? Еда́ позна́на бу́дут во тьме чудеса́ Твоя́ и пра́вда Твоя́ в земли́ забве́нней? И аз к Тебе́, Го́споди, воззва́х, и у́тро моли́тва моя́ предвари́т Тя. Вску́ю, Го́споди, отре́еши ду́шу мою́, отвраща́еши лице́ Твое́ от Мене́? Нищ есмь аз, и в труде́х от ю́ности мое́й, возне́с же ся, смири́хся и изнемого́х. На мне приидо́ша гне́ви Твои́, устраше́ния Твоя́ возмути́ша мя. Обыдо́ша мя, я́ко вода́, весь день одержа́ша мя вку́пе. Уда́лил еси́ от Мене́ дру́га и и́скренняго, и зна́емых мои́х от страсте́й. Го́споди Бо́же спасе́ния моего́, во дни воззва́х, и в нощи́ пред Тобо́ю. Да вни́дет пред Тя моли́тва моя́, приклони́ ухо Твое́ к моле́нию моему́.

Благослови́, душе́ моя́, Го́спода, и вся вну́тренняя моя́, И́мя Свято́е Его́. Благослови́, душе́ моя́, Го́спода, и не забыва́й всех воздая́ний Его́, очища́ющаго вся беззако́ния твоя́, исцеля́ющаго вся неду́ги твоя́, избавля́ющаго от истле́ния живо́т твой, венча́ющаго тя ми́лостию и щедро́тами, исполня́ющаго во благи́х жела́ние твое́, обнови́тся я́ко о́рля ю́ность твоя́. Творяй ми́лостыни Госпо́дь, и судьбу́ всем оби́димым. Сказа́ пути́ Своя́ Моисе́ови, сыново́м Изра́илевым хоте́ния Своя́. Щедр и Ми́лостив Госпо́дь, Долготерпели́в и Многоми́лостив. Не до конца́ прогне́вается, ниже́ в век вражду́ет. Не по беззако́нием на́шим сотвори́л есть нам, ниже́ по грехо́м на́шим возда́л есть нам. Я́ко по высоте́ небе́сней от земли́, утверди́л есть Госпо́дь ми́лость Свою́ на боя́щихся Его́. Ели́ко отстоя́т восто́цы от за́пад, уда́лил есть от нас беззако́ния на́ша. Я́коже ще́дрит оте́ц сы́ны, уще́дри Госпо́дь боя́щихся Его́. Я́ко Той позна́ созда́ние на́ше, помяну́, я́ко персть есмы́. Челове́к, я́ко трава́ дни́е его́, я́ко цвет се́льный, та́ко отцвете́т. Яко́ дух про́йде в нем, и не бу́дет, и не позна́ет ктому́ ме́ста своего́. Ми́лость же Госпо́дня от ве́ка и до ве́ка на боя́щихся Его́, и пра́вда Его́ на сыне́х сыно́в, храня́щих заве́т Его́, и по́мнящих за́поведи Его́ твори́ти я. Госпо́дь на Небеси́ угото́ва Престо́л Свой, и Ца́рство Его́ все́ми облада́ет. Благослови́те Го́спода вси А́нгели Его́, си́льнии кре́постию, творя́щий сло́во Его́, услы́шати глас слове́с Его́. Благослови́те Го́спода вся Си́лы Его́, слуги́ Его́, творя́щии во́лю Его́. Благослови́те Го́спода вся дела Его́. На вся́ком ме́сте влады́чествия Его́, Благослови́, душе́ моя́, Го́спода. На вся́ком ме́сте влады́чествия Его́, Благослови́, душе́ моя́, Го́спода.

Го́споди, услы́ши моли́тву мою́, внуши́ моле́ние мое́ во и́стине Твое́й, услы́ши мя в пра́вде Твое́й. И не вни́ди в суд с рабо́м Твои́м, я́ко не оправди́тся пред Тобо́ю всяк живый. Я́ко погна враг ду́шу мою́, смирил есть в зе́млю живо́т мой. Посади́л мя есть в те́мных, я́ко ме́ртвыя ве́ка, и уны́ во мне дух мой, во мне смяте́ся се́рдце мое́. Помяну́х дни дре́вния, поучи́хся во всех де́лех Твои́х, в творе́ниих руку́ Твое́ю поуча́хся. Возде́х к Тебе́ ру́це мои́, душа́ моя́, я́ко земля́ безво́дная Тебе́. Скоро услы́ши мя, Го́споди, исчезе́ дух мой. Не отврати́ лица Твоего́ от Мене́, и уподо́блюся низходя́щым в ров. Слыша́ну сотвори́ мне зау́тра ми́лость Твою́, я́ко на Тя упова́х. Скажи́ мне, Го́споди, путь, во́ньже пойду́, я́ко к Тебе́ взях ду́шу мою́. Изми́ мя от враг мои́х, Го́споди, к Тебе́ прибего́х. Научи́ мя твори́ти во́лю Твою́, я́ко Ты еси́ Бог мой. Дух Твой Благи́й наста́вит мя на зе́млю пра́ву. И́мене Твоего́ ра́ди, Го́споди, живи́ши мя, пра́вдою Твое́ю изведе́ши от печа́ли ду́шу мою́, И ми́лостию Твое́ю потреби́ши враги́ моя́, и погуби́ши вся стужа́ющыя души́ мое́й, я́ко аз раб Твой есмь. Услы́ши мя, Го́споди, в пра́вде Твое́й, и не вни́ди в суд с рабо́м Твои́м. Услы́ши мя, Го́споди, в пра́вде Твое́й, и не вни́ди в суд с рабо́м Твои́м. Дух Твой благи́й наставит мя на зе́млю пра́ву.

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Аллилу́иа, Аллилу́иа, Аллилу́иа, сла́ва Тебе́, Бо́же. (Три́жды).

Аллилу́иа, на глас 8.

Стихи́ же глаго́лются сия́:

Стих 1: От но́щи у́тренюет дух мой к Тебе́, Бо́же, зане́ свет повеле́ния Твоя́ на земли́.

Стих 2: Пра́вде научи́теся жи́вущии на земли́.

Стих 3: За́висть прии́мет лю́ди ненака́занныя.

Стих 4: Приложи́ им зла, Го́споди, приложи́ зла сла́вным земли́.

И по ко́емждо стисе́ пою́т: Аллилу́иа. (Три́жды).

Посе́м тропа́рь, глас то́йже:

Егда́ сла́внии ученицы́ на умове́нии ве́чери просвеща́хуся, тогда́ Иу́да злочести́вый сребролю́бием неду́говав омрача́шеся, и беззако́нным судия́м Тебе́ пра́веднаго Судию́ предае́т. Виждь име́ний рачи́телю, сих ра́ди удавле́ние употреби́вша. Бежи́ несы́тыя души́, учи́телю та́ковая дерзнувшия: И́же о всех Благи́й, Го́споди, сла́ва Тебе́.

Сла́ва: И ны́не: Егда́ сла́внии ученицы́ на умове́нии ве́чери просвеща́хуся, тогда́ Иу́да злочести́вый сребролю́бием неду́говав омрача́шеся, и беззако́нным судия́м Тебе́ пра́веднаго Судию́ предае́т. Виждь име́ний рачи́телю, сих ра́ди удавле́ние употреби́вша. Бежи́ несы́тыя души́, учи́телю та́ковая дерзнувшия: И́же о всех Благи́й, Го́споди, сла́ва Тебе́.

От Луки́ Свята́го Ева́нгелиа чте́ние.

Сла́ва Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́.

Во вре́мя о́но, приближа́шеся пра́здник опресно́к, глаго́лемый Па́сха. И иска́ху архиере́е и кни́жницы, ка́ко бы́ша уби́ли Его́: боя́хуся бо люде́й. Вни́де же сатана́ во Иу́ду нарица́емого Искарио́т, су́ща от числа́ обоюна́десяте. И шед глаго́ла архиере́ом и воево́дам, ка́ко Его́ преда́ст им. И возра́довашася, и совеща́ша ему́ сре́бреники да́ти. И испове́да, и иска́ше подо́бна вре́мене, да преда́ст Его́ им без наро́да. Прии́де же день опресно́к, во́ньже подо́бно бе (вре́мя) жре́ти Па́сху. И посла́ Петра́ и Иоа́нна, рек: ше́дша угото́вайта нам па́сху, да я́мы. Они же реко́ста Ему́: где хо́щеши угото́ваем? Он же рече́ им: се восходя́щема ва́ма во град, сря́щет вы челове́к, в скуде́льнице во́ду нося́: по не́м иде́та в дом, во́ньже вхо́дит. И рце́та до́му влады́це: глаго́лет тебе́ Учи́тель, где есть оби́тель, иде́же пасху со ученики́ Мои́ми снем? И той ва́ма пока́жет го́рницу ве́лию по́стлану; ту угото́вайта. Ше́дша же обрето́ста, я́коже рече́ и́ма: и угото́васта пасху. И егда́ бысть час, возлеже́, и обана́десяте апо́стола с Ним. И рече́ к ним; жела́нием возжеле́х сию́ пасху я́сти с ва́ми, пре́жде да́же не прииму́ мук. Глаго́лю бо вам, я́ко отсе́ле не и́мам я́сти от него́, до́ндеже сконча́ются во Ца́рствии Бо́жии. И прии́м ча́шу, хвалу́ возда́в, рече́: приими́те сию́, и раздели́те себе. Глаго́лю бо вам, я́ко не и́мам пи́ти от плода́ ло́знаго, до́ндеже Ца́рствие Бо́жие прии́дет. И прии́м хлеб, хвалу́ возда́в преломи́, и даде́ им, глаго́ля: сие́ есть Те́ло Мое́, е́же за вы дае́мо: сие́ твори́те в Мое́ воспомина́ние. Та́кожде же и ча́шу по ве́чери, глаго́ля: сия́ ча́ша, Но́вый Заве́т Мое́ю Кро́вию, я́же за вы пролива́ется. Оба́че се рука предаю́щаго Мя со Мно́ю есть на трапе́зе. И Сын у́бо Челове́ческий иде́т по рече́нному; оба́че го́ре челове́ку тому́, и́мже предае́тся. И тии́ на́чаша искати в себе́, кото́рый у́бо от них хотя́й сие́ сотвори́ти? Бысть же и пря в них, кий мни́тся их бы́ти бо́лий? Он же рече́ им: ца́рие язы́к госпо́дствуют и́ми, и обладающии и́ми, благода́теле нарица́ются. Вы же не та́ко: но бо́лий в вас, да бу́дет я́ко мний: и ста́рей, я́ко служа́й. Кто бо бо́лий? возлежа́й ли, или́ служа́й? не возлежа́й ли? Аз же посреде́ вас есмь я́ко служа́й. Вы же есте́ пребы́вше со Мно́ю в напа́стех Мои́х. И Аз завещава́ю вам, я́коже завеща́ Мне Оте́ц Мой, Ца́рство: Да я́сте и пи́ете на трапе́зе Мое́й, во Ца́рствии Мое́м, и ся́дете на престо́лех, судя́ще обемана́десяте коле́нома Изра́илевыма. Рече́ же Госпо́дь: Си́моне, Си́моне, се сатана про́сит вас, дабы се́ял я́ко пшени́цу; Аз же моли́хся о тебе́, да не оскуде́ет ве́ра Твоя́: и ты не́когда обра́щься, утверди́ бра́тию твою́. Он же рече́ Ему́: Го́споди, с Тобо́ю гото́в есмь, и в темни́цу, и в смерть ити́. Он же рече́: глаго́лю ти, Пе́тре, не возгла́си́т пе́тел днесь, до́ндеже трикра́ты отве́ржешися Ме́не не ве́дети. И рече́ им: егда́ посла́х вы без влага́лища, и без ме́ха, и без сапо́г, еда́ что лише́ни бысте? Они́ же ре́ша: ничесо́же. Рече́ же им: но ны́не, и́же и́мать влага́лище, да во́змет, та́кожде и мех: а и́же не и́мать, да прода́ст ри́зу свою́, и ку́пит нож. Глаго́лю бо вам: я́ко еще пи́саное се, подоба́ет, да сконча́ется о Мне: е́же, и со беззако́нными вмени́ся. Ибо е́же о Мне, кончи́ну и́мать. Они́ же ре́ша: Го́споди, се ножа́ зде два. Он же рече́ им: дово́льно есть. И изше́д и́де по обы́чаю в го́ру Елео́нскую: по Не́мже идо́ша ученицы́ Его́.

Сла́ва Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́.

Та́же псало́м 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя. Я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой пре́до мно́ю есть вы́ну. Тебе́ еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х; я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо в беззако́ниих зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо и́стину возлюби́л еси́, безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся, омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие, возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от Мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́нныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мой отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая, тогда́ возложа́т на олта́рь Твой тельцы́.

Го́споди, поми́луй. (12).

Канон. Глас 6

Песнь 1.

Ирмос: Се́ченое, сече́тся / мо́ре Чермно́е, / волнопита́емая же изсуша́ется глубина́, / та́яжде ку́пно безору́жным бы́вши проходи́ма / и всеору́жным гроб. / Песнь же Богокра́сная воспева́шеся: / сла́вно просла́вися Христо́с, Бог наш.

Всевино́вная и пода́тельная жи́зни, / безме́рная му́дрость Бо́жия, / созда́ храм Себе́ от Чи́стыя Неискусому́жныя Ма́тере. / в храм бо теле́сно оболки́йся, / сла́вно просла́вися Христо́с, Бог наш.

Тайноводя́щи дру́ги Своя́, / душепита́тельную уготовля́ет Трапе́зу, / безсме́ртия же вои́стинну му́дрость Бо́жия растворя́ет Ча́шу ве́рным. / Присту́пим благоче́стно, и возопии́м: / сла́вно просла́вися Христо́с Бог наш.

Услы́шим, вси ве́рнии, / созыва́ющую высо́ким пропове́данием, / несозда́нную и есте́ственную прему́дрость Бо́жию, / вопие́т бо: вкуси́те и разуме́вше, я́ко Христо́с Аз, возопи́йте: / сла́вно просла́вися Христо́с, Бог наш.

Песнь 3.

Ирмос: Госпо́дь Сый всех и Зижди́тель Бог, / созда́нное безстра́стный обнища́в Себе́ соедини́, / и Па́сха, за я́же хотя́ше умре́ти, / Сам, Сый, Себе́ предпожре́: / яди́те, вопия́, Те́ло Мое́, / и ве́рою утверди́теся.

Изба́вительною всего́ ро́да челове́ча, / Твое́ю, Бла́же, Твоя́ ученики́ напои́л еси́ весе́лия Ча́шею, напо́лнив ю́, / Сам бо Себе́ священноде́йствуеши, / пи́йте, вопия́, Кровь Мою́, / и ве́рою утверди́теся.

Безу́мный муж и́же в вас преда́тель, / ученико́м Твои́м предре́кл еси́ Незло́биве, / не уразуме́ет сих, / и той несмы́слен сый не и́мать разуме́ти. / Оба́че во Мне пребу́дите, / и ве́рою утверди́теся.

Седален, глас 1.

Езе́ра и исто́чники, и моря́ сотвори́вый, / смире́нию нас наказу́я изря́дному, / ле́нтием опоя́сався, ученико́в но́ги умы́, / смиря́яся премно́жеством благоутро́бия, / и возвыша́я нас от про́пастей зло́бы, / Еди́н Человеколю́бец.

Слава, глас 3.

Смиря́яся за благоутро́бие, / но́ги умы́л еси́ ученико́в Твои́х, / и к тече́нию Боже́ственному сия́ напра́вил еси́, / не повину́яся же Петр умы́тися, / а́бие Боже́ственному повину́ется повеле́нию, / омыва́емь, и Тебе́ приле́жно моля́ся, / дарова́ти нам ве́лию ми́лость.

И ныне, глас 4.

Яды́й Влады́ко со ученики́ Твои́ми, / та́инственно яви́л еси́ всесвято́е Твое́ заколе́ние, / и́мже тли изба́вихомся, / честна́я Твоя́ почита́ющии страда́ния.

Песнь 4.

Ирмос: Прови́дев проро́к / та́йну Твою́ неизрече́нную, Христе́, провозгласи́: / положи́л еси́ тве́рдую любо́вь кре́пости, О́тче Щедрый, / Единоро́днаго бо Сы́на, Благи́й, / очище́ние в мир посла́л еси́.

На страсть всем су́щим из Ада́ма источи́вшую безстра́стие, / Христе́, гряды́й, друго́м Твои́м рекл еси́: / с ва́ми Па́схи сея́ причасти́тися возжела́х: / единоро́днаго бо Мя очище́ние Оте́ц в мир посла́л есть.

Причаща́яся Ча́ши, / ученико́м вопия́л еси́, Безсме́ртне: / плода́ ло́знаго ктому́ не пию́ про́чее, с ва́ми живя́, / единоро́днаго бо Мя очище́ние Оте́ц в мир посла́л есть.

Питие́ но́вое па́че сло́ва, / Аз глаго́лю, во Ца́рствии Мое́м, Христо́с друго́м, пию́, / я́коже бо Бог с ва́ми бо́ги бу́ду, рекл еси́: / единоро́днаго бо Мя очище́ние Оте́ц в мир посла́л есть.

Песнь 5.

Ирмос: Сою́зом любве́ / связу́еми апо́столи, / влады́чествущему все́ми себе́ Христу́ возло́жше, / кра́сны но́ги очища́ху, / благовеству́юще всем мир.

Неодержи́мую держа́щая, / и превы́спреннюю на возду́се во́ду, / бе́здны обуздова́ющая, / и моря́ востязу́ющая Бо́жия Прему́дрость, / во́ду во умыва́льницу влива́ет, / но́ги же омыва́ет рабо́в Влады́ка.

Ученико́м показу́ет смире́ния о́браз Влады́ка, / о́блаки облага́яй не́бо, препоясу́ется ле́нтием, / и преклоня́ет коле́на, рабо́м омы́ти но́ги, / в Его́же руце́ дыха́ние всех су́щих.

Песнь 6.

Ирмос: Бе́здна после́дняя грехо́в обы́де мя, / и волне́ния не ктому́ терпя́, / я́ко Ио́на Влады́це, вопию́ Ти: / от тли мя возведи́.

Го́спода глаша́ете Мя, о ученицы́, и Учи́теля: / есмь бо, Спа́се, вопия́л еси́. / Те́мже подража́йте о́браз, его́же во Мне ви́десте.

Скве́рны кто не име́я, омы́ти не тре́бует ног, / чи́сти же, о ученицы́ вы, но не вси, / мгнове́нием бо безчи́нно еди́н от вас неи́стовствует.

Кондак, глас 2.

Хлеб прие́м в ру́це преда́тель, / сокрове́нно ты́я простира́ет, / и прие́млет це́ну Созда́вшаго Свои́ма рука́ма челове́ка, / и неиспра́влен пребы́сть / Иу́да, раб и льстец.

Икос:

Та́йной трапе́зе, в стра́се прибли́жившеся вси, / чи́стыми душа́ми хлеб прии́мем, спребыва́юще Влады́це, / да ви́дим, ка́ко умыва́ет но́ги ученико́в, / и сотвори́м, я́коже ви́дим, / друг дру́гу покаря́ющеся, и друг дру́гу но́зе умыва́юще, / Христо́с бо та́ко повеле́ Свои́м ученико́м, / предре́к та́ко твори́ти, / но не услы́ша Иу́да раб и льстец.

Песнь 7.

Ирмос: О́троцы в Вавило́не / пе́щнаго пла́мене не убоя́шася, / но посреде́ пла́мене вве́ржени, ороша́еми поя́ху: / благослове́н еси́ Го́споди, Бо́же оте́ц на́ших.

Помава́я главо́ю Иу́да зла́я предзре́в подви́же, / благовре́мение иски́й преда́ти Судию́ на осужде́ние, / И́же всех есть Госпо́дь и Бог оте́ц на́ших.

Вам Христо́с друго́м вопия́ше: / еди́н преда́ст Мя, / весе́лия забы́вше, ско́рбию и стра́хом одержи́ми бя́ху: / кто сей, скажи́, глаго́люще, Бо́же оте́ц на́ших?

И́же со Мно́ю ру́ку свою́ в соли́ло вложи́т де́рзостию, / тому́ оба́че добро́ бы врата́ жития́ пройти́ никогда́же, / сего́, и́же бе преда́тель, явля́ше Бог оте́ц на́ших.

Песнь 8.

Ирмос: За зако́ны оте́ческия / блаже́ннии в Вавило́не ю́ноши, предбе́дствующе, / царю́ющаго оплева́ша повеле́ние безу́мное, / и совоку́плени, и́мже не свари́шася огне́м, / Держа́вствующему досто́йную воспева́ху песнь: / Го́спода по́йте, дела́, / и превозноси́те во вся ве́ки.

Сообе́дницы блаже́ннии, / в Сио́не сло́вом претерпе́вше апо́столи после́доваху Па́стырю, / я́ко а́гнцы, и совоку́плени, Его́же не разлучи́шася Христа́, / Боже́ственным сло́вом пита́еми, благода́рственно вопия́ху: / Го́спода по́йте дела́, и превозноси́те во вся ве́ки.

Зако́нныя дру́жбы злоимени́тый Искарио́т во́лею забы́в, / я́же но́зе умы́, угото́ви на преда́ние, / и Твой яды́й Хлеб, Те́ло Боже́ственное, / воздви́же ков на Тя Христе́, и вопи́ти не разуме́: / Го́спода по́йте дела́, и превозноси́те во вся ве́ки.

Приима́ше реши́тельное греха́ Те́ло безсо́вестный, / и Кровь излива́емую за мир Боже́ственную, / но не стыдя́шеся пия́, ю́же продая́ше на цене́, / о зло́бе же не негодова́, и вопи́ти не разуме́: / Го́спода по́йте дела́, и превозноси́те во вся ве́ки.

Песнь 9.

Ирмос: Стра́нствия Влады́чня, / и безсме́ртныя Трапе́зы / на го́рнем ме́сте высо́кими умы́, / ве́рнии, прииди́те, наслади́мся, / возше́дша Сло́ва, / от Сло́ва научи́вшеся, Его́же велича́ем.

Иди́те, ученико́м сло́во рече́, / Па́сху на го́рничном ме́сте, е́юже ум утвержда́ется, / и сию́ тайноводи́тельно угото́вите, / безква́сным и́стинным сло́вом, / тве́рдое же благода́ти велича́йте.

Соде́тельницу Оте́ц пре́жде век прему́дрость ражда́ет Мя, нача́ток путе́й, / в дела́ созда́ ны́не та́йно соверша́емая, / Сло́во бо несозда́нное сый естество́м, / гла́сы присвоя́юся, его́же ны́не прия́х.

Я́ко челове́к сый существо́м, не мечта́нием, / си́це Бог нра́вом воздая́ния, естество́ соедини́вшееся мне. / Христа́ еди́наго тем Мя зна́йте, / от ни́хже, в ни́хже, я́же есмь, спаса́юща.

Ексапостила́рий:

Черто́г Твой ви́жду, Спа́се мой, украше́нный, и оде́жды не и́мам, да вни́ду в онь: просвети́ одея́ние души́ мое́й, Светода́вче, и спаси́ мя.

Сла́ва: Черто́г Твой ви́жду, Спа́се мой:

И ны́не: Черто́г Твой ви́жду, Спа́се мой:

И псалмы́:

Хвали́те Го́спода с небе́с; Тебе́ подоба́ет песнь Бо́гу. Хвали́те Го́спода с небе́с, хвали́те Его́ в вы́шних, Тебе́ подоба́ет песнь Бо́гу. Хвали́те Его́, вси А́нгели Его́, хвали́те Его́, вся Си́лы Его́; Тебе́ подоба́ет песнь Бо́гу. Хвали́те Его́, со́лнце и луна́, хвали́те Его́, вся зве́зды и свет. Хвали́те Его́, небеса́ небе́с и вода́, и́же превы́ше небе́с, да восхва́лят И́мя Госпо́дне. Я́ко Той рече́, и бы́ша: Той повеле́, и созда́шася. Поста́ви я в век и в век ве́ка: повеле́ние положи́, и не ми́мо и́дет. Хвали́те Го́спода от земли́, зми́еве и вся бе́здны. Огнь, град, снег, го́лоть, дух бу́рен, творя́щая сло́во Его́. Го́ры и вси хо́лми, древа́ плодоно́сна и вси ке́дри. Зве́рие и вси́ ско́ти, гади и пти́цы перна́ты. Ца́рие зе́мстии и вси лю́дие, кня́зи и вси судии́ зе́мстии. Ю́ношы и де́вы, ста́рцы с ю́нотами, да восхва́лят И́мя Госпо́дне, я́ко вознесе́ся И́мя Того́ Еди́наго. Испове́дание Его́ на земли́ и на небеси́. И вознесе́т рог люде́й Свои́х, песнь всем преподо́бным Его́, сыновом Изра́илевым, лю́дем, приближа́ющымся Ему́.

Воспо́йте Го́сподеви песнь но́ву, хвале́ние Его́ в це́ркви преподо́бных. Да возвесели́тся Изра́иль о сотво́ршем его́, и сы́нове Сио́ни возрадуются о Царе́ свое́м. Да восхвалят И́мя Его́ в ли́це, в тимпа́не и псалти́ри да пою́т Ему́. Я́ко благоволи́т Госпо́дь в лю́дех Свои́х, и вознесе́т кро́ткия во спасе́ние. Восхва́лятся преподо́бнии во сла́ве и возра́дуются на ло́жах сво́их. Возноше́ния Бо́жия в горта́ни их, и мечи́ обою́ду остры́ в рука́х их: сотвори́ти отмще́ние во язы́цех, обличе́ния в лю́дех связа́ти цари́ их пу́ты, и сла́вныя их ручны́ми око́вы желе́зными.

Сотвори́ти в них суд напи́сан. Сла́ва сия́ бу́дет всем преподо́бным Его́.

Хвали́те Бога во святы́х Его́, хвали́те Его́ во утверже́нии си́лы Его́.

И пое́м стихи́ры самогла́сны на 4, глас 2:

Стих: Хвали́те Его́ на си́лах Его́, хвали́те Его́ по мно́жеству вели́чествия Его́.

Стека́ется про́чее собо́рище иуде́йское, да Соде́теля и Зижди́теля вся́ческих Пила́ту преда́ст. О беззако́нных! О неве́рных! Я́ко Гряду́щаго суди́ти живы́м и ме́ртвым, на суд гото́вят; Исцеля́ющаго стра́сти ко страсте́м уготовля́ют? Го́споди долготерпели́ве, ве́лия Твоя́ ми́лость, сла́ва Тебе́.

Стих: Хвали́те Его́ во гласе трубнем, хвали́те Его́ во псалти́ри и гуслех.

Иу́да беззако́нный. Го́споди, омочи́вый на ве́чери руку́ в соли́ле с Тобо́ю, простре́ к беззако́нным ру́це прия́ти сре́бреники: и ми́ра умы́сливый це́ну, Тебе́ безце́ннаго не убоя́ся прода́ти: но́зе простры́й во еже умы́ти. Влады́ку облобыза́ льсти́вно, во е́же преда́ти беззако́нным: ли́ка же апо́стольскаго отве́ргся, и три́десять пове́рг сре́бреники, Твоего́ тридне́внаго воскресе́ния не ве́де, и́мже поми́луй нас.

Стих: Хвали́те Его́ в тимпа́не и ли́це, хвали́те Его́ во стру́нах и орга́не.

Иу́да преда́тель льстив сый, льсти́вным лобза́нием предаде́ Спаса Го́спода, и Влады́ку всех, я́ко раба́ продаде́ иуде́ом: я́ко овча́ на заколе́ние, Та́ко после́доваше, А́гнец Бо́жий, Сын Отчий, Еди́н Многоми́лостивый.

Стих: Хвали́те Его́ в кимва́лех доброгла́сных, хвали́те Его́ в кимва́лех восклица́ния. Вся́кое дыхание да хвалит Го́спода.

Иу́да раб и льстец, учени́к и наве́тник, друг и диа́вол, от дел яви́ся: после́доваше бо Учи́телю, и на Него́ поуча́шеся преда́нию, глаго́лаше в себе́: преда́м Того́, приобря́щу собра́нная име́ния: иска́ше же и ми́ру про́дану бы́ти, и Иису́са ле́стию я́ти. Отдаде́ целова́ние, предаде́ Хри́ста. И я́ко овча́ на заколе́ние, си́це после́доваше Един Благоутро́бный и Человеколю́бец.

Сла́ва, и ны́не: Глас то́йже:

Его́же пропове́да А́гнца Иса́ия, гряде́т на заколе́ние во́льное, и плещи́ дае́т на раны, лани́ты на зауше́ния, лица же не отврати́ от срамоты́ заплева́ний, сме́ртию же безобра́зною осужда́ется. Вся Безгре́шный во́лею прие́млет, да всем да́рует из ме́ртвых воскресе́ние.

Чтец: Сла́ва Тебе́, показа́вшему нам свет.

Сла́ва в вы́шних Бо́гу и на земли́ мир, в челове́цех благоволе́ние. Хва́лим Тя, Благослови́м Тя, кла́няем Ти ся, славосло́вим Тя, благодари́м Тя вели́кия ра́ди сла́вы Твоея́ Го́споди, Царю́ Небе́сный, Бо́же, О́тче Вседержи́телю. Го́споди Сы́не Единоро́дный, Иису́се Христе́, и Святы́й Ду́ше. Го́споди Бо́же, А́гнче Бо́жий, Сы́не Оте́чь, взе́мляй грех ми́ра, поми́луй нас; взе́мляй грехи́ ми́ра, приими́ моли́тву на́шу; седя́й одесну́ю Отца́, поми́луй нас. Я́ко Ты еси́ Еди́н Свят, Ты еси́ Еди́н Госпо́дь, Иису́с Христо́с, во сла́ву Бо́га Отца́. Ами́нь.

На вся́ку нощь благословлю́ Тя и восхвалю́ И́мя Твое́ во ве́ки, и в век ве́ка.

Го́споди, Прибе́жище был еси́ нам в род и род. Аз рех: Го́споди, поми́луй мя, исцели́ ду́шу мою́, я́ко согреши́х Тебе́. Го́споди, к Тебе́ прибего́х, научи́ мя твори́ти во́лю Тво́ю, я́ко Ты еси́ Бог мой, я́ко у Тебе́ исто́чник живота́, во све́те Твое́м у́зрим свет. Проба́ви ми́лость Твою́ ве́дущым Тя.

Сподо́би, Го́споди, в день сей без греха́ сохрани́тися нам. Благослове́н еси́, Го́споди, Бо́же оте́ц на́ших, и хва́льно и просла́влено И́мя Твое́ во ве́ки. Ами́нь.

Бу́ди, Го́споди, ми́лость Твоя́ на нас, я́коже упова́хом на Тя. Благослове́н еси́, Го́споди, научи́ мя оправда́нием Твои́м. Благослове́н еси́, Влады́ко, вразуми́ мя оправда́нием Твои́м. Благослове́н еси́, Святы́й, просвети́ мя оправда́нии Твои́ми.

Го́споди, ми́лость Твоя́ во век, дел руку́ Твое́ю не пре́зри. Тебе́ подоба́ет хвала́, Тебе́ подоба́ет пе́ние, Тебе́ сла́ва подоба́ет, Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

И cтихи́ры самогла́сны, на стихо́вне, глас 8:

Днесь е́же на Христа́ лука́вое собрася собо́рище, и на Него́ тще́тная сове́товаше, преда́ти Пила́ту на смерть непови́ннаго. Днесь име́нием удавле́ние Иу́да себе́ облага́ет, и лиша́ется обою́ду жи́зни, привре́менныя и боже́ственныя. Днесь Каиа́фа нево́лею проро́чествует: у́не, глаго́ля, Еди́ному умре́ти за лю́ди. Прии́де бо за грехи́ на́ша пострада́ти, да нас свободи́т от рабо́ты вра́жия, я́ко Благ и Человеколю́бец.

Стих: Яды́й хле́бы Моя́, возвели́чи на Мя запина́ние.

Днесь Иу́да нищелю́бия сокрывает лице́, и лихои́мства открыва́ет зрак: не ктому́ о ни́щих пече́тся, не ктому́ ми́ро продае́т гре́шныя, но небе́сное ми́ро, и от Него́ усвоя́ет сре́бреники. Тече́т ко иуде́ом, глаго́лет беззако́нным: что ми хо́щете да́ти, и аз вам преда́м Его́? О сребролю́бия преда́теля! Удобопрода́тельную твори́т ку́плю, к во́ле купу́ющих, непродае́маго ку́плю твори́т. Не скуп явля́ется к цене́, но я́ко раба́ бежа́щаго продае́т: обы́чай бо кра́дущым мета́ти честна́я. Ны́не же пове́рже свята́я псом учени́к: бесова́ние бо сребролю́бия, на своего́ Влады́ку неи́стовитися сотвори́ его́. Его́же искуше́ния бежи́м, зову́ще: Долготерпели́ве Го́споди, сла́ва Тебе́.

Стих: Исхожда́ше вон, и глаго́лаше вку́пе.

Нрав твой льсти исполня́ется, беззако́нный Иу́до: неду́гуя бо сребролю́бием, приобре́л еси́ человеконенавиде́ние. А́ще бо богатство люби́л еси́, почто́ ко Уча́щему о нищете́ прише́л еси́? А́ще же и люби́л еси́, вску́ю про́дал еси́ Безце́ннаго, предав на убие́ние? Ужасни́ся, со́лнце, возстени́, земле́, и дви́жащися возопи́й: незло́биве Го́споди, сла́ва Тебе́.

Стих: Сло́во законопресту́пное возложи́ша на Мя.

Да никто́же, о ве́рнии, Влады́чния Ве́чери тайноненауче́н, никто́же отнюдь я́ко Иу́да льсти́вно да присту́пит к трапе́зе: он бо укру́х прие́м, на хле́ба уклони́ся. О́бразом у́бо сый учени́к, ве́щию же сый уби́йца, со иуде́и у́бо весели́ся, со апо́столы же водворя́яся: ненави́дя лобыза́ше, лобыза́я же продава́ше искупи́вшаго нас кля́твы, Бо́га и Спа́са душ на́ших.

Сла́ва: Глас то́йже:

Нрав твой льсти исполня́ется, беззако́нный Иу́до: неду́гуя бо сребролю́бием, приобре́л еси́ человеконенавиде́ние. А́ще бо бога́тство люби́л еси́, почто ко Уча́щему о нищете́ прише́л еси́? А́ще же и люби́л еси́, вску́ю про́дал еси́ Безце́ннаго, преда́в на убие́ние? Ужасни́ся, со́лнце, возстени́, земле́, и дви́жащися возопи́й: незло́биве Го́споди, сла́ва Тебе́.

И ны́не: Глас 5:

Тайново́дствуя Твоя́, Го́споди, ученики́, учи́л еси́ глаго́ля: о друзи, зри́те, да ники́йже страх вас разлучи́т от Мене́! А́ще бо и стражду, но за мир. Не блазни́теся у́бо о Мне: не приидо́х бо, да послу́жат Ми, но послужи́ти, и положи́ти ду́шу Мою́ избавле́ние за мир. А́ще у́бо вы дру́зи Мои́ есте́, Мене́ подражайте: хотя́й пе́рвый бы́ти, да бу́дет после́дний. Влады́ка, я́ко служи́тель. Пребу́дите во Мне, да гроздь принесете́: Аз бо есмь Лоза́ живо́тная.

Та́же: Бла́го есть испове́датися Го́сподеви и́ пе́ти И́мени Твоему́, Вы́шний, возвеща́ти зау́тра ми́лость Твою́ и и́стину Твою́ на вся́ку нощь. (Два́жды).

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Три́жды).

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти Грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, И́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй. (Три́жды).

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х. Да святи́тся И́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́, и на земли́. Хле́б наш насу́щный даждь нам днесь и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим, и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

И тропа́рь глас 8: Егда́ сла́внии ученицы́ на умове́нии ве́чери просвеща́хуся, тогда́ Иу́да злочести́вый сребролю́бием неду́говав омрача́шеся, и беззако́нным судия́м Тебе́, пра́веднаго Судию́, предае́т. Виждь име́ний рачи́телю, сих ра́ди удавле́ние употреби́вша. Бежи́ несы́тыя души́, учи́телю та́ковая дерзну́вшия: И́же о всех Благи́й, Го́споди, сла́ва Тебе́.

Та́же: Го́споди, поми́луй. (40).

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем. И́менем Госпо́дним Благослови́, О́тче.

Гряды́й Госпо́дь на во́льную страсть на́шего ра́ди спасе́ния, Христо́с, И́стинный Бог наш, моли́твами Пречи́стыя Своея́ Матере, святы́х сла́вных и всехва́льных апо́стол, святы́х и пра́ведных Богооте́ц Иоаки́ма и А́нны, и все́х святы́х, поми́лует и спасе́т нас, я́ко Благ и Человеколю́бец. Аминь