Шрифт

Последование Утрени Великого Вторника для домашнего (келейного) совершения

После́дование у́трени во Святой и Вели́кий Вторник

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас.

Ами́нь. Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Три́жды).

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, И́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй. (Три́жды).

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х. Да святи́тся И́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́, и на земли́. Хлеб наш насу́щный даждь нам днесь и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим, и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй. (12). Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

И посе́м чтет обы́чная у́тренния псалмы́ ти́хо и ко́сно, за е́же кади́ти свяще́ннику вся лю́ди.

Услы́шит тя Госпо́дь в день печа́ли, защи́тит тя И́мя Бо́га Иа́ковля. По́слет ти по́мощь от Свята́го, и от Сио́на засту́пит тя. Помяне́т вся́ку же́ртву твою́, и всесожже́ние твое́ ту́чно бу́ди. Даст ти Госпо́дь по се́рдцу твоему́, и весь сове́т твой испо́лнит. Возра́дуемся о спасе́нии твое́м, и во И́мя Го́спода Бо́га на́шего возвели́чимся: испо́лнит Госпо́дь вся проше́ния Твоя́. Ны́не позна́х, я́ко Спа́се Госпо́дь Христа́ Своего. Услы́шит Его́ с Небесе́ Свята́го Своего́, в си́лах спасе́ние десни́цы Его́. Си́и на колесни́цах, и си́и на ко́нех: мы же во И́мя Го́спода Бо́га на́шего призове́м. Ти́и спя́ти бы́ша и падо́ша, мы же воста́хом и испра́вихомся. Го́споди, спаси́ царя и услы́ши ны, во́ньже а́ще день призове́м Тя.

Го́споди, си́лою Твое́ю возвесели́тся царь и о спасе́нии Твое́м возрадуется зело. Жела́ние се́рдца его́ дал еси́ ему́ и хоте́ния устну́ его́ не́си лиши́л его́. Я́ко предвари́л еси́ его́ благослове́нием благосты́нным, положи́л еси́ на главе́ его́ вене́ц от ка́мене че́стна. Живота́ проси́л есть у Тебе́, и дал еси́ ему́ долготу́ дний, во век ве́ка. Ве́лия сла́ва его́ Спа́сением Твои́м, сла́ву и велеле́пие возложи́ши на него́. Я́ко да́си ему́ благослове́ние во век ве́ка, возвесели́ши его́ ра́достию с лице́м Твои́м. Я́ко царь упова́ет на Го́спода, и ми́лостию Вы́шняго не подви́жится. Да обря́щется рука́ Твоя́ всем враго́м Твои́м, десни́ца Твоя́ да обря́щет вся ненави́дящыя Тебе́. Я́ко положи́ши их, я́ко пещь о́гненную, во вре́мя лица́ Твоего́: Госпо́дь гне́вом Свои́м смяте́т я, и снесть их огнь. Плод их от земли́ погуби́ши, и се́мя их от сыно́в челове́ческих. Я́ко уклони́ша на Тя зла́я, помы́слиша сове́ты, и́хже не возмо́гут соста́вити. Я́ко положи́ши я хребе́т во избытцех Твои́х, угото́виши лице́ их. Вознеси́ся, Го́споди, си́лою Твое́ю, воспое́м и пое́м си́лы Твоя́.

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Три́жды).

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, И́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй. (Три́жды).

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х. Да святи́тся И́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный даждь нам днесь и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим, и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

И тропари́ сия́:

Спаси́, Го́споди, лю́ди Твоя́ и Благослови́ достоя́ние Твое́: побе́ды на сопроти́вныя да́руя и Твое́ сохраня́я Кресто́м Твои́м жи́тельство.

Сла́ва: Вознесы́йся на Крест во́лею, тезоимени́тому Твоему́ но́вому жи́тельству щедро́ты Твоя́ да́руй, Христе́ Бо́же: возвесели́ нас си́лою Твое́ю, побе́ды дая́ нам на супоста́ты, посо́бие иму́щым Твое́ ору́жие ми́ра – непобеди́мую побе́ду.

И́ ны́не: Предста́тельство стра́шное и непосты́дное, не пре́зри, Блага́я, моли́тв на́ших, Всепе́тая Богоро́дице, утверди́ правосла́вных жи́тельство: спаси́ ве́рныя лю́ди Твоя́ и пода́ждь им с Небесе́ побе́ду, зане́ родила́ еси́ Бо́га, Еди́на Благослове́нная.

Сла́ва в вы́шних Бо́гу и на земли́ мир, в челове́цех благоволе́ние. (Три́жды).

Го́споди, устне́ мой отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. (Два́жды).

Го́споди, что́ ся умно́жиша стужа́ющии ми? Мно́зи востаю́т на мя. Мно́зи глаго́лют души́ мое́й: несть спасе́ния ему́ в Бо́зе его́. Ты же, Го́споди, засту́пник мой еси́, сла́ва моя́, и вознося́й главу́ мою́. Гла́сом мои́м ко Го́споду воззва́х, и услы́ша мя от горы́ Святы́я Своея́. Аз усну́х, и спах, воста́х, я́ко Госпо́дь засту́пит мя. Не убою́ся от тем люде́й, о́крест напа́дающих на мя. Воскресни́, Го́споди, спаси́ мя, Бо́же мой. Яко́ Ты порази́л еси́ вся вражду́ющыя ми всу́е: зу́бы гре́шников сокруши́л еси́. Госпо́дне есть спасе́ние, и на лю́дех Твои́х благослове́ние Твое́. Аз усну́х, и спах, воста́х, я́ко Госпо́дь засту́пит мя.

Го́споди, да не я́ростию Твое́ю обличи́ши мене́, ниже́ гне́вом Твои́м нака́жеши мене́. Я́ко стре́лы Твоя́ унзо́ша во мне, и утверди́л еси́ на мне ру́ку Твою́. Несть исцеле́ния в пло́ти мое́й, от лица́ гне́ва Твоего́; несть ми́ра в косте́х мои́х, от лица́ грех мои́х. Я́ко беззако́ния моя́ превзыдо́ша главу́ мою́, я́ко бре́мя тя́жкое отяготе́ша на мне. Возсмерде́ша и согни́ша ра́ны моя́ от лица́ безу́мия моего́. Постра́дах и сляко́хся до конца́, весь день се́туя хожда́х. Я́ко ля́двия моя́ напо́лнишася поруга́ний, и несть исцеле́ния в пло́ти мое́й. Озло́блен бых, и смири́хся до зела, рыка́х от воздыха́ния се́рдца моего́. Го́споди, пред Тобо́ю все жела́ние мое́, и воздыха́ние мое́ от Тебе́ не утаи́ся. Се́рдце мое́ смяте́ся, оста́ви мя си́ла моя́, и свет о́чию мое́ю, и той несть со мно́ю. Друзи мои́ и и́скреннии мои́, пря́мо мне прибли́жишася и ста́ша. И бли́жнии мои́ отдале́че мене́ ста́ша, и нужда́хуся и́щущии ду́шу мою́, и и́щущии зла́я мне глаго́лаху су́етная, и льсти́вным весь день поуча́хуся. Аз же я́ко глух не слы́шах: и я́ко нем не отверза́яй уст свои́х. И бых я́ко челове́к не слы́шай и не и́мый во усте́х свои́х обличе́ния. Я́ко на Тя, Го́споди, упова́х. Ты услы́шиши, Го́споди Бо́же мой. Я́ко рех: да не когда́ пора́дуют ми ся врази́ мои́, и внегда́ подви́жатися нога́м мои́м, на мя велере́чеваша. Я́ко аз на ра́ны гото́в, и боле́знь моя́ пре́до мно́ю есть вы́ну. Я́ко беззако́ние мое́ аз возвещу́, и попеку́ся о гресе́ мое́м. Врази́ же мои́ живу́т, и укрепи́шася па́че мене́, и умно́жишася ненави́дящии мя без пра́вды. Воздаю́щий ми зла́я воз блага́я, оболга́ху мя, зане́ гоня́х благосты́ню. Не оста́ви мене́, Го́споди Бо́же мой, не отступи́ от Мене́. Вонми́ в по́мощь мою́, Го́споди спасе́ния моего́. Не оста́ви мене́, Го́споди Бо́же мой, не отступи́ от Мене́. Вонми́ в по́мощь мою́, Го́споди спасе́ния моего́.

Бо́же, Бо́же мой, к Тебе́ у́тренюю, возжада́ Тебе́ душа́ моя́, коль мно́жицею Тебе́ плоть моя́, в земли́ пу́сте и непрохо́дне и безво́дне. Та́ко во святе́м яви́хся Тебе́, ви́дети си́лу Твою́ и сла́ву Твою́. Я́ко лу́чши ми́лость Твоя́, па́че живо́т, устне́ мои́ похвали́те Тя. Та́ко благословлю́ Тя в животе́ мое́м, о И́мени Твое́м воздежу́ ру́це мои́. Я́ко от ту́ка и ма́сти да испо́лнится душа́ моя́, и устна́ма ра́дости восхва́лят Тя уста́ моя́. А́ще помина́х Тя на посте́ли мое́й, на у́тренних поуча́хся в Тя. Я́ко был еси́ Помо́щник мой, и в кро́ве крилу́ Твое́ю возра́дуюся. Прильпе́ душа́ моя́ по Тебе́, мене́ же прия́т десни́ца Твоя́. Ти́и же всу́е иска́ша ду́шу мою́, вни́дут в преиспо́дняя земли́. Предадя́тся в ру́ки ору́жия, ча́сти ли́совом бу́дут. Царь же возвесели́тся о Бо́зе, похва́лится всяк клены́йся Им, я́ко загради́шася уста́ глаго́лющих непра́ведная. На у́тренних поуча́хся в Тя, я́ко был еси́ Помо́щник мой, и в кро́ве крилу́ Твое́ю возра́дуюся. Прильпе́ душа́ моя́ по Тебе́, мене́ же прия́т десни́ца Твоя́.

Сла́ва, и ны́не: Аллилу́иа, Аллилу́иа, Аллилу́иа, сла́ва Тебе́, Боже́. (Три́жды, без покло́нов).

Го́споди, поми́луй. (Три́жды).

Сла́ва, и ны́не:

Го́споди Бо́же спасе́ния моего́, во дни воззва́х и в нощи́ пред Тобо́ю. Да вни́дет пред Тя моли́тва моя́, приклони́ ухо Твое́ к моле́нию Моему́. Я́ко испо́лнися зол душа́ моя́, и живо́т мой а́ду прибли́жися. Привмене́н бых с низходя́щими в ров, бых я́ко челове́к без по́мощи, в ме́ртвых свобо́дь. Я́ко я́звеннии спя́щий во гро́бе, и́хже не помяну́л еси́ ктому́, и ти́и от руки́ Твоея́ отринове́ни бы́ша. Положи́ша мя в ро́ве преиспо́днем, в те́мных и се́ни сме́ртней. На мне утверди́ся я́рость Твоя́, и вся во́лны Твоя́ наве́л еси́ на мя. Уда́лил еси́ зна́емых мои́х от Мене́, положи́ша мя ме́рзость себе́, пре́дан бых, и не исхожда́х. О́чи мои́ изнемого́сте от нищеты́, воззва́х к Тебе́, Го́споди, весь день, возде́х к Тебе́ ру́це мои́. Еда́ ме́ртвыми твори́ши чудеса́? Или́ вра́чеве воскреся́т и испове́дятся Тебе́? Еда́ пове́сть кто во гро́бе ми́лость Твою́, и и́стину Твою́ в поги́бели? Еда́ позна́на бу́дут во тьме чудеса́ Твоя́ и пра́вда Твоя́ в земли́ забве́нней? И аз к Тебе́, Го́споди, воззва́х, и у́тро моли́тва моя́ предвари́т Тя. Вску́ю, Го́споди, отре́еши ду́шу мою́, отвраща́еши лице́ Твое́ от Мене́? Нищ есмь аз, и в труде́х от ю́ности мое́й, возне́с же ся, смири́хся и изнемого́х. На мне приидо́ша гне́ви Твои́, устраше́ния Твоя́ возмути́ша мя. Обыдо́ша мя, я́ко вода́, весь день одержа́ша мя вку́пе. Уда́лил еси́ от Мене́ дру́га и и́скренняго, и зна́емых мои́х от страсте́й. Го́споди Бо́же спасе́ния моего́, во дни воззва́х, и в нощи́ пред Тобо́ю. Да вни́дет пред Тя моли́тва моя́, приклони́ ухо Твое́ к моле́нию моему́.

Благослови́, душе́ моя́, Го́спода, и вся вну́тренняя моя́, И́мя Свято́е Его́. Благослови́, душе́ моя́, Го́спода, и не забыва́й всех воздая́ний Его́, очища́ющаго вся беззако́ния твоя́, исцеля́ющаго вся неду́ги твоя́, избавля́ющаго от истле́ния живо́т твой, венча́ющаго тя ми́лостию и щедро́тами, исполня́ющаго во благи́х жела́ние твое́, обнови́тся я́ко о́рля ю́ность твоя́. Творяй ми́лостыни Госпо́дь, и судьбу́ всем оби́димым. Сказа́ пути́ Своя́ Моисе́ови, сыново́м Изра́илевым хоте́ния Своя́. Щедр и Ми́лостив Госпо́дь, Долготерпели́в и Многоми́лостив. Не до конца́ прогне́вается, ниже́ в век вражду́ет. Не по беззако́нием на́шим сотвори́л есть нам, ниже́ по грехо́м на́шим возда́л есть нам. Я́ко по высоте́ небе́сней от земли́, утверди́л есть Госпо́дь ми́лость Свою́ на боя́щихся Его́. Ели́ко отстоя́т восто́цы от за́пад, уда́лил есть от нас беззако́ния на́ша. Я́коже ще́дрит оте́ц сы́ны, уще́дри Госпо́дь боя́щихся Его́. Я́ко Той позна́ созда́ние на́ше, помяну́, я́ко персть есмы́. Челове́к, я́ко трава́ дни́е его́, я́ко цвет се́льный, та́ко отцвете́т. Яко́ дух про́йде в нем, и не бу́дет, и не позна́ет ктому́ ме́ста своего́. Ми́лость же Госпо́дня от ве́ка и до ве́ка на боя́щихся Его́, и пра́вда Его́ на сыне́х сыно́в, храня́щих заве́т Его́, и по́мнящих за́поведи Его́ твори́ти я. Госпо́дь на Небеси́ угото́ва Престо́л Свой, и Ца́рство Его́ все́ми облада́ет. Благослови́те Го́спода вси А́нгели Его́, си́льнии кре́постию, творя́щий сло́во Его́, услы́шати глас слове́с Его́. Благослови́те Го́спода вся Си́лы Его́, слуги́ Его́, творя́щии во́лю Его́. Благослови́те Го́спода вся дела Его́. На вся́ком ме́сте влады́чествия Его́, Благослови́, душе́ моя́, Го́спода. На вся́ком ме́сте влады́чествия Его́, Благослови́, душе́ моя́, Го́спода.

Го́споди, услы́ши моли́тву мою́, внуши́ моле́ние мое́ во и́стине Твое́й, услы́ши мя в пра́вде Твое́й. И не вни́ди в суд с рабо́м Твои́м, я́ко не оправди́тся пред Тобо́ю всяк живый. Я́ко погна враг ду́шу мою́, смирил есть в зе́млю живо́т мой. Посади́л мя есть в те́мных, я́ко ме́ртвыя ве́ка, и уны́ во мне дух мой, во мне смяте́ся се́рдце мое́. Помяну́х дни дре́вния, поучи́хся во всех де́лех Твои́х, в творе́ниих руку́ Твое́ю поуча́хся. Возде́х к Тебе́ ру́це мои́, душа́ моя́, я́ко земля́ безво́дная Тебе́. Скоро услы́ши мя, Го́споди, исчезе́ дух мой. Не отврати́ лица Твоего́ от Мене́, и уподо́блюся низходя́щым в ров. Слыша́ну сотвори́ мне зау́тра ми́лость Твою́, я́ко на Тя упова́х. Скажи́ мне, Го́споди, путь, во́ньже пойду́, я́ко к Тебе́ взях ду́шу мою́. Изми́ мя от враг мои́х, Го́споди, к Тебе́ прибего́х. Научи́ мя твори́ти во́лю Твою́, я́ко Ты еси́ Бог мой. Дух Твой Благи́й наста́вит мя на зе́млю пра́ву. И́мене Твоего́ ра́ди, Го́споди, живи́ши мя, пра́вдою Твое́ю изведе́ши от печа́ли ду́шу мою́, И ми́лостию Твое́ю потреби́ши враги́ моя́, и погуби́ши вся стужа́ющыя души́ мое́й, я́ко аз раб Твой есмь. Услы́ши мя, Го́споди, в пра́вде Твое́й, и не вни́ди в суд с рабо́м Твои́м. Услы́ши мя, Го́споди, в пра́вде Твое́й, и не вни́ди в суд с рабо́м Твои́м. Дух Твой благи́й наставит мя на зе́млю пра́ву.

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Аллилу́иа, Аллилу́иа, Аллилу́иа, сла́ва Тебе́, Бо́же. (Три́жды).

Аллилу́иа, на глас 8.

Стихи́ же глаго́лются сия́:

Стих 1: От но́щи у́тренюет дух мой к Тебе́, Бо́же, зане́ свет повеле́ния Твоя́ на земли́.

Стих 2: Пра́вде научи́теся жи́вущии на земли́.

Стих 3: За́висть прии́мет лю́ди ненака́занныя.

Стих 4: Приложи́ им зла, Го́споди, приложи́ зла сла́вным земли́.

И по ко́емждо стисе́ пою́т: Аллилу́иа. (Три́жды).

Посе́м тропа́рь, глас то́йже:

Се, Жени́х гряде́т в полу́нощи, и блаже́н раб, его́же обря́щет бдя́ща: недосто́ин же па́ки, его́же обря́щет уныва́юща. Блюди́ у́бо, душе́ моя́, не сно́м отяготи́ся, да не сме́рти предана́ бу́деши и Ца́рствия вне затвори́шися, но воспряни́ зову́щи: Свят, Свят, Свят еси́, Бо́же, Богоро́дицею поми́луй нас.

Сла́ва: Се, Жени́х гряде́т в полу́нощи:

И ны́не: Се, Жени́х гряде́т в полу́нощи:

И чте́тся кафи́сма 9-я (псалмы́ 64–69)

Седа́лен, глас 4:

Жениха́, бра́тие, возлю́бим, свещы́ своя́ украси́м, в доброде́телех сия́юще и ве́ре пра́вой: да я́ко му́дрыя Госпо́дни де́вы готови́ вни́дем с Ним на бра́ки. Жени́х бо дары, я́ко Бог, всем подае́т нетле́нный вене́ц.

И чте́тся кафи́сма 10 (псалмы́ 70–76).

Седа́лен, глас 4:

Сове́т, Спа́се, беззако́нный на Тя, свяще́нницы и кни́жницы за́вистию собра́вше лю́те, в преда́тельство подвиго́ша Иуду: те́мже безсту́дно исхожда́ше, глаго́лаше на Тя беззако́нным лю́дем: что́ ми, глаго́лет, дади́те, и аз вам Его́ преда́м в ру́ки ва́ша; осужде́ния сего́ изба́ви, Го́споди, ду́шы на́ша.

И чте́тся кафи́сма 11 (псалмы́ 77–84).

Седа́лен, глас 8:

Иу́да разумом сребролю́бствует, на учи́теля вражде́бне подвиза́ется, сове́тует, поуча́ется преда́нию, све́та отпа́дает, тьму прии́м, соглаша́ет це́ну, продае́т Безце́ннаго: те́мже и удавле́ние, возме́здие е́же соде́я обрета́ет окая́нный, и лю́тую смерть, преда́в Тебе́, Го́спода. Того́ нас ча́сти изба́ви, Христе́ Бо́же, прегреше́ний оставле́ние даруя, пра́зднующым ве́рою пречи́стую страсть Твою́.

От Матфе́а Свята́го Ева́нгелиа чте́ние.

Сла́ва Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́.

Во вре́мя о́но, сове́т прие́мше вси фарисе́е на Иису́са, я́ко да обольстя́т Его́ сло́вом, посыла́ют к Нему́ ученики́ своя́ со Иродиа́ны, глаго́люще: Учи́телю, ве́мы я́ко и́стинен еси́, и пути́ Бо́жию вои́стину учи́ши, и не ради́ши ни о ко́мже: не зри́ши бо на лице́ челове́ком. Рцы у́бо нам, что Ти ся мнит? Досто́йно ли есть да́ти кинсо́н ке́сареви, или́ ни? Разуме́в же Иису́с лука́вство их, рече́: что́ Мя искуша́ете, лицеме́ри? Покажи́те Ми злати́цу кинсо́нную. Они́ же принесо́ша Ему́ пе́нязь. И глаго́ла им: чий о́браз сей и написа́ние? И глаго́лаша Ему́: ке́сарев. Тогда́ глаго́ла им: воздади́те у́бо ке́сарева ке́сареви: и Бо́жия Бо́гови. И слы́шавше ди́вишася: и оста́вльше Его́ отыдо́ша. В той день приступи́ша к Нему́ саддуке́е, и́же глаго́лют не бы́ти воскресе́нию: и вопроси́ша Его́, глаго́люще: Учи́телю, Моисе́й рече́: а́ще кто у́мрет не и́мый чад, да по́ймет брат его́ жену его́, и воскреси́т се́мя брата своего́. Бе́ша же в нас седмь бра́тия: и пе́рвый оже́нься у́мре, и не и́мый се́мене, оста́ви жену́ свою́ бра́ту своему́. Та́кожде же и вторы́й, и тре́тий, да́же до седма́го. Последи́ же всех у́мре и жена́. В воскреше́ние у́бо, кото́раго от седми́х бу́дет жена́? Вси́ бо име́ша ю́? Отвеща́в же Иису́с, рече́ им: прельща́етеся, не ве́дуще Писания, ни си́лы Бо́жия. В воскресе́ние бо ни же́нятся, ни посяга́ют, но я́ко а́нгели Бо́жии на Небеси́ суть. О воскресе́нии же ме́ртвых, не́сте ли чли рече́ннаго вам Бо́гом, глаго́лющим: Аз есмь Бог Авраа́мов, и Бог Исаа́ков, и Бог Иа́ковль; несть Бог, Бог ме́ртвых, но Бог живы́х. И слы́шавше наро́ди дивля́хуся о уче́нии Его́. Фарисе́е же слы́шавше, я́ко посрами́ саддуке́и, собра́шася вку́пе, и вопроси́ еди́н от них законоучи́тель, искуша́я Его́, и глаго́ля: Учи́телю, ка́я заповедь бо́льши есть в зако́не? Иису́с же рече́ ему́: возлюби́ши Го́спода Бо́га твоего́ всем се́рдцем Твои́м, и все́ю душе́ю твое́ю, и все́ю мы́слию твое́ю. Сия́ есть пе́рвая и бо́льшая заповедь. Втора́я же подо́бна ей: возлюби́ши и́скренняго твоего́ я́ко сам себе́. В сию́ обою́ за́поведию весь зако́н и проро́цы ви́сят. Со́браном же фарисе́ом вопроси́ их Иису́с, глаго́ля: что́ ся вам мнит о Христе́? Чий есть Сын? Глаго́лаша Ему́: Дави́дов. Глаго́ла им: ка́ко у́бо Дави́д Ду́хом Го́спода Его́ нарицает, глаго́ля: Рече́ Госпо́дь Го́сподеви Моему́, седи́ одесну́ю Мене́, до́ндеже положу́ враги́ Твоя́ подно́жие нога́ма Твои́ма. А́ще у́бо Дави́д нарица́ет Его́ Го́спода, ка́ко сын Ему́ есть? И никто́же можа́ше отвеща́ти Ему́ словесе́: ниже́ смея́ кто от того́ дне вопроси́ти Его́ ктому́. Тогда́ Иису́с глаго́ла к наро́дом и ученико́м Свои́м, глаго́ля: на Моисе́ове седа́лищи седо́ша кни́жницы и фарисе́е. Вся у́бо ели́ка а́ще реку́т вам блюсти́, соблюда́йте и твори́те, по дело́м же их не твори́те: глаго́лют бо и не творя́т. Связу́ют бо бремена́ тя́жка и бе́дне носи́ма, и возлага́ют на плеща́ челове́ческа, пе́рстом же свои́м не хотят дви́гнути их. Вся же дела́ своя́ творя́т, да ви́дими бу́дут челове́ки: разширя́ют же храни́лища своя́, и велича́ют воскри́лия риз свои́х. Лю́бят же преждевозлега́ния на ве́черях, и преждеседа́ния на со́нмищах, и целова́ния на то́ржищах, и зва́тися от челове́к: учи́телю, учи́телю. Вы же не нарица́йтеся учи́тели: еди́н бо есть ваш Учи́тель – Христо́с: вси же вы бра́тия есте́. И Отца́ не зови́те себе́ на земли́: еди́н бо есть Оте́ц ваш, И́же на Небесе́х. Ниже́ нарица́йтеся наста́вницы, еди́н бо есть Наста́вник ваш, Христо́с. Бо́лий же в вас, да бу́дет вам слуга́. И́же бо вознесе́тся, смири́тся: и смиря́яйся, вознесе́тся. Го́ре же вам, кни́жницы и фарисе́е, лицеме́ри, я́ко снеда́ете до́мы вдови́ц, и вино́ю дале́че моли́твы творя́ще: сего́ ра́ди ли́шшее прии́мете осужде́ние. Го́ре вам, кни́жницы и фарисе́е, лицеме́ри, я́ко затворя́ете Ца́рствие Небе́сное пред челове́ки: вы бо не вхо́дите, ни входя́щих оставля́ете вни́ти. Го́ре вам, кни́жницы и фарисе́е, лицеме́ри, я́ко прехо́дите мо́ре и су́шу, сотвори́ти еди́наго прише́льца: и егда́ бу́дет, творите́ его́ Сы́на гее́нны сугу́бейша вас. Го́ре вам, вожди́ слепи́и, глаго́люще: и́же а́ще клене́тся Це́рковию, ничесо́же есть: а и́же клене́тся зла́том церко́вным, до́лжен есть. Бу́и и слепи́и, ко́е бо бо́ле есть? Зла́то ли? или́ Це́рковь, святя́щая зла́то? И и́же а́ще клене́тся олтаре́м, ничесо́же есть: а и́же клене́тся да́ром и́же верху́ его́, до́лжен есть. Бу́и и слепи́и, что бо бо́ле? Дар ли, или́ олта́рь святя́й дар? И́же у́бо клене́тся олтаре́м, клене́тся им и Су́щим верху́ его́. И и́же клене́тся Це́рковию, клене́тся е́ю, и Живу́щим в ней. И клены́йся небесе́м, клене́тся престо́лом Бо́жиим, и Седя́щим на нем. Го́ре вам, кни́жницы и фарисе́е, лицеме́ри, я́ко одеся́тствуете мя́тву, и копр, и ки́мин: и оста́висте вя́щшая зако́ну, суд, и ми́лость, и ве́ру. Сия́ же подоба́ше твори́ти, и о́нех не оставля́ти. Вожди́ слепи́и, оцежда́ющии комары́, вельблу́ды же пожира́юще. Го́ре вам, кни́жницы и фарисе́е, лицеме́ри, я́ко очища́ете вне́шнее сткля́ницы и блю́да: внутрьу́ду же суть по́лни хище́ния и непра́вды. Фарисе́е слепы́й, очи́сти пре́жде вну́треннее сткля́ницы и блю́да, да бу́дет и вне́шнее и́ма чи́сто. Го́ре вам, кни́жницы и фарисе́е, лицеме́ри, я́ко подо́битеся гробо́м пова́пленым, и́же внеу́ду у́бо явля́ются красны́, внутрьу́ду же по́лни суть косте́й ме́ртвых, и вся́кия нечистоты́. Та́ко и вы, внеу́ду у́бо явля́етеся челове́ком пра́ведни: внутрьу́ду же есте́ по́лни лицеме́рия и беззако́ния. Го́ре вам, кни́жницы и фарисе́е, лицеме́ри, я́ко зи́ждете гро́бы проро́ческия, и кра́сите ра́ки пра́ведных. И глаго́лете: а́ще бы́хом бы́ли во дни оте́ц на́ших, не бы́хом у́бо о́бщницы им бы́ли во дни кро́ви проро́к. Те́мже са́ми свиде́тельствуете себе́, я́ко сы́нове есте́ изби́вших проро́ки. И вы испо́лните ме́ру оте́ц ва́ших. Змия́, порожде́ния ехи́днова, ка́ко убежите́ от суда́ огня́ гее́нскаго? Сего́ ра́ди се Аз послю́ к вам проро́ки, и прему́дры, и кни́жники: и от них убие́те и распне́те. И от них бие́те на со́нмищах ва́ших, и изжене́те от гра́да во град. Я́ко да прии́дет на вы вся́ка кровь пра́ведна, пролива́емая на земли́, от кро́ве А́веля пра́веднаго, до кро́ве Захарии, сы́на Варахи́ина, его́же уби́сте ме́жду це́рковию и олтаре́м. Ами́нь глаго́лю вам: я́ко прии́дут вся Сия́ на род сей. Иерусали́ме, Иерусали́ме, изби́вый проро́ки, и каме́нием побива́яй по́сланныя к тебе́, колькра́ты восхоте́х собра́ти ча́да твоя́, я́коже собира́ет ко́кош птенцы́ своя́ под криле́, и не восхоте́сте! Се оставля́ется вам дом ваш пуст. Глаго́лю бо вам, я́ко не и́мате Мене́ ви́дети отсе́ле, до́ндеже рече́те: благослове́н Гряды́й во И́мя Госпо́дне.

Сла́ва Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́.

Та́же псало́м 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя. Я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой пре́до мно́ю есть вы́ну. Тебе́ еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х; я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо в беззако́ниих зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо и́стину возлюби́л еси́, безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся, омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие, возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от Мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́нныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мой отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая, тогда́ возложа́т на олта́рь Твой тельцы́.

Го́споди, поми́луй. (12).

Та́же конда́к, глас 2:

Час, душе́, конца́ помы́сливши, и посече́ния смоко́вницы убоя́вшися, да́нный тебе́ тала́нт трудолю́бно де́лай, окая́нная, бо́дрствующи и зову́щи: да не пребу́дем вне черто́га Христо́ва.

И́кос: Что́ уныва́еши, душе́ моя́ окая́нная? Что́ мечта́еши безвре́менно попече́ния неполе́зная? Что́ упражня́ешися к мимотеку́щым? После́днейший час есть отсе́ле, и разлучи́тися и́мамы от су́щих зде, до́ндеже вре́мя и́маши, возни́кни зову́щи: согреши́х Ти, Спа́се мой, не посецы́ мене́ я́коже непло́дную смоко́вницу, но я́ко благоутро́бен Го́споди, уще́дри со стра́хом зову́щую: да не пребу́дем вне черто́га Христо́ва.

Посе́м двоепе́снец, творе́ние господи́на Космы.

Песнь 8, глас 2:

Ирмо́с: Веле́нию мучи́телеву преподо́бнии трие́ о́троцы не повину́вшеся, в пещь вве́ржени, Бо́га испове́даху пою́ще: Благослови́те дела́ Госпо́дня Го́спода.

Припе́в: Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Ле́ность дале́че нас отве́ржим, и све́тлыми свеща́ми безсме́ртнаго Жениха́ Христа́, пе́нием усря́щим, благослови́те, вопию́ще, дела Госпо́дня Го́спода..

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Да удовле́ет общи́тельный души́ нашея́ еле́й в сосу́дех, я́ко да не на ку́плю поло́жше вре́мя по́честей, пое́м: благослови́те дела Госпо́дня Го́спода..

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Тала́нт ели́цы от Бо́га прия́сте, равноси́льную благода́ть, по́мощию да́вшаго Христа́ возрасти́те, пою́ще: благослови́те дела Госпо́дня Го́спода.

Благослови́м Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, Го́спода. И ны́не: Тала́нт ели́цы от Бо́га прия́сте, равноси́льную благода́ть, по́мощию да́вшаго Христа́ возрасти́те, пою́ще: благослови́те дела Госпо́дня Го́спода.

И а́бие: Хва́лим, благослови́м, покланя́емся Го́сподеви, пою́ще и превознося́ще во вся ве́ки.

Песнь 9

Ирмо́с: Невмести́маго Бо́га во чре́ве вмести́вшая, и Ра́дость ми́ру роди́вшая, Тя пое́м, Богоро́дице Де́во.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Ученико́м благи́й, бди́те, рекл еси́, во́ньже час прии́дет Госпо́дь, не разуме́ете, отда́ти кому́ждо.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Во второ́м Твое́м и Стра́шном прише́ствии, Влады́ко, десны́м овца́м мя сопричти́, прегреше́ний презре́в мои́х мно́жества.

Сла́ва: И ны́не: Во второ́м Твое́м и Стра́шном прише́ствии, Влады́ко, десны́м овца́м мя сопричти́, прегреше́ний презре́в мои́х мно́жества.

Ексапостила́рий:

Черто́г Твой ви́жду, Спа́се мой, украше́нный, и оде́жды не и́мам, да вни́ду в онь: просвети́ одея́ние души́ мое́й, Светода́вче, и спаси́ мя.

Сла́ва: Черто́г Твой ви́жду, Спа́се мой:

И ны́не: Черто́г Твой ви́жду, Спа́се мой:

И псалмы́:

Хвали́те Го́спода с небе́с; Тебе́ подоба́ет песнь Бо́гу. Хвали́те Го́спода с небе́с, хвали́те Его́ в вы́шних, Тебе́ подоба́ет песнь Бо́гу. Хвали́те Его́, вси А́нгели Его́, хвали́те Его́, вся Си́лы Его́; Тебе́ подоба́ет песнь Бо́гу. Хвали́те Его́, со́лнце и луна́, хвали́те Его́, вся зве́зды и свет. Хвали́те Его́, небеса́ небе́с и вода́, и́же превы́ше небе́с, да восхва́лят И́мя Госпо́дне. Я́ко Той рече́, и бы́ша: Той повеле́, и созда́шася. Поста́ви я в век и в век ве́ка: повеле́ние положи́, и не ми́мо и́дет. Хвали́те Го́спода от земли́, зми́еве и вся бе́здны. Огнь, град, снег, го́лоть, дух бу́рен, творя́щая сло́во Его́. Го́ры и вси хо́лми, древа́ плодоно́сна и вси ке́дри. Зве́рие и вси́ ско́ти, гади и пти́цы перна́ты. Ца́рие зе́мстии и вси лю́дие, кня́зи и вси судии́ зе́мстии. Ю́ношы и де́вы, ста́рцы с ю́нотами, да восхва́лят И́мя Госпо́дне, я́ко вознесе́ся И́мя Того́ Еди́наго. Испове́дание Его́ на земли́ и на небеси́. И вознесе́т рог люде́й Свои́х, песнь всем преподо́бным Его́, сыновом Изра́илевым, лю́дем, приближа́ющымся Ему́.

Воспо́йте Го́сподеви песнь но́ву, хвале́ние Его́ в це́ркви преподо́бных. Да возвесели́тся Изра́иль о сотво́ршем его́, и сы́нове Сио́ни возрадуются о Царе́ свое́м. Да восхвалят И́мя Его́ в ли́це, в тимпа́не и псалти́ри да пою́т Ему́. Я́ко благоволи́т Госпо́дь в лю́дех Свои́х, и вознесе́т кро́ткия во спасе́ние. Восхва́лятся преподо́бнии во сла́ве и возра́дуются на ло́жах сво́их. Возноше́ния Бо́жия в горта́ни их, и мечи́ обою́ду остры́ в рука́х их: сотвори́ти отмще́ние во язы́цех, обличе́ния в лю́дех связа́ти цари́ их пу́ты, и сла́вныя их ручны́ми око́вы желе́зными.

Сотвори́ти в них суд напи́сан. Сла́ва сия́ бу́дет всем преподо́бным Его́.

Хвали́те Бога во святы́х Его́, хвали́те Его́ во утверже́нии си́лы Его́.

И пое́м стихи́ры самогла́сны на 4, глас

Стих: Хвали́те Его́ на си́лах Его́, хвали́те Его́ по мно́жеству вели́чествия Его́.

Во све́тлостех святы́х Твоих, ка́ко вни́ду, недосто́йный? А́ще бо дерзну́ совни́ти в черто́г, оде́жда мя облича́ет, я́ко несть бра́чна, и свя́зан, изве́ржен буду от А́нгелов: очи́сти, Го́споди, скве́рну души́ моея́, и спаси́ мя я́ко Человеколю́бец.

Стих: Хвали́те Его́ во гласе трубнем, хвали́те Его́ во псалти́ри и гуслех.

Во све́тлостех святы́х Твои́х:

Глас 2: Стих: Хвали́те Его́ в тимпа́не и ли́це, хвали́те Его́ во стру́нах и орга́не.

Душе́вною ле́ностию воздрема́вся, не стяжа́х, Женише́ Христе́, горя́ща свети́льника и́же от доброде́телей, и де́вам уподо́бихся бу́им, во вре́мя де́лания глумляся: утро́бы щедро́т Твои́х не затвори́ мне, Влады́ко, но оттря́с мой омраче́нный сон, возста́ви, и с му́дрыми введи́ де́вами в черто́г Твой, иде́же глас чи́стый пра́зднующих и вопию́щих непреста́нно: Го́споди, сла́ва Тебе́.

Стих: Хвали́те Его́ в кимва́лех доброгла́сных, хвали́те Его́ в кимва́лех восклица́ния. Вся́кое дыха́ние да хва́лит Го́спода.

Душе́вною ле́ностию воздрема́вся:

Сла́ва, и ны́не: Глас 4:

Скры́вшаго тала́нт осужде́ние слы́шавши, о душе́, не скрыва́й словесе́ Бо́жия, возвеща́й чудеса́ Его́, да умно́жающи дарова́ние, вни́деши в ра́дость Го́спода твоего́.

Чтец: Сла́ва Тебе́, показа́вшему нам свет.

Сла́ва в вы́шних Бо́гу и на земли́ мир, в челове́цех благоволе́ние. Хва́лим Тя, Благослови́м Тя, кла́няем Ти ся, славосло́вим Тя, благодари́м Тя вели́кия ра́ди сла́вы Твоея́ Го́споди, Царю́ Небе́сный, Бо́же, О́тче Вседержи́телю. Го́споди Сы́не Единоро́дный, Иису́се Христе́, и Святы́й Ду́ше. Го́споди Бо́же, А́гнче Бо́жий, Сы́не Оте́чь, взе́мляй грех ми́ра, поми́луй нас; взе́мляй грехи́ ми́ра, приими́ моли́тву на́шу; седя́й одесну́ю Отца́, поми́луй нас. Я́ко Ты еси́ Еди́н Свят, Ты еси́ Еди́н Госпо́дь, Иису́с Христо́с, во сла́ву Бо́га Отца́. Ами́нь.

На вся́ку нощь благословлю́ Тя и восхвалю́ И́мя Твое́ во ве́ки, и в век ве́ка.

Го́споди, Прибе́жище был еси́ нам в род и род. Аз рех: Го́споди, поми́луй мя, исцели́ ду́шу мою́, я́ко согреши́х Тебе́. Го́споди, к Тебе́ прибего́х, научи́ мя твори́ти во́лю Тво́ю, я́ко Ты еси́ Бог мой, я́ко у Тебе́ исто́чник живота́, во све́те Твое́м у́зрим свет. Проба́ви ми́лость Твою́ ве́дущым Тя.

Сподо́би, Го́споди, в день сей без греха́ сохрани́тися нам. Благослове́н еси́, Го́споди, Бо́же оте́ц на́ших, и хва́льно и просла́влено И́мя Твое́ во ве́ки. Ами́нь.

Бу́ди, Го́споди, ми́лость Твоя́ на нас, я́коже упова́хом на Тя. Благослове́н еси́, Го́споди, научи́ мя оправда́нием Твои́м. Благослове́н еси́, Влады́ко, вразуми́ мя оправда́нием Твои́м. Благослове́н еси́, Святы́й, просвети́ мя оправда́нии Твои́ми.

Го́споди, ми́лость Твоя́ во век, дел руку́ Твое́ю не пре́зри. Тебе́ подоба́ет хвала́, Тебе́ подоба́ет пе́ние, Тебе́ сла́ва подоба́ет, Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

И cтихи́ры самогла́сны, на стихо́вне, глас 6:

Прииди́те, ве́рнии, де́лаим усердно Влады́це: подава́ет бо рабо́м бога́тство, и по ра́венству ки́йждо да многоусугу́бим благода́ти тала́нт. Ов у́бо му́дрость да прино́сит де́лы благи́ми, ов же слу́жбу све́тлости да соверша́ет: да приобща́ется же сло́вом ве́рный, тайны́ ненауче́нному, и да расточа́ет бога́тство убо́гим други́й: си́це бо заимова́нное многоусугу́бим, и я́ко строи́телие ве́рнии благода́ти, влады́чния ра́дости сподо́бимся: тоя нас сподо́би, Христе́ Бо́же, я́ко Человеколю́бец.

Стих: Испо́лнихомся зау́тра ми́лости Твоея́, Го́споди, и возра́довахомся, и возвесели́хомся; во вся дни на́ша возвесели́хомся, за дни в ня́же смири́л ны еси́, ле́та в ня́же ви́дехом зла́я. И при́зри на рабы Твоя́, и на дела Твоя́, и наста́ви сы́ны их.

Егда́ прии́деши во сла́ве, со а́нгельскими си́лами, и ся́деши на престо́ле, Иису́се, разсужде́ния, да мя, Пастырю Благи́й, не разлучи́ши, пути́ бо десны́я ве́си, развраще́ни же суть шу́ии. Да не у́бо с ко́злищи гру́баго мя грехо́м погуби́ши: но десны́м мя сочета́в овца́м, спаси́ я́ко Человеколю́бец.

Стих: И бу́ди све́тлость Го́спода Бо́га на́шего на нас, и дела́ рук на́ших испра́ви на нас, и де́ло рук на́ших испра́ви.

Женише́, добро́тою кра́сный па́че всех челове́к, призвавый нас к трапе́зе духо́вней черто́га Твоего́, неле́пый мой зрак прегреше́ний совлецы́ прича́стием страда́ний Твои́х: и оде́ждею сла́вы украси́в Твоея́ красоты, сообе́дника све́тла мя покажи́ Твоего́ Ца́рствия, я́ко Милосе́рд.

Сла́ва, и ны́не: Глас 7.

Се тебе́ тала́нт Влады́ка вверяет, душе́ моя́, стра́хом приими́ дар, заи́мствуй да́вшему, раздава́й ни́щым, и стяжи́ дру́га Го́спода, да ста́неши одесну́ю Его́, егда́ прии́дет во славе, и услы́шиши блаже́нный глас: вни́ди, рабе, в ра́дость Го́спода твоего́. Той досто́йна мя сотвори́, Спа́се, заблуди́вшаго, вели́кия ра́ди Твоея́ ми́лости.

Та́же: Бла́го есть испове́датися Го́сподеви и́ пе́ти И́мени Твоему́, Вы́шний, возвеща́ти зау́тра ми́лость Твою́ и и́стину Твою́ на вся́ку нощь. (Два́жды).

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Три́жды).

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти Грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, И́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй. (Три́жды).

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х. Да святи́тся И́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́, и на земли́. Хле́б наш насу́щный даждь нам днесь и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим, и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

И тропа́рь: В хра́ме стоя́ще сла́вы Твоея́, на Небеси́ стоя́ти мним, Богоро́дице, Дверь Небе́сная, отве́рзи нам две́ри ми́лости Твоея́.

Та́же: Го́споди, поми́луй. (40).

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем. И́менем Госпо́дним Благослови́, О́тче.

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас. Ами́нь.

Небе́сный Царю́, ве́ру утверди́, язы́ки укроти́, мир умири́, людие до́бре сохрани́: пре́жде отше́дшыя отцы́ и бра́тию на́шу в селе́ниих пра́ведных учини́ и нас в покая́нии и испове́дании приими́, я́ко Благи́й и Человеколю́бец.

Читаем молитву Ефрема Сирина:

Го́споди и Влады́ко живота́ моего́, дух пра́здности, уны́ния, любонача́лия, и праздносло́вия не даждь ми. (Поклон).

Дух же целому́дрия, смиренному́дрия, терпе́ния, и любве́, да́руй ми рабу́ Твоему́. (Поклон).

Ей, Го́споди Царю́, да́руй ми зре́ти моя́ прегреше́ния, и не осужда́ти бра́та моего́, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в, ами́нь. (Поклон).

Таже малых 12, глаголюще на кийждо поклон: Бо́же, очи́сти мя гре́шнаго.

И паки последи молитву всю: Го́споди и Влады́ко живота́ моего́:

И поклон един великий.