Шрифт

Последование Часов и Изобразительных Великого понедельника для домашнего (келейного) совершения

Час пе́рвый

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас. Ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Трижды.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, (трижды). Сла́ва, и ны́не:

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Таже, Го́споди, поми́луй, (12), Сла́ва, и ны́не:

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́ Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Глаго́лы моя́ внуши́, Го́споди, разуме́й зва́ние мое́. Вонми́ гла́су моле́ния моего́, Царю́ мой и Бо́же мой, я́ко к Тебе́ помолю́ся, Го́споди. Зау́тра Услы́ши глас мой, зау́тра предстану Ти, и у́зриши мя. Я́ко Бог не хотя́й беззако́ния, Ты еси́: не присели́тся к Тебе́ лука́внуяй, ниже́ пребу́дут беззако́нницы пред очи́ма Твои́ма. Возненави́дел еси́ вся де́лающия беззако́ние. Погуби́ши вся глаго́лющия лжу: му́жа крове́й и льсти́ва гнуша́ется Госпо́дь. Аз же мно́жеством ми́лости Твоея́ вни́ду в дом Твой, поклоню́ся ко хра́му Свято́му Твоему́, в стра́се Твое́м. Го́споди, наста́ви мя пра́вдою Твое́ю, враг мои́х ра́ди испра́ви пред Тобо́ю путь мой. Я́ко несть во усте́х их и́стины, се́рдце их су́етно, гроб отве́рст горта́нь их, язы́ки свои́ми льща́ху. Суди́ им, Бо́же, да отпаду́т от мы́слей свои́х: по мно́жеству нече́стия их изри́ни я, я́ко преогорчи́ша Тя, Го́споди: И да возвеселя́тся вси упова́ющии на Тя, во век возра́дуются, и всели́шися в них: и похва́лятся о Тебе́ лю́бящии И́мя Твое́. Я́ко Ты Благослови́ши пра́ведника, Го́споди, я́ко ору́жием благоволе́ния венча́л еси́ нас.

Го́споди, прибе́жище был еси́ нам в род и род. Пре́жде да́же гора́м не бы́ти, и созда́тися земли́, и вселе́нней, и от ве́ка и до ве́ка Ты еси́. Не отврати́ челове́ка во смире́ние: и рекл еси́: обрати́теся сы́нове челове́честии. Я́ко ты́сяща лет пред очи́ма Твои́ма, Го́споди, я́ко день вчера́шний, и́же ми́мо и́де, и стража нощна́я. Уничиже́ния их ле́та бу́дут, у́тро я́ко трава́ мимои́дет. У́тро процвете́т и пре́йдет, на ве́чер отпаде́т, ожесте́ет и и́зсхнет. Я́ко исчезо́хом гне́вом Твои́м, и я́ростию Твое́ю смути́хомся. Положи́л еси́ беззако́ния на́ша пред Тобо́ю, век наш в просвеще́ние лица́ Твоего́. Я́ко вси дни́е на́ши оскуде́ша, и гне́вом Твои́м исчезо́хом. Ле́та на́ша я́ко паучи́на поуча́хуся, дни́е лет на́ших, в ни́хже се́дмьдесят лет, а́ще же в си́лах, о́смьдесят лет, и мно́жае их труд и боле́знь: я́ко прии́де кро́тость на ны, и нака́жемся. Кто весть держа́ву гне́ва Твоего́, и от стра́ха Твоего́ я́рость Твою́ исчести́? Десни́цу Твою́ Та́ко скажи́ ми, и окова́нныя се́рдцем в му́дрости. Обрати́ся, Го́споди, доко́ле; и умоле́н бу́ди на рабы́ Твоя́. Испо́лнихомся зау́тра ми́лости Твоея́, Го́споди, и возра́довахомся, и возвесели́хомся. Во вся дни на́ша возвесели́хомся; за дни в ня́же смири́л ны еси́, ле́та в ня́же ви́дехом злая. И при́зри на рабы Твоя́, и на дела Твоя́, и наста́ви сы́ны их. И бу́ди све́тлость Го́спода Бо́га на́шего на нас, и дела́ рук на́ших испра́ви на нас, и де́ло рук на́ших испра́ви.

Ми́лость и суд воспою́ Тебе́, Го́споди: пою́ и разуме́ю в пути́ непоро́чне, когда́ прии́деши ко мне; прехожда́х в незло́бии се́рдца моего́ посреде́ до́му моего́. Не предлага́х пред очи́ма мои́ма вещь законопресту́пную, творя́щия преступле́ние возненави́дех. Не прильпе́ мне се́рдце стропти́во, уклоня́ющагося от Мене́ лука́ваго не познах. Оклевета́ющаго тай и́скренняго своего́, сего́ изгонях: го́рдым о́ком, и несытым се́рдцем, с сим не ядях. Очи мои́ на ве́рныя земли́, посаждати я́ со мно́ю; ходя́й по пути́ непоро́чну, сей ми служа́ше. Не живя́ше посреде́ до́му моего́ творя́й горды́ню, глаго́ляй непра́ведная, не испра́вляше пред очи́ма мои́ма. Во у́трия избива́х вся гре́шныя земли́, е́же потреби́ти от града Госпо́дня вся де́лающия беззако́ние.

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Аллилу́иа, Аллилу́иа, Аллилу́иа, сла́ва Тебе́, Бо́же. (Три́жды). Го́споди, поми́луй. (Три́жды).

Посе́м тропа́рь на глас 6:

Зау́тра услы́ши глас мой, Царю́ мой и Бо́же мой.

Припев: Зау́тра услы́ши глас мой, Царю́ мой и Бо́же мой.

Стих: Глаго́лы моя́ внуши́, Го́споди, разуме́й звание мое́.

Припев: Зау́тра Услы́ши глас мой, Царю́ мой и Бо́же мой.

Свяще́нник, стих: Я́ко к Тебе́ помолю́ся, Го́споди.

Припев: Зау́тра услы́ши глас мой, Царю́ мой и Бо́же мой.

Пева́емым же сим стихом, твори́м коленопреклоне́ние на зе́млю.

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху. И ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Что Тя нарече́м, о Благода́тная? Не́бо, я́ко возсия́ла еси́ Со́лнце Пра́вды. Рай, я́ко прозя́бла еси́ Цвет нетле́ния, Де́ву, я́ко пребыла́ еси́ нетле́нна. Чи́стую Матерь, я́ко име́ла еси́ на святы́х Твои́х объя́тиях Сы́на, всех Бо́га; Того́ моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

Стопы́ моя́ направи по словеси́ Твоему́, и да не облада́ет мно́ю вся́кое беззако́ние. (Два́жды).

Изба́ви мя от клеветы челове́ческия, и сохраню́ за́поведи Твоя́. (Два́жды).

Лице́ Твое́ просвети́ на раба́ Твоего́, и научи́ мя оправда́нием Твои́м. (Два́жды).

Да испо́лнятся уста́ моя́ хвале́ния Твоего́, Го́споди, я́ко да воспою́ сла́ву Твою́, весь день великоле́пие Твое́. (Три́жды).

Посе́м: Трисвято́е, по О́тче наш.

Та́же конда́к Вели́каго понеде́льника, глас 8:

Иа́ков рыда́ше Ио́сифова лише́ния, и до́блий седя́ше на колесни́це, я́ко царь почита́ем: еги́птяныни бо тогда́ сласте́м не порабо́тав, возпросла́вляшеся от Ве́дущаго челове́ческая се́рдца, и Посыла́ющаго вене́ц нетле́нный.

Та́же: Го́споди, поми́луй. (40).

И́же на вся́кое вре́мя и на вся́кий час, на Небеси́ и на земли́ покланя́емый и сла́вимый Христе́ Бо́же, Долготерпели́ве, Многоми́лостиве, Многоблагоутро́бне, И́же пра́ведныя любя́й, и гре́шныя ми́луяй, И́же вся зовы́й ко спасе́нию, обеща́ния ра́ди будущи́х благ: Сам, Го́споди, приими́ и на́ша в час сей моли́твы, и испра́ви живо́т наш к за́поведем Твои́м; ду́шы на́ша освяти́, телеса́ очи́сти, помышле́ния испра́ви, мы́сли очи́сти и изба́ви нас от вся́кия ско́рби, зол и боле́зней, огради́ нас святы́ми Твои́ми а́нгелы, да ополче́нием их соблюда́еми и наставля́еми, дости́гнем в соедине́ние ве́ры и в ра́зум непристу́пныя Твоея́ сла́вы: я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Го́споди поми́луй, (трижды). Сла́ва, и ны́не:

Честне́йшую Херуви́м / и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, / без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, / су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас. Ами́нь.

Го́споди и Влады́ко живота́ моего́, дух пра́здности, уны́ния, любонача́лия, и праздносло́вия не даждь ми. (Поклон).

Дух же целому́дрия, смиренному́дрия, терпе́ния, и любве́, да́руй ми рабу́ Твоему́. (Поклон).

Ей, Го́споди Царю́, да́руй ми зре́ти моя́ прегреше́ния, и не осужда́ти бра́та моего́, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в, ами́нь. (Поклон).

Таже малых 12, глаголюще на кийждо поклон: Бо́же, очи́сти мя гре́шнаго.

И паки последи молитву всю: Го́споди и Влады́ко живота́ моего́:

И поклон един великий.

Христе́, Свете и́стинный, просвеща́яй и освяща́яй вся́каго челове́ка гряду́щаго в мир, да знамена́ется на нас свет лица́ Твоего́, да в нем у́зрим Свет Непристу́пный: и испра́ви стопы на́ша к де́ланию за́поведей Твои́х, моли́твами Пречи́стыя Твоея́ Матере и всех Твои́х святы́х. Ами́нь.

Лик: Взбра́нной Воево́де победи́тельная, я́ко избавльшеся от злых, благода́рственная воспису́ем Ти раби́ Твои́, Богоро́дице, но я́ко иму́щая держа́ву непобеди́мую, от вся́ких нас бед свободи́, да зове́м Ти: ра́дуйся, Неве́сто Неневе́стная.

Час тре́тий

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Услы́ши, Го́споди, пра́вду мою́, вонми́ моле́нию моему́, внуши́ моли́тву мою́, не во устна́х льсти́вых. От лица́ Твоего́ судьба́ моя́ изы́дет: о́чи мои́ да ви́дита правоты́. Искуси́л еси́ се́рдце мое́, посети́л еси́ но́щию, искуси́л мя еси́, и не обре́теся во мне непра́вда. Я́ко да не возглаго́лют уста́ моя́ дел челове́ческих, за словеса́ усте́н Твои́х аз сохрани́х пути́ же́стоки. Соверши́ стопы́ моя́ во стезя́х Твои́х, да не подви́жутся стопы́ моя́. Аз воззва́х, я́ко услы́шал мя еси́, Бо́же, приклони́ ухо Твое́ мне и услы́ши глаго́лы моя́. Удиви́ ми́лости Твоя́, спаса́яй упова́ющия на Тя от проти́вящихся десни́це Твое́й. Сохрани́ мя, Го́споди, я́ко зе́ницу о́ка, в кро́ве крилу́ Твое́ю покры́еши мя. От лица́ нечести́вых остра́стших мя: врази́ мои ду́шу мою́ одержа́ша. Тук свой затвори́ша, уста́ их глаго́лаша горды́ню. Изгоня́щии мя ны́не обыдо́ша мя, о́чи свои́ возложи́ша уклони́ти на зе́млю. Объя́ша мя я́ко лев гото́в на лов, и я́ко ски́мен обита́яй в та́йных. Воскресни́, Го́споди, предвари́ я́, и запни́ им: изба́ви ду́шу мою́ от нечести́ваго, ору́жие Твое́ от враг руки́ Твоея́. Го́споди, от ма́лых от земли́ раздели́ я́ в животе́ их, и сокрове́нных Твои́х испо́лнися чре́во их. Насы́тишася сыно́в, и оста́виша оста́нки младе́нцем Свои́м. Аз же пра́вдою явлю́ся лицу́ Твоему́, насы́щуся внегда́ яви́ти ми ся сла́ве Твое́й.

К Тебе́, Го́споди, воздвиго́х ду́шу мою́, Бо́же мой на Тя упова́х, да не постыжу́ся во век, ниже́ да посмею́тмися врази́ мои́. И́бо вси терпя́щии Тя, не постыдя́тся: да постыдя́тся беззако́ннующии вотще́. Пути́ Твоя́, Го́споди, скажи́ ми, и стезя́м Твои́м научи́ мя. Наста́ви мя на и́стину Твою́, и научи́ мя, я́ко Ты еси́ Бог Спас мой, и тебе́ терпе́х весь день. Помяни́ щедро́ты Твоя́, Го́споди, и ми́лости Твоя́, я́ко от ве́ка суть грех ю́ности мое́й, и неве́дения моего́ не помяни́: по ми́лости Твое́й помяни́ мя Ты, ра́ди бла́гости Твое́я, Го́споди. Благ и прав Госпо́дь, сего́ ра́ди законоположи́т согреша́ющим на пути́. Наста́вит кро́ткия на суд, научи́т кро́ткия путе́м Свои́м. Вси путие́ Го́сподни, ми́лость и и́стина взыска́ющим заве́та Его́, и свиде́ния Его́. Ра́ди И́мени Твоего́, Го́споди, и очи́сти грех мой, мног бо есть. Кто есть челове́к боя́йся Го́спода? Законоположи́т ему́ на пути́, его́же изво́ли. Душа́ его́ во благи́х водвори́тся, и се́мя его́ насле́дит зе́млю. Держа́ва Госпо́дь боя́щихся Его́, и заве́т Его́ яви́т им. Очи мои́ вы́ну ко Го́споду, я́ко Той исто́ргнет от се́ти но́зе мои́. При́зри на мя и поми́луй мя, я́ко единоро́д и нищ есмь аз. Ско́рби се́рдца моего́ умно́жишася, от нужд мои́х изведи́ мя. Виждь смире́ние мое́, и труд мой, и оста́ви вся грехи́ моя́. Виждь враги́ моя́, я́ко умно́жишася, и ненавиде́нием непра́ведным возненави́деша мя. Сохрани́ ду́шу мою́, и изба́ви мя, да не постыжу́ся, я́ко упова́х на Тя. Незло́бивии и пра́вии прилепля́хуся мне, я́ко потерпе́х Тя, Го́споди. Изба́ви, Бо́же, Изра́иля от всех скорбе́й его́.

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́ и от греха́ моего́ очи́сти мя. Я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой пре́до мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х. Я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо в беззако́ниих зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя мати моя́. Се бо и́стину возлюби́л еси́, безве́стная и тайная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся: омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие, возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х, и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица Твоего́, и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от Мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́, и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́нныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́, возра́дуется язык мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мой отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо, всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н, се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ния и всесожега́емая, тогда́ возложа́т на олта́рь Твой тельцы́.

Сла́ва, и ны́не: Аллилу́иа, Аллилу́иа, Аллилу́иа, сла́ва Тебе́, Боже́. (Три́жды). Го́споди, поми́луй. (Три́жды). Сла́ва, и ны́не:

И чтем в понеде́льник кафи́сму 7 (пс. 46–54 на три «Сла́вы»);

Го́споди, Иже́ Пресвята́го Твоего́ Ду́ха в тре́тий час апо́столом Твои́м низпосла́вый: Того́, Благи́й, не отыми́ от нас, но обнови́ нас моля́щих Ти ся.

Припев: Го́споди, И́же Пресвята́го Твоего́ Ду́ха:

Стих: Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав,обнови́ во утро́бе мое́й.

Припев: Го́споди, И́же Пресвята́го Твоего́ Ду́ха:

Стих: Не отве́ржи мене́ от лица Твоего́, и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от Мене́.

Припев: Го́споди, И́же Пресвята́го Твоего́ Ду́ха:

И покланя́емся по еди́ножды.

Сла́ва: И ны́не: Богоро́дице, Ты еси́ Лоза и́стинная, возрастившая нам Плод живота́: Тебе́ мо́лимся, мо́лися, Владычице, со святы́ми апо́столы, поми́ловати ду́ши на́ша.

Госпо́дь Бог благослове́н, благослове́н Госпо́дь день дне, поспеши́т нам Бог спасе́ний на́ших, Бог наш, Бог спаса́ти.

Трисвято́е, по О́тче наш.

Та́же в Вели́кий понеде́льник: конда́к, глас 8:

Иа́ков рыда́ше Ио́сифова лише́ния, и до́блий седя́ше на колесни́це, я́ко царь почита́ем: еги́птяныни бо тогда́ сласте́м не порабо́тав, возпросла́вляшеся от Ве́дущаго челове́ческая сердца́, и Посыла́ющаго вене́ц нетле́нный.

Та́же: Го́споди, поми́луй. (40).

И́же на вся́кое вре́мя, и на вся́кий час, на Небеси́ и на земли́ покланя́емый и сла́вимый Христе́ Бо́же, Долготерпели́ве, Многоми́лостиве, Многоблагоутро́бне, И́же пра́ведныя любяй, и гре́шныя ми́луяй, И́же вся зовы́й ко спасе́нию обеща́ния ра́ди бу́дущих благ: Сам, Го́споди, приими́ и на́ша в час сей моли́твы, и испра́ви живо́т наш к за́поведем Твои́м: ду́шы на́ша освяти́, телеса очи́сти, помышле́ния испра́ви, мы́сли очи́сти, и изба́ви нас от вся́кия ско́рби, зол и боле́зней. Огради́ нас святы́ми Твои́ми а́нгелы, да ополче́нием их соблюда́еми и наставля́еми, дости́гнем в соедине́ние ве́ры, и в ра́зум непристу́пныя Твоея́ сла́вы: я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Го́споди, поми́луй. (Три́жды).

Слава, и ны́не: Честне́йшую Херуви́м, и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́ Бо́же наш, поми́луй нас. Ами́нь.

Го́споди и Влады́ко живота́ моего́, дух пра́здности, уны́ния, любонача́лия, и праздносло́вия не даждь ми. (Поклон).

Дух же целому́дрия, смиренному́дрия, терпе́ния, и любве́, да́руй ми рабу́ Твоему́. (Поклон).

Ей, Го́споди Царю́, да́руй ми зре́ти моя́ прегреше́ния, и не осужда́ти бра́та моего́, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в, ами́нь. (Поклон).

Таже малых 12, глаголюще на кийждо поклон: Бо́же, очи́сти мя гре́шнаго.

И паки последи молитву всю: Го́споди и Влады́ко живота́ моего́:

И поклон един великий.

И моли́тву:

Влады́ко Бо́же, О́тче Вседержи́телю, Го́споди Сы́не Единоро́дный Иису́се Христе́, и Святы́й Ду́ше, еди́но Бо́жество́, еди́на Сила, поми́луй мя гре́шнаго: и и́миже ве́си судьба́ми, спаси́ мя недосто́йнаго раба́ Твоего́, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Час шесты́й

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Бо́же, во И́мя Твое́ спаси́ мя, и в си́ле Твое́й суди́ ми. Бо́же, услы́ши моли́тву мою́, внуши́ глаго́лы уст мои́х. Я́ко чу́ждии воста́ша на мя, и кре́пции взыска́ша ду́шу мою́, и не предложи́ша Бо́га пред собо́ю. Се бо Бог помога́ет ми, и Госпо́дь засту́пник души́ мое́й. Отврати́т зла́я враго́м мои́м: и́стиною Твое́ю потреби́ их. Во́лею пожру́ Тебе́, испове́мся И́мени Твоему́, Го́споди, я́ко Бла́го. Я́ко от вся́кия печа́ли изба́вил мя еси́, и на враги́ моя́ воззре́ о́ко мое́.

Внуши́, Бо́же, моли́тву мою́, и не пре́зри моле́ния моего́. Вонми́ ми и услы́ши мя: возскорбе́х печа́лию мое́ю, и смято́хся от гла́са вражия, и от стуже́ния гре́шнича. Я́ко уклони́ша на мя беззако́ние, и во гне́ве враждова́ху ми. Се́рдце мое́ смяте́ся во мне, и боя́знь сме́рти нападе́ на мя. Страх и тре́пет прии́де на мя, и покры мя тьма. И рех: кто даст ми криле́ я́ко голуби́не, и полещу́, и почи́ю? Се удали́хся бе́гая, и водвори́хся в пусты́ни. Ча́ях Бо́га спаса́ющаго мя от малоду́шия и от бу́ри. Потопи́, Го́споди, и раздели́ язы́ки их, я́ко ви́дех беззако́ние, и пререка́ние во гра́де. Днем и но́щию обы́дет и по стена́м его́, беззако́ние, и труд посреде́ его́, и непра́вда. И не оскуде́ от стогн Его́ ли́хва и лесть. Я́ко а́ще бы враг поноси́л ми, претерпе́л бых у́бо: И а́ще бы ненави́дяй мя на мя велере́чевал, укры́л бых ся от него́. Ты же, челове́че равноду́шие, влады́ко мой, и зна́емый мой, и́же ку́пно наслажда́лся еси́ со мно́ю бра́шен, в дому́ Бо́жии ходи́хом единомышле́нием. Да прии́дет же смерть на ня, и да сни́дут во ад жи́ви, я́ко лука́вство в жили́щах их посреде́ их. Аз к Бо́гу воззва́х, и Госпо́дь услы́ша мя. Ве́чер, и зау́тра, и полу́дне пове́м, и воззве́щу, и услы́шит глас мой: изба́вит ми́ром ду́шу мою́, от приближа́ющихся мне, я́ко во мно́зе бяху со мно́ю. Услы́шит Бог, и смири́т я сый пре́жде век: несть бо им измене́ния, я́ко не убоя́шася Бо́га. Простре́ руку́ свою́ на воздая́ние, оскверни́ша заве́т Его́. Раздели́шася от гне́ва лица́ Его́, и прибли́жишася сердца́ их: умя́кнуша словеса́ их па́че еле́а, и та суть стре́лы. Возве́рзи на Го́спода печа́ль твою́, и Той тя препита́ет, не даст в век молвы́ пра́веднику. Ты же, Бо́же, низведе́ши я в студене́ц истле́ния; му́жие крове́й и льсти не преполовя́т дней свои́х: аз же, Го́споди, упова́ю на Тя.

Живы́й в по́мощи Вы́шняго, в кро́ве Бо́га Небе́снаго водвори́тся. Рече́т Го́сподеви: Засту́пник мой еси́, и Прибе́жище мое́, Бог мой, и уповаю на Него́. Я́ко Той изба́вит тя от се́ти ло́вчи, и от словесе́ мяте́жна. Плещма́ Свои́ма осени́т тя, и под криле́ Его́ наде́ешися. Ору́жием обы́дет тя и́стина Его́, не убои́шися от стра́ха нощна́го, от стрелы́ летя́щия во дни, от ве́щи во тьме преходя́щия, от сря́ща и бе́са полу́деннаго. Паде́т от страны́ Твоея́ ты́сяща, и тьма одесну́ю тебе́, к тебе́ же не прибли́жится. Оба́че очи́ма Твои́ма смо́триши, и воздая́ние грешников у́зриши. Я́ко Ты, Го́споди, упова́ние мое́, Вы́шняго положи́л еси́ прибе́жище твое́. Не прии́дет к тебе́ зло, и ра́на не прибли́жится телеси́ твоему́. Я́ко а́нгелом Свои́м запове́сть о тебе́, сохрани́ти тя во всех путе́х твои́х; на рука́х во́змут тя, да не когда́ преткне́ши о ка́мень но́гу твою́. На а́спида и васили́ска насту́пиши, и попере́ши льва и зми́я. Я́ко на мя упова́, и избавлю и, покры́ю и, я́ко позна́ И́мя Мое́. Воззове́т ко Мне, и услы́шу его́: с ним есмь в ско́рби: изму́ его́, и просла́влю его́. Долгото́ю дней испо́лню его́, и явлю ему́ спасе́ние Мое́.

Сла́ва, и ны́не: Аллилу́иа, Аллилу́иа, Аллилу́иа, сла́ва Тебе́, Бо́же. (Три́жды). Го́споди, поми́луй. (Три́жды). Сла́ва, и ны́не:

И чтет в понеде́льник кафи́сму 8 (пс. 55–63);

И́же в ше́стый день же и час, на кресте́ пригвожде́й, в рай дерзнове́нный ада́мов грех, и согреше́ний на́ших рукописа́ние раздери́, Христе́ Бо́же, и спаси́ нас.

Припев: И́же в ше́стый день же и час:

Стих: Внуши́, Бо́же, моли́тву мою́, и не пре́зри моле́ния моего́.

Припев: И́же в ше́стый день же и час:

Стих: Аз к Бо́гу воззва́х, и Госпо́дь услы́ша мя.

Припев: И́же в шесты́й день же и час:

И покланя́емся по еди́ножды.

Сла́ва: И ны́не:

Я́ко не и́мамы дерзнове́ния, за премноги́я грехи́ на́ша, Ты И́же от Тебе́ ро́ждшагося моли́, Богоро́дице Де́во: мно́го бо мо́жет моле́ние Ма́тернее ко благосе́рдию Влады́ки, не пре́зри гре́шных мольбы, Всечи́стая, я́ко Ми́лостив есть, и спасти́ моги́й, И́же и страда́ти о нас изво́ливый.

В Вели́кий понеде́льник: Тропа́рь пророчества, глас шестый:

Душе́ю сокруше́нною припа́даем Тебе́ и мо́лим Тя, Спа́се ми́ра: Ты бо еси́ Бог ка́ющихся.

Проки́мен, глас четве́ртый: Внегда́ возврати́ти Го́споду плен Сио́нь.

Припев: Внегда́ возврати́ти Го́споду плен Сио́нь.

Стих: Тогда́ испо́лнишася ра́дости уста́ на́ша. Лик: Внегда́ возврати́ти:

Стих: Внегда́ возврати́ти.

Припев: Го́споду плен Сио́нь.

Проро́чества И́езеки́илева чте́ние.

Чтец: Бысть в тридесятое лето, в четве́ртый ме́сяц, в пятый день ме́сяца, и аз бых посреде́ плене́ния при реце́ Ховар: и отверзо́шася небеса́, и ви́дех виде́ния Бо́жия. В пя́тый день ме́сяца, сие́ ле́то пя́тое плене́ния царя́ Иоаки́ма. И бысть сло́во Госпо́дне ко Иезеки́илю, Сы́ну Вузи́еву, свяще́ннику в земли́ Халде́йстей при реце́ Ховар, и бысть на мне рука́ Госпо́дня. И ви́дех, и се Дух воздвиза́яйся, грядя́ше от се́вера, и о́блак вели́кий в нем. И свет о́крест его́, и огнь блиста́яйся. И посреде́ его́ я́ко виде́ние иле́ктра посреде́ огня, и свет в нем, и посреде́ я́ко подо́бие четы́рех живо́тных: и сие́ ви́дение их, я́ко подо́бие челове́ка в них. И четы́ре ли́ца еди́ному, и четы́ре кри́ла еди́ному. И го́леня их пра́вы, и перна́ты но́ги их, и и́скры, я́ко блиста́ющаяся медь, и ле́гка кри́ла их. И рука́ челове́ча под крила́ми их на четы́рех страна́х их. И ли́ца их, и кри́ла их четы́рех держа́щаяся друг дру́га, ли́ца же их четы́рех не обраща́хуся, внегда́ ходи́ти им: ко́еждо пря́мо лица́ своего́ хожда́ху. И подо́бие лиц их, лице́ челове́чее, и лице́ льво́во одесну́ю четы́рем, и лице́ те́льчее ошу́юю четы́рем, и лице́ о́рлее четы́рем. [И ли́ца их] и кри́ла их просте́рты свы́ше четы́рем коему́ждо два сопряже́на друг ко другу, и два покрыва́ху верху́ телесе́ их, и ко́еждо пря́мо лицу́ своему́ идя́ше: Иде́же а́ще бя́ше Дух ше́ствуяй, идя́ху и не обраща́хуся. И посреде́ живо́тных виде́ние я́ко у́глия огня́ горя́щаго, я́ко виде́ние свещ сообраща́ющихся посреде́ живо́тных, и свет огня́, и от огня́ исхожда́ше я́ко мо́лния: И живо́тная теча́ху и обраща́хуся, я́ко веде́ние везе́ково. И ви́дех, и се ко́ло еди́но на земли́ держа́щееся живо́тных четы́рех. И виде́ние коле́с, и сотворе́ние их, я́ко виде́ние Фарси́са, и подо́бие еди́но четы́рем: и де́ло их бя́ше, я́коже а́ще бы бы́ло ко́ло в колеси́. На четы́ри страны́ их ше́ствоваху: не обраща́хуся, внегда́ ше́ствовати им. Ниже́ хребты их и высота́ бя́ше им: и ви́дех та, и плещи́ их испо́лнены оче́с о́крест четы́рем. И внегда́ ше́ствовати живо́тным, ше́ствоваху и коле́са, держа́щеся их: и внегда́ воздвиза́тися живо́тным от земли́, воздвиза́хуся и коле́са. Иде́же а́ще бя́ше о́блак, та́мо бя́ше и́ Дух, е́же ше́ствовати, ше́ствоваху и живо́тная, и коле́са воздвиза́хуся с ни́ми, зане́ Дух жи́зни бя́ше в колесе́х.

Проки́мен, глас четве́ртый: А́ще не Госпо́дь сози́ждет дом, всу́е труди́шася зи́ждущии.

Припев: А́ще не Госпо́дь сози́ждет дом, всу́е труди́шася зи́ждущии.

Стих: А́ще не Госпо́дь сохрани́т град, всу́е бде стреги́й.

Припев: А́ще не Госпо́дь сози́ждет дом:

Стих: А́ще не Госпо́дь сози́ждет дом.

Припев: Всу́е труди́шася зи́ждущии.

Ско́ро да предваря́т ны щедро́ты Твоя́, Го́споди, я́ко обни́щахом зело́. Помози́ нам, Бо́же Спа́се наш, сла́вы ра́ди И́мене Твоего́, Го́споди, изба́ви нас и очи́сти грехи́ на́ша, И́мене ра́ди Твоего́.

Трисвято́е, по О́тче наш.

Конда́к Вели́каго понеде́льника, глас 8:

Иа́ков рыда́ше Ио́сифова лише́ния, и до́блий седя́ше на колесни́це, я́ко царь почита́ем: еги́птяныни бо тогда́ сласте́м не порабо́тав, возпросла́вля́шеся от Ве́дущаго челове́ческая сердца, и Посыла́ющаго вене́ц нетле́нный.

Го́споди, поми́луй. (40).

И́же на вся́кое вре́мя и на вся́кий час, на Небеси́ и на земли́ покланя́емый и сла́вимый, Христе́ Бо́же, Долготерпели́ве, Многоми́лостиве, Многоблагоутро́бне, И́же пра́ведныя любяй, и гре́шныя ми́луяй, И́же вся зовый ко спасе́нию, обеща́ния ра́ди бу́дущих благ: Сам, Го́споди, приими́ и на́ша в час сей моли́твы, и испра́ви живо́т наш к за́поведем Твои́м: ду́шы на́ша освяти́, телеса́ очи́сти, помышле́ния испра́ви, мы́сли очи́сти: и изба́ви нас от вся́кия ско́рби, зол и боле́зней: огради́ нас святы́ми Твои́ми а́нгелы, да ополче́нием их соблюда́еми и наставля́еми, дости́гнем в соедине́ние ве́ры, и в ра́зум непристу́пныя Твоея́ сла́вы: я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Го́споди, поми́луй. (Три́жды).

Го́споди поми́луй, (трижды). Сла́ва, и ны́не:

Честне́йшую Херуви́м / и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, / без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, / су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас. Ами́нь.

Го́споди и Влады́ко живота́ моего́, дух пра́здности, уны́ния, любонача́лия, и праздносло́вия не даждь ми. (Поклон).

Дух же целому́дрия, смиренному́дрия, терпе́ния, и любве́, да́руй ми рабу́ Твоему́. (Поклон).

Ей, Го́споди Царю́, да́руй ми зре́ти моя́ прегреше́ния, и не осужда́ти бра́та моего́, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в, ами́нь. (Поклон).

Таже малых 12, глаголюще на кийждо поклон: Бо́же, очи́сти мя гре́шнаго.

И паки последи молитву всю: Го́споди и Влады́ко живота́ моего́:

И поклон един великий.

Бо́же и Го́споди Сил, и всея́ тва́ри Соде́телю, иже за милосе́рдие безприкла́дныя ми́лости Твоея́, Единоро́днаго Сы́на Твоего́, Го́спода на́шего Иису́са Христа́, ниспосла́вый на спасе́ние ро́да на́шего: и Честны́м Его́ Кресто́м, рукописа́ние грех на́ших растерза́вый, и победи́вый тем нача́ла и вла́сти тьмы: Сам, Влады́ко Человеколю́бче, приими́ и нас гре́шных благода́рственныи сии́ и моле́бныя моли́твы, и изба́ви нас от вся́каго всегуби́тельнаго и мра́чнаго прегреше́ния, и всех озло́бити нас и́щущих ви́димых и неви́димых враг, пригвозди́ страху Твоему́ пло́ти на́ша, и не уклони́ сердец на́ших во словеса или́ помышле́ния лука́вствия, но любо́вию Твое́ю уязви́ ду́ши на́ша: да к Тебе́ всегда́ взира́юще, и е́же от Тебе́ све́том наставля́еми, Тебе́ непристу́пнаго и присносу́щнаго зря́ще Све́та, непреста́нное Тебе́ испове́дание и благодаре́ние возсыла́ем, Безнача́льному Отцу́ со Единоро́дным Твои́м Сы́ном, и Всесвяты́м, и Благи́м, и Животворя́щим Твои́м Ду́хом ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Час девя́тый

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Коль возлю́бленна селе́ния Твоя́, Го́споди Сил. Жела́ет и скончава́ется душа́ моя́ во дворы́ Госпо́дни: се́рдце мо́е и плоть моя́ возра́довастася о Бо́зе жи́ве. И́бо пти́ца обре́те себе́ хра́мину, и го́рлица гнездо́ себе́, иде́же положи́т птенцы́ Своя́: олтари́ Твоя́, Го́споди Сил, Царю́ мой и Бо́же мой. Блаже́ни живу́щии в дому Твое́м, в ве́ки веко́в восхвалят Тя. Блаже́н муж, ему́ же есть заступле́ние его́ у Тебе́, восхожде́ния в се́рдце свое́м положи́. Во юдо́ль плаче́вную, в ме́сто е́же положи́, и́бо благослове́ние даст законополага́яй. По́йдут от си́лы в си́лу, яви́тся Бог бого́в в Сио́не. Го́споди Бо́же Сил, услы́ши моли́тву мою́, внуши́, Бо́же Иа́ковль. Защи́тниче наш, виждь, Бо́же, и при́зри на лице́ Христа́ Твоего́. Я́ко лу́чше день еди́н во дво́рех Твои́х, па́че ты́сящ: изво́лих примета́тися в дому́ Бо́га моего́ па́че, не́же жи́ти ми в селе́ниих гре́шничих. Яко́ ми́лость и и́стину лю́бит Госпо́дь, Бог благода́ть и сла́ву даст, Госпо́дь не лиши́т благи́х, ходя́щих незло́бием. Го́споди Бо́же Сил, блаже́н челове́к, упова́яй на Тя.

Благоволи́л еси́, Го́споди, зе́млю Твою́, возврати́л еси́ плен Иа́ковль. Оста́вил еси́ беззако́ния люде́й Твои́х, покрыл еси́ вся грехи́ их. Укроти́л еси́ весь гнев Твой, возврати́лся еси́ от гне́ва я́рости Твоея́, Возврати́ нас, Бо́же спасе́ний на́ших, и отврати́ ярость Твою́ от нас. Еда́ во ве́ки прогне́ваешися на ны, или́ простре́ши гнев Твой от ро́да в род? Бо́же, Ты обра́щся оживи́ши ны, и лю́дие Твои́ возвеселя́тся о Тебе́. Яви нам, Го́споди, ми́лость Твою́, и спасе́ние Твое́ даждь нам. Услы́шу, что рече́т о мне Госпо́дь Бог: я́ко рече́т мир на лю́ди Своя́, и на преподо́бныя Своя́, и на обраща́ющия сердца́ к Нему́. Оба́че близ боя́щихся Его́ спасе́ние Его́, всели́ти сла́ву в зе́млю на́шу. Ми́лость и и́стина срето́стеся, пра́вда и мир облобыза́стася. И́стина от земли́ возсия́, и пра́вда с небесе́ прини́че. И́бо Госпо́дь даст бла́гость, и земля́ на́ша даст плод свой. Пра́вда пред Ним преды́дет, и положи́т в путь сто́пы Своя́.

Приклони́, Го́споди, у́хо Твое́, и услы́ши мя, я́ко нищ и убо́г есмь аз. Сохрани́ ду́шу мою́, я́ко преподо́бен есмь: спаси́ раба́ Твоего́, Бо́же мой, упова́ющаго на Тя. Поми́луй мя, Го́споди, я́ко к Тебе́ воззову́ весь день. Возвесели́ ду́шу раба́ Твоего́, я́ко к Тебе́ взях ду́шу мбю. Я́ко Ты, Го́споди́, благ и кро́ток, и многоми́лостив всем призыва́ющим Тя. Внуши́, Го́споди́, моли́тву мою́, и вонми́ гла́су моле́ния моего́. В день ско́рби мое́й воззва́х к Тебе́, я́ко услы́шал мя еси́. Несть подо́бен Тебе́ в бозе́х, Го́споди, и несть по дело́м Твои́м. Вси язы́цы, ели́ки сотвори́л еси́, прии́дут и покло́нятся пред Тобо́ю, Го́споди, и просла́вят И́мя Твое́. Я́ко ве́лий еси́ Ты, и творя́й чудеса́. Ты еси́ Бог еди́н. Наста́ви мя, Го́споди, на путь Твой, и пойду́ во и́стине Твое́й: да возвесели́тся се́рдце мое́ боя́тися И́мене Твоего́. Испове́мся Тебе́, Го́споди Бо́же мой, всем се́рдцем мои́м, и просла́влю И́мя Твое́ в век. Я́ко ми́лость Твоя́ ве́лия на мне, и изба́вил еси́ ду́шу мою́ от ада преиспо́днейшаго. Бо́же, законопресту́пницы воста́ша на мя, и сонм держа́вных взыска́ша ду́шу мою́, и не предложи́ша Тебе́ пред собо́ю. И Ты, Го́споди Бо́же мой, Ще́дрый и Ми́лостивый, Долготерпели́вый и Многоми́лостивый, и И́стинный: при́зри на мя и поми́луй мя, даждь держа́ву Твою́ о́троку Твоему́, и спаси́ Сы́на рабы́ Твоея́. Сотвори́ со мно́ю зна́мение во бла́го, и да ви́дят ненави́дящии мя, и постыдя́тся: я́ко Ты, Го́споди, помо́гл ми и уте́шил мя еси́.

Сотвори́ со мно́ю зна́мение во бла́го, и да ви́дят ненави́дящии мя и постыдя́тся: я́ко Ты, Го́споди, помо́гл ми и уте́шил мя еси́.

Сла́ва, и ны́не: Аллилу́иа, Аллилу́иа, Аллилу́иа, сла́ва Тебе́, Боже́. (Три́жды). Го́споди, поми́луй. (Три́жды). Сла́ва, и ны́не:

Тропа́рь во глас 8:

И́же в девя́тый час нас ра́ди пло́тию смерть вкуси́вый, умертви́ пло́ти нашея́ му́дрование, Христе́ Бо́же, и спаси́ нас.

Припев: И́же в девятый час:

Стих: Да прибли́жится моли́тва моя́ пред Тя, Го́споди, по словеси́ Твоему́ вразуми́ мя.

Припев: И́же в девя́тый час:

Свяще́нник, стих: Да вни́дет проше́ние мое́ пред Тя, Го́споди, по словеси́ Твоему́ изба́ви мя.

Припев: И́же в девя́тый час:

Пева́емым же сим стихо́м, твори́м коленопреклоне́ние на зе́млю.

Сла́ва: И ны́не: И́же нас ра́ди рожде́йся от Де́вы и распя́тие претерпе́в, Благи́й, испрове́ргий сме́ртию смерть, и воскресе́ние явле́й я́ко Бог: не пре́зри я́же создал еси́ руко́ю Твое́ю: яви́ человеколю́бие Твое́, Ми́лостиве: приими́ ро́ждшую Тя Богоро́дицу, моля́щуюся за ны, и спаси́, Спа́се наш, лю́ди отча́янныя.

Не преда́ждь нас до конца́, И́мене Твоего́ ра́ди, и не разори́ заве́та Твоего́, и не оста́ви ми́лости Твоея́ от нас, Авраама ра́ди возлю́бленнаго от Тебе́, и за Исаа́ка раба́ Твоего́, и Изра́иля Свята́го Твоего́.

Трисвято́е, по О́тче наш.

Конда́к Вели́каго понеде́льника, глас 8:

Иа́ков рыда́ше Ио́сифова лише́ния, и до́блий седя́ше на колесни́це, я́ко царь почита́ем: еги́птяныни бо тогда́ сласте́м не порабо́тав, возпросла́вля́шеся от Ве́дущаго челове́ческая се́рдца, и Посыла́ющаго вене́ц нетле́нный.

Го́споди, поми́луй. (40).

И́же на вся́кое вре́мя, и на вся́кий час, на Небеси́ и на земли́ покланя́емый и сла́вимый, Христе́ Бо́же, Долготерпели́ве, Многоми́лостиве, Многоблагоутро́бне, И́же пра́ведныя любя́й и гре́шныя ми́луяй, И́же вся зовы́й ко спасе́нию обеща́ния ра́ди бу́дущих благ, Сам, Го́споди, приими́ и на́ша в час сей моли́твы, и испра́ви живо́т наш к за́поведем Твои́м: ду́шы на́ша освяти́, телеса очи́сти, помышле́ния испра́ви, мы́сли очи́сти, и изба́ви нас от вся́кия ско́рби, зол и боле́зней, огради́ нас святы́ми Твои́ми а́нгелы, да ополче́нием их соблюда́еми и наставля́еми, дости́гнем в соедине́ние ве́ры и в ра́зум непристу́пныя Твоея́ сла́вы: я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Го́споди, поми́луй. (Три́жды). Сла́ва, и ны́не:

Честне́йшую Херуви́м, и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас. Ами́нь.

Посе́м моли́тву Свята́го Ефре́ма: Го́споди и Влады́ко живота́ моего́: И покло́ны вели́кия 3.

Го́споди и Влады́ко живота́ моего́, дух пра́здности, уны́ния, любонача́лия, и праздносло́вия не даждь ми. (Поклон).

Дух же целому́дрия, смиренному́дрия, терпе́ния, и любве́, да́руй ми рабу́ Твоему́. (Поклон).

Ей, Го́споди Царю́, да́руй ми зре́ти моя́ прегреше́ния, и не осужда́ти бра́та моего́, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в, ами́нь. (Поклон).

Влады́ко Го́споди Иису́се Христе́ Бо́же наш, долготерпе́вый о на́ших согреше́ниих, и да́же до ны́нешняго часа́ приве́дый нас, во́ньже на Животворя́щем Дре́ве вися́, благоразу́мному разбо́йнику, и́же в рай путесотвори́л еси́ вход, и сме́ртию смерть разруши́л еси́: очи́сти нас гре́шных и недосто́йных раб Твои́х, согреши́хом бо и беззако́нновахом, и не́смы досто́йни возвести́ очеса на́ша, и воззрети́ на высоту́ Небе́сную, зане́ оста́вихом путь пра́вды Твоея́, и ходи́хом в во́лях серде́ц на́ших, но мо́лим Твою́ безме́рную бла́гость: пощади́ нас, Го́споди, по мно́жеству ми́лости Твоея́, и спаси́ нас И́мене Твоего́ ра́ди Свята́го, я́ко исчезо́ша в суете́ дни́е на́ши, изми́ нас из руки́ сопроти́внаго, и оста́ви нам грехи́ на́ша, и умертви́ плотско́е на́ше му́дрование, да ве́тхаго отложи́вше челове́ка, в но́ваго облеце́мся, и Тебе́ поживе́м на́шему Влады́це и Благоде́телю: и Та́ко Твои́м после́дующе повеле́нием, в ве́чный поко́й дости́гнем, иде́же есть всех весели́щихся жили́ще, Ты бо еси́ вои́стину и́стинное весе́лие, и ра́дость лю́бящих Тя, Христе́ Бо́же наш, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, со Безнача́льным Твои́м Отце́м, и Пресвяты́м, и Благи́м, и Животворя́щим Твои́м Ду́хом ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

По́сле моли́твы часа́ – Изобрази́тельны.

Блаже́нны, на о́ба ли́ка, во глас 8:

Во Ца́рствии Твое́м помяни́ нас, Го́споди, егда́ прии́деши во Ца́рствии Твое́м.

Блаже́ни ни́щии д́хом, я́ко тех есть Ца́рство Небе́сное.

Помяни́ нас, Го́споди, егда́ прии́деши во Ца́рствии Твое́м.

Блаже́ни пла́чущии, я́ко ти́и уте́шатся.

Помяни́ нас, Го́споди, егда́ прии́деши во Ца́рствии Твое́м.

Блаже́ни кро́тцыи, я́ко ти́и насле́дят зе́млю.

Помяни́ нас, Го́споди, егда́ прии́деши во Ца́рствии Твое́м.

Блаже́ни а́лчущии и жа́ждущии пра́вды, я́ко ти́и насы́тятся.

Помяни́ нас, Го́споди, егда́ прии́деши во Ца́рствии Твое́м.

Блаже́ни ми́лостивии, я́ко ти́и поми́ловани бу́дут.

Помяни́ нас, Го́споди, егда́ прии́деши во Ца́рствии Твое́м.

Блаже́ни чи́стии се́рдцем, я́ко ти́и Бога у́зрят.

Помяни́ нас, Го́споди, егда́ прии́деши во Ца́рствии Твое́м.

Блаже́ни миротво́рцы, я́ко ти́и сы́нове Бо́жии нареку́тся.

Помяни́ нас, Го́споди, егда́ прии́деши во Ца́рствии Твое́м.

Блаже́ни изгна́ни пра́вды ра́ди, я́ко тех есть Ца́рство Небе́сное.

Помяни́ нас, Го́споди, егда́ прии́деши во Ца́рствии Твое́м.

Блаже́ни есте́, егда́ поно́сят вам, и изжену́т, и реку́т всяк зол глаго́л на вы лжу́ще, Мене́ ра́ди.

Помяни́ нас, Го́споди, егда́ прии́деши во Ца́рствии Твое́м.

Ра́дуйтеся и весели́теся, я́ко мзда ва́ша мно́га на небесе́х.

Помяни́ нас, Го́споди, егда́ прии́деши во Ца́рствии Твое́м.

Сла́ва: Помяни́ нас, Го́споди, егда́ прии́деши во Ца́рствии Тво́ем.

И ны́не: Помяни́ нас, Го́споди, егда́ прии́деши во Ца́рствии Твое́м.

Та́же соше́дшеся о́ба ли́ка вку́пе, пою́т со сладкопе́нием велегласно:

Помяни́ нас, Го́споди, егда́ прии́деши во Ца́рствии Твое́м. (Покло́н).

И па́ки вы́шшим гла́сом:

Помяни́ нас, Влады́ко, егда́ прии́деши во Ца́рствии Твое́м. (Покло́н).

Та́же высоча́йшим гла́сом:

Помяни́ нас, Святы́й, егда́ прии́деши во Ца́рствии Твое́м. (Покло́н).

Та́же: Лик Небе́сный пое́т Тя и глаго́лет: Свят, Свят, Свят Госпо́дь Савао́ф, испо́лнь Не́бо и земля́ сла́вы Твоея́.

Стих: Приступи́те к Нему́ и просвети́теся, и ли́ца ва́ша не постыдя́тся.

Лик Небе́сный пое́т Тя и глаго́лет: Свят, Свят, Свят Госпо́дь Савао́ф, испо́лнь Не́бо и земля́ сла́вы Твоея́.

Сла́ва: Лик святы́х А́нгел и Арха́нгел, со все́ми Небе́сными си́лами, пое́т Тя и глаго́лет: Свят, Свят, Свят Госпо́дь Савао́ф, испо́лнь Не́бо и земля́ сла́вы Твоея́.

И ны́не: Ве́рую во Еди́наго Бо́га Отца́, Вседержи́теля. Творца́ Не́бу и земли́, ви́димым же всем и неви́димым. И во Еди́наго Го́спода Иису́са Христа́, Сы́на Бо́жия, Единоро́днаго, И́же от Отца́ рожде́ннаго пре́жде всех век. Све́та от Све́та, Бо́га И́стинна от Бо́га И́стинна, рожде́нна, несотворе́нна, Единосу́щна Отцу́, И́мже вся бы́ша. Нас ра́ди челове́к и на́шего ра́ди спасе́ния сше́дшаго с небе́с, и воплоти́вшагося от Ду́ха Свя́та и Мари́и Де́вы, и вочелове́чшася. Распя́таго же за ны при Понти́йстем Пила́те, и страда́вша, и погребе́на. И воскре́сшаго в тре́тий день по Писа́нием. И возше́дшаго на Небеса́, и седя́ща одесну́ю Отца́. И па́ки гряду́щаго со сла́вою суди́ти живы́м и ме́ртвым, Его́же Ца́рствию не бу́дет конца́. И в Ду́ха Свята́го, Го́спода, Животворя́щаго, И́же от Отца́ исходя́щаго, И́же со Отце́м и Сы́ном спокланя́ема и ссла́вима, глаго́лавшаго проро́ки. Во Еди́ну, Святу́ю, Собо́рную и Апо́стольскую Це́рковь. Испове́дую еди́но креще́ние во оставле́ние грехо́в. Ча́ю воскресе́ния ме́ртвых, и жи́зни бу́дущаго ве́ка. Ами́нь.

Осла́би, оста́ви, прости́, Бо́же, прегреше́ния на́ша во́льная и нево́льная, и́же в сло́ве и в де́ле, и́же в ве́дении и не в ве́дении, и́же во дни и в нощи́, и́же во уме́ и в помышле́нии: вся нам прости́, я́ко Благ и Человеколю́бец.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х. Да святи́тся И́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́, и на земли́. Хлеб наш насу́щный даждь нам днесь и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим, и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Конда́к Вели́каго понеде́льника, глас 8:

Иа́ков рыда́ше Ио́сифова лише́ния, и до́блий седя́ше на колесни́це, я́ко царь почита́ем: еги́птяныни бо тогда́ сласте́м не порабо́тав, возпросла́вляшеся от ве́дущаго челове́ческая сердца и посыла́ющаго вене́ц нетле́нный.

Го́споди, поми́луй. (40).

Сла́ва, и ны́не:

Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас. Ами́нь.

Го́споди и Влады́ко живота́ моего́, дух пра́здности, уны́ния, любонача́лия, и праздносло́вия не даждь ми. (Поклон).

Дух же целому́дрия, смиренному́дрия, терпе́ния, и любве́, да́руй ми рабу́ Твоему́. (Поклон).

Ей, Го́споди Царю́, да́руй ми зре́ти моя́ прегреше́ния, и не осужда́ти бра́та моего́, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в, ами́нь. (Поклон).

Таже малых 12, глаголюще на кийждо поклон: Бо́же, очи́сти мя гре́шнаго.

И паки последи молитву всю: Го́споди и Влады́ко живота́ моего́:

И поклон един великий.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Три́жды).

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, И́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй. (Три́жды).

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х. Да святи́тся И́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́, и на земли́. Хлеб наш насу́щный даждь нам днесь и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим, и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, по́милуй. (12).

И моли́тву: Всесвята́я Тро́ице, Единосу́щная Держа́во, Неразде́льное Ца́рство, всех благи́х Вина́: благоволи́ же и о мне, гре́шнем, утверди́, вразуми́ се́рдце мое́ и всю мою́ отыми́ скве́рну, просвети́ мою́ мысль, да вы́ну сла́влю, пою́ и покланя́юся, и глаго́лю: Еди́н Свят, Еди́н Госпо́дь, Иису́с Христо́с, во сла́ву Бо́га Отца́. Ами́нь.

Досто́йно есть, я́ко вои́стину, блажи́ти Тя Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Матерь Бо́га на́шего.

Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Сла́ва, и ны́не: Го́споди, поми́луй. (Три́жды). Благослови́.

Гряды́й Госпо́дь на во́льную страсть на́шего ра́ди спа́сения, Христо́с, И́стинный Бог наш, моли́твами Пречи́стыя Своея́ Матере, святы́х сла́вных и всехва́льных апо́стол, святы́х и пра́ведных Богооте́ц Иоаки́ма и Анны и всех святы́х, поми́лует и спасе́т нас, я́ко Благ и Человеколю́бец.

Го́споди, поми́луй. (Три́жды).