Шрифт

Последование Утрени Великого понедельника для домашнего (келейного) совершения

После́дование у́трени во Святы́й и Вели́кий понеде́льник

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас.

Ами́нь. Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Три́жды).

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, И́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй. (Три́жды).

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х. Да святи́тся И́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́, и на земли́. Хлеб наш насу́щный даждь нам днесь и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим, и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй. (12). Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

И посе́м чтет обы́чная у́тренния псалмы́ ти́хо и ко́сно, за е́же кади́ти свяще́ннику вся лю́ди.

Услы́шит тя Госпо́дь в день печа́ли, защи́тит тя И́мя Бо́га Иа́ковля. По́слет ти по́мощь от Свята́го, и от Сио́на засту́пит тя. Помяне́т вся́ку же́ртву твою́, и всесожже́ние твое́ ту́чно бу́ди. Даст ти Госпо́дь по се́рдцу твоему́, и весь сове́т твой испо́лнит. Возра́дуемся о спасе́нии твое́м, и во И́мя Го́спода Бо́га на́шего возвели́чимся: испо́лнит Госпо́дь вся проше́ния Твоя́. Ны́не позна́х, я́ко Спа́се Госпо́дь Христа́ Своего. Услы́шит Его́ с Небесе́ Свята́го Своего́, в си́лах спасе́ние десни́цы Его́. Си́и на колесни́цах, и си́и на ко́нех: мы же во И́мя Го́спода Бо́га на́шего призове́м. Ти́и спя́ти бы́ша и падо́ша, мы же воста́хом и испра́вихомся. Го́споди, спаси́ царя и услы́ши ны, во́ньже а́ще день призове́м Тя.

Го́споди, си́лою Твое́ю возвесели́тся царь и о спасе́нии Твое́м возрадуется зело. Жела́ние се́рдца его́ дал еси́ ему́ и хоте́ния устну́ его́ не́си лиши́л его́. Я́ко предвари́л еси́ его́ благослове́нием благосты́нным, положи́л еси́ на главе́ его́ вене́ц от ка́мене че́стна. Живота́ проси́л есть у Тебе́, и дал еси́ ему́ долготу́ дний, во век ве́ка. Ве́лия сла́ва его́ Спа́сением Твои́м, сла́ву и велеле́пие возложи́ши на него́. Я́ко да́си ему́ благослове́ние во век ве́ка, возвесели́ши его́ ра́достию с лице́м Твои́м. Я́ко царь упова́ет на Го́спода, и ми́лостию Вы́шняго не подви́жится. Да обря́щется рука́ Твоя́ всем враго́м Твои́м, десни́ца Твоя́ да обря́щет вся ненави́дящыя Тебе́. Я́ко положи́ши их, я́ко пещь о́гненную, во вре́мя лица́ Твоего́: Госпо́дь гне́вом Свои́м смяте́т я, и снесть их огнь. Плод их от земли́ погуби́ши, и се́мя их от сыно́в челове́ческих. Я́ко уклони́ша на Тя зла́я, помы́слиша сове́ты, и́хже не возмо́гут соста́вити. Я́ко положи́ши я хребе́т во избытцех Твои́х, угото́виши лице́ их. Вознеси́ся, Го́споди, си́лою Твое́ю, воспое́м и пое́м си́лы Твоя́.

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Три́жды).

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, И́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй. (Три́жды).

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х. Да святи́тся И́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный даждь нам днесь и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим, и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

И тропари́ сия́:

Спаси́, Го́споди, лю́ди Твоя́ и Благослови́ достоя́ние Твое́: побе́ды на сопроти́вныя да́руя и Твое́ сохраня́я Кресто́м Твои́м жи́тельство.

Сла́ва: Вознесы́йся на Крест во́лею, тезоимени́тому Твоему́ но́вому жи́тельству щедро́ты Твоя́ да́руй, Христе́ Бо́же: возвесели́ нас си́лою Твое́ю, побе́ды дая́ нам на супоста́ты, посо́бие иму́щым Твое́ ору́жие ми́ра – непобеди́мую побе́ду.

И́ ны́не: Предста́тельство стра́шное и непосты́дное, не пре́зри, Блага́я, моли́тв на́ших, Всепе́тая Богоро́дице, утверди́ правосла́вных жи́тельство: спаси́ ве́рныя лю́ди Твоя́ и пода́ждь им с Небесе́ побе́ду, зане́ родила́ еси́ Бо́га, Еди́на Благослове́нная.

Сла́ва в вы́шних Бо́гу и на земли́ мир, в челове́цех благоволе́ние. (Три́жды).

Го́споди, устне́ мой отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. (Два́жды).

Го́споди, что́ ся умно́жиша стужа́ющии ми? Мно́зи востаю́т на мя. Мно́зи глаго́лют души́ мое́й: несть спасе́ния ему́ в Бо́зе его́. Ты же, Го́споди, засту́пник мой еси́, сла́ва моя́, и вознося́й главу́ мою́. Гла́сом мои́м ко Го́споду воззва́х, и услы́ша мя от горы́ Святы́я Своея́. Аз усну́х, и спах, воста́х, я́ко Госпо́дь засту́пит мя. Не убою́ся от тем люде́й, о́крест напа́дающих на мя. Воскресни́, Го́споди, спаси́ мя, Бо́же мой. Яко́ Ты порази́л еси́ вся вражду́ющыя ми всу́е: зу́бы гре́шников сокруши́л еси́. Госпо́дне есть спасе́ние, и на лю́дех Твои́х благослове́ние Твое́. Аз усну́х, и спах, воста́х, я́ко Госпо́дь засту́пит мя.

Го́споди, да не я́ростию Твое́ю обличи́ши мене́, ниже́ гне́вом Твои́м нака́жеши мене́. Я́ко стре́лы Твоя́ унзо́ша во мне, и утверди́л еси́ на мне ру́ку Твою́. Несть исцеле́ния в пло́ти мое́й, от лица́ гне́ва Твоего́; несть ми́ра в косте́х мои́х, от лица́ грех мои́х. Я́ко беззако́ния моя́ превзыдо́ша главу́ мою́, я́ко бре́мя тя́жкое отяготе́ша на мне. Возсмерде́ша и согни́ша ра́ны моя́ от лица́ безу́мия моего́. Постра́дах и сляко́хся до конца́, весь день се́туя хожда́х. Я́ко ля́двия моя́ напо́лнишася поруга́ний, и несть исцеле́ния в пло́ти мое́й. Озло́блен бых, и смири́хся до зела, рыка́х от воздыха́ния се́рдца моего́. Го́споди, пред Тобо́ю все жела́ние мое́, и воздыха́ние мое́ от Тебе́ не утаи́ся. Се́рдце мое́ смяте́ся, оста́ви мя си́ла моя́, и свет о́чию мое́ю, и той несть со мно́ю. Друзи мои́ и и́скреннии мои́, пря́мо мне прибли́жишася и ста́ша. И бли́жнии мои́ отдале́че мене́ ста́ша, и нужда́хуся и́щущии ду́шу мою́, и и́щущии зла́я мне глаго́лаху су́етная, и льсти́вным весь день поуча́хуся. Аз же я́ко глух не слы́шах: и я́ко нем не отверза́яй уст свои́х. И бых я́ко челове́к не слы́шай и не и́мый во усте́х свои́х обличе́ния. Я́ко на Тя, Го́споди, упова́х. Ты услы́шиши, Го́споди Бо́же мой. Я́ко рех: да не когда́ пора́дуют ми ся врази́ мои́, и внегда́ подви́жатися нога́м мои́м, на мя велере́чеваша. Я́ко аз на ра́ны гото́в, и боле́знь моя́ пре́до мно́ю есть вы́ну. Я́ко беззако́ние мое́ аз возвещу́, и попеку́ся о гресе́ мое́м. Врази́ же мои́ живу́т, и укрепи́шася па́че мене́, и умно́жишася ненави́дящии мя без пра́вды. Воздаю́щий ми зла́я воз блага́я, оболга́ху мя, зане́ гоня́х благосты́ню. Не оста́ви мене́, Го́споди Бо́же мой, не отступи́ от Мене́. Вонми́ в по́мощь мою́, Го́споди спасе́ния моего́. Не оста́ви мене́, Го́споди Бо́же мой, не отступи́ от Мене́. Вонми́ в по́мощь мою́, Го́споди спасе́ния моего́.

Бо́же, Бо́же мой, к Тебе́ у́тренюю, возжада́ Тебе́ душа́ моя́, коль мно́жицею Тебе́ плоть моя́, в земли́ пу́сте и непрохо́дне и безво́дне. Та́ко во святе́м яви́хся Тебе́, ви́дети си́лу Твою́ и сла́ву Твою́. Я́ко лу́чши ми́лость Твоя́, па́че живо́т, устне́ мои́ похвали́те Тя. Та́ко благословлю́ Тя в животе́ мое́м, о И́мени Твое́м воздежу́ ру́це мои́. Я́ко от ту́ка и ма́сти да испо́лнится душа́ моя́, и устна́ма ра́дости восхва́лят Тя уста́ моя́. А́ще помина́х Тя на посте́ли мое́й, на у́тренних поуча́хся в Тя. Я́ко был еси́ Помо́щник мой, и в кро́ве крилу́ Твое́ю возра́дуюся. Прильпе́ душа́ моя́ по Тебе́, мене́ же прия́т десни́ца Твоя́. Ти́и же всу́е иска́ша ду́шу мою́, вни́дут в преиспо́дняя земли́. Предадя́тся в ру́ки ору́жия, ча́сти ли́совом бу́дут. Царь же возвесели́тся о Бо́зе, похва́лится всяк клены́йся Им, я́ко загради́шася уста́ глаго́лющих непра́ведная. На у́тренних поуча́хся в Тя, я́ко был еси́ Помо́щник мой, и в кро́ве крилу́ Твое́ю возра́дуюся. Прильпе́ душа́ моя́ по Тебе́, мене́ же прия́т десни́ца Твоя́.

Сла́ва, и ны́не: Аллилу́иа, Аллилу́иа, Аллилу́иа, сла́ва Тебе́, Боже́. (Три́жды, без покло́нов).

Го́споди, поми́луй. (Три́жды).

Сла́ва, и ны́не:

Го́споди Бо́же спасе́ния моего́, во дни воззва́х и в нощи́ пред Тобо́ю. Да вни́дет пред Тя моли́тва моя́, приклони́ ухо Твое́ к моле́нию Моему́. Я́ко испо́лнися зол душа́ моя́, и живо́т мой а́ду прибли́жися. Привмене́н бых с низходя́щими в ров, бых я́ко челове́к без по́мощи, в ме́ртвых свобо́дь. Я́ко я́звеннии спя́щий во гро́бе, и́хже не помяну́л еси́ ктому́, и ти́и от руки́ Твоея́ отринове́ни бы́ша. Положи́ша мя в ро́ве преиспо́днем, в те́мных и се́ни сме́ртней. На мне утверди́ся я́рость Твоя́, и вся во́лны Твоя́ наве́л еси́ на мя. Уда́лил еси́ зна́емых мои́х от Мене́, положи́ша мя ме́рзость себе́, пре́дан бых, и не исхожда́х. О́чи мои́ изнемого́сте от нищеты́, воззва́х к Тебе́, Го́споди, весь день, возде́х к Тебе́ ру́це мои́. Еда́ ме́ртвыми твори́ши чудеса́? Или́ вра́чеве воскреся́т и испове́дятся Тебе́? Еда́ пове́сть кто во гро́бе ми́лость Твою́, и и́стину Твою́ в поги́бели? Еда́ позна́на бу́дут во тьме чудеса́ Твоя́ и пра́вда Твоя́ в земли́ забве́нней? И аз к Тебе́, Го́споди, воззва́х, и у́тро моли́тва моя́ предвари́т Тя. Вску́ю, Го́споди, отре́еши ду́шу мою́, отвраща́еши лице́ Твое́ от Мене́? Нищ есмь аз, и в труде́х от ю́ности мое́й, возне́с же ся, смири́хся и изнемого́х. На мне приидо́ша гне́ви Твои́, устраше́ния Твоя́ возмути́ша мя. Обыдо́ша мя, я́ко вода́, весь день одержа́ша мя вку́пе. Уда́лил еси́ от Мене́ дру́га и и́скренняго, и зна́емых мои́х от страсте́й. Го́споди Бо́же спасе́ния моего́, во дни воззва́х, и в нощи́ пред Тобо́ю. Да вни́дет пред Тя моли́тва моя́, приклони́ ухо Твое́ к моле́нию моему́.

Благослови́, душе́ моя́, Го́спода, и вся вну́тренняя моя́, И́мя Свято́е Его́. Благослови́, душе́ моя́, Го́спода, и не забыва́й всех воздая́ний Его́, очища́ющаго вся беззако́ния твоя́, исцеля́ющаго вся неду́ги твоя́, избавля́ющаго от истле́ния живо́т твой, венча́ющаго тя ми́лостию и щедро́тами, исполня́ющаго во благи́х жела́ние твое́, обнови́тся я́ко о́рля ю́ность твоя́. Творяй ми́лостыни Госпо́дь, и судьбу́ всем оби́димым. Сказа́ пути́ Своя́ Моисе́ови, сыново́м Изра́илевым хоте́ния Своя́. Щедр и Ми́лостив Госпо́дь, Долготерпели́в и Многоми́лостив. Не до конца́ прогне́вается, ниже́ в век вражду́ет. Не по беззако́нием на́шим сотвори́л есть нам, ниже́ по грехо́м на́шим возда́л есть нам. Я́ко по высоте́ небе́сней от земли́, утверди́л есть Госпо́дь ми́лость Свою́ на боя́щихся Его́. Ели́ко отстоя́т восто́цы от за́пад, уда́лил есть от нас беззако́ния на́ша. Я́коже ще́дрит оте́ц сы́ны, уще́дри Госпо́дь боя́щихся Его́. Я́ко Той позна́ созда́ние на́ше, помяну́, я́ко персть есмы́. Челове́к, я́ко трава́ дни́е его́, я́ко цвет се́льный, та́ко отцвете́т. Яко́ дух про́йде в нем, и не бу́дет, и не позна́ет ктому́ ме́ста своего́. Ми́лость же Госпо́дня от ве́ка и до ве́ка на боя́щихся Его́, и пра́вда Его́ на сыне́х сыно́в, храня́щих заве́т Его́, и по́мнящих за́поведи Его́ твори́ти я. Госпо́дь на Небеси́ угото́ва Престо́л Свой, и Ца́рство Его́ все́ми облада́ет. Благослови́те Го́спода вси А́нгели Его́, си́льнии кре́постию, творя́щий сло́во Его́, услы́шати глас слове́с Его́. Благослови́те Го́спода вся Си́лы Его́, слуги́ Его́, творя́щии во́лю Его́. Благослови́те Го́спода вся дела Его́. На вся́ком ме́сте влады́чествия Его́, Благослови́, душе́ моя́, Го́спода. На вся́ком ме́сте влады́чествия Его́, Благослови́, душе́ моя́, Го́спода.

Го́споди, услы́ши моли́тву мою́, внуши́ моле́ние мое́ во и́стине Твое́й, услы́ши мя в пра́вде Твое́й. И не вни́ди в суд с рабо́м Твои́м, я́ко не оправди́тся пред Тобо́ю всяк живый. Я́ко погна враг ду́шу мою́, смирил есть в зе́млю живо́т мой. Посади́л мя есть в те́мных, я́ко ме́ртвыя ве́ка, и уны́ во мне дух мой, во мне смяте́ся се́рдце мое́. Помяну́х дни дре́вния, поучи́хся во всех де́лех Твои́х, в творе́ниих руку́ Твое́ю поуча́хся. Возде́х к Тебе́ ру́це мои́, душа́ моя́, я́ко земля́ безво́дная Тебе́. Скоро услы́ши мя, Го́споди, исчезе́ дух мой. Не отврати́ лица Твоего́ от Мене́, и уподо́блюся низходя́щым в ров. Слыша́ну сотвори́ мне зау́тра ми́лость Твою́, я́ко на Тя упова́х. Скажи́ мне, Го́споди, путь, во́ньже пойду́, я́ко к Тебе́ взях ду́шу мою́. Изми́ мя от враг мои́х, Го́споди, к Тебе́ прибего́х. Научи́ мя твори́ти во́лю Твою́, я́ко Ты еси́ Бог мой. Дух Твой Благи́й наста́вит мя на зе́млю пра́ву. И́мене Твоего́ ра́ди, Го́споди, живи́ши мя, пра́вдою Твое́ю изведе́ши от печа́ли ду́шу мою́, И ми́лостию Твое́ю потреби́ши враги́ моя́, и погуби́ши вся стужа́ющыя души́ мое́й, я́ко аз раб Твой есмь. Услы́ши мя, Го́споди, в пра́вде Твое́й, и не вни́ди в суд с рабо́м Твои́м. Услы́ши мя, Го́споди, в пра́вде Твое́й, и не вни́ди в суд с рабо́м Твои́м. Дух Твой благи́й наставит мя на зе́млю пра́ву.

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Аллилу́иа, Аллилу́иа, Аллилу́иа, сла́ва Тебе́, Бо́же. (Три́жды).

Аллилу́иа, на глас 8.

Стихи́ же глаго́лются сия́:

Стих 1: От но́щи у́тренюет дух мой к Тебе́, Бо́же, зане́ свет повеле́ния Твоя́ на земли́.

Стих 2: Пра́вде научи́теся жи́вущии на земли́.

Стих 3: За́висть прии́мет лю́ди ненака́занныя.

Стих 4: Приложи́ им зла, Го́споди, приложи́ зла сла́вным земли́.

И по ко́емждо стисе́ пою́т: Аллилу́иа. (Три́жды).

Посе́м тропа́рь, глас то́йже:

Се, Жени́х гряде́т в полу́нощи, и блаже́н раб, его́же обря́щет бдя́ща: недосто́ин же па́ки, его́же обря́щет уныва́юща. Блюди́ у́бо, душе́ моя́, не сно́м отяготи́ся, да не сме́рти предана́ бу́деши и Ца́рствия вне затвори́шися, но воспряни́ зову́щи: Свят, Свят, Свят еси́, Бо́же, Богоро́дицею поми́луй нас.

Сла́ва: Се, Жени́х гряде́т в полу́нощи:

И ны́не: Се, Жени́х гряде́т в полу́нощи:

И чте́тся кафи́сма 4 (псалмы́ 24–31)

Седа́лен, глас 1:

Страда́ния честна́я настоя́щий день, я́коже свети́ла соверше́нна, возсиява́ют ми́ру: Христо́с бо гряде́т страда́ти бла́гостию, вся содержа́й дла́нию, изво́ляет простре́тися на Дре́ве, е́же спасти́ челове́ка.

И чте́тся кафи́сма 5 (псалмы́ 32–36).

Седа́лен, глас 1:

Неви́димый Судие́, в пло́ти ка́ко ви́ден был еси́, и и́деши от муже́й беззако́нных убие́н бы́ти, на́ше осужде́ние осужда́яй стра́стию Твое́ю? те́мже хвалу́, вели́чие и сла́ву возсыла́юще вла́сти Твое́й, Слове, согла́сно прино́сим.

И чте́тся кафи́сма 6 (псалмы́ 37–45).

Седа́лен, глас 8:

Страсте́й Госпо́дних нача́тки, настоя́щий день светлоно́сит. Прииди́те у́бо, празднолю́бцы, усря́щим пе́сньми: Созда́тель бо гряде́т Крест прия́ти, испыта́ния и ра́ны, Пила́том суди́м. Те́мже и от раба́ уда́рен быв по главе́, вся терпи́т, да спасе́т челове́ка. Сего́ ра́ди возопии́м Ему́: Человеколю́бче, Христе́ Бо́же, прегреше́ний да́руй оставле́ние покланя́ющимся ве́рою пречи́стым страсте́м Твои́м.

От Матфе́а Свята́го Ева́нгелиа чте́ние.

Сла́ва Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́.

Во вре́мя о́но, возвра́щься Иису́с во град, взалка́. И узре́в смоко́вницу еди́ну при пути́, прии́де к ней и ничто́же обре́те на ней, то́кмо ли́ствие еди́но, и глаго́ла ей: да николи́же от Тебе́ плода́ бу́дет во ве́ки, и а́бие и́зсше смоко́вница. И ви́девше ученицы́ диви́шася, глаго́люще: ка́ко а́бие и́зсше смоко́вница? Отвеща́в же Иису́с, рече́ им: ами́нь, глаго́лю вам, а́ще и́мате ве́ру и не усумните́ся, не то́кмо смоко́вничное сотворите́: но а́ще и горе́ сей рече́те: дви́гнися и ве́рзися в мо́ре, бу́дет. И вся ели́ка а́ще воспро́сите в моли́тве, ве́рующе, прии́мете. И прише́дшу Ему́ в це́рковь, приступи́ша к Нему́ уча́щу архиере́е и ста́рцы людсти́и, глаго́люще: ко́ею вла́стию сия́ твори́ши? И кто Ти даде́ власть сию́? Отвеща́в же Иису́с, рече́ им: вопрошу́ вы и Аз сло́во еди́но, е́же а́ще рече́те Мне, и Аз вам реку, ко́ею вла́стию Сия́ творю́. Креще́ние Иоа́нново отку́ду бе, с Небесе́ ли или́ от челове́к? Они́ же помышля́ху в себе́, глаго́люще: а́ще рече́м, с Небесе́, рече́т нам: почто́ у́бо не ве́ровасте ему́? А́ще ли рече́м, от челове́к, бои́мся наро́да; вси бо и́мут Иоа́нна, я́ко проро́ка. И отвеща́вше Иису́сови, ре́ша: не ве́мы. Рече́ им и Той: ни Аз вам глаго́лю, ко́ею вла́стию сия́ творю́. Что́же ся вам мнит? Челове́к не́кий имя́ше два сы́на и, прише́д к пе́рвому, рече́: чадо, иди́ днесь де́лай в виногра́де мое́м. Он же отвеща́в, рече́: не хощу́. Последи́ же, раска́явся, и́де. И присту́пль к друго́му, рече́ та́кожде. Он же отвеща́в, рече́: аз, Го́споди, иду́. И не и́де. Ки́й от обою́ сотвори́ во́лю о́тчую? Глаго́лаша ему́: пе́рвый. Глаго́ла им Иису́с: ами́нь глаго́лю вам, я́ко мытари́ и любоде́йцы варя́ют вы в Ца́рствии Бо́жии. Прии́де бо к вам Иоа́нн Крести́тель путе́м пра́ведным и не ве́ровасте ему́: мытари́ же и любоде́йцы ве́ровавша ему́: вы же ви́девше не раска́ястеся последи́ ве́ровати ему́. И́ну при́тчу слы́шите: челове́к не́кий бе домови́т, и́же насади́ виноград, и опло́том огради́ его́, и ископа́ в нем точи́ло, и созда столп, и вдаст и́ де́лателем: и отыде. Егда́ же прибли́жися вре́мя плодо́в, посла́ рабы́ Своя́ к де́лателем, прия́ти плоды его́. И е́мше де́лателе рабы его́, о́ваго у́бо би́ша, о́ваго же уби́ша, о́ваго же ка́мением поби́ша. Па́ки посла́ и́ны рабы́ мно́жайша пе́рвых: и сотвори́ша им та́коже. Последи́ же посла́ к ним сы́на своего́, глаго́ля: усрамя́тся сы́на моего́. Де́лателе же, ви́девше сы́на, ре́ша в себе́: сей есть насле́дник, Прииди́те, убие́м его́ и удержи́м достоя́ние его́. И е́мше его́, изведо́ша вон из виногра́да и уби́ша. Егда́ у́бо прии́дет Го́сподин виногра́да, что́ сотвори́т де́лателем тем? Глаго́лаша Ему́: злых зле погуби́т их: и виногра́д переда́ст ины́м де́лателем, и́же воздадя́т ему́ плоды во времена́ Своя́. Глаго́ла им Иису́с: не́сте ли чли николи́же в писа́ниих: ка́мень, его́же не в ряду́ сотвори́ша зи́ждущии, сей бысть во главу́ угла́: от Го́спода бысть сей, и есть ди́вна во о́чию на́шею? Сего́ ра́ди глаго́лю вам: я́ко оты́мется от вас Ца́рствие Бо́жие и да́стся язы́ку, творя́щему́ плоды его́.

Сла́ва Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́.

Та́же псало́м 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя. Я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой пре́до мно́ю есть вы́ну. Тебе́ еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х; я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо в беззако́ниих зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо и́стину возлюби́л еси́, безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся, омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие, возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от Мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́нныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мой отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая, тогда́ возложа́т на олта́рь Твой тельцы́.

Го́споди, поми́луй. (12).

И пое́м трипе́снец, творе́ние господи́на Космы, глас 2-й, его́же краестро́чие: ти девте́ра, си есть, во Вторы́й день, е́же есть понеде́льник. Ирмо́с по два́жды, тропари́ же на 12.

Песнь 1

Ирмо́с: Непроходи́мое волня́щееся мо́ре Бо́жиим Свои́м веле́нием изсуши́вшему и пешеше́ствовати сквозе́ е́ Изра́ильтеския лю́ди наста́вльшему, Го́сподеви пои́м, сла́вно бо просла́вися.

Припев: Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Неизрече́нное Сло́ва Бо́жия схожде́ние, еже Христо́с, То́йжде есть Бог и Челове́к, е́же Бог не восхище́нием бы́ти непщева́в, внегда́ вообража́тися рабо́м, показу́ет ученико́м, сла́вно бо просла́вися.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Послужи́ти Сам приидо́х, его́же зра́ком Создатель во́лею обложе́н есмь, обнища́вшему Ада́му, бога́тствуяй Бо́жество́м, положи́ти хотя́й мою́ ду́шу избавле́ние зань, И́же безстра́стный Бо́жество́м.

Сла́ва: Послужи́ти Сам приидо́х:

И ны́не: Послужи́ти Сам приидо́х:

Та́же конда́к, глас 8:

Иа́ков рыда́ше Ио́сифова лише́ния и до́блий седя́ше на колесни́це, я́ко царь почита́ем: еги́птяныни бо тогда́ сласте́м не порабо́тав, возпросла́вляшеся от Ве́дущаго челове́ческая се́рдца и Посыла́ющаго вене́ц нетле́нный.

И́кос: На рыда́ние ны́не приложи́м рыда́ние и излие́м сле́зы со Иа́ковом, пла́чущеся Ио́сифа, приснопа́мятнаго и целому́дреннаго, порабоще́ннаго у́бо те́лом, ду́шу же непорабоще́ну соблю́дшаго и Еги́птом всем Ца́рствовавшаго. Бог бо подае́т рабо́м Свои́м вене́ц нетле́нный.

Песнь 8

Ирмо́с: Устраши́ся отроко́в благочести́вых сообра́знаго души́ нескве́рнаго те́ла и устрани́ся воспи́танный в безме́рном веществе́ неутружде́н огнь: присноживу́щу же изувя́дшу пла́меню, ве́чнующая песнь воспева́шеся: Го́спода, вся дела, по́йте и превозноси́те во вся ве́ки.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Вас тогда́ Мои́х ученико́в позна́ют вси, а́ще Моя́ за́поведи соблюдете́, глаго́лет Спас друго́м, ко стра́сти иды́й: мир име́йте в себе́ и во всех, и смире́нная му́дрствующе возвы́ситеся: и Го́спода зна́юще Мя по́йте и превозноси́те во вся ве́ки.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Чи́на сопроти́вна вам язы́ческа, да есть держа́ва купноро́дных: не жре́бий бо Мой, мучи́тельство же, ра́зум самоизбра́нный. И́же у́бо предызя́щный в вас бы́ти хотя́й други́х, да есть всех после́днейший: и, Го́спода зна́юще Мя по́йте, и превозноси́те во вся ве́ки.

Благослови́м Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха Го́спода.

Чи́на сопроти́вна вам язы́ческа:

И ны́не: Чи́на сопроти́вна вам языческа:

Хва́лим, Благослови́м, покланя́емся Го́сподеви, пою́ще и превознося́ще во вся ве́ки.

Песнь 9

Ирмо́с: Возвели́чил еси́, Христе́, ро́ждшую Тя Богоро́дицу, от Нея́же, Созда́телю наш, в подобостра́стное нам обле́клся еси́ те́ло, на́ших прегреше́ний реши́тельное: Сию́ ублажа́юще вси ро́ди, Тебе́ велича́ем.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Скве́рну всю страстную отри́нувше, досто́йный Боже́ственнаго Ца́рствия ра́зум восприи́мем благому́дрственный, Твои́м апо́столом предре́кл еси́, всех Прему́дросте, в не́мже просла́витеся, светя́щеся со́лнца светозарнее.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Взира́юще на Мя, рекл еси́, Го́споди, Твои́м ученико́м, не му́дрствуйте высо́кая, но соотведи́теся смире́нными: Мою́, юже пию́, пи́йте чашу, я́ко да во Ца́рствии Отца́ со Мно́ю просла́витеся.

Сла́ва: Взира́юще на Мя, рекл еси́, Го́споди:

И ны́не: Взира́юще на Мя, рекл еси́, Го́споди:

Ексапостила́рий:

Черто́г Твой ви́жду, Спа́се мой, украше́нный, и оде́жды не и́мам, да вни́ду в онь: просвети́ одея́ние души́ мое́й, Светода́вче, и спаси́ мя.

Сла́ва: Черто́г Твой ви́жду, Спа́се мой:

И ны́не: Черто́г Твой ви́жду, Спа́се мой:

И псалмы́:

Хвали́те Го́спода с небе́с; Тебе́ подоба́ет песнь Бо́гу. Хвали́те Го́спода с небе́с, хвали́те Его́ в вы́шних, Тебе́ подоба́ет песнь Бо́гу. Хвали́те Его́, вси А́нгели Его́, хвали́те Его́, вся Си́лы Его́; Тебе́ подоба́ет песнь Бо́гу. Хвали́те Его́, со́лнце и луна́, хвали́те Его́, вся зве́зды и свет. Хвали́те Его́, небеса́ небе́с и вода́, и́же превы́ше небе́с, да восхва́лят И́мя Госпо́дне. Я́ко Той рече́, и бы́ша: Той повеле́, и созда́шася. Поста́ви я в век и в век ве́ка: повеле́ние положи́, и не ми́мо и́дет. Хвали́те Го́спода от земли́, зми́еве и вся бе́здны. Огнь, град, снег, го́лоть, дух бу́рен, творя́щая сло́во Его́. Го́ры и вси хо́лми, древа́ плодоно́сна и вси ке́дри. Зве́рие и вси́ ско́ти, гади и пти́цы перна́ты. Ца́рие зе́мстии и вси лю́дие, кня́зи и вси судии́ зе́мстии. Ю́ношы и де́вы, ста́рцы с ю́нотами, да восхва́лят И́мя Госпо́дне, я́ко вознесе́ся И́мя Того́ Еди́наго. Испове́дание Его́ на земли́ и на небеси́. И вознесе́т рог люде́й Свои́х, песнь всем преподо́бным Его́, сыновом Изра́илевым, лю́дем, приближа́ющымся Ему́.

Воспо́йте Го́сподеви песнь но́ву, хвале́ние Его́ в це́ркви преподо́бных. Да возвесели́тся Изра́иль о сотво́ршем его́, и сы́нове Сио́ни возрадуются о Царе́ свое́м. Да восхвалят И́мя Его́ в ли́це, в тимпа́не и псалти́ри да пою́т Ему́. Я́ко благоволи́т Госпо́дь в лю́дех Свои́х, и вознесе́т кро́ткия во спасе́ние. Восхва́лятся преподо́бнии во сла́ве и возра́дуются на ло́жах сво́их. Возноше́ния Бо́жия в горта́ни их, и мечи́ обою́ду остры́ в рука́х их: сотвори́ти отмще́ние во язы́цех, обличе́ния в лю́дех связа́ти цари́ их пу́ты, и сла́вныя их ручны́ми око́вы желе́зными.

Сотвори́ти в них суд напи́сан. Сла́ва сия́ бу́дет всем преподо́бным Его́.

Хвали́те Бога во святы́х Его́, хвали́те Его́ во утверже́нии си́лы Его́.

И пое́м стихи́ры самогла́сны на 4, глас 1:

Стих: Хвали́те Его́ на си́лах Его́, хвали́те Его́ по мно́жеству вели́чествия Его́.

Гряды́й Госпо́дь к во́льной стра́сти, апо́столом глаго́лаше на пути́: се восхо́дим во Иерусали́м, и преда́стся Сын Челове́ческий, я́коже есть пи́сано о Нем. Прииди́те у́бо и мы, очище́нными смы́слы, сше́ствуим Ему́, и сраспне́мся, и умертви́мся Его́ ра́ди жите́йским сласте́м, да и оживе́м с Ним, и услы́шим вопию́ща Его́: не ктому́ в земны́й Иерусали́м за е́же страда́ти, но восхожду́ ко Отцу́ Моему́ и Отцу́ ва́шему, и Бо́гу Моему́ и Бо́гу ва́шему: и совозвы́шу вас в Го́рний Иерусали́м, в Ца́рство Не́бесное.

Стих: Хвали́те Его́ во гла́се тру́бнем, хвали́те Его́ во псалти́ри и гу́слех.

Глас 5. Стих: Хвали́те Его́ в тимпа́не и ли́це, хвали́те Его́ во стру́нах и орга́не.

Дости́гше, ве́рнии, спаси́тельную страсть Христа́ Бо́га, неизрече́нное Его́ долготерпе́ние просла́вим: я́ко да благоутро́бием Свои́м совоздви́гнет и нас, умерщвле́нных грехо́м, я́ко Благ и Человеколю́бец.

Стих: Хвали́те Его́ в кимва́лех доброгла́сных, хвали́те Его́ в кимва́лех восклица́ния. Вся́кое дыха́ние да хва́лит Го́спода.

Сла́ва, и ны́не: Го́споди, гряды́й к страда́нию, Твоя́ утвержда́я ученики́, глаго́лал еси́ осо́бь прие́мь их; ка́ко глаго́л Мои́х не по́мните, я́же пре́жде реко́х вам? Я́ко вся́кому проро́ку несть пи́сано, то́кмо во Иерусали́ме убие́ну бы́ти. Ны́не у́бо вре́мя настои́т, е́же реко́х вам; се́ бо предаю́ся рука́ма гре́шных пору́ган бы́ти, и́же и Кресту́ Мя пригвозди́вше и погребе́нию преда́вше, оме́рзена вменя́т я́ко ме́ртва. Оба́че дерза́йте: тридне́вен бо воста́ну в ра́дость ве́рных и жизнь ве́чную.

Чтец: Сла́ва Тебе́, показа́вшему нам свет.

Сла́ва в вы́шних Бо́гу и на земли́ мир, в челове́цех благоволе́ние. Хва́лим Тя, Благослови́м Тя, кла́няем Ти ся, славосло́вим Тя, благодари́м Тя вели́кия ра́ди сла́вы Твоея́ Го́споди, Царю́ Небе́сный, Бо́же, О́тче Вседержи́телю. Го́споди Сы́не Единоро́дный, Иису́се Христе́, и Святы́й Ду́ше. Го́споди Бо́же, А́гнче Бо́жий, Сы́не Оте́чь, взе́мляй грех ми́ра, поми́луй нас; взе́мляй грехи́ ми́ра, приими́ моли́тву на́шу; седя́й одесну́ю Отца́, поми́луй нас. Я́ко Ты еси́ Еди́н Свят, Ты еси́ Еди́н Госпо́дь, Иису́с Христо́с, во сла́ву Бо́га Отца́. Ами́нь.

На вся́ку нощь благословлю́ Тя и восхвалю́ И́мя Твое́ во ве́ки, и в век ве́ка.

Го́споди, Прибе́жище был еси́ нам в род и род. Аз рех: Го́споди, поми́луй мя, исцели́ ду́шу мою́, я́ко согреши́х Тебе́. Го́споди, к Тебе́ прибего́х, научи́ мя твори́ти во́лю Тво́ю, я́ко Ты еси́ Бог мой, я́ко у Тебе́ исто́чник живота́, во све́те Твое́м у́зрим свет. Проба́ви ми́лость Твою́ ве́дущым Тя.

Сподо́би, Го́споди, в день сей без греха́ сохрани́тися нам. Благослове́н еси́, Го́споди, Бо́же оте́ц на́ших, и хва́льно и просла́влено И́мя Твое́ во ве́ки. Ами́нь.

Бу́ди, Го́споди, ми́лость Твоя́ на нас, я́коже упова́хом на Тя. Благослове́н еси́, Го́споди, научи́ мя оправда́нием Твои́м. Благослове́н еси́, Влады́ко, вразуми́ мя оправда́нием Твои́м. Благослове́н еси́, Святы́й, просвети́ мя оправда́нии Твои́ми.

Го́споди, ми́лость Твоя́ во век, дел руку́ Твое́ю не пре́зри. Тебе́ подоба́ет хвала́, Тебе́ подоба́ет пе́ние, Тебе́ сла́ва подоба́ет, Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

И cтихи́ры самогла́сны, на стихо́вне, глас 5:

Го́споди, к та́инству неизглаго́ланному Твоего́ смотре́ния, не довле́ющи сыно́в Зеведе́овых ма́ти, проша́ше Тя, вре́меннаго Ца́рства по́чести дароватися ча́дом ея́: но вме́сто тоя́, ча́шу сме́рти обеща́л еси́ пи́ти друго́м Твои́м, ю́же ча́шу пре́жде сих пи́ти Сам глаго́лал еси́, грехо́в очище́ние. Те́мже Тебе́ вопие́м: Спасе́ние душ на́ших, сла́ва Тебе́.

Стих: Испо́лнихомся зау́тра ми́лости Твоея́, Го́споди, и возра́довахомся, и возвесели́хомся: во вся дни на́ша возвесели́хомся, за дни в ня́же смири́л ны еси́, ле́та в ня́же ви́дехом зла́я. И при́зри на рабы́ Твоя́, и на дела Твоя́, и наста́ви сы́ны их.

Го́споди, соверше́ннейшая му́дрствовати Твоя́ наказу́я ученики́, не уподо́битися язы́ком глаго́лал еси́, во е́же облада́ти ме́ньшими: не Та́ко бо бу́дет вам Мои́м ученико́м, я́ко ни́щий хотя есмь. Пе́рвый у́бо вас, да бу́дет всем слуга: нача́льствуяй же, я́ко нача́льствуемый, предызя́щный же, я́ко после́днейший. Ибо приидо́х Сам обнища́вшему Ада́му послужи́ти, и избавле́ние да́ти за мно́гих ду́шу Мою́, вопию́щих Ми: сла́ва Тебе́.

Стих: И бу́ди све́тлость Го́спода Бо́га на́шего на нас, и дела́ рук на́ших испра́ви на нас, и де́ло рук на́ших испра́ви.

Глас 8: Изсо́хшия смоко́вницы за непло́дие, преще́ния убоя́вшеся, бра́тие, плоды́ досто́йны покая́ния принесе́м Христу́, подаю́щему нам ве́лию ми́лость.

Сла́ва, и ны́не: Глас то́йже:

Втору́ю Е́ву еги́птяныню обре́т змий глаго́лы, тща́шеся ласка́ньми запя́ти Ио́сифа. Но той, оста́вив ри́зу, бежа́ греха́ и наг не стыдя́шеся, я́коже первозда́нный пре́жде преслуша́ния. Того́ моли́твами, Христе́, поми́луй нас.

Та́же: Бла́го есть испове́датися Го́сподеви и́ пе́ти И́мени Твоему́, Вы́шний, возвеща́ти зау́тра ми́лость Твою́ и и́стину Твою́ на вся́ку нощь. (Два́жды).

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Три́жды).

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти Грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, И́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй. (Три́жды).

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х. Да святи́тся И́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́, и на земли́. Хле́б наш насу́щный даждь нам днесь и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим, и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

И тропа́рь: В хра́ме стоя́ще сла́вы Твоея́, на Небеси́ стоя́ти мним, Богоро́дице, Дверь Небе́сная, отве́рзи нам две́ри ми́лости Твоея́.

Та́же: Го́споди, поми́луй. (40).

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем. И́менем Госпо́дним Благослови́, О́тче.

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас. Ами́нь.

Небе́сный Царю́, ве́ру утверди́, язы́ки укроти́, мир умири́, людие до́бре сохрани́: пре́жде отше́дшыя отцы́ и бра́тию на́шу в селе́ниих пра́ведных учини́ и нас в покая́нии и испове́дании приими́, я́ко Благи́й и Человеколю́бец.

Читаем молитву Ефрема Сирина:

Го́споди и Влады́ко живота́ моего́, дух пра́здности, уны́ния, любонача́лия, и праздносло́вия не даждь ми. (Поклон).

Дух же целому́дрия, смиренному́дрия, терпе́ния, и любве́, да́руй ми рабу́ Твоему́. (Поклон).

Ей, Го́споди Царю́, да́руй ми зре́ти моя́ прегреше́ния, и не осужда́ти бра́та моего́, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в, ами́нь. (Поклон).

Таже малых 12, глаголюще на кийждо поклон: Бо́же, очи́сти мя гре́шнаго.

И паки последи молитву всю: Го́споди и Влады́ко живота́ моего́:

И поклон един великий.