Шрифт

Богослужебные тексты для домашнего употребления

Великие праздники и предпразднства

Последование Изобразительных вместо Литургии на праздник Крещения Господня. Для домашнего (келейного) совершения

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас. Ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Трижды).

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, (трижды). Сла́ва, и ны́не:

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Таже, Го́споди, поми́луй, (12)

Пе́рвый антифо́н:

Во исхо́де Изра́илеве от Еги́пта,/ до́му Иа́ковля из люде́й ва́рвар.

Моли́твами Богоро́дицы, Спа́се, спаси́ нас.

Стих 2: Бысть Иуде́я святы́ня Его́,/ Изра́иль о́бласть Его́.

Моли́твами Богоро́дицы, Спа́се, спаси́ нас.

Стих 3: Мо́ре ви́де и побеже́,/ Иорда́н возврати́ся вспять.

Моли́твами Богоро́дицы, Спа́се, спаси́ нас.

Стих 4: Что ти есть, мо́ре, я́ко побе́гло еси́?/ И тебе́, Иорда́не, я́ко возврати́лся еси́ вспять?

Моли́твами Богоро́дицы, Спа́се, спаси́ нас.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Моли́твами Богоро́дицы, Спа́се, спаси́ нас.

Второ́й антифо́н:

Возлюби́х, я́ко услы́шит Госпо́дь/ глас моле́ния моего́.

Спаси́ ны, Сы́не Бо́жий,/ во Иорда́не крести́выйся, пою́щия Ти:// аллилу́ия.

Стих 2: Я́ко приклони́ у́хо Свое́ мне,/ и во дни моя́ призову́.

Спаси́ ны, Сы́не Бо́жий,/ во Иорда́не крести́выйся, пою́щия Ти:// аллилу́ия.

Стих 3: Объя́ша мя боле́зни сме́ртныя, беды́ а́довы обрето́ша мя,/ скорбь и боле́знь обрето́х и И́мя Госпо́дне призва́х.

Спаси́ ны, Сы́не Бо́жий,/ во Иорда́не крести́выйся, пою́щия Ти:// аллилу́ия.

Стих 4: Ми́лостив Госпо́дь и пра́веден,/ и Бог наш ми́лует.

Спаси́ ны, Сы́не Бо́жий,/ во Иорда́не крести́выйся, пою́щия Ти:// аллилу́ия.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Единоро́дный Сы́не и Сло́ве Бо́жий, Безсме́ртен Сый/ и изво́ливый спасе́ния на́шего ра́ди/ воплоти́тися от Святы́я Богоро́дицы и Присноде́вы Мари́и,/ непрело́жно вочелове́чивыйся,/ распны́йся же, Христе́ Бо́же, сме́ртию смерть попра́вый,/ Еди́н Сый Святы́я Тро́ицы,// спрославля́емый Отцу́ и Свято́му Ду́ху, спаси́ нас.

Тре́тий антифо́н:

Испове́дайтеся Го́сподеви, я́ко Благ,/ я́ко в век ми́лость Его́.

Тропа́рь пра́здника, глас 1: Во Иoрда́не креща́ющуся Тебе́, Го́споди,/ Тро́йческое яви́ся поклоне́ние:/ Роди́телев бо глас свиде́тельствоваше Тебе́,/ возлю́бленнаго Тя Сы́на имену́я,/ и Дух в ви́де голуби́не/ изве́ствоваше словесе́ утвержде́ние./ Явле́йся Христе́ Бо́же// и мир просвеще́й, сла́ва Тебе́.

Стих 2: Да рече́т у́бо дом Изра́илев:/ я́ко Благ, я́ко в век ми́лость Его́.

Тропа́рь пра́здника, глас 1: Во Иoрда́не креща́ющуся Тебе́, Го́споди…

Стих 3: Да рече́т у́бо дом Ааро́нь:/ я́ко Благ, я́ко в век ми́лость Его́.

Тропа́рь пра́здника, глас 1:  Во Иoрда́не креща́ющуся Тебе́, Го́споди…

Стих 4: Да реку́т у́бо вси, боя́щиися Го́спода:/ я́ко Благ, я́ко в век ми́лость Его́.

Тропа́рь пра́здника, глас 1:  Во Иoрда́не креща́ющуся Тебе́, Го́споди…

Тропа́рь пра́здника, глас 1:

Во Иoрда́не креща́ющуся Тебе́, Го́споди,/ Тро́йческое яви́ся поклоне́ние:/ Роди́телев бо глас свиде́тельствоваше Тебе́,/ возлю́бленнаго Тя Сы́на имену́я,/ и Дух в ви́де голуби́не/ изве́ствоваше словесе́ утвержде́ние./ Явле́йся Христе́ Бо́же// и мир просвеще́й, сла́ва Тебе́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Конда́к пра́здника, глас 4:

Яви́лся еси́ днесь вселе́нней,/ и свет Твой, Го́споди, зна́менася на нас,/ в ра́зуме пою́щих Тя:/ прише́л еси́ и яви́лся еси́,// Свет Непристу́пный.

Ели́цы во Христа́ крести́стеся,/ во Христа́ облеко́стеся.// Аллилу́ия. (Трижды)

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Во Христа́ облеко́стеся.// Аллилу́ия.

Ели́цы во Христа́ крести́стеся,/ во Христа́ облеко́стеся.// Аллилу́ия.

Проки́мен пра́здника, глас 4:

Проки́мен, глас четве́ртый: Благослове́н гряды́й во И́мя Госпо́дне,/ Бог Госпо́дь и яви́ся нам.

Припев: Благослове́н гряды́й во И́мя Госпо́дне,/ Бог Госпо́дь и яви́ся нам.

Стих: Испове́дайтеся Го́сподеви, я́ко Благ, я́ко в век ми́лость Его́.

Припев: Благослове́н гряды́й во И́мя Госпо́дне,/ Бог Госпо́дь и яви́ся нам.

Стих: Благослове́н гряды́й во И́мя Госпо́дне,/

Припев: Бог Госпо́дь и яви́ся нам.

К Ти́ту посла́ния свята́го Апо́стола Па́вла чте́ние.

Ча́до Ти́те, яви́ся благода́ть Бо́жия спаси́тельная всем челове́ком, наказу́ющи нас, да отве́ргшеся нече́стия и мирски́х похоте́й, целому́дренно, и пра́ведно, и благоче́стно поживе́м в ны́нешнем ве́це, жду́ще блаже́ннаго упова́ния и явле́ния сла́вы Вели́каго Бо́га и Спа́са на́шего Иису́са Христа́. И́же дал есть Себе́ за ны, да изба́вит ны от вся́каго беззако́ния и очи́стит Себе́ лю́ди избра́нны, ревни́тели до́брым дело́м. Егда́ же благода́ть и человеколю́бие яви́ся Спа́са на́шего Бо́га, не от дел пра́ведных, и́хже сотвори́хом мы, но по Свое́й Его́ ми́лости, спасе́ нас ба́нею пакибытия́ и обновле́нием Ду́ха Свята́го, Его́же излия́ на нас оби́льно Иису́с Христо́м, Спаси́телем на́шим, да оправди́вшеся благода́тию Его́, насле́дницы бу́дем по упова́нию жи́зни ве́чныя.

Аллилуа́рий пра́здника, глас 4:

Глас четве́ртый: Аллилу́ия, аллилу́ия, аллилу́ия.

Припев: Аллилу́ия, аллилу́ия, аллилу́ия.

Стих: Принеси́те Го́сподеви сы́нове Бо́жии, принеси́те Го́сподеви сы́ны о́вни.

Припев: Аллилу́ия, аллилу́ия, аллилу́ия.

Стих: Глас Госпо́день на вода́х, Бог сла́вы возгреме́, Госпо́дь на вода́х мно́гих.

Припев: Аллилу́ия, аллилу́ия, аллилу́ия.

От Матфе́я свята́го Ева́нгелия чте́ние.

Припев: Сла́ва Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́.

Во вре́мя о́но прии́де Иису́с от Галиле́и на Иорда́н ко Иоа́нну крести́тися от него́. Иоа́нн же возбраня́ше Ему́, глаго́ля: аз тре́бую Тобо́ю крести́тися, и Ты ли гряде́ши ко мне? Отвеща́в же, Иису́с рече́ к нему́: оста́ви ны́не, та́ко бо подо́бно есть нам испо́лнити вся́ку пра́вду. Тогда́ оста́ви Его́. И, крести́вся, Иису́с взы́де а́бие от воды́, и се отверзо́шася Ему́ Небеса́, и ви́де Ду́ха Бо́жия, сходя́ща, я́ко го́лубя, и гряду́ща на Него́. И се глас с Небесе́, глаго́ля: Сей есть Сын Мой возлю́бленный, о Не́мже благоволи́х.

Припев: Сла́ва Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́.

Ве́рую во еди́наго Бо́га Отца́ Вседержи́теля, Творца́ не́бу и земли́, ви́димым же всем и неви́димым. И во еди́наго Го́спода Иису́са Христа́, Сы́на Бо́жия, Единоро́днаго, И́же от Отца́ рожде́ннаго пре́жде всех век. Све́та от Све́та, Бо́га и́стинна от Бо́га и́стинна, рожде́нна, несотворе́нна, единосу́щна Отцу́, И́мже вся бы́ша. Нас ра́ди челове́к и на́шего ра́ди спасе́ния сше́дшаго с небе́с и воплоти́вшагося от Ду́ха Свя́та и Мари́и Де́вы и вочелове́чшася. Распя́таго же за ны при Понти́йстем Пила́те, и страда́вша, и погребе́нна. И воскре́сшаго в тре́тий день по Писа́нием. И возше́дшаго на Небеса́, и седя́ща одесну́ю Отца́. И па́ки гряду́щаго со сла́вою суди́ти живы́м и ме́ртвым, Его́же Ца́рствию не бу́дет конца́. И в Ду́ха Свята́го, Го́спода, Животворя́щаго, И́же от Отца́ исходя́щаго, И́же со Отце́м и Сы́ном спокланя́ема и ссла́вима, глаго́лавшаго проро́ки. Во еди́ну Святу́ю, Собо́рную и Апо́стольскую Це́рковь. Испове́дую еди́но креще́ние во оставле́ние грехо́в. Ча́ю воскресе́ния ме́ртвых, и жи́зни бу́дущаго ве́ка. Ами́нь.

Осла́би, оста́ви, прости́, Бо́же, прегреше́ния на́ша, во́льная и нево́льная, / я́же в сло́ве и в де́ле, / я́же в ве́дении и не в ве́дении, / я́же во дни и в нощи́, / я́же во уме́ и в помышле́нии, / вся нам прости́, я́ко Благ и Человеколю́бец.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди поми́луй, 12.

И молитву: Всесвята́я Тро́ице, Единосу́щная Держа́во, Неразде́льное Ца́рство, всех благи́х Вина́: благоволи́ же и о мне, гре́шнем, утверди́, вразуми́ се́рдце мое́ и всю мою́ отыми́ скве́рну. Просвети́ мою́ мысль, да вы́ну сла́влю, пою́, и покланя́юся, и глаго́лю: Еди́н Свят, Еди́н Госпо́дь, Иису́с Христо́с во сла́ву Бо́га Отца́, ами́нь.

Бу́ди и́мя Госпо́дне благослове́но от ны́не и до ве́ка. Трижды.

Сла́ва, и ны́не:

Псалом 33:

Благословлю́ Го́спода на вся́кое вре́мя, вы́ну хвала́ Его́ во усте́х мои́х. О Го́споде похва́лится душа́ моя́, да услы́шат кро́тцыи и возвеселя́тся. Возвели́чите Го́спода со мно́ю и вознесе́м и́мя Его́ вку́пе. Взыска́х Го́спода и услы́ша мя, и от всех скорбе́й мои́х изба́ви мя. Приступи́те к Нему́ и просвети́теся, и ли́ца ва́ша не постыдя́тся. Сей ни́щий воззва́, и Госпо́дь услы́ша и́, и от всех скорбе́й eго́ спасе́ и́. Ополчи́тся А́нгел Госпо́день о́крест боя́щихся Его́, и изба́вит их. Вкуси́те и ви́дите, я́ко благ Госпо́дь; блаже́н муж, и́же упова́ет Нань. Бо́йтеся Го́спода, вси святи́и Его́, я́ко несть лише́ния боя́щымся Его́. Бога́тии обнища́ша и взалка́ша, взыска́ющии же Го́спода не лиша́тся вся́каго бла́га. Прииди́те, ча́да, послу́шайте мене́, стра́ху Госпо́дню научу́ вас. Кто́ есть челове́к хотя́й живо́т, любя́й дни ви́дети бла́ги? Удержи́ язы́к твой от зла, и устне́ твои́, е́же не глаго́лати льсти. Уклони́ся от зла и сотвори́ бла́го. Взыщи́ ми́ра, и пожени́ и́. О́чи Госпо́дни на пра́ведныя, и у́ши Его́ в моли́тву их. Лице́ же Госпо́дне на творя́щыя зла́я, е́же потреби́ти от земли́ па́мять их. Воззва́ша пра́веднии, и Госпо́дь услы́ша их, и от всех скорбе́й их изба́ви их. Близ Госпо́дь сокруше́нных се́рдцем, и смире́нныя ду́хом спасе́т. Мно́ги ско́рби пра́ведным, и от всех их изба́вит я́ Госпо́дь. Храни́т Госпо́дь вся ко́сти их, ни еди́на от них сокруши́тся. Смерть гре́шников люта́, и ненави́дящии пра́веднаго прегре́шат. Изба́вит Госпо́дь ду́шы раб Свои́х, и не прегреша́т вси, упова́ющии на Него́.

Задосто́йник (Вме́сто «Досто́йно…»):

Припе́в: Велича́й, душе́ моя́,// Честне́йшую го́рних во́инств, Де́ву Пречи́стую Богоро́дицу.

Недоуме́ет всяк язы́к благохвали́ти по достоя́нию,/ изумева́ет же ум и преми́рный пе́ти Тя, Богоро́дице,/ оба́че, Блага́я су́щи, ве́ру приими́,/ и́бо любо́вь ве́си Боже́ственную на́шу:// Ты бо христиа́н еси́ Предста́тельница, Тя велича́ем.

Сла́ва, и ны́не, Го́споди поми́луй, трижды

И́же во Иорда́не крести́тися изво́ливый от Иоа́нна на́шего ра́ди спасе́ния, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитвами Пречистыя Твоея Матере, преподобных и богоносных отец наших и всех святых помилуй и спаси нас, яко Благ и Человеколюбец. Аминь