Шрифт

Богослужебные тексты для домашнего употребления

Великие праздники и предпразднства

Последование Изобразительных вместо Литургии на праздник Рождества Христова. Для домашнего (келейного) совершения

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас. Ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Трижды).

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, (трижды). Сла́ва, и ны́не:

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Таже, Го́споди, поми́луй, (12)

Пе́рвый антифо́н:

Стих 1: Испове́мся Тебе́, Го́споди, всем се́рдцем мои́м,/ пове́м вся чудеса́ Твоя́.

Моли́твами Богоро́дицы, Спа́се, спаси́ нас.

Стих 2: В сове́те пра́вых и со́нме/ ве́лия дела́ Госпо́дня.

Моли́твами Богоро́дицы, Спа́се, спаси́ нас.

Стих 3: Изы́скана/ во всех во́лях Его́.

Моли́твами Богоро́дицы, Спа́се, спаси́ нас.

Стих 4: Испове́дание и великоле́пие де́ло Его́,/ и пра́вда Его́ пребыва́ет в век ве́ка.

Моли́твами Богоро́дицы, Спа́се, спаси́ нас.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху/ и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Моли́твами Богоро́дицы, Спа́се, спаси́ нас.

Второ́й антифо́н:

Стих 1: Блаже́н муж, боя́йся Го́спода,/ в за́поведех Его́ восхо́щет зело́.

Спаси́ ны, Сы́не Бо́жий,/ рожде́йся от Де́вы, пою́щия Ти:// аллилу́ия.

Стих 2: Си́льно на земли́ бу́дет се́мя Его́,/ род пра́вых благослови́тся.

Спаси́ ны, Сы́не Бо́жий,/ рожде́йся от Де́вы, пою́щия Ти:// аллилу́ия.

Стих 3: Сла́ва и бога́тство в дому́ Его́,/ и пра́вда Его́ пребыва́ет в век ве́ка.

Спаси́ ны, Сы́не Бо́жий,/ рожде́йся от Де́вы, пою́щия Ти:// аллилу́ия.

Стих 4: Возсия́ во тьме свет пра́вым,/ ми́лостив и щедр, и пра́веден.

Спаси́ ны, Сы́не Бо́жий,/ рожде́йся от Де́вы, пою́щия Ти:// аллилу́ия.

Единоро́дный Сы́не и Сло́ве Бо́жий, Безсме́ртен Сый / и изво́ливый спасе́ния на́шего ра́ди / воплоти́тися от Святы́я Богоро́дицы и Присноде́вы Мари́и, / непрело́жно вочелове́чивыйся, / распны́йся же, Христе́ Бо́же, сме́ртию смерть попра́вый, / Еди́н Сый Святы́я Тро́ицы, / спрославля́емый Отцу́ и Свято́му Ду́ху, спаси́ нас.

Тре́тий антифо́н:

Стих 1: Рече́ Госпо́дь Го́сподеви моему́:/ седи́ одесну́ю Мене́.

Тропа́рь пра́здника, глас 4: Рождество́ Твое́, Христе́ Бо́же наш,/ возсия́ ми́рови свет ра́зума,/ в нем бо звезда́м служа́щии/ звездо́ю уча́хуся/ Тебе́ кла́нятися, Со́лнцу Пра́вды,/ и Тебе́ ве́дети с высоты́ восто́ка.// Го́споди, сла́ва Тебе́.

Стих 2: До́ндеже положу́ враги́ Твоя́/ подно́жие ног Твои́х.

Тропа́рь пра́здника, глас 4: Рождество́ Твое́, Христе́ Бо́же наш,/ возсия́ ми́рови свет ра́зума,/ в нем бо звезда́м служа́щии/ звездо́ю уча́хуся/ Тебе́ кла́нятися, Со́лнцу Пра́вды,/ и Тебе́ ве́дети с высоты́ восто́ка.// Го́споди, сла́ва Тебе́.

Стих 3: Жезл си́лы по́слет Ти Госпо́дь от Сио́на,/ и госпо́дствуй посреде́ враго́в Твои́х.

Тропа́рь пра́здника, глас 4: Рождество́ Твое́, Христе́ Бо́же наш,/ возсия́ ми́рови свет ра́зума,/ в нем бо звезда́м служа́щии/ звездо́ю уча́хуся/ Тебе́ кла́нятися, Со́лнцу Пра́вды,/ и Тебе́ ве́дети с высоты́ восто́ка.// Го́споди, сла́ва Тебе́.

Стих 4: С Тобо́ю нача́ло в день си́лы Твоея́,/ во све́тлостех святы́х Твои́х.

Тропа́рь пра́здника, глас 4: Рождество́ Твое́, Христе́ Бо́же наш,/ возсия́ ми́рови свет ра́зума,/ в нем бо звезда́м служа́щии/ звездо́ю уча́хуся/ Тебе́ кла́нятися, Со́лнцу Пра́вды,/ и Тебе́ ве́дети с высоты́ восто́ка.// Го́споди, сла́ва Тебе́.

Тропа́рь пра́здника, глас 4:

Рождество́ Твое́, Христе́ Бо́же наш,/ возсия́ ми́рови свет ра́зума,/ в нем бо звезда́м служа́щии/ звездо́ю уча́хуся/ Тебе́ кла́нятися, Со́лнцу Пра́вды,/ и Тебе́ ве́дети с высоты́ восто́ка.// Го́споди, сла́ва Тебе́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Конда́к пра́здника, глас 3:

Де́ва днесь Пресу́щественнаго ражда́ет,/ и земля́ верте́п Непристу́пному прино́сит./ А́нгели с па́стырьми славосло́вят,/ волсви́ же со звездо́ю путеше́ствуют:// нас бо ра́ди роди́ся Oтроча́ Мла́до, Преве́чный Бог.

Ели́цы во Христа́ крести́стеся,/ во Христа́ облеко́стеся.// Аллилу́ия. (Трижды)

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Во Христа́ облеко́стеся.// Аллилу́ия.

Ели́цы во Христа́ крести́стеся,/ во Христа́ облеко́стеся.// Аллилу́ия.

Проки́мен, глас осьмы́й:

Вся земля́ да покло́нится Тебе́ и пое́т Тебе́,/ да пое́т же И́мени Твоему́ Вы́шний.

Припев: Вся земля́ да покло́нится Тебе́ и пое́т Тебе́,/ да пое́т же И́мени Твоему́ Вы́шний.

Стих: Воскли́кните Го́сподеви, вся земля́, по́йте же И́мени Его́, дади́те сла́ву хвале́ Его́.

Припев: Вся земля́ да покло́нится Тебе́ и пое́т Тебе́,/ да пое́т же И́мени Твоему́ Вы́шний.

Вся земля́ да покло́нится Тебе́ и пое́т Тебе́,/

Припев: Да пое́т же И́мени Твоему́ Вы́шний.

К Гала́том посла́ния свята́го Апо́стола Па́вла чте́ние.

(зачало 209):

Бра́тие, егда́ прии́де кончи́на ле́та, посла́ Бог Сы́на Своего́ Eдиноро́днаго, ражда́емаго от жены́, быва́ема под зако́ном, да подзако́нныя иску́пит, да всыновле́ние восприи́мем. Да я́ко eсте́ сы́нове, посла́ Бог Ду́ха Сы́на Своего́ в сердца́ ва́ша, вопию́ща: А́вва, Óтче. Те́мже уже́ не́си раб, но сын: а́ще ли же сын, и насле́дник Бо́жий Иису́с Христо́м.

Глас пе́рвый: Аллилу́ия, аллилу́ия, аллилу́ия.

Припев: Аллилу́ия, аллилу́ия, аллилу́ия.

Небеса́ пове́дают сла́ву Бо́жию, творе́ние же руку́ Его́ возвеща́ет твердь.

Припев: Аллилу́ия, аллилу́ия, аллилу́ия.

День дни отрыга́ет глаго́л, и нощь но́щи возвеща́ет ра́зум.

Припев: Аллилу́ия, аллилу́ия, аллилу́ия.

От Матфе́я свята́го Ева́нгелия чте́ние.

Сла́ва Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́.

(Мф., зач. 3):

Иису́су ро́ждшуся в Вифлее́ме Иуде́йстем во дни И́рода царя́, се волсви́ от восто́к приидо́ша во Иерусали́м, глаго́люще: где есть рожде́йся Царь Иуде́йский? Ви́дехом бо звезду́ Его́ на восто́це и приидо́хом поклони́тися Ему́. Слы́шав же, И́род царь смути́ся, и весь Иерусали́м с ним. И собра́в вся первосвяще́нники и кни́жники людски́я, вопроша́ше от них: где Хри́стос ражда́ется? Они́ же реко́ша ему́: в Вифлее́ме Иуде́йстем; та́ко бо пи́сано есть проро́ком: и ты, Вифлее́ме, земле́ Иу́дова, ничи́мже ме́ньши еси́ во влады́ках Иу́довых, из тебе́ бо изы́дет Вождь, и́же упасе́т лю́ди Моя́ Изра́иля. Тогда́ И́род тай призва́ волхвы́ и испы́товаше от них вре́мя я́вльшияся звезды́. И, посла́в их в Вифлее́м, рече́: ше́дше, испыта́йте изве́стно о Отроча́ти; егда́ же обря́щете, возвести́те ми, я́ко да и аз, шед, поклоню́ся Ему́. Они́ же, послу́шавше царя́, идо́ша. И се́ звезда́, ю́же ви́деша на восто́це, идя́ше пред ни́ми, до́ндеже, прише́дше, ста верху́, иде́же бе Отроча́. Ви́девше же звезду́, возра́довашася ра́достию ве́лиею зело́. И, прише́дше в хра́мину, ви́деша Отроча́ с Мари́ею, Ма́терию Его́, и, па́дше, поклони́шася Ему́, и, отве́рзше сокро́вища своя́, принесо́ша Ему́ да́ры, зла́то, и лива́н, и сми́рну. И, весть прие́мше во сне, не возврати́тися ко И́роду, ины́м путе́м отыдо́ша во страну́ свою́.

Сла́ва Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́.

Ве́рую во еди́наго Бо́га Отца́ Вседержи́теля, Творца́ не́бу и земли́, ви́димым же всем и неви́димым. И во еди́наго Го́спода Иису́са Христа́, Сы́на Бо́жия, Единоро́днаго, И́же от Отца́ рожде́ннаго пре́жде всех век. Све́та от Све́та, Бо́га и́стинна от Бо́га и́стинна, рожде́нна, несотворе́нна, единосу́щна Отцу́, И́мже вся бы́ша. Нас ра́ди челове́к и на́шего ра́ди спасе́ния сше́дшаго с небе́с и воплоти́вшагося от Ду́ха Свя́та и Мари́и Де́вы и вочелове́чшася. Распя́таго же за ны при Понти́йстем Пила́те, и страда́вша, и погребе́нна. И воскре́сшаго в тре́тий день по Писа́нием. И возше́дшаго на Небеса́, и седя́ща одесну́ю Отца́. И па́ки гряду́щаго со сла́вою суди́ти живы́м и ме́ртвым, Его́же Ца́рствию не бу́дет конца́. И в Ду́ха Свята́го, Го́спода, Животворя́щаго, И́же от Отца́ исходя́щаго, И́же со Отце́м и Сы́ном спокланя́ема и ссла́вима, глаго́лавшаго проро́ки. Во еди́ну Святу́ю, Собо́рную и Апо́стольскую Це́рковь. Испове́дую еди́но креще́ние во оставле́ние грехо́в. Ча́ю воскресе́ния ме́ртвых, и жи́зни бу́дущаго ве́ка. Ами́нь.

Осла́би, оста́ви, прости́, Бо́же, прегреше́ния на́ша, во́льная и нево́льная, / я́же в сло́ве и в де́ле, / я́же в ве́дении и не в ве́дении, / я́же во дни и в нощи́, / я́же во уме́ и в помышле́нии, / вся нам прости́, я́ко Благ и Человеколю́бец.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди поми́луй, 12.

И молитву: Всесвята́я Тро́ице, Единосу́щная Держа́во, Неразде́льное Ца́рство, всех благи́х Вина́: благоволи́ же и о мне, гре́шнем, утверди́, вразуми́ се́рдце мое́ и всю мою́ отыми́ скве́рну. Просвети́ мою́ мысль, да вы́ну сла́влю, пою́, и покланя́юся, и глаго́лю: Еди́н Свят, Еди́н Госпо́дь, Иису́с Христо́с во сла́ву Бо́га Отца́, ами́нь.

Бу́ди и́мя Госпо́дне благослове́но от ны́не и до ве́ка. Трижды.

Сла́ва, и ны́не:

Псалом 33:

Благословлю́ Го́спода на вся́кое вре́мя, вы́ну хвала́ Его́ во усте́х мои́х. О Го́споде похва́лится душа́ моя́, да услы́шат кро́тцыи и возвеселя́тся. Возвели́чите Го́спода со мно́ю и вознесе́м и́мя Его́ вку́пе. Взыска́х Го́спода и услы́ша мя, и от всех скорбе́й мои́х изба́ви мя. Приступи́те к Нему́ и просвети́теся, и ли́ца ва́ша не постыдя́тся. Сей ни́щий воззва́, и Госпо́дь услы́ша и́, и от всех скорбе́й eго́ спасе́ и́. Ополчи́тся А́нгел Госпо́день о́крест боя́щихся Его́, и изба́вит их. Вкуси́те и ви́дите, я́ко благ Госпо́дь; блаже́н муж, и́же упова́ет Нань. Бо́йтеся Го́спода, вси святи́и Его́, я́ко несть лише́ния боя́щымся Его́. Бога́тии обнища́ша и взалка́ша, взыска́ющии же Го́спода не лиша́тся вся́каго бла́га. Прииди́те, ча́да, послу́шайте мене́, стра́ху Госпо́дню научу́ вас. Кто́ есть челове́к хотя́й живо́т, любя́й дни ви́дети бла́ги? Удержи́ язы́к твой от зла, и устне́ твои́, е́же не глаго́лати льсти. Уклони́ся от зла и сотвори́ бла́го. Взыщи́ ми́ра, и пожени́ и́. О́чи Госпо́дни на пра́ведныя, и у́ши Его́ в моли́тву их. Лице́ же Госпо́дне на творя́щыя зла́я, е́же потреби́ти от земли́ па́мять их. Воззва́ша пра́веднии, и Госпо́дь услы́ша их, и от всех скорбе́й их изба́ви их. Близ Госпо́дь сокруше́нных се́рдцем, и смире́нныя ду́хом спасе́т. Мно́ги ско́рби пра́ведным, и от всех их изба́вит я́ Госпо́дь. Храни́т Госпо́дь вся ко́сти их, ни еди́на от них сокруши́тся. Смерть гре́шников люта́, и ненави́дящии пра́веднаго прегре́шат. Изба́вит Госпо́дь ду́шы раб Свои́х, и не прегреша́т вси, упова́ющии на Него́.

Задосто́йник (Вме́сто «Досто́йно…»):

Припе́в: Велича́й, душе́ моя́,// Честне́йшую и Сла́внейшую Го́рних во́инств, Де́ву Пречи́стую, Богоро́дицу.

Люби́ти у́бо нам, я́ко безбе́дное стра́хом/ удо́бее молча́ние,/ любо́вию же, Де́во,/ пе́сни тка́ти, спротяже́нно сложе́нныя, неудо́бно есть;// но и, Ма́ти, си́лу, ели́ко есть произволе́ние, даждь.

Сла́ва, и ны́не, Го́споди поми́луй, трижды

И́же в верте́пе Роди́выйся и в я́слех возлеги́й, на́шего ра́ди спасе́ния, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитвами Пречистыя Твоея Матере, преподобных и богоносных отец наших и всех святых помилуй и спаси нас, яко Благ и Человеколюбец. Аминь