Шрифт

Богослужебные тексты для домашнего употребления

Великие праздники и предпразднства

Последование Великой вечерни Навечерия Рождества Христова. Для домашнего (келейного) совершения

Вели́кая вече́рня Навечерия Рождества Христова

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас. Ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Трижды.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, (трижды). Сла́ва, и ны́не:

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Таже, Го́споди, поми́луй, (12), Сла́ва, и ны́не:

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псало́м 103:

Благослови́, душе́ моя́, Го́спода. Го́споди, Бо́же мой, возвели́чился еси́ зело́. Во испове́дание и в велеле́поту обле́клся еси́. Одея́йся све́том, я́ко ри́зою, простира́яй не́бо, я́ко ко́жу. Покрыва́яй вода́ми превы́спренняя Своя́, полага́яй о́блаки на восхожде́ние Свое́, ходя́й на крилу́ ве́треню. Творя́й А́нгелы Своя́ ду́хи и слуги́ Своя́ пла́мень о́гненный. Основа́яй зе́млю на тве́рди ея́, не преклони́тся в век ве́ка. Бе́здна, я́ко ри́за, одея́ние ея́, на гора́х ста́нут во́ды, от запреще́ния Твоего́ побе́гнут, от гла́са гро́ма Твоего́ убоя́тся. Восхо́дят го́ры и нисхо́дят поля́ в ме́сто, е́же основа́л еси́ им. Преде́л положи́л еси́, eго́же не пре́йдут, ниже́ обратя́тся покры́ти зе́млю. Посыла́яй исто́чники в де́брех, посреде́ гор про́йдут во́ды. Напая́ют вся зве́ри се́льныя, ждут она́гри в жа́жду свою́. На ты́х пти́цы небе́сныя привита́ют, от среды́ ка́мения дадя́т глас. Напая́яй го́ры от превы́спренних Свои́х, от плода́ дел Твои́х насы́тится земля́. Прозяба́яй траву́ ското́м, и злак на слу́жбу челове́ком, извести́ хлеб от земли́. И вино́ весели́т се́рдце челове́ка, ума́стити лице́ еле́ем, и хлеб се́рдце челове́ка укрепи́т. Насы́тятся древа́ польска́я, ке́дри Лива́нстии, и́хже еси́ насади́л. Та́мо пти́цы вогнездя́тся, ероди́ево жили́ще предводи́тельствует и́ми. Го́ры высо́кия еле́нем, ка́мень прибе́жище за́яцем. Сотвори́л есть луну́ во времена́, со́лнце позна́ за́пад свой. Положи́л еси́ тму, и бысть нощь, в не́йже про́йдут вси зве́рие дубра́внии. Ски́мни рыка́ющии, восхи́тити и взыска́ти от Бо́га пи́щу себе́. Возсия́ со́лнце и собра́шася и в ло́жах свои́х ля́гут. Изы́дет челове́к на де́ло свое́ и на де́лание свое́ до ве́чера. Я́ко возвели́чишася дела́ Твоя́, Го́споди, вся прему́дростию сотвори́л еси́, испо́лнися земля́ тва́ри Твоея́. Сие́ мо́ре вели́кое и простра́нное, та́мо га́ди, и́мже несть числа́, живо́тная ма́лая с вели́кими, та́мо корабли́ препла́вают, змий сей, eго́же созда́л еси руга́тися eму́. Вся к Тебе́ ча́ют, да́ти пи́щу им во бла́го вре́мя. Да́вшу Тебе́ им соберу́т, отве́рзшу Тебе́ ру́ку вся́ческая испо́лнятся бла́гости, отвра́щшу же Тебе́ лице́, возмяту́тся, отъи́меши дух их, и исче́знут, и в персть свою́ возвратя́тся. По́слеши Ду́ха Твоего́, и сози́ждутся, и обнови́ши лице́ земли́. Бу́ди сла́ва Госпо́дня во ве́ки, возвесели́тся Госпо́дь о де́лех Свои́х, призира́яй на зе́млю, и творя́й ю́ трясти́ся, прикаса́яйся гора́м, и дымя́тся. Воспою́ Го́сподеви в животе́ мое́м, пою́ Бо́гу моему́, до́ндеже есмь, да услади́тся Ему́ бесе́да моя́, аз же возвеселю́ся о Го́споде. Да исче́знут гре́шницы от земли́, и беззако́нницы, я́коже не бы́ти им. Благослови́, душе́ моя́, Го́спода.

Со́лнце позна́ за́пад свой. Положи́л еси́ тму, и бысть нощь. Я́ко возвели́чишася дела́ Твоя́, Го́споди, вся прему́дростию сотвори́л еси́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Аллилу́ия, аллилуия, аллилуия, слава Тебе, Боже. (Три́жды)

Го́споди, воззва́х, глас 2:

Го́споди, воззва́х к Тебе́, услы́ши мя./ Услы́ши мя, Го́споди./ Го́споди, воззва́х к Тебе́, услы́ши мя:/ вонми́ гла́су моле́ния моего́,/ внегда́ воззва́ти ми к Тебе́.// Услы́ши мя, Го́споди.

Да испра́вится моли́тва моя́,/ я́ко кади́ло пред Тобо́ю,/ воздея́ние руку́ мое́ю/ – же́ртва вече́рняя.// Услы́ши мя, Го́споди.

Стихи́ры пра́здника, глас 2 самогла́сны:

На 8. Стих: Из глубины́ воззва́х к Тебе́, Го́споди,// Го́споди, услы́ши глас мой.

Стихира: Прииди́те, возра́дуемся Го́сподеви,/ настоя́щую та́йну сказу́юще:/ средосте́ние граде́жа разруши́ся,/ пла́менное oру́жие плещи́ дае́т,/ и Херуви́м отступа́ет от дре́ва жи́зни,/ и аз ра́йския пи́щи причаща́юся,/ от него́же произгна́н бых преслуша́ния ра́ди;/ неизме́нный бо о́браз Oте́чь,/ о́браз присносу́щия Eго́, зрак раба́ прие́млет,/ от Неискусобра́чныя Ма́тере проше́д,/ не преложе́ние претерпе́в, éже бо бе пребы́сть, Бог Сый и́стинен,/ и éже не бе прия́т, Челове́к быв человеколю́бия ра́ди.// Тому́ возопии́м: рожде́йся от Де́вы Бо́же, поми́луй нас.

Стих: Да бу́дут у́ши Твои́// вне́млюще гла́су моле́ния моего́.

Стихира: Прииди́те, возра́дуемся Го́сподеви,/ настоя́щую та́йну сказу́юще:/ средосте́ние граде́жа разруши́ся,/ пла́менное oру́жие плещи́ дае́т,/ и Херуви́м отступа́ет от дре́ва жи́зни,/ и аз ра́йския пи́щи причаща́юся,/ от него́же произгна́н бых преслуша́ния ра́ди;/ неизме́нный бо о́браз Oте́чь,/ о́браз присносу́щия Eго́, зрак раба́ прие́млет,/ от Неискусобра́чныя Ма́тере проше́д,/ не преложе́ние претерпе́в, éже бо бе пребы́сть, Бог Сый и́стинен,/ и éже не бе прия́т, Челове́к быв человеколю́бия ра́ди.// Тому́ возопии́м: рожде́йся от Де́вы Бо́же, поми́луй нас.

На 6. Стих: А́ще беззако́ния на́зриши, Го́споди, Го́споди, кто постои́т?// Я́ко у Тебе́ очище́ние е́сть.

Стихира: Го́споду Иису́су ро́ждшуся от Святы́я Де́вы,/ просвети́шася вся́чeская:/ па́стырeм бо свиря́ющим и волхво́м покланя́ющимся,/ А́нгелом воспева́ющим,// И́род мятя́шеся, я́ко Бог во пло́ти яви́ся, Спас душ на́ших.

Стих: И́мене ра́ди Твоего́ потерпе́х Тя, Го́споди, потерпе́ душа́ моя́ в сло́во Твое́,// упова́ душа́ моя́ на Го́спода.

Стихира: Го́споду Иису́су ро́ждшуся от Святы́я Де́вы,/ просвети́шася вся́чeская:/ па́стырeм бо свиря́ющим и волхво́м покланя́ющимся,/ А́нгелом воспева́ющим,// И́род мятя́шеся, я́ко Бог во пло́ти яви́ся, Спас душ на́ших.

На 4. Стих: От стра́жи у́тренния до но́щи, от стра́жи у́тренния,// да уповае́т Изра́иль на Го́спода.

Стихира: Ца́рство Твое́, Христе́ Бо́же, Ца́рство всех веко́в,/ и Влады́чество Твое́ во вся́ком ро́де и ро́де,/воплоти́выйся от Ду́ха Свята́го и от Присноде́вы Мари́и вочелове́чивыйся,/ свет нам возсия́, Христе́ Бо́же, Твое́ прише́ствие;/ Свет от Све́та, Óтчее сия́ние,/ всю тварь просвети́л eси́,/ вся́кое дыха́ние хва́лит Тя./ О́браз сла́вы Óтчия, Сый, и пре́жде Сый,// и возсия́вый от Де́вы, Бо́же, поми́луй нас.

Стих: Я́ко у Го́спода ми́лость, и мно́гое у Него́ избавле́ние,// и Той изба́вит Изра́иля от всех беззако́ний eго́.

Стихира: Ца́рство Твое́, Христе́ Бо́же, Ца́рство всех веко́в,/ и Влады́чество Твое́ во вся́ком ро́де и ро́де,/воплоти́выйся от Ду́ха Свята́го и от Присноде́вы Мари́и вочелове́чивыйся,/ свет нам возсия́, Христе́ Бо́же, Твое́ прише́ствие;/ Свет от Све́та, Óтчее сия́ние,/ всю тварь просвети́л eси́,/ вся́кое дыха́ние хва́лит Тя./ О́браз сла́вы Óтчия, Сый, и пре́жде Сый,// и возсия́вый от Де́вы, Бо́же, поми́луй нас.

На 2. Стих: Хвали́те Го́спода вси язы́цы,// похвали́те Его́ вси лю́дие.

Стихира: Что́ Тебе́ принесе́м, Христе́, я́ко яви́лся eси́ на земли́ я́ко Челове́к нас ра́ди?/ Ка́яждо бо от Тебе́ бы́вших тва́рей благодаре́ние Тебе́ прино́сит:/ А́нгели – пе́ние; небеса́ – звезду́;/ волсви́ – да́ры; па́стырие – чу́до;/ земля́ – верте́п; пусты́ня – я́сли;/ мы же – Ма́терь Де́ву.// И́же пре́жде век, Бо́же, поми́луй нас.

Стих: Я́ко утверди́ся ми́лость Его́ на нас,// и и́стина Госпо́дня пребыва́ет во век.

Стихира: Что́ Тебе́ принесе́м, Христе́, я́ко яви́лся eси́ на земли́ я́ко Челове́к нас ра́ди?/ Ка́яждо бо от Тебе́ бы́вших тва́рей благодаре́ние Тебе́ прино́сит:/ А́нгели – пе́ние; небеса́ – звезду́;/ волсви́ – да́ры; па́стырие – чу́до;/ земля́ – верте́п; пусты́ня – я́сли;/ мы же – Ма́терь Де́ву.// И́же пре́жде век, Бо́же, поми́луй нас.

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в Ами́нь.

А́вгусту eдинонача́льствующу на земли́,/ многонача́лие челове́ков преста́;/ и Тебе́ вочелове́чшуся от Чи́стыя,/ многобо́жие и́долов упраздни́ся,/ под eди́нем ца́рством мирски́м гра́ди бы́ша,/ и во Eди́но Влады́чество Божества́ язы́цы ве́роваша./ Написа́шася лю́дие повеле́нием ке́саревым,/ написа́хомся, ве́рнии, И́менем Божества́,/ Тебе́, вочелове́чшагося Бо́га на́шего.// Ве́лия Твоя́ ми́лость, Го́споди, сла́ва Тебе́.

Све́те Тихи́й:

Све́те Ти́хий святы́я сла́вы Безсме́ртнаго Отца́ Небе́снаго, Свята́го, Блаже́ннаго, Иису́се Христе́! Прише́дше на за́пад со́лнца, ви́девше свет вече́рний, пое́м Отца́, Сы́на и Свята́го Ду́ха, Бо́га. Досто́ин еси́ во вся времена́ пет бы́ти гла́сы преподо́бными, Сы́не Бо́жий, живо́т дая́й; те́мже мир Тя сла́вит.

Бытия́ чте́ние.

(Из главы 1)

В нача́ле сотвори́ Бог Не́бо и зе́млю. Земля́ же бе неви́дима и неустро́ена, и тьма верху́ бе́здны, и Дух Бо́жий ноша́шеся верху́ воды́. И рече́ Бог: да бу́дет свет. И бысть свет. И ви́де Бог свет, я́ко добро́; и разлучи́ Бог между́ све́том и между́ тьмо́ю. И нарече́ Бог свет день, и тьму нарече́ нощь. И бысть ве́чер, и бысть у́тро, день еди́н. И рече́ Бог: да бу́дет твердь посреде́ воды́, и да бу́дет разлуча́ющи посреде́ воды́ и воды́. И бысть та́ко. И сотвори́ Бог твердь; и разлучи́ Бог между́ водо́ю, я́же бе под тве́рдию, и между́ водо́ю, я́же бе над тве́рдию. И нарече́ Бог твердь не́бо; и ви́де Бог, я́ко добро́. И бысть ве́чер, и бысть у́тро, день вторы́й. И рече́ Бог: да собере́тся вода́, я́же под небесе́м, в собра́ние еди́но, и да яви́тся су́ша. И бысть та́ко. И собра́ся вода́, я́же под небесе́м, в собра́ния своя́, и яви́ся су́ша. И нарече́ Бог су́шу зе́млю и собра́ния вод нарече́ моря́. И ви́де Бог, я́ко добро́. И рече́ Бог: да прорасти́т земля́ бы́лие травно́е, се́ющее се́мя по ро́ду и по подо́бию, и дре́во плодови́тое, творя́щее плод, ему́же се́мя его́ в нем, по ро́ду на земли́. И бысть та́ко. И изнесе́ земля́ бы́лие травно́е, се́ющее по ро́ду и по подо́бию, и дре́во плодови́тое, творя́щее плод, ему́же се́мя его́ в нем по ро́ду на земли́. И ви́де Бог, я́ко добро́. И бысть ве́чер, и бысть у́тро, день тре́тий.

Чи́сл чте́ние.

(Из главы 24):

Бысть Дух Бо́жий на Валаа́ме и, восприе́м при́тчи своя́, рече́: коль добри́ до́ми твои́, Иа́кове, и ски́ния твоя́, Изра́илю? Я́ко страны́ осеня́ющия, я́ко са́дие при река́х, и я́ко ски́ния, я́же водрузи́ Госпо́дь, и я́ко ке́дри при вода́х. Изы́дет челове́к от се́мене его́, и облада́ет язы́ки мно́гими, и возвы́сится ца́рство его́, и возрасте́т. Бог наста́вит его́ из Еги́пта, я́ко сла́ву единоро́га его́. Поя́ст язы́ки враг свои́х, и то́лщу их изможди́т, и стрела́ми свои́ми устрели́т врага́. Возле́г, почи́, я́ко лев и я́ко ски́мен, кто возста́вит его́? Благословя́щии Тя благослове́ни, и проклина́ющии Тя про́кляти. Возсия́ет звезда́ от Иа́кова, и воста́нет челове́к от Изра́иля, и ссече́т кня́зи Моави́тския, и плени́т вся сы́ны Си́фовы, и бу́дет Едо́м достоя́ние, и бу́дет насле́дие Иса́в враг его́, и Изра́иль сотвори́ кре́пость.

Проро́чества Михе́ина чте́ние.

(Из глав 4 и 5):

Во днех о́нех глаго́лет Госпо́дь: соберу́ сокруше́нную и отринове́нную прииму́, я́же отри́нух. И положу́ сотре́нную во оста́нок и отринове́нную в язы́к кре́пок, и воцари́тся Госпо́дь над ни́ми в горе́ Сио́нстей от ны́не и во ве́ки. И ты́, Вифлее́ме, до́ме Евфра́фов, еда́ мал еси́, е́же бы́ти в ты́сящах Иу́довых. Из тебе́ бо Мне изы́дет Старе́йшина, е́же бы́ти в Кня́зя во Изра́или; и исхо́ди Его́ из нача́ла, от дней ве́ка. Сего́ ра́ди даст я, до вре́мене ражда́ющия породи́т, и про́чии от бра́тий Его́ обратя́тся к сыно́м Изра́илевым. И ста́нет, и у́зрит, и упасе́т па́ству Свою́ кре́постию Госпо́дь. И в сла́ве И́мене Го́спода Бо́га своего́ пребу́дут, за́не ны́не возвели́чится да́же до коне́ц земли́.

Глас 6:

Глас шесты́й: Та́йно роди́лся еси́ в верте́пе, но Не́бо Тя всем пропове́да, я́коже уста́, звезду́ предлага́я, Спа́се, и волхвы́ Ти приведе́, ве́рою покланя́ющияся Тебе́, С ни́миже поми́луй нас.

Припев: С ни́миже поми́луй нас.

Основа́ния Его́ на гора́х святы́х, лю́бит Госпо́дь врата́ Сио́ня па́че всех селе́ний Иа́ковлих, пресла́вная глаго́лашася о Тебе́, гра́де Бо́жий. Помяну́ Ра́ав и Вавило́на, ве́дущим мя. И волхвы́ Ти приведе́, ве́рою покланя́ющияся Тебе́;

Припев: С ни́миже поми́луй нас.

И се иноплеме́нницы, и Тир, и лю́дие Ефио́пстии, си́и бы́ша та́мо. Ма́ти Сио́н рече́т: Челове́к и Челове́к роди́ся в нем, и Той основа́ и Вы́шний. И волхвы́ Ти приведе́, ве́рою покланя́ющияся Тебе́;

Припев: С ни́миже поми́луй нас.

Госпо́дь пове́сть в писа́нии люде́й и князе́й сих, бы́вших в нем, я́ко веселя́щихся всех жили́ще в Тебе́. И волхвы́ Ти приведе́, ве́рою покланя́ющияся Тебе́;

Припев: С ни́миже поми́луй нас.

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху. И волхвы́ Ти приведе́, ве́рою покланя́ющияся Тебе́;

Припев: С ни́миже поми́луй нас.

И ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в, ами́нь. И волхвы́ Ти приведе́, ве́рою покланя́ющияся Тебе́;

Припев: С ни́миже поми́луй нас.

Та́йно роди́лся еси́ в верте́пе, но Не́бо Тя всем пропове́да, я́коже уста́, звезду́ предлага́я, Спа́се, и волхвы́ Ти приведе́, ве́рою покланя́ющияся Тебе́;

С ни́миже поми́луй нас.

Проро́чества Иса́иина чте́ние.

(Из главы 11):

Та́ко глаго́лет Госпо́дь: изы́дет Жезл от ко́рене Иессе́ова, и Цвет от ко́рене его́ взы́дет, и почи́ет на Нем Дух Бо́жий, Дух му́дрости и ра́зума, Дух сове́та и кре́пости, Дух ве́дения и благоче́стия, Дух стра́ха Бо́жия испо́лнит Его́. Не по сла́ве су́дит, ниже́ по глаго́ланию обличи́т, но су́дит пра́вдою смире́нных суд, и обличи́т пра́востию сла́вныя земли́, и порази́т зе́млю сло́вом уст Свои́х, и Ду́хом усте́н убие́т нечести́ваго. И бу́дет пра́вдою препоя́сан по чре́слех Свои́х и и́стиною обви́т по ре́бром Свои́м. Тогда́ пожиру́ет волк со а́гнцем, и рысь почи́ет с ко́злищем, и теле́ц, и лев, и юне́ц вку́пе пожиру́ют, и отроча́ ма́ло поведе́т их. Теле́ц и лев вку́пе пасу́тся, и вку́пе ча́да их бу́дут; и лев, я́ко вол, снесть пле́вы. И отроча́ мла́до на пеще́ру а́спидску и на ло́же пле́мене а́спидска ру́ку возложи́т. И не сотворя́т зла, ниже́ и́мут погуби́ти ни еди́наго же на горе́ святе́й Мое́й, зане́же напо́лнися вся земля́ позна́ти Го́спода, я́ко воде́ мно́зе покры́ти моря́. И бу́дет в день он ко́рень Иессе́ев и возстая́й владе́ти язы́ки; на него́ язы́цы упова́ют, и бу́дет поко́й его́ честь.

Проро́чества Вару́хова чте́ние.

(Из глав 3 и 4):

Сей Бог наш, и не приложи́тся ин к Нему́. Изобре́те всяк путь худо́жества, и даде́ и Иа́кову, о́троку Своему́, и Изра́илю, возлю́бленному от Него́. Посе́м же на земли́ яви́ся и с челове́ки поживе́. Сия́ кни́га повеле́ний Бо́жиих, и зако́н сый во ве́ки; вси, держа́щиися ея́, в живо́т вни́дут, оста́вившии же ю, у́мрут. Обрати́ся, Иа́кове, и ими́ся ея́. Поиди́ к сия́нию пря́мо све́та ея́. Не даждь ино́му сла́вы твоея́ и поле́зных тебе́ язы́ку чужде́му. Блаже́ни есмы́, Изра́илю, я́ко уго́дная Бо́гу нам разу́мна суть.

Проро́чества Дании́лова чте́ние

(Из главы 2):

Рече́ Дании́л Навуходоно́сору: ты, царю́, ви́дел еси́, и се о́браз еди́н, о́браз о́ный вели́к, и обли́чие его́ окру́гло, стоя́ше пред лице́м твои́м, и виде́ние его́ стра́шно. О́браз, его́же глава́ от зла́та чи́ста; ру́це, и пе́рси, и мы́шцы его́ сре́бряны; чре́во и сте́гны ме́дяны; го́лени желе́зны; но́зе часть у́бо желе́зна, и часть не́кая скуде́льна. Ви́дел еси́, до́ндеже отто́ржеся ка́мень от горы́ без рук и порази́ о́браз, на но́ги желе́зныя и скуде́льныя, и истни́ я до конца́. Тогда́ истни́шася во еди́но скуде́ль, желе́зо, медь, сребро́, зла́то, и бы́ша, я́ко прах от гумна́ жа́твеннаго, и взят я мно́жество дохнове́ния, и ме́сто не обре́теся им; ка́мень же, порази́вый о́браз, бысть в го́ру ве́лию и испо́лни всю зе́млю. Сие́ есть со́ние, и сказа́ние его́ рече́м пред царе́м: возста́вит Бог Небе́сный Ца́рство, е́же во ве́ки не истле́ет, и Ца́рство Его́ лю́дем ины́м не оста́вится. И истни́т, и изможди́т вся ца́рствия, и то воста́нет во ве́ки. И́мже о́бразом ви́дел еси́, я́ко от горы́ отсече́ся ка́мень без рук и сотры́ скуде́ль, желе́зо, медь, сребро́, зла́то. Бог вели́кий сказа́ царю́, и́мже подоба́ет быти по сих, и и́стинно со́ние и ве́рно сказа́ние Его́.

Глас 6:

Глас шесты́й: Возсия́л еси́, Христе́, от Де́вы, разу́мное Со́лнце Пра́вды, и звезда́ Тя показа́ в верте́пе, вмеща́ющася Невмести́маго. Волхвы́ наста́вил еси́ на поклоне́ние Твое́, с ни́миже Тя велича́ем: Жизнода́вче, сла́ва Тебе́.

Припев: Жизнода́вче, сла́ва Тебе́.

Госпо́дь воцари́ся, в ле́поту облече́ся, облече́ся Госпо́дь в си́лу и препоя́сася, и́бо утверди́ вселе́нную, я́же не подви́жится. Гото́в престо́л Твой отто́ле, от ве́ка Ты еси́. Волхвы́ наста́вил еси́ на поклоне́ние Твое́, с ни́миже Тя велича́ем:

Припев: Жизнода́вче, сла́ва Тебе́.

Воздвиго́ша ре́ки, Го́споди, воздвиго́ша ре́ки гла́сы своя́. Во́змут ре́ки сотре́ния своя́ от гласо́в вод мно́гих. Волхвы́ наста́вил еси́ на поклоне́ние Твое́, с ни́миже Тя велича́ем:

Припев: Жизнода́вче, сла́ва Тебе́.

Ди́вны высоты́ морски́я, ди́вен в высо́ких Госпо́дь. Свиде́ния Твоя́ уве́ришася зело́: до́му Твоему́ подоба́ет святы́ня, Го́споди, в долготу́ дний. Волхвы́ наста́вил еси́ на поклоне́ние Твое́, с ни́миже Тя велича́ем:

Припев: Жизнода́вче, сла́ва Тебе́.

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху. Волхвы́ наста́вил еси́ на поклоне́ние Твое́, с ни́миже Тя велича́ем:

Припев: Жизнода́вче, сла́ва Тебе́.

И ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в, ами́нь. Волхвы́ наста́вил еси́ на поклоне́ние Твое́, с ни́миже Тя велича́ем:

Припев: Жизнода́вче, сла́ва Тебе́.

Возсия́л еси́, Христе́, от Де́вы, разу́мное Со́лнце Пра́вды, и звезда́ Тя показа́ в верте́пе, вмеща́ющася Невмести́маго. Волхвы́ наста́вил еси́ на поклоне́ние Твое́, с ни́миже Тя велича́ем: Жизнода́вче, сла́ва Тебе́.

Проро́чества Иса́иина чте́ние.

(Из главы 9):

Отроча́ роди́ся нам, Сын, и даде́ся нам, Его́же нача́льство бысть на ра́ме Его; и нарица́ется И́мя Его́: вели́каго сове́та А́нгел, чу́ден Сове́тник, Бог Кре́пок, Власти́тель, Нача́льник ми́ра, Оте́ц бу́дущаго ве́ка, приведе́т бо мир на нача́льники, и здра́вие Его́, и ве́лие нача́льство Его́, и ми́ра Его́ несть преде́ла, на престо́л Дави́дов и на ца́рство Его́, испра́вити е́ и заступи́ти е́ судьбо́ю и пра́вдою от ны́не и до ве́ка. Ре́вность Го́спода Савао́фа сотвори́т сия́.

Проро́чества Иса́иина чте́ние.

(Из глав 7 и 8):

Приложи́ Госпо́дь глагола́ти ко Аха́зу, глаго́ля: проси́ себе́ зна́мения у Го́спода Бо́га твоего́ во глубину́ или́ в высоту́. И рече́ Аха́з: не и́мам проси́ти, ниже́ искуси́ти Го́спода. И рече́ Иса́ия: услы́шите у́бо, до́ме Дави́дов: еда́ мал вам труд дая́ти челове́ком, и ка́ко Го́споду труд даете́? Сего́ ра́ди даст Госпо́дь Сам вам зна́мение: се Де́ва во чре́ве прии́мет и роди́т Сы́на, и нареку́т и́мя Его́ Емману́ил; ма́сло и мед и́мать сне́сти, пре́жде не́же уве́дети Ему́ или́ изво́лити лука́вое, избере́т благо́е: Зане́ пре́жде, не́же разуме́ти Отроча́ти благо́е или́ зло́е, отри́нет лука́вая, избере́т благо́е. И рече́ Госпо́дь ко мне: приими́ себе́ сви́ток нов, вели́к и напиши́ в нем писа́лом челове́ческим, е́же ско́ро плене́ние сотвори́ коры́стей, настоя́т бо. И свиде́тели мне сотвори́ ве́рны челове́ки, Ури́ю иере́я, и Заха́рию, сы́на Варахи́ина. И приступи́х ко проро́чице, и во чре́ве прия́т и роди́ сы́на. И рече́ мне Госпо́дь: нарцы́ и́мя ему́, ско́ро плени́ и напра́сно испрове́рзи. Зане́ пре́жде, не́же разуме́ти отроча́ти назва́ти отца́ или́ ма́терь, прии́мет си́лу дама́скову и коры́сти самари́йския пря́мо царю́ ассири́йскому. С на́ми Бог, разуме́йте, язы́цы, и покаря́йтеся. Услы́шите да́же до после́дних земли́, могу́щии, покаря́йтеся, а́ще бо па́ки возмо́жете и па́ки побежде́ни бу́дете. И и́же а́ще сове́т совещава́ете, разори́т Госпо́дь, и Сло́во, е́же а́ще возглаго́лете, не пребу́дет в вас, я́ко с на́ми Бог.

Припев: Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Бессме́ртный, поми́луй нас. (Три́жды)

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Святы́й Бессме́ртный, поми́луй нас.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Бессме́ртный, поми́луй нас.

Прокимен, глас первый: Госпо́дь рече́ ко Мне: Сын Мой еси́ Ты, Аз днесь роди́х Тя.

Припев: Госпо́дь рече́ ко Мне: Сын Мой еси́ Ты, Аз днесь роди́х Тя.

Стих: Проси́ от Мене́, и дам Ти язы́ки, достоя́ние Твое́ и одержа́ние Твое́ концы́ земли́.

Припев: Госпо́дь рече́ ко Мне: Сын Мой еси́ Ты, Аз днесь роди́х Тя.

Стих: Госпо́дь рече́ ко Мне: Сын Мой еси́ Ты,

Припев: Аз днесь роди́х Тя.

Ко Евре́ем посла́ния свята́го Апо́стола Па́вла чте́ние.

(Зача́ло 303):

Многоча́стне и многообра́зне дре́вле Бог, глаго́лавый отце́м во проро́цех. В после́док дний сих глаго́ла нам в Сы́не, Его́же положи́ насле́дника всем, И́мже и ве́ки сотвори́. И́же Сый сия́ние сла́вы и о́браз Ипоста́си Его́, нося́ же вся́ческая глаго́лом си́лы Своея́, Собо́ю очище́ние сотвори́в грехо́в на́ших, се́де одесну́ю Престо́ла вели́чествия на высо́ких. Толи́ко лу́чший быв А́нгел, ели́ко пресла́внее па́че их насле́дствова и́мя. Кому́ бо рече́ когда́ от А́нгел: Сын Мой еси́ Ты, Аз днесь роди́х Тя; и па́ки: Аз бу́ду Ему́ во Отца́, и Той бу́дет Мне в Сы́на. Егда́ же па́ки вво́дит Перворо́днаго во вселе́нную, глаго́лет: и да покло́нятся Ему́ вси А́нгели Бо́жии. И ко А́нгелом у́бо глаго́лет: творя́й А́нгелы Своя́ ду́хи и слуги́ Своя́ огнь паля́щ. К Сы́ну же: престо́л Твой, Бо́же, в век ве́ка, жезл пра́вости, жезл Ца́рствия Твоего́. Возлюби́л еси́ пра́вду и возненави́дел еси́ беззако́ние, сего́ ра́ди пома́за Тя, Бо́же, Бог Твой еле́ем ра́дости па́че прича́стник Твои́х. И па́ки: в нача́ле Ты, Го́споди, зе́млю основа́л еси́, и дела́ руку́ Твое́ю суть небеса́. Та́ поги́бнут, Ты же пребыва́еши, и вся, я́коже ри́за, обетша́ют, и, я́ко оде́жду, свие́ши их, и изменя́тся; Ты же то́йжде еси́, и ле́та Твоя́ не оскуде́ют.

Глас пя́тый: Аллилу́ия, аллилу́ия, аллилу́ия

Припев: Аллилу́ия, аллилу́ия, аллилу́ия

Стих: Рече́ Госпо́дь Го́сподеви моему́: седи́ одесну́ю Мене́, до́ндеже положу́ враги́ Твоя́ подно́жие ног Твои́х.

Припев: Аллилу́ия, аллилу́ия, аллилу́ия

Стих: Жезл си́лы по́слет Ти Госпо́дь от Сио́на.

Припев: Аллилу́ия, аллилу́ия, аллилу́ия

Стих: Из чре́ва пре́жде денни́цы роди́х Тя, кля́тся Госпо́дь и не раска́ется.

Припев: Аллилу́ия, аллилу́ия, аллилу́ия

От Луки́ свята́го Ева́нгелия чте́ние.

Припев: Сла́ва Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́.

(Зача́ло 5):

Во днех о́нех изы́де повеле́ние от ке́саря А́вгуста написа́ти всю вселе́нную. Сие́ написа́ние пе́рвое бысть, владя́щу Сири́ею Кирини́ю. И идя́ху вси написа́тися, ко́ждо во свой град. Взы́де же и Ио́сиф от Галиле́и из гра́да Назаре́та во Иуде́ю, во град Дави́дов, и́же нарица́ется Вифлее́м, зане́ бы́ти ему́ от до́му и оте́чества Дави́дова, написа́тися с Мари́ею, обруче́нною ему́ Жено́ю, су́щею непра́здною. Бысть же, егда́ бы́ша та́мо, испо́лнишася дни́е роди́ти Ей. И роди́ Сы́на Своего́ пе́рвенца, и пови́т Его́, и положи́ Его́ в я́слех, зане́ не бе им ме́ста во оби́тели. И па́стырие бе́ху в то́йже стране́, бдя́ще, и стрегу́ще стра́жу нощну́ю о ста́де свое́м. И се А́нгел Госпо́день ста в них, и сла́ва Госпо́дня осия́ их, и убоя́шася стра́хом ве́лиим. И рече́ им А́нгел: не бо́йтеся, се бо благовеству́ю вам ра́дость ве́лию, я́же бу́дет всем лю́дем, я́ко роди́ся вам днесь Спас, и́же есть Христо́с Госпо́дь, во гра́де Дави́дове. И се вам зна́мение: обря́щете Младе́нца пови́та, лежа́ща в я́слех. И внеза́пу бысть со А́нгелом мно́жество вой Небе́сных, хва́лящих Бо́га и глаго́лющих: сла́ва в Вы́шних Бо́гу, и на земли́ мир, в челове́цех благоволе́ние. И бысть, я́ко отыдо́ша от них на Не́бо А́нгели, и челове́цы па́стырие ре́ша друг ко дру́гу: пре́йдем до Вифлее́ма и ви́дим глаго́л сей бы́вший, его́же Госпо́дь сказа́ нам. И приидо́ша, поспе́шшеся, и обрето́ша Мариа́м же и Ио́сифа и Младе́нца, лежа́ща во я́слех. Ви́девше же, сказа́ша о глаго́ле, глаго́ланном им о Отроча́ти Сем. И вси слы́шавшии диви́шася о глаго́ланных от па́стырей к ним. Мариа́м же соблюда́ше вся глаго́лы сия́, слага́ющи в се́рдцы Свое́м. И возврати́шася па́стырие, сла́вяще и хва́ляще Бо́га о всех я́же слы́шаша и ви́деша, я́коже глаго́лано бысть к ним.

Припев: Сла́ва Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́.

И молитву

Сподо́би, Го́споди, в ве́чер сей без греха́ сохрани́тися нам. / Благослове́н еси́, Го́споди Бо́же оте́ц на́ших, / и хва́льно и просла́влено и́мя Твое́ во ве́ки, ами́нь. / Бу́ди, Го́споди, ми́лость Твоя́ на нас, я́коже упова́хом на Тя. / Благослове́н еси́, Го́споди, научи́ мя оправда́нием Твои́м. / Благослове́н еси́, Влады́ко, вразуми́ мя оправда́нием Твои́м. / Благослове́н еси́, Святы́й, просвети́ мя оправда́нии Твои́ми. / Го́споди, ми́лость Твоя́ во век, дел руку́ Твое́ю не пре́зри. / Тебе́ подоба́ет хвала́. Тебе́ подоба́ет пе́ние, / Тебе́ сла́ва подоба́ет, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, / ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва святаго Симеона Богоприимца:

Ны́не отпуща́еши раба́ Твоего́, Влады́ко, / по глаго́лу Твоему́ с ми́ром: / я́ко ви́деста о́чи мои́ спасе́ние Твое́, / е́же еси́ угото́вал пред лице́м всех люде́й, / свет во открове́ние язы́ков, / и сла́ву люде́й Твои́х Изра́иля.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Трижды.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, (трижды). Сла́ва, и ны́не:

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Посем: Бу́ди И́мя Госпо́дне благослове́но от ны́не и до ве́ка. Трижды.

Таже псалом 33:

Благословлю́ Го́спода на вся́кое вре́мя, вы́ну хвала́ Его́ во усте́х мои́х. О Го́споде похва́лится душа́ моя́, да услы́шат кро́тцыи и возвеселя́тся. Возвели́чите Го́спода со мно́ю и вознесе́м и́мя Его́ вку́пе. Взыска́х Го́спода и услы́ша мя, и от всех скорбе́й мои́х изба́ви мя. Приступи́те к Нему́ и просвети́теся, и ли́ца ва́ша не постыдя́тся. Сей ни́щий воззва́, и Госпо́дь услы́ша и́, и от всех скорбе́й eго́ спасе́ и́. Ополчи́тся А́нгел Госпо́день о́крест боя́щихся Его́, и изба́вит их. Вкуси́те и ви́дите, я́ко благ Госпо́дь; блаже́н муж, и́же упова́ет Нань. Бо́йтеся Го́спода, вси святи́и Его́, я́ко несть лише́ния боя́щымся Его́. Бога́тии обнища́ша и взалка́ша, взыска́ющии же Го́спода не лиша́тся вся́каго бла́га.

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, / Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м / и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, / без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, / су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.

Сла́ва, и ны́не, Го́споди, поми́луй, трижды.

Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитвами Пречистыя Твоея Матере, преподобных и богоносных отец наших и всех святых помилуй и спаси нас, яко Благ и Человеколюбец. Аминь

Многоле́тие:

Вели́каго Господи́на и Отца́ на́шего Кири́лла,/ Святе́йшаго Патри́арха Моско́вского и всея́ Руси́,/ и Господи́на на́шего (Высоко-) Преосвяще́ннейшаго (имярек),/ (архи-)епи́скопа (митрополита (титул)),/ богохрани́мую страну́ на́шу Росси́йскую,/ и вся правосла́вныя христи́аны,// Го́споди, сохрани́ их на мно́гая ле́та.