Шрифт

Чтения дня / Календарь 2022

Богослужебные чтения 24 декабря 2022 года

Еф., 218 зач., I, 16–23. Лк., 72 зач., XIII, 18–29.

Послание ко ефесеем, зачало 218

Бра́тие, не престаю́ благодаря́ о вас, помина́ние о вас творя́ в моли́твах мои́х, да Бог Го́спода на́шего Иису́са Христа́, Оте́ц сла́вы, даст вам Ду́ха прему́дрости и открове́ния, в позна́ние Его́, просвеще́нна очеса́ се́рдца ва́шего, я́ко уве́дети вам, ко́е есть упова́ние зва́ния Его́, и ко́е бога́тство сла́вы достоя́ния Его́ во святы́х, и ко́е преспе́ющее вели́чество си́лы Его́ в нас ве́рующих по де́йству держа́вы кре́пости Его́, ю́же соде́я о Христе́, воскреси́в Его́ от ме́ртвых и поса́ждь одесну́ю Себе́ на небе́сных, превы́ше вся́каго Нача́льства и Вла́сти и Си́лы и Госпо́дства, и вся́каго и́мене имену́емаго не то́чию в ве́це сем, но и во гряду́щем. И вся покори́ под но́зе Его́, и Того́ даде́ главу́ вы́ше всех Це́ркви, я́же есть Те́ло Его́, исполне́ние Исполня́ющаго вся́ческая во всех.

Евангелие от Луки, зачало 72

Рече́ Госпо́дь при́тчу сию́: кому́ подо́бно есть Ца́рствие Бо́жие? И кому́ уподо́блю е́? Подо́бно есть зе́рну гору́шну, е́же прие́м челове́к вве́рже в вертогра́д свой, и возрасте́, и бысть дре́во ве́лие, и пти́цы небе́сныя всели́шася в ве́твия его́. Па́ки рече́: кому́ уподо́блю Ца́рствие Бо́жие? Подо́бно есть ква́су, е́же прие́мши жена́, скры в муце́ са́та три, до́ндеже вски́се все. И прохожда́ше сквозе́ гра́ды и ве́си, учя́ и ше́ствие творя́ во Иерусали́м. Рече́ же не́кий Ему́: Го́споди, а́ще ма́ло есть спаса́ющихся? Он же рече́ к ним: подвиза́йтеся вни́ти сквозе́ те́сная врата́, я́ко мно́зи, глаго́лю вам, взы́щут вни́ти, и не возмо́гут. Отне́лиже воста́нет до́му влады́ка и затвори́т две́ри, и на́чнете вне стоя́ти и ударя́ти в две́ри, глаго́люще: Го́споди, Го́споди, отве́рзи нам. И отвеща́в рече́т вам: не вем вас, отку́ду есте́. Тогда́ на́чнете глаго́лати: ядо́хом пред Тобо́ю и пи́хом, и на распу́тиях на́ших учи́л еси́. И рече́т: глаго́лю вам, не вем вас, отку́ду есте́, отступи́те от Мене́ вси де́лателие непра́вды. Ту бу́дет плачь и скре́жет зубо́м, егда́ у́зрите Авраа́ма и Исаа́ка и Иа́кова и вся проро́ки во Ца́рствии Бо́жии, вас же изгони́мых вон. И прии́дут от восто́к и за́пад и се́вера и ю́га, и во́злягут в Ца́рствии Бо́жии.