Шрифт

Чтения дня / Календарь 2022

Богослужебные чтения 16 ноября 2022 года

1 Сол., 264 зач., II, 1–8. Лк., 61 зач., XI, 42–46. Свв.: Еф., 233 зач., VI, 10–17. Лк., 106 зач., XXI, 12–19.

Послание к солуняном первое, зачало 264

Бра́тие, ве́сте вход наш и́же к вам, я́ко не вотще́ бысть, но предпострада́вше и досажде́ни бы́вше, я́коже ве́сте, в Фили́ппех, дерзну́хом о Бо́зе на́шем глаго́лати к вам благовествова́ние Бо́жие со мно́гим по́двигом. Утеше́ние бо на́ше не от пре́лести, ни от нечистоты́, ни ле́стию, но я́коже искуси́хомся от Бо́га ве́рни бы́ти прия́ти благовествова́ние, та́ко глаго́лем, не а́ки челове́ком угожда́юще, но Бо́гу искуша́ющему сердца́ на́ша. Никогда́же бо в словеси́ ласка́ния бы́хом к вам, я́коже ве́сте, ниже́ вино́ю лихоима́ния, Бог свиде́тель! Ни и́щуще от челове́к сла́вы, ни от вас, ни от ине́х, могу́ще в тяготе́ бы́ти, я́коже Христо́вы Апо́столи, но бы́хом ти́си посреде́ вас, я́коже дои́лица гре́ет своя́ ча́да. Та́ко жела́юще вас, благоволи́хом пода́ти вам не то́чию благовествова́ние Бо́жие, но и ду́шы своя́, зане́же возлю́блени бы́сте нам.

Евангелие от Луки, зачало 61

Рече́ Госпо́дь ко прише́дшым к Нему́ иуде́ем: го́ре вам фарисе́ом, я́ко одеся́тствуете от мя́твы и пига́на и вся́каго зе́лия, и мимохо́дите суд и любве́ Бо́жию, сия́ подоба́ше сотвори́ти, и о́нех не оставля́ти. Го́ре вам фарисе́ом, я́ко лю́бите председа́ния на со́нмищах и целова́ния на то́ржищех. Го́ре вам, кни́жницы и фарисе́е, лицеме́ри, я́ко есте́ я́ко гро́би неве́доми, и челове́цы ходя́щии верху́ не ве́дят. Отвеща́в же не́кий от зако́нник рече́ Ему́: Учи́телю, сия́ глаго́ля и нам досажда́еши. Он же рече́: и вам зако́нником го́ре, я́ко накла́даете на челове́ки бремена́ не удо́бь носи́ма, и са́ми еди́нем пе́рстом ва́шим не прикаса́етеся бремене́м.

Послание ко ефесеем, зачало 233

Бра́тие, возмога́йте о Го́споде и в держа́ве кре́пости Его́, облецы́теся во вся ору́жия Бо́жия, я́ко возмощи́ вам ста́ти проти́ву ко́знем диа́вольским, я́ко несть на́ша брань к кро́ви и пло́ти, но к нача́лом и ко власте́м и к миродержи́телем тмы ве́ка сего́, к духово́м зло́бы поднебе́сным. Сего́ ра́ди приими́те вся ору́жия Бо́жия, да возмо́жете проти́витися в день лют и вся соде́явше ста́ти. Ста́ните у́бо препоя́сани чресла́ ва́ша и́стиною, и обо́лкшеся в броня́ пра́вды, и обу́вше но́зе во угото́вание благовествова́ния ми́ра, над все́ми же восприи́мше щит ве́ры, в не́мже возмо́жете вся стре́лы лука́ваго разжже́нныя угаси́ти. И шлем спасе́ния восприими́те, и мечь духо́вный, и́же есть глаго́л Бо́жий.

Евангелие от Луки, зачало 106

Рече́ Госпо́дь Свои́м ученико́м: внемли́те от челове́к, возложа́т на вы ру́ки своя́ и иждену́т, предаю́ще на со́нмища и темни́цы, ведо́мы к царе́м и влады́кам, и́мене Моего́ ра́ди, прилучи́тся же вам во свиде́тельство. Положи́те у́бо на сердца́х ва́ших, не пре́жде поуча́тися отвещава́ти. Аз бо дам вам уста́ и прему́дрость, е́йже не возмо́гут проти́витися или́ отвеща́ти вси противля́ющиися вам. Пре́дани же бу́дете и роди́тели и бра́тиею и ро́дом и дру́ги, и умертвя́т от вас. И бу́дете ненави́дими от всех и́мене Моего́ ра́ди. И влас главы́ ва́шея не поги́бнет. В терпе́нии ва́шем стяжи́те ду́шы ва́ша.