Шрифт

Чтения дня / Календарь 2023

Богослужебные чтения 30 октября 2023 года

Кол., 255 зач., II, 13–20. Лк., 43 зач., IX, 18–22.

Послание к колоссаем, зачало 255

Бра́тие, Бог вы ме́ртвы су́щя в прегреше́ниих и в необре́зании пло́ти ва́шея, сооживи́л есть со Христо́м, дарова́в нам вся прегреше́ния, истреби́в е́же на нас рукописа́ние уче́ньми, е́же бе сопроти́вно нам, и то взят от среды́, пригвозди́в е́ на Кресте́, совле́к нача́ла и вла́сти, изведе́ в позо́р дерзнове́нием, изобличи́в их в Себе́. Да никто́же у́бо вас осужда́ет о яде́нии, или́ о питии́, или́ о ча́сти пра́здника, или́ о новоме́сячиих, или́ о суббо́тах, я́же суть стень гряду́щих, те́ло же Христо́во. Никто́же вас да прельща́ет изволе́нным ему́ смиреному́дрием и слу́жбою А́нгельскою, я́же не уве́де учя́, без ума́ дмя́ся от ума́ пло́ти своея́, а не держя́ главы́, из нея́же все те́ло, соста́вы и соу́зы подае́мо и сне́млемо, расти́т возраще́ние Бо́жие. А́ще у́бо умро́сте со Христо́м от стихи́й ми́ра, почто́ а́ки живу́ще в ми́ре стяза́етеся?

Евангелие от Луки, зачало 43

Во вре́мя о́но, бысть егда́ Иису́с моля́шеся еди́н, с Ним бе́ху ученицы́, и вопроси́ их, глаго́ля: кого́ Мя глаго́лют наро́ди бы́ти? Они́ же отвеща́вше ре́ша: Иоа́нна Крести́теля, ини́и же Илию́, друзи́и же, я́ко проро́к не́кий от дре́вних воскре́се. Рече́ же им: вы же кого́ Мя глаго́лете бы́ти? Отвеща́в же Петр рече́: Христа́ Бо́жия. Он же запре́щь им, повеле́ никому́же глаго́лати сего́, рек, я́ко подоба́ет Сы́ну Челове́ческому мно́го пострада́ти, и искуше́ну бы́ти от ста́рец и архиере́й и кни́жник, и убие́ну бы́ти, и в тре́тий день воста́ти.