Шрифт

Чтения дня / Календарь 2022

Богослужебные чтения 25 июня 2022 года

Прпп. Онуфрия и Петра: Гал., 213 зач., V, 22 – VI, 2. Мф., 43 зач., XI, 27–30. Ряд.: Рим., 84 зач., III, 19–26. Мф., 20 зач., VII, 1–8

Послание к галатом, зачало 213

Бра́тие, плод духо́вный есть любы́, ра́дость, мир, долготерпе́ние, бла́гость, милосе́рдие, ве́ра, кро́тость, воздержа́ние: на таковы́х несть зако́на. А и́же Христо́вы суть, плоть распя́ша со страстьми́ и похотьми́. А́ще живе́м ду́хом, ду́хом и да хо́дим. Не быва́им тщесла́вни, друг дру́га раздража́юще, друг дру́гу зави́дяще. Бра́тие, а́ще и впаде́т челове́к в не́кое прегреше́ние, вы духо́внии исправля́йте такова́го ду́хом кро́тости: блюды́й себе́, да не и ты искуше́н бу́деши. Друг дру́га тяготы́ носи́те, и та́ко испо́лните зако́н Христо́в.

Евангелие от Матфеа, зачало 43

Рече́ Госпо́дь Свои́м ученико́м: вся Мне предана́ суть Oтце́м Мои́м, и никто́же зна́ет Сы́на, то́кмо Oте́ц, ни Oтца́ кто зна́ет, то́кмо Сын, и ему́же а́ще во́лит Сын откры́ти. Прииди́те ко Мне вси тружда́ющиися и обремене́ннии, и Аз упоко́ю вы. Возми́те и́го Мое́ на себе́, и научи́теся от Мене́, я́ко кро́ток есмь и смире́н се́рдцем, и обря́щете поко́й душа́м ва́шим. И́го бо Мое́ бла́го, и бре́мя Мое́ легко́ есть.

Послание к римляном, зачало 84

Бра́тие, ве́мы, я́ко ели́ка зако́н глаго́лет, су́щым в зако́не глаго́лет, да вся́ка уста́ заградя́тся, и пови́нен бу́дет весь мир Бо́гови. Зане́ от дел зако́на не оправди́тся вся́ка плоть пред Ним, зако́ном бо позна́ние греха́. Ны́не же кроме́ зако́на пра́вда Бо́жия яви́ся, свиде́тельствуема от зако́на и проро́к. Пра́вда же Бо́жия ве́рою Иису́с Христо́вою во вся и на всех ве́рующих. Несть бо ра́знствия, вси бо согреши́ша, и лише́ни суть сла́вы Бо́жия, оправда́еми ту́не благода́тию Его́, избавле́нием, е́же о Христе́ Иису́се. Его́же предположи́ Бог очище́ние ве́рою в Кро́ви Его́, в явле́ние пра́вды Своея́, за отпуще́ние пре́жде бы́вших грехо́в, в долготерпе́нии Бо́жии, и в показа́ние пра́вды Его́ в ны́нешнее вре́мя, во е́же бы́ти Ему́ пра́ведну и оправда́ющу су́щаго от ве́ры Иису́совы.

Евангелие от Матфеа, зачало 20А

Рече́ Госпо́дь: не суди́те, да не суди́ми бу́дете. И́мже бо судо́м су́дите, су́дят вам, и в ню́же ме́ру ме́рите, возме́рится вам. Что же ви́диши суче́ц, и́же во о́це бра́та твоего́, бервна́ же, е́же есть во о́це твое́м, не чу́еши? Или́ ка́ко рече́ши бра́ту твоему́: оста́ви, да изму́ суче́ц из очесе́ твоего́, и се бервно́ во о́це твое́м? Лицеме́ре, изми́ пе́рвее бервно́ из очесе́ твоего́, и тогда́ у́зриши изъя́ти суче́ц из очесе́ бра́та твоего́. Не дади́те свята́я псом, ни помета́йте би́сер ва́ших пред свиния́ми, да не поперу́т их нога́ми свои́ми и вра́щшеся расто́ргнут вы. Проси́те и да́стся вам, ищи́те и обря́щете, толцы́те и отве́рзется вам. Всяк бо прося́й прие́млет, и ищя́й обрета́ет, и толку́щему отве́рзется.