Шрифт

Молитвы и молебны в периоды бедствий

Последование молебного пения о сущих в скорбях и различных обстояниях, адаптировано для чтения мирянами

Во время войны, междоусобной брани

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас. Ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Трижды.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, (трижды). Сла́ва, и ны́не:

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Таже, Го́споди, поми́луй, (12), Сла́ва, и ны́не:

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом избранный:

Го́споди, да не я́ростию Твое́ю обличи́ши мене, ниже́ гне́вом Твоим нака́жеши мене́, я́ко стре́лы Твои́ унзо́ша во мне, и утверди́л еси на мне ру́ку Твою. Несть исцеле́ния в пло́ти мое́й от лица́ гне́ва Твоего́, несть ми́ра в костя́х мои́х от лица грех мои́х. Яко беззако́ния моя превзыдо́ша главу́ мою, я́ко бре́мя тя́жкое отяготе́ша на мне. Возсмерде́ша и согни́ша ра́ны моя́ от лица безу́мия моего́. Пострада́х и сляко́хся до конца́, весь день се́туя хожда́х. Озло́блен бых и смири́хся до зела́, рыка́х от воздыха́ния се́рдца моего́. Испо́лнися зол душа́ моя и живо́т мой а́ду прибли́жися. Душа́ моя смяте́ся, ско́рби се́рдца моего́ умно́жишася. Исчезе́ в боле́зни живо́т мой, и ле́та моя в воздыха́нии изнемо́же нището́ю кре́пость моя и ко́сти моя смято́шася. На мне приидо́ша гне́ви Твои́, устраше́ния Твоя́ возмути́ша мя. Рех во изступле́нии мое́м: отве́ржен есмь от лица́ очею́ Твоею. Вску́ю, Го́споди, отре́еши ду́шу мою, отвраща́еши лице́ Твое от Мене́? Аз же на Тя, Го́споди, упова́х, рех: Ты еси Бог мой. В рука́х Твои́х жре́бии мои, изба́ви мя из руки́ враг мои́х и от гоня́щих мя. Просвети́ лице́ Твое на раба́ Твоего́, спаси́ мя ми́лостию Твое́ю. Го́споди, да не постыжу́ся яко призва́х Тя.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. Трижды.

Тропари

Тропа́рь, гла́с 1:

Спаси́ Го́споди лю́ди Твоя́, / и благослови́ достоя́ние Твое́, / побе́ды на сопроти́вныя да́руя, / и Твое́ сохраня́я Кресто́м Твои́м жи́тельство.

Глас 8: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху,

С Вы́шних призира́я, убо́гия прие́мля,/ посети́ нас, озло́бленныя грехи́, Влады́ко Всеми́лостиве,/ моли́твами Богоро́дицы да́руй душа́м на́шим ве́лию ми́лость.

Глас 2: И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.:

Все́х скорбя́щих ра́досте, и оби́димых предста́тельнице, и убо́гих пита́тельнице, стра́нных же утеше́ние, и же́зле слепы́х, немощны́х посеще́ние, тружда́ющихся покро́ве и засту́пнице, и си́рых помо́щнице, Ма́ти Бо́га Вы́шняго, Ты́ еси́, Пречи́стая, потщи́ся, мо́лимся, спасти́ся рабо́м Твои́м.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Запевы

Песнь 1

Ми́лостиве Го́споди, поми́луй раб Твои́х, ми́лости ожида́ющих.

Ми́лостиве Го́споди, поми́луй раб Твои́х, ми́лости ожида́ющих.

Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.

Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.

Святии Ангели Хранители наши, молите Бога о нас.

Святии Ангели Хранители наши, молите Бога о нас.

Крестителю Спасов Иоанне, моли Бога о нас.

Крестителю Спасов Иоанне, моли Бога о нас.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Песнь 3

Ми́лостиве Го́споди, поми́луй раб Твои́х, ми́лости ожида́ющих.

Ми́лостиве Го́споди, поми́луй раб Твои́х, ми́лости ожида́ющих.

Святый праведный Иове, моли Бога о нас.

Святый праведный Иове, моли Бога о нас.

Святый пророче Божий Илие, моли Бога о нас.

Святый пророче Божий Илие, моли Бога о нас.

Святый праведньй Симеоне, моли Бога о нас.

Святый праведньй Симеоне, моли Бога о нас.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Катавасия:

Моли́твами святы́х Твоих, Ми́лостиве, изба́ви от бед и скорбе́й рабов Твоих, ми́лости ожида́ющих, яко мы усе́рдно к Тебе прибега́ем, к ми́лости Пода́телю и всех ско́рбных Уте́шителю.

Спаси́ от бед и скорбе́й рабо́в Твоих, Пресвята́я Богоро́дице Де́во, яко мы по Бо́зе к Тебе прибега́ем, яко к милосе́рдой Ма́тери н́ашей и всех скорбя́щих Ра́дости.

Песнь 4

Ми́лостиве Го́споди, поми́луй раб Твои́х, ми́лости ожида́ющих.

Ми́лостиве Го́споди, поми́луй раб Твои́х, ми́лости ожида́ющих.

Святый апостоле Петре, моли Бога о нас.

Святый апостоле Петре, моли Бога о нас.

Святый апостоле Павле, моли Бога о нас.

Святый апостоле Павле, моли Бога о нас.

Первомучениче и архидиаконе Стефане, моли Бога о нас.

Первомучениче и архидиаконе Стефане, моли Бога о нас.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Песнь 5

Ми́лостиве Го́споди, поми́луй раб Твои́х, ми́лости ожида́ющих.

Ми́лостиве Го́споди, поми́луй раб Твои́х, ми́лости ожида́ющих.

Священномучениче Клименте, моли Бога о нас.

Священномучениче Клименте, моли Бога о нас.

Святителю отче Афанасие, моли Бога о нас.

Святителю отче Афанасие, моли Бога о нас.

Святителю отче Иоанне Златоусте, моли Бога о нас.

Святителю отче Иоанне Златоусте, моли Бога о нас.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Песнь 6

Ми́лостиве Го́споди, поми́луй раб Твои́х, ми́лости ожида́ющих.

Ми́лостиве Го́споди, поми́луй раб Твои́х, ми́лости ожида́ющих.

Священномучениче Клименте, моли Бога о нас.

Священномучениче Клименте, моли Бога о нас.

Святая великомученица Анастасие, моли Бога о нас.

Святая великомученица Анастасие, моли Бога о нас.

Священномучениче Ермогене, моли Бога о нас.

Священномучениче Ермогене, моли Бога о нас.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Катавасия:

Моли́твами святы́х Твоих, Ми́лостиве, изба́ви от бед и скорбе́й рабов Твоих, ми́лости ожида́ющих, яко мы усе́рдно к Тебе прибега́ем, к ми́лости Пода́телю и всех ско́рбных Уте́шителю.

Спаси́ от бед и скорбе́й рабо́в Твоих, Пресвята́я Богоро́дице Де́во, яко мы по Бо́зе к Тебе прибега́ем, яко к милосе́рдой Ма́тери н́ашей и всех скорбя́щих Ра́дости.

Проки́мен, глас Четвертый:

Го́споди, услы́ши моли́тву мою́, и вопль мой к Тебе́ да прии́дет.

Припев: Го́споди, услы́ши моли́тву мою́, и вопль мой к Тебе́ да прии́дет.

Стих: Во́ньже а́ще день скорблю́, приклони́ ко мне у́хо Твое́

Припев: Го́споди, услы́ши моли́тву мою́, и вопль мой к Тебе́ да прии́дет.

Стих: Го́споди, услы́ши моли́тву мою́,

Припев: и вопль мой к Тебе́ да прии́дет.

От Матфе́я Свята́го Ева́нгелия чте́ние.

Сла́ва, Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́.

Рече́ Госпо́дь Свои́м ученико́м: Прииди́те ко Мне вси тружда́ющиися и обремене́ннии, и Аз упоко́ю вы. Возми́те и́го Мое́ на себе́, и научи́теся от Мене́, я́ко кро́ток есмь и смире́н се́рдцем, и обря́щете поко́й душа́м ва́шим. И́го бо Мое́ бла́го, и бре́мя Мое́ легко́ есть.

Сла́ва, Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́.

Песнь 7

Ми́лостиве Го́споди, поми́луй раб Твои́х, ми́лости ожида́ющих.

Ми́лостиве Го́споди, поми́луй раб Твои́х, ми́лости ожида́ющих.

Святителю отче Николае, моли Бога о нас.

Святителю отче Николае, моли Бога о нас.

Преподобная и благоверная княгиня Анно, моли Бога о нас.

Преподобная и благоверная княгиня Анно, моли Бога о нас.

Преподобне и благоверне княже Иоанне, моли Бога о нас.

Преподобне и благоверне княже Иоанне, моли Бога о нас.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Песнь 8

Ми́лостиве Го́споди, поми́луй раб Твои́х, ми́лости ожида́ющих.

Ми́лостиве Го́споди, поми́луй раб Твои́х, ми́лости ожида́ющих.

Преподобне отче Пимене, моли Бога о нас.

Преподобне отче Пимене, моли Бога о нас.

Святый великомучениче Евстафие, моли Бога о нас.

Святый великомучениче Евстафие, моли Бога о нас.

Преподобнии Ксенофонте и Марие, Иоанне и Аркадие, молите Бога о нас.

Преподобнии Ксенофонте и Марие, Иоанне и Аркадие, молите Бога о нас.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Песнь 9

Ми́лостиве Го́споди, поми́луй раб Твои́х, ми́лости ожида́ющих.

Ми́лостиве Го́споди, поми́луй раб Твои́х, ми́лости ожида́ющих.

Святителю отче Иоанне, моли Бога о нас.

Святителю отче Иоанне, моли Бога о нас.

Святый праведный Филарете, моли Бога о нас.

Святый праведный Филарете, моли Бога о нас.

Святая праведная Иулиание, моли Бога о нас.

Святая праведная Иулиание, моли Бога о нас.

Преподобне отче Сампсоне, моли Бога о нас.

Преподобне отче Сампсоне, моли Бога о нас.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Катавасия:

Моли́твами святы́х Твоих, Ми́лостиве, изба́ви от бед и скорбе́й рабов Твоих, ми́лости ожида́ющих, яко мы усе́рдно к Тебе прибега́ем, к ми́лости Пода́телю и всех ско́рбных Уте́шителю.

Спаси́ от бед и скорбе́й рабо́в Твоих, Пресвята́я Богоро́дице Де́во, яко мы по Бо́зе к Тебе прибега́ем, яко к милосе́рдой Ма́тери н́ашей и всех скорбя́щих Ра́дости.

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, / Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. / Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, / без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Трижды.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, (трижды). Сла́ва, и ны́не:

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Тропарь, глас 7

Святи́и му́ченицы, и́же до́бре страда́льчествовавшии и венча́вшиися, моли́теся ко Го́споду спасти́ся душа́м на́шим.

Слава, и ныне. Богородичен, глас 5:

Утоли́ боле́зни многовоздыха́ющей души́ моей, утоли́вшая вся́ку слезу́ от лица́ земли́; Ты бо челове́ков боле́зни отгоня́еши и гре́шных ско́рби разруша́еши. Тебе́ бо вси стяжа́хом наде́жду и утвержде́ние, Пресвя́тая Ма́ти Де́во.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Молитва

Влады́ко Го́споди Иису́се Христе́ Боже наш, Бо́же вся́каго милосе́рдия и щедро́т, долготерпели́вый и многоми́лостивый, лю́бящий пра́ведных и гре́шных ми́лующий. Ты рекл еси́ пречи́стыми Твои́ми уста́ми: прииди́те ко Мне вси тружда́ющиися и обремене́ннии, и Аз упоко́ю вас. Се мы, гре́шные и недосто́йные, в ско́рбях и беда́х изнемога́ющии, к Тебе притека́ем и припа́дающе мо́лим: вонми́ предста́тельству о нас ро́ждшей Тя Богома́тери, приими́ моли́твы святы́х Твоих, снизойди́ к нашим не́мощам и яви́ ми́лость лю́дям Твоим в разли́чных состоя́ниях су́щим и на Твое́ человеколю́бие упова́ющим: скорбя́щих уте́ши, уныва́ющих ободри́, ослабе́вших укрепи́, больны́х исцели́, изуве́ченным и рассла́бленным терпе́ние пошли́, гла́дных напита́й, наги́х оде́й, безприю́тным прию́т да́руй, тружда́ющимся помоги́, обремене́нным забо́тами жите́йскими и тяже́лыми труда́ми облегче́ние пода́ждь, на суди́лищах, в темни́цах, у́зах, заточе́нии, изгна́нии и го́рьких рабо́тах су́щих в терпе́нии укрепи́ и на свобо́ду ско́ро изведи́, на бра́ни су́щих сохрани́, плене́нных возврати́, разлуче́нных соедини́, вражду́ющих примири́, всем во всем ми́лость яви́ и всех Це́ркви Твое́й Свято́й предста́ви благоугожда́ющими. Тебе́ бо сво́йственно ми́ловати и спаса́ти нас, Го́споди Боже наш, и Тебе сла́ву возсыла́ем со Безнача́льным Твоим Отце́м и Святы́м Духом, ны́не и при́сно и во веки веко́в. Ами́нь.

Отпуст

Честне́йшую Херуви́м / и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, / без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, / су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, и всех святы́х, спаси́ и помилуй нас, гре́шных, яко Благ и Человеколюбец.

Го́споди, поми́луй, трижды.