Шрифт

Молитвы и молебны в периоды бедствий

Последование молебного пения о врагах ненавидящих и обидящих нас, адаптировано для чтения мирянами

Во время войны, междоусобной брани

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас. Ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Трижды.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, (трижды). Сла́ва, и ны́не:

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Таже, Го́споди, поми́луй, (12), Сла́ва, и ны́не:

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом избранный:

Го́споди, что ся умно́жиша стужа́ющии ми? Мно́зи востаю́т на мя, мно́зи глаго́лют души́ мое́й: несть спасе́ния ему́ в Бо́зе его́. Ты же, Го́споди, Засту́пник мой еси́, сла́ва моя́ и вознося́й главу́ мою́. К Тебе́, Го́споди, воздвиго́х ду́шу мою, Бо́же мой, на Тя упова́х, да не постыжу́ся во век, ниже́ да посмею́т ми ся врази́ мои́, Го́споди Бо́же мой, на Тя упова́х, спаси́ мя от всех гоня́щих мя и изба́ви мя: Изба́вит мя от враго́в мои́х си́льных и от ненави́дящих мя, я́ко утверди́шася па́че мене́. Виждь смире́ние мое́, и труд мой, и оста́ви вся грехи́ моя́. Виждь враги́ моя́, я́ко умно́жишася, и ненавиде́нием непра́ведным возненави́деша мя. Аз же моли́твою мое́ю к Тебе́, Бо́же, вре́мя благоволе́ния, Бо́же, во мно́жестве ми́лости Твоея́ услы́ши мя, во и́стине спасе́ния Твоего́. Спаси́ мя от бре́ния, да не угле́бну, да изба́влюся от ненави́дящих мя и от глубо́ких вод. Услы́ши мя, Го́споди, я́ко бла́га ми́лость Твоя́, по мно́жеству щедро́т Твои́х при́зри на мя. Не отврати́ лица́ Твоего́ от о́трока Твоего́, я́ко скорблю́, ско́ро услы́ши мя. Суди́, Го́споди, оби́дящыя мя, побори́ борю́щыя мя. Приими́ ору́жие и щит, и воста́ни в по́мощь мою́. Изсу́ни мечь, и заключи́ сопроти́в гоня́щих мя. Рцы души́ мое́й: спасе́ние твое́ есмь Аз. Воста́ни, Го́споди, и вонми́ суду́ моему́, Бо́же мой и Го́споди мой, на прю мою́. суди́ ми, Го́споди, по пра́вде Твое́й, Го́споди Бо́же мой, и да не возра́дуются о мне. Бу́ди ми в Бо́га Защи́тителя и в ме́сто кре́пко спасти́ мя, я́ко утвержде́ние мое́ и прибе́жище мое́ еси́ Ты. Бо́же мой, изба́ви мя из ру́ки гре́шнаго, из ру́ки законопресту́пнаго и оби́дящаго, Поми́луй мя, Го́споди, я́ко скорблю́: смяте́ся я́ростию о́ко мое́, душа́ моя́ и утро́ба моя́. Яко исчезе́ в боле́зни живо́т мой и ле́та моя́ в воздыха́ниих, изнемо́же нището́ю кре́пость моя́ и ко́сти моя́ смято́шася. От всех враг мои́х бых поноше́ние, Аз же на Тя, Го́споди, упова́х, рех: Ты еси́ Бог мой. В руку́ Твое́ю жре́бии мои́: изба́ви мя из руки́ враг мои́х. Бо́же от востаю́щих на мя изба́ви мя. я́ко Ты, Бо́же, Засту́пник мой еси́. Бог мой, ми́лость Его предвари́т мя, Бог мой, яви́т мне на вразе́х мои́х. Аз же воспою́ си́лу Твою́ и возра́дуюся зау́тра о ми́лости Твое́й, я́ко был еси́ Засту́пник мой и Прибе́жище мое́ в день ско́рби моея́. Помо́щник мой еси́, Тебе́ пою́: я́ко Бог Засту́пник мой еси́, Бо́же мой, ми́лость моя́. На Тя, Го́споди, упова́х, да не постыжу́ся в век.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. Трижды.

Тропари

Тропа́рь, гла́с 4:

О pаспе́нших Тя моли́выйся, любоду́шне Го́споди,/ и pабо́м Твои́м о вpазе́х моли́тися повеле́вый,/ ненави́дящих и оби́дящих нас пpости́,/ и от вся́каго зла и лука́вства к братолю́бному и добpоде́тельному наста́ви жи́тельству,/ смиpе́нно мольбу́ Тебе́ пpино́сим,/ да в согла́сном единомы́слии сла́вим Тя,// Еди́наго Человеколю́бца.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.:

Кондак, гла́с 5:

Я́коже первому́ченик Твой Стефа́н,/ о убива́ющих его́ моля́ше Тя, Го́споди,/ и мы припа́дающе мо́лим:/ ненави́дящих всех и оби́дящих нас прости́,/ во е́же ни еди́ному от них нас ра́ди поги́бнути,/ но все́м спасти́ся благода́тию Твое́ю,// Бо́же Всеще́дрый.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Проки́мен, глас Четвертый:

Изми́ мя от враг мои́х, Бо́же, и от востаю́щих на мя изба́ви мя.

Припев: Изми́ мя от враг мои́х, Бо́же, и от востаю́щих на мя изба́ви мя.

Стих: На Бо́га упова́х, не убою́ся, что сотвори́т мне челове́к?

Припев: Изми́ мя от враг мои́х, Бо́же, и от востаю́щих на мя изба́ви мя.

Стих: Изми́ мя от враг мои́х, Бо́же,

Припев: и от востаю́щих на мя изба́ви мя.

К ри́мляном посла́ние свята́го апо́стола Па́вла чте́ние.

Бра́тие, будите братолю́бием друг ко дру́гу любе́зни, че́стию друг дру́га бо́льша творя́ще. Благословля́йте гоня́щыя вы, благослови́те, а не клени́те. Ни еди́ному же зла за зло воздаю́ще, промышля́юще до́брая пред все́ми челове́ки. А́ще возмо́жно, е́же от вас, со все́ми челове́ки мир име́йте. Не себе́ отмща́юще, возлю́блении, но дади́те ме́сто гне́ву. Пи́сано бо есть: Мне отмще́ние, Аз возда́м, глаго́лет Госпо́дь. А́ще у́бо а́лчет враг твой, ухле́би его́, а́ще ли жа́ждет, напо́й его́. Сие́ бо творя́, у́глие о́гнено собира́еши на главу́ его́. Не побежде́н быва́й от зла, но побежда́й благи́м зло́е.

Аллилуиа, глас 1:

Аллилуиа, Аллилуиа, Аллилуиа

Припев: Аллилуиа, Аллилуиа, Аллилуиа

Стих: Бог нам Прибе́жище и Сила.

Припев: Аллилуиа, Аллилуиа, Аллилуиа

Стих: Помощник в скорбях, обретших нас зело.

Припев: Аллилуиа, Аллилуиа, Аллилуиа

От Матфе́я Свята́го Ева́нгелия чте́ние.

Сла́ва, Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́.

Рече́ Госпо́дь: прося́щему у тебе́ дай, и хотя́щаго от тебе́ зая́ти не отврати́. Слы́шасте, я́ко рече́но есть: возлю́биши и́скренняго твоего́ и возненави́диши врага́ твоего́. Аз же глаго́лю вам: люби́те враги́ ва́ша, благослови́те клену́щыя вы, добро́ твори́те ненави́дящым вас, и моли́теся за творя́щих вам напа́сть и изгоня́щыя вы. Я́ко да бу́дете сы́нове Отца́ ва́шего, И́же есть на небесе́х, я́ко со́лнце Свое́ сия́ет на злы́я и благи́я и дожди́т на пра́ведныя и на непра́ведныя. А́ще бо лю́бите лю́бящих вас, ку́ю мзду и́мате? Не и мытари́ ли то́жде творя́т? И а́ще целу́ете дру́ги ва́ша то́кмо, что ли́шше творите́? Не и язы́чницы ли та́кожде творя́т? Бу́дите у́бо вы соверше́ни, я́коже Оте́ц ваш Небе́сный соверше́н есть.

Сла́ва, Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Молитва

Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же на́ш, приими́ от на́с, недосто́йных рабо́в Твои́х, усе́рдное моле́ние сие́ и, прости́в на́м вся́ согреше́ния на́ша, помяни́ все́х враго́в на́ших, ненави́дящих и оби́дящих на́с, и не возда́ждь и́м по де́лом и́х, но, по вели́цей Твое́й ми́лости, обрати́ и́х: неве́рных — ко правове́рию и благоче́стию, ве́рных же уклони́тися от зла и твори́ти благо́е, я́ко да ни еди́н от ни́х поги́бнет на́с ра́ди, недосто́йных.

На́с же все́х и Це́рковь Твою́ Святу́ю — всеси́льною Твое́ю кре́постию от вся́каго зла́го обстоя́ния ми́лостивно изба́ви, да вси́ сла́вим Тя и Безнача́льнаго Твоего Отца́ и Свята́го Духа, ныне и при́сно и во ве́ки веков. Ами́нь.

Отпуст

Честне́йшую Херуви́м / и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, / без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, / су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, и всех святы́х, спаси́ и помилуй нас, гре́шных, яко Благ и Человеколюбец.

Го́споди, поми́луй, трижды.