Шрифт

Молитвы и молебны в периоды бедствий

Последование молебного пения о сущих в темницах и заточении, для чтения мирянами

Во время войны, междоусобной брани

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас. Ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Трижды.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, (трижды). Сла́ва, и ны́не:

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Таже, Го́споди, поми́луй, (12), Сла́ва, и ны́не:

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 141:

Гла́сом мои́м ко Го́споду воззва́х, гла́сом мои́м ко Го́споду помоли́хся. Пролию́ пред Ним моле́ние мое́, печа́ль мою пред Ним возвещу́. Внегда́ исче́зати от мене́ ду́ху моему́: и Ты позна́л еси́ стези́ моя́: на пути́ сем, по нему́же хожда́х, скры́ша сеть мне. Смотря́х одесну́ю и возгля́дах, и не бе зна́яй мене́: поги́бе бе́гство от мене́, и несть взыска́яй ду́шу мою́. Воззва́х к Тебе́, Го́споди, рех: Ты еси́ упова́ние мое́, часть моя́ еси́ на земли́ живы́х. Вонми́ моле́нию моему́, я́ко смири́хся зело́, изба́ви мя от гоня́щих мя, я́ко укрепи́шася па́че мене́. Изведи́ из темни́цы ду́шу мою, испове́датися и́мени Твоему́. Мене́ ждут пра́ведницы, до́ндеже возда́си мне.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. Трижды.

Тропари

Тропа́рь, гла́с 2:

Манасси́ю от уз и го́рькаго заточе́ния,/ моли́тв ра́ди свободи́вый, Всеще́дрый Бо́же,/ и рабы́ Твоя́ (и раба́ Твоего́ (имярек)) на́ми ны́не моля́щияся (моляща́гося),/ от уз и заточе́ния свободи́,/ и от вся́каго зла́го обстоя́ния изба́ви,// я́ко Еди́н Человеколю́бец.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху: И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Кондак, гла́с 5:

Я́ко милосе́рдия Исто́чник,/ и бла́гости Пучи́на, Христе́ Бо́же,/ не пре́зри в ско́рбех и беда́х Тебе́ ве́рою призыва́ющих,/ но я́ко Щедр, поми́луй,/ и от уз ско́ро свободи́,// да пое́м Ти: Аллилу́ия.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Проки́мен, глас седьмый:

Изведи́ из темни́цы ду́шу мою́, испове́датися и́мени Твоему́

Припев: Изведи́ из темни́цы ду́шу мою́, испове́датися и́мени Твоему́

Стих: Вонми́ моле́нию моему́, я́ко смири́хся зело́.

Припев: Изведи́ из темни́цы ду́шу мою́, испове́датися и́мени Твоему́

Стих: Изведи́ из темни́цы ду́шу мою́,

Припев: испове́датися и́мени Твоему́

Деяний святых апо́стол чте́ние.

Во дни о́ны, возложи́ И́род царь ру́це озло́бити не́кия и́же от це́ркве, уби́ же Иа́кова, бра́та Иоа́ннова, мече́м. И ви́дев, я́ко го́де есть Иуде́ем, приложи́ я́ти и Петра́, бя́ху же дни́е опресно́чнии. Его́же и емь всади́ в темни́цу, преда́в четы́рем четвери́цам во́инов стрещи́ его́, хотя́ по Па́сце извести́ его́ к лю́дем. И у́бо Петра́ стрежа́ху в темни́це: моли́тва же бе приле́жна быва́емая от це́ркве к Бо́гу о нем. Егда́ же хотя́ше его́ извести́ И́род, в нощи́ той бе Петр спя между́ двема́ во́инома, свя́зан желе́знома у́жема двема́, стра́жие же пред две́рьми стрежа́ху темни́цы. И се А́нгел Госпо́день предста́, и свет возсия́ в хра́мине: толкну́в же в ре́бра Петра́, воздви́же его́, глаго́ля: воста́ни вско́ре. И спадо́ша ему́ у́жя желе́зная с руку́. Рече́ же А́нгел к нему́: препоя́шися и вступи́ в плесни́цы твоя́. Сотвори́ же та́ко. И глаго́ла ему́: облецы́ся в ри́зу твою́ и после́дствуй ми. И изше́д вслед его́ идя́ше и не ве́дяше, я́ко и́стина есть бы́вшее от А́нгела, мня́ше же виде́ние зре́ти. Проше́дша же пе́рвую стра́жу и втору́ю, приидо́ста ко врато́м желе́зным, вводя́щым во град, я́же о себе́ отверзо́шася и́ма, и изше́дше преидо́ша сто́гну еди́ну, и а́бие отступи́ А́нгел от него́. И Петр быв в себе́, рече́: ны́не вем вои́стинну, я́ко посла́ Бог А́нгела Своего́ и изъя́т мя из руки́ И́родовы и от всего́ ча́яния люде́й иуде́йских.

Аллилуиа, глас 4:

Аллилуиа, Аллилуиа, Аллилуиа

Припев: Аллилуиа, Аллилуиа, Аллилуиа

Стих: Из глубины́ воззва́х к Тебе́, Го́споди, Го́споди, услы́ши гла́с мо́й

Припев: Аллилуиа, Аллилуиа, Аллилуиа

Стих: Да бу́дут у́ши Твои́, вне́млюще гла́су моле́ния моего́.

Припев: Аллилуиа, Аллилуиа, Аллилуиа

От Иоанна Свята́го Ева́нгелия чте́ние.

Сла́ва, Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́.

Рече́ Госпо́дь к ве́ровавшым к Нему́ иуде́ем: а́ще вы пребу́дете во словеси́ Мое́м, вои́стинну ученицы́ Мои́ бу́дете и уразуме́ете и́стину, и и́стина свободи́т вы. Отвеща́ша и ре́ша Ему́: се́мя Авраа́мле есмы́ и никому́же рабо́тахом николи́же, ка́ко Ты глаго́леши, я́ко свобо́дни бу́дете? Отвеща́ им Иису́с: ами́нь, ами́нь глаго́лю вам, я́ко всяк творя́й грех раб есть греха́, раб же не пребыва́ет в дому́ во век, сын пребыва́ет во век. А́ще у́бо Сын вы свободи́т, вои́стинну свобо́дни бу́дете.

Сла́ва, Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Молитва

о́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, свята́го апо́стола Твоего́ Петра́ от уз и темни́цы без вся́каго вре́да свободи́вый, приими́, смире́нно мо́лимтися, моле́ние сие́ ми́лостивно во оставле́ние грехо́в раба́ Твоего́ (имярек), в темни́цу всаже́ннаго, и моли́твами того́, я́ко Человеколю́бец, всеси́льною Твое́ю Десни́цею от вся́каго зла́го обстоя́ния изба́ви и на свобо́ду изведи́, да благодарно сла́вят Отца и Сы́на и Святаго Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Отпуст

Честне́йшую Херуви́м / и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, / без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, / су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, силою Честнаго и Животворящаго Креста; предстательством святых Ангелов Хранителей наших;святых славных первоверховных апостолов Петра и Павла, и прочих святых славных и всехвальных апостолов; святаго праведнаго Иосифа Прекраснаго; святой великомученицы Анастасии Узорешительницы; святаго священномученика Ермогена, патриарха Московскаго и всея Руси; преподобнаго и благовернаго князя Иоанна Угличскаго, во иноцех Игнатия, Вологодскаго чудотворца; святых славных добропобедных мучеников; святых праведных Богоотцев Иоакима и Анны и всех святых, спаси́ и помилуй нас, гре́шных, яко Благ и Человеколюбец.

Го́споди, поми́луй, трижды.