Шрифт

Канон молебный ко Пресвятой Богородице во всякой скорби поемый, глас 8.

Начало канонов общее.

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди, Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас. Ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Трижды.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, (трижды). Сла́ва, и ны́не:

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Таже тропарь Богородице, глас 4:

К Богоро́дице приле́жно ны́не притеце́м, гре́шнии и смире́ннии, и припаде́м, в покая́нии зову́ще из глубины́ души́: Влады́чице, помози́, на ны милосе́рдовавши, потщи́ся, погиба́ем от мно́жества прегреше́ний, не отврати́ твоя́ рабы́ тщи, Тя бо и еди́ну наде́жду и́мамы. (Дважды)

Слава и ныне: Не умолчи́м никогда́, Богоро́дице, си́лы Твоя́ глаго́лати недосто́йнии: а́ще бо ты не бы предстоя́ла моля́щи, кто бы нас изба́вил от толи́ких бед, кто же бы сохрани́л доны́не свобо́дны, не отсту́пим, Влады́чице, от Тебе́, Твоя́ бо рабы́ спаса́еши при́сно от вся́ких лю́тых.

Го́споди поми́луй, (12 раз). Сла́ва, и ны́не:

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Таже Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя. Яко беззако́ния моя́ аз зна́ю и грех мой пре́до мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х, и лука́вая пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х и победи́ши, внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́, безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся, омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие, возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х, и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́, и Ду́ха Твоего́ Свята́го не оты́ми от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́, и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́нныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́, возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Яко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо, всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н, се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая, тогда́ возложа́т на олта́рь Твой тельцы́.

Канон, глас 8

Песнь 1

Ирмос: Во́ду проше́д, я́ко су́шу, и еги́петскаго зла избежа́в, изра́ильтянин вопия́ше: Изба́вителю и Бо́гу на́шему пои́м.

Безчи́сленными ураня́еми есмы́ несча́стиями, зе́льными печа́льми, в них ослабева́ем, но уже́ Ты сих, Богома́ти, на Тя упова́ющия исхити́.

Безме́рно волне́ния ны́не лю́тыя се́рдца всех нас наполня́ют, но Ты приста́нище даждь, Де́во, и́же Тобо́ю предста́тельством непобеди́мым богате́ющим.

Слава: Вжиля́ющи и се́рдце, и помышле́ния на́ша, безполе́зных и недосто́йных раб Твои́х, укрепи́, Деви́це, Твои́ми предста́тельствы тя́жкия удо́бно отрази́ти.

И ныне: Спаса́ющи вся земноро́дныя, и тя́жких зол при́сно избавля́ющи, спаси́ ны́не моле́бники Твоя́ от вре́да обдержа́щаго ны, Богоневе́сто.

Песнь 3

Ирмос: Небе́снаго кру́га Верхотво́рче Го́споди, и Це́ркве Зижди́телю, Ты мене́ утверди́ в лю́бви Твое́й, жела́ний кра́ю, ве́рных утвержде́ние, еди́не Человеколю́бче.

Бу́ря отча́яния ны́не на нас воздохну́ла есть: Влады́чице, утеше́ние ми́ра, сию́ ути́ши, всех нас к ра́дости приста́нищу приводя́щи, окормля́ющи благода́тию Твоего́ заступле́ния.

Зло́бы де́монов я́ко мно́го стра́ждем, отсю́ду и жизнь всю печа́льнейшую прово́дим, Ты же помози́, Боже́ственныя Ра́дости вина́, печа́лящая скоре́йше разсева́ющи.

Слава: Ма́терними моле́ньми волне́ние злых, рабы́ Твои́ми овладева́ющее, укроти́, Всенепоро́чная, лука́выя ве́тры усыпля́ющи и проти́вную бу́рю дале́че уводя́щи.

И ныне: Твоему́ Сы́ну указу́ющи, благоскло́нному Го́споду, свобожде́ние вся́каго вре́да Твои́м моле́бником пода́й еди́ным манове́нием, го́рести изгна́ти, кре́пость я́ко иму́щи Богороди́тельнице.

Тропарь, глас 2:

Моле́ние те́плое и стенá необори́мая, / ми́лости исто́чниче, мирови прибе́жище, / приле́жно вопие́м Ти: / Богоро́дице Влады́чице, предвари́, / и от бед избáви нас, / еди́на вско́ре предстáтельствующая.

Песнь 4

Ирмос: Услы́шах, Го́споди, смотре́ния Твоего́ та́инство, разуме́х дела́ Твоя́ и просла́вих Твое́ Божество́.

Злых ны́не свирепе́ющия во́лны ско́рби Ты ути́ши, ти́хое ра́дости приста́нище заче́нши, Ма́ти Де́во.

Муче́ний свободи́, склони́вшися го́рестным мольба́м, вся́кую тя́гость насу́щную, Непоро́чная, а́бие подъе́млющи.

Слава: Го́рестными обстоя́нии изнемога́ем, коне́чне бе́дствующии, но сих тя́жесть легко́, Де́во, претвори́.

И ныне: Печа́ль уврачу́й, ны, ра́бы Твоя́, ны́не держа́щую, Яже боле́зни ма́терския в Рождестве́ Твое́м избежа́вши, Богоневе́стная.

Песнь 5

Ирмос: Просвети́ нас повеле́нии Твои́ми, Го́споди, и мы́шцею Твое́ю высо́кою Твой мир пода́ждь нам, Человеколю́бче.

Мрак разсе́й отча́яния коне́чнейшаго, све́том Твои́м просвеща́ющи ду́ши и́же Ти усе́рдно прибега́ющих, Всенепоро́чная.

Укрепи́ кре́пко сердца́ чту́щих Тя, во е́же муче́ний находя́щими уда́ры неура́неным пребы́ти, покрове́ным Бо́жией благода́тию.

Слава: Зми́я изворо́тливаго, моле́бником Твои́м вред причиня́ющаго и кова́рствия уготовля́ющаго, вся́ким о́бразом погуби́в, умертви́.

И ныне: Вся́каго врага́, вражде́бно належа́щаго нам, рабо́м Твои́м, Всенепоро́чная, Боже́ственною Твое́ю мо́щию растопта́в, уничто́жи.

Песнь 6

Ирмос: Моли́тву пролию́ ко Го́споду, и Тому́ возвещу́ печа́ли моя́, я́ко зол душа́ моя́ испо́лнися, и живо́т мой а́ду прибли́жися, и молю́ся я́ко Ио́на: от тли, Бо́же, возведи́ мя.

Налегли́ суть, кре́пции налегли́ Твои́м рабо́м, Богома́ти Де́во: и́же вражде́бно нам иму́щии приро́дою, вою́ющии и гнету́щии безме́рно: Ты же, наде́ждо кре́пкая, превознесе́нную горды́ню сих смири́.

Язвы, я́ко подо́бни суть я́ве, неисце́льныя нам сохраня́ются, сего́ ра́ди и ны́не неизлечи́мо для врачевства́ боля́щим пото́цы напада́ют, хле́щущии боле́зненно, но сих, Чи́стая, Ты изба́ви.

Слава: Жи́зни наслажде́ниям рабо́тающе, вся́кое воздержа́ние отверга́юще, су́щим пра́веднейшим судо́м Бо́жиим настоя́щим печа́льным осужде́ни есмы́, но бе́здну зол на́ших безме́рность бла́гости да победи́т.

И ныне: Изли́л есть на ны Госпо́дь гнев Свой Боже́ственным повеле́нием, я́ко бо и гне́ва стяжа́вших дете́й я́рость гне́ва Его́ прия́ла есть, пи́щу злых творя́, но Сего́ нам Ты уми́лостиви.

Кондaк, глас 6:

Предстáтельство христиа́н непосты́дное, / ходáтайство ко Творцу́ непрело́жное, / не пре́зри гре́шных моле́ний глáсы, / но предвари́, я́ко Благáя, на по́мощь нас, / ве́рно зову́щих Ти; / ускори́ на моли́тву, и потщи́ся на умоле́ние, / предстáтельствующи при́сно, Богоро́дице, чту́щих Тя.

Икос:

Простри́ дла́ни Твоя́, и́миже всех Влады́ку я́ко Младе́нца прия́ла еси́ за мно́жество бла́гости, / не оста́ви нас, всегда́ наде́ющихся на Тя, бо́дренною Твое́ю моли́твою, / и неисче́тною просты́нею уще́дри нас, / и пода́ждь душа́м на́шим милосе́рдие Твое́, во ве́ки источа́ющи, / Тебе́ бо и́мамы гре́шнии Засту́пницу от находя́щих на ны бед и зол. / Но я́ко иму́щи милосе́рдия щедро́ты, / ускори́ на моли́тву и потщи́ся на умоле́ние, / предста́тельствующи при́сно, Богоро́дице, чту́щих Тя.

Песнь 7

Ирмос: От Иуде́и доше́дше о́троцы, в Вавило́не иногда́, ве́рою Тро́ическою пла́мень пе́щный попра́ша, пою́ще: отце́в Бо́же, благослове́н еси́.

Твои́ми моле́нии, Богоро́дице, Твоего́ Сы́на упроси́ жа́лобу прия́ти у моле́бников па́дающих, но те́пло вопию́щих и ве́рою зову́щих: отце́в на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

Боже́ственныя ны́не ми́лости Тобо́ю улучи́ти ожида́ющии, Всенепоро́чная, моле́бныя гла́сы приво́дим боле́зненно, моле́ния умножа́юще и к Твоему́ о́бразу честно́му, я́ко бы жи́вому, обраща́ющеся.

Слава: Сокро́вище Тя ви́дяще неистоща́емое отню́дь и нерасточа́емое, прибега́ем почерпсти́ безме́рная благодея́ния, бога́тство неотъе́млемое, да не лиши́ши ны наде́жд сих ны́не.

И ныне: Ума́ малоду́шие вся ны обремени́ло есть, Всенепоро́чная, приве́дшее к му́кам, слеза́м и боле́знем, но Сама́ ны́не отыми́, вопи́ти: отце́в Бо́же, благослове́н еси́.

Песнь 8

Ирмос: Царя́ Небе́снаго, Его́же пою́т во́и а́нгельстии, хвали́те и превозноси́те во вся ве́ки.

Уны́ния серде́ц кто укрепи́т, удо́бно разреша́ющи, Де́во, а́ще не еди́но вои́стинну Боже́ственное Твое́ предста́тельство?

Го́рькия печа́ли Твои́х моле́бников кто ны́не укроти́т, а́ще не Ты Еди́на, Богороди́тельнице, Врача́ душ ро́ждшая?

Слава: Боле́знейшия на́ши ду́ши да уврачу́еши и искуше́ний мрак да изго́ниши, Непоро́чная, луча́ми честна́го Твоего́ заступле́ния.

И ныне: Обстоя́ния, тру́дности да преложи́ши в ра́дость, Ра́дость ро́ждшая, Влады́чице ми́ра, ве́рных предста́тельство.

Песнь 9

Ирмос: Вои́стинну Богоро́дицу Тя испове́дуем, спасе́ннии Тобо́ю, Де́во Чи́стая, с безпло́тными ли́ки Тя велича́юще.

Пло́тию ро́ждшая Го́спода вся́ческих, свобо́ду от злых да́руй нам, и́же к Нему́ благоприя́тными Боже́ственными проше́ниями.

Сжа́лися, Де́во, Твои́м моле́бником жа́лостным, и всего́ тя́жкаго свободи́, насу́щныя нападе́ния отряса́ющи.

Слава: Ра́дости и весе́лия испо́лни Твоя́ рабы́, всеце́ло Ти прибега́ющих, Непоро́чная, печа́ли серде́ц вытесня́ющи.

И ныне: Бо́га, благоде́теля всех и Спа́са, ма́терними Твои́ми моле́нии упроси́ избе́гнути опа́сностей, Чи́стая, всем рабо́м Твои́м.

Молитва.

О, Пресвятая Владычице Богородице, преблагословенная Мати Христа Бога, Спасителя нашего, всех скорбящих радосте, больных посещение, немощных покрове и заступнице, вдовиц и сирых покровительнице, матерей печальных всенадежная утешительнице, младенцев немощных крепосте, и всем безпомощным всегда готовая помоще и верное прибежище! Тебе, о Всемилостивая, дадеся от Всевышняго благодать во еже всех заступати и избавляти от скорбей и болезней, зане Сама лютыя скорби и болезни претерпела еси, взирающи на вольное страдание Сына Твоего возлюбленнаго и Того на кресте распинаема зрящи, егда оружие, Симеоном предреченное, сердце Твое пройде: темже Убо, о Мати чадолюбивая, вонми гласу моления нашего, утеши нас в скорби сущих, яко верная радости ходатаица. Предстоящи престолу Пресвятыя Троицы, одесную Сына Твоего, Христа Бога нашего, можеши, аще восхощеши, вся нам полезная испросити: ради с верою сердечною и любовию припадаем к Тебе, яко Царице и Владычице: слыши дщи, и виждь, и приклони ухо Твое, услыши моление наше и избави нас от обстоящих бед и скорбей: Ты бо Радосте всех верных, яко мир и утешение подаеши. Се зриши беду нашу и скорбь: яви нам милость Твою, посли утешение уязвленному печалию сердцу нашему, покажи и удиви на нас грешных богатство милосердия Твоего, подаждь нам слезы покаяния ко очищению грехов наших и утолению гнева Божия, да с чистым сердцем, совестию благою и надеждою несумненною прибегаем ко Твоему ходатайству и заступлению. Приими, Всемилостивая наша Владычице Богородице, усердное моление наше Тебе приносимое, и не отрини нас недостойных от Твоего благосердия, но подаждь нам избавление от скорби и болезни, защити нас от всякаго навета вражия и клеветы человеческия, буди нам помощница неотступная во вся дни жизни нашея, яко да под Твоим матерним покровом всегда пребудем цели и сохранени Твоим заступлением и молитвами к Сыну Твоему и Богу Спасителю нашему, Емуже подобает всякая слава, честь и поклонение, со безначальным Его Отцем и Святым Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Окончание канонов общее.

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́во ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Го́споди, поми́луй, (трижды)

Го́споди Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́твами Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере и всех святы́х, поми́луй и спаси́ нас, я́ко Благ и Человеколю́бец.