Шрифт

Канон благодарственный ко Пресвятой Богородице, глас 4.

Поемый в субботу Акафиста во святых обителех Святыя Горы Афон

Начало канонов общее.

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди, Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас. Ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Трижды.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, (трижды). Сла́ва, и ны́не:

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Тропарь, глас 8:

Повеле́нное та́йно прие́м в ра́зуме, / в кро́ве Ио́сифове тща́нием предста́ Безпло́тный, глаго́ля Неискусобра́чней: / приклони́вый схожде́нием Небеса́ вмеща́ется неизме́нно весь в Тя, / Его́же и ви́дя в ложесна́х Твои́х прие́мша ра́бий зрак, / ужаса́юся зва́ти Тебе́: / ра́дуйся, Неве́сто Неневе́стная.

Го́споди поми́луй, (12 раз). Сла́ва, и ны́не:

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Таже Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя. Яко беззако́ния моя́ аз зна́ю и грех мой пре́до мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х, и лука́вая пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х и победи́ши, внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́, безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся, омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие, возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х, и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́, и Ду́ха Твоего́ Свята́го не оты́ми от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́, и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́нныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́, возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Яко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо, всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н, се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая, тогда́ возложа́т на олта́рь Твой тельцы́.

Канон, глас 4

Песнь 1

Ирмос: Отве́рзу уста́ моя́, и напо́лнятся Ду́ха, и сло́во отры́гну Цари́це Ма́тери, и явлю́ся све́тло торжеству́я, и воспо́ю ра́дуяся Тоя́ чудеса́.

Избра́ла еси́, Чи́стая, наро́д и ца́рский Град, я́ко Цари́ца пра́вити и ца́рствовати над ним, да от поги́бели храни́ши ва́рвар вы́шший и чту́щий вели́чие Твое́.

Оле неизче́тных Твои́х о достоя́нии Твое́м, Всесвята́я, чуде́с, ка́ко невреди́ма, непотопля́ема соблюла́ еси́ его́, я́ко в пучи́не ва́рварскими окруже́на ветра́ми проти́вными.

Да пое́т Тебе́, Влады́чице, Дави́д, боже́ственный праоте́ц Твой: Ра́дованнаго гла́са послу́шай, Дщи, приклони́х ухо к наро́ду Твоему́, на вся́кое ле́то пою́щему благода́рственная.

Слава: Стрясла́ еси́, Влады́чице, и возмути́ла еси́ мо́ре, и в коне́ц потопи́ла еси́ корабли́, Христа́ ненави́дящия, ски́фскую поги́бель, я́коже Ага́ри [сыны]: наро́д же спасе́нный пое́т чудеса́.

И ныне: Па́жить многовре́менную, творя́щим напа́сти на град Твой, Де́во, возрази́ла еси́, лю́тым от Ага́ри, истреби́в во́инство их и в коне́ц потопи́в к до́му бежа́щих.

Песнь 3

Ирмос: Твоя́ песносло́вцы, Богоро́дице, живы́й и незави́стный исто́чниче, лик себе́ совоку́пльшия духо́вно утверди́ в Боже́ственней Твое́й сла́ве, венце́в сла́вы сподо́би.

Се язы́ком в зло́бе су́щим во́ды возшуме́ша, Чи́стая, Гра́ду Твоему́ в поги́бель кре́постию их: но я́ве си́лою Твое́ю при а́де разсе́яшася.

Лю́ди избра́нны, Де́во, язы́к свят Тебе́ я́ве и боже́ственное свяще́ние, ца́рствие избра́нное: Царьгра́д даде́ Твой Сын в достоя́ние.

Слава: Равноста́тное движе́ние пе́рсы со ски́фами подъе́мше в се́рдце свое́м я́ко ветр и бу́ря, Чи́стая, ко Гра́ду Твоему́ припадо́ша: но я́ко прах их разве́яла еси́.

И ныне: Изцеле́ сокруше́ние, Де́во, Твоея́ дще́ре, и муче́ние чужды́й и ху́лник ско́ро претерпе́: коня́ бо низве́ргла еси́ и вса́дника пра́ведно.

Седален, глас 1-й

Вели́кий во́ин невеще́ственных А́нгелов, во град Назаре́т предста́в, Царя́ возвеща́ет Твоего́, Чи́стая, и веко́в Го́спода: ра́дуйся, глаго́ля Тебе́, благослове́нная Мари́е, непостижи́мая и несказа́нная Глубино́, челове́ков воззва́ние.

Песнь 4

Ирмос: Неизсле́дный Бо́жий сове́т, е́же от Де́вы воплоще́ния Тебе́ Вы́шняго, проро́к Авваку́м усмотря́я, зовя́ше: сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Днесь пресла́вная ви́де, Чи́стая, Град, нача́льник градо́в, Тебе́ Де́ве воево́дствующей на враги́ на вся́кой су́ше, я́ко то́лща земли́ проседо́шася.

Ко́е Ти воздая́ние, Ма́ти Бо́жия, ны́не и́мамы возда́ти досто́йно, неключи́мии раби́, о всех и́миже нас облагоде́тельствовала еси́, те́мже от души́ Тя почита́ем.

Ага́ри исча́дия, и́мже прилага́ется Град служа́щий ни́жнему уде́лу, Влады́чице, приступи́вше я́ко вихрь к свобо́дному гра́ду Твоему́, я́ко ка́мень в пучи́не погрязо́ша.

Слава: Образы Всенепоро́чная, Твоего́ зра́ка в изображе́ниих то́чных иера́рх и все мно́жество с мольбо́ю о заступле́нии иму́ще, побе́ду на вра́ги воздвиго́ша.

И ныне: Ми́ра Тя Цари́цу Царьгра́д, над все́ми гра́дами ца́рствующий, а́ще и ве́дяще, оба́че Владычи́ца его́ [еси́], зело́ обогате́явыйся Тобо́ю, пребыва́ет врага́м непристу́пный.

Песнь 5

Ирмос: Ужасо́шася вся́ческая о Боже́ственней сла́ве Твое́й. Ты бо, неискусобра́чная Де́во, име́ла еси́ во утро́бе над все́ми Бо́га, и родила́ еси́ безле́тнаго Сы́на, всем воспева́ющим Тя мир подава́ющая.

Ви́дно бысть сло́во, преподо́бно соверша́емое, еди́н бо погна́ ты́сящы, и два вспять двигно́ста вся тмы в бе́гство, си́лою загради́вшеся Де́вы непобори́мою.

Ссече́ а́нгел, я́ко во изступле́нии пре́жде, Сеннахири́ма тмы, шата́вшагося на жива́го Бо́га; ны́не же неизче́тныя язы́ков до еди́наго умертви́ тмы Влады́чица.

Слава: Та́юще боле́зньми неуврачева́нными, ва́рвари вси, напа́дшии на насле́дие Твое́, Де́во, гла́дом и сне́дию птиц, и устраша́еми стра́шно, навыко́ша и́миже пострада́ша, я́ко Тебе́ презре́ша.

И ныне: Егда́ же Вы́шний язы́ки разделя́ше, я́ко да и́мут опека́ние у а́нгел, кро́вию Боже́ственною и́хже искупи́, достоя́ние ча́сти Ма́тери, Град спасе́, его́же храни́ши неруши́м.

Песнь 6

Ирмос: Боже́ственное сие́ и всечестно́е соверша́юще пра́зднество, богому́дрии, Богома́тере, прииди́те, рука́ми воспле́щим, от Нея́ ро́ждшагося Бо́га сла́вим.

Ору́жие, щит и брань, врага́м попира́ющим, Богоневе́сто, достоя́ние Твое́, тще́тны и безде́льны показа́ла еси́, я́ко Градозасту́пница его́ щито́м закры́вшая.

Непра́ведно напа́дши Перси́да на Царя́ градо́в, на рабо́ту пра́ведную влады́чествующему осуди́ся, побо́рствующей тому́ Богома́тери.

Ку́пы изведе́ мо́ре, я́коже еги́птяны пре́жде, ага́рян ме́ртвых, и́хже погрузи́, напа́дшыя на насле́дие Богома́тере.

Слава: Соде́лавый Град хра́мом Тебе́, Де́во, просла́вленным, влады́ка лику́ет, ви́дяй Тя сей соблюда́ющую и тще́тно взыва́ющаго врага́ сокруши́вшую.

И ныне: Лю́дие и Град христолюби́вый изба́вльшеся стра́шнаго поглоще́ния, побо́рствующей Тебе́, ны́не благода́рственное всено́щное в неседа́льнем стоя́нии соверша́ют, сла́вяще Тя.

Кондак, глас 8-й

Взбра́нной воево́де победи́тельная, яко изба́вльшеся от злых, благода́рственная воспису́ем Ти раби́ Твои́, Богоро́дице, но я́ко иму́щая держа́ву непобеди́мую, от вся́ких нас бед свободи́, да зове́м Ти: ра́дуйся, Неве́сто Неневе́стная.

Икос

А́нгел предста́тель с небесе́ по́слан бысть рещи́ Богоро́дице: ра́дуйся! И со безпло́тным гла́сом, воплоща́ема Тя зря, Го́споди, ужаса́шеся, и стоя́ше, зовы́й к Ней такова́я: ра́дуйся, Е́юже ра́дость возсия́ет; ра́дуйся, Е́юже кля́тва исче́знет. Ра́дуйся, па́дшаго Ада́ма воззва́ние; ра́дуйся, слез Е́виных избавле́ние. Ра́дуйся, высото́ неудобовосходи́мая челове́ческими помы́слы; ра́дуйся, глубино́ неудобозри́мая и А́нгельскима очи́ма. Ра́дуйся, яко еси́ Царе́во седа́лище; ра́дуйся, я́ко носи́ши Нося́щаго вся. Ра́дуйся, звездо́, явля́ющая со́лнце; ра́дуйся, утро́бо Боже́ственнаго воплоще́ния. Ра́дуйся, Е́юже обновля́ется тварь; ра́дуйся, Е́юже покланя́емся Творцу́. Ра́дуйся, Неве́сто Неневе́стная.

Песнь 7

Ирмос: He послужи́ша тва́ри богому́дрии па́че Созда́вшаго, но о́гненное преще́ние му́жески попра́вше, ра́довахуся, пою́ще: препе́тый отце́в Госпо́дь и Бог, благослове́н еси́.

Моле́бное Тебе́ моле́ние прино́сим, спасе́ни от стра́шнаго плене́ния, Чи́стая, изба́вится моля́щеся и от неви́димых враг, и́хже брань не в пло́ти и кро́ви есть, но уму́ супроти́вится.

Лу́цы вси си́льных сокруши́шася и изнемого́ша в себе́, немощни́и же я́ве препоя́сашася кре́постию и си́лою, я́ко непобори́мою разбогате́вше си́лою в упова́нии на Тя, Де́во.

Слава: Ху́льный угасе́ и истле́ язы́к пропове́дника гну́сныя же́ртвы, свы́ше бо пове́ржен бя́ше, паде́ж стра́шен, не вопия́й Ти: благослове́н, Влады́чице, Плод чре́ва Твоего́.

И ныне: Да отве́рзутся врата́ Твои́, Цари́це всех гра́дов, и да вни́дут свобо́дными нога́ми пре́жде у́зники Твои́ и су́щий в затво́ре, бию́щаго бо яре́м сокруши́ся, воево́дствующей Де́ве.

Песнь 8

Ирмос: Отроки благочести́выя в пещи́ Рождество́ Богоро́дичо спасло́ есть: тогда́ у́бо образу́емое, ны́не же де́йствуемое, вселе́нную всю воздвиза́ет пе́ти Тебе́: Го́спода по́йте дела́ и превозноси́те Его во вся ве́ки.

Пе́рсы и ми́ды, и и́же от гу́ннов, вра́жии ро́ди стяза́хуся: прииди́те и да удержи́м наро́д избра́нный, посреде́ бо них никто́же есть ца́рствуяй ны́не. Но обличи́шася в шата́нии то́чию, всех бо изъя́ла есть я́ко траву́ Де́ва.

Царь Тебе́ град, Богоро́дице, и́мже благоче́стие возмога́ет, всено́щное на вся́ко ле́то пое́т пра́вило и пра́зднует с весе́лием Царьгра́да изба́вительная и спаси́тельная я́ве, песносло́вя, Де́во, Рождество́ Твое́ стра́нное.

Слава: Разседо́шася ладии́ безбо́жников, друг на дру́га в тру́се и бу́ре гро́зней зе́льне ударя́ша, друзи́и уто́пли суть, вси до еди́наго погибо́ша и изчезо́ша, пла́чется же и племенонача́льник, ви́дяй де́ло, бы́вшыя и уцеле́вшыя мечи́.

И ныне: Погибо́ша язы́цы пресла́вно на достоя́ние Твое́ напа́дшии, воздвиго́ша уста́ бо к высоте́ небе́сней и укори́зненный их язы́к наставля́ша в зе́млю велича́ву, Де́во, я́коже Рапса́к, с ни́мже и истле́ша.

Песнь 9

Ирмос: Яко одушевле́нному Бо́жию киво́ту, да ника́коже ко́снется рука́ скве́рных. Устне́ же ве́рных Богоро́дице немо́лчно, глас а́нгела воспева́юще, с ра́достию да вопию́т: ра́дуйся, благода́тная, Госпо́дь с Тобо́ю.

Ди́вна Твоя́ есть ски́ния, пала́та всех Царя́, Дух бо Тя осени́, Богоро́дице, стра́шный устро́и Тя черто́г, ны́не же Град Твой сей насле́дие, но сохраня́еши сей от вра́жиих ва́рвар невреди́ма.

Ловя́тся, Богоро́дице Чи́стая, непра́ведно и́миже уловля́ша пра́ведных Град и наро́д из Перси́ды напа́вшии, на них напа́вшему стра́шно губи́тельству, воево́дствующей Тебе́, Де́во, на сих и совоево́дствующей ве́рному царю́.

Законоположи́тель пре́жде Моисе́й, вообража́яй дла́ньми Крест, наро́д Изра́илев от гну́сныя руки́ Амали́ка борца́ избавля́ет, ны́не же Кресто́м и о́бразы боже́ственными враго́в побежда́ют ру́це муже́й благочести́вых.

Слава: Яко одушевле́нным Бо́жиим киво́том избавля́емся Тобо́ю, Богороди́тельнице, в коне́ц водо́ю потопля́емей бра́ни язы́к покрыва́ющих земли́ лице́ и над хо́лмы вознося́щихся, Твои́м же потребля́емых попече́нием вско́ре, Чи́стая.

И ныне: Превозлета́ют, Богома́ти, Твоя́ чудеса́ си́лу сло́вес, кре́постию бо Твое́ю непобори́мою изба́вила еси́ иноплеме́нников нападе́ния, Чи́стая, на насле́дие Твое́, те́мже благода́рственно да вопию́ Ти: Ты еси́ мое́, Богоро́дице, избавле́ние, заступле́ние и прибе́жище.

Молитва.

Что Ти принесе́м, или́ что Ти воздади́м, о Преми́лостивая Госпоже́ Влады́чице, засту́пнице ро́да христиа́нскаго, за вся́ Твоя́ неисче́тная благодея́ния, я́же при́сно явля́еши всем призыва́ющим и́мя Твое́ и Твоея́ по́мощи прося́щим. Кто бо притека́яй к Те́бе посра́млен и неуслы́шан от Тебе́ отхо́дит, о премилосе́рдая Ма́ти? Ве́мы, Пречи́стая, я́ко за мно́жество грехо́в и беззако́ний на́ших не́смы досто́йни ниже́ и́мя Твое́ пресла́дкое нарещи́, не то́чию песнопе́ния от оскверне́нных усте́н Тебе́ приноси́ти, и удо́бее есть нам молча́ние люби́ти. Но да не яви́мся непа́мятливи и неблагода́рни пред Тобо́ю, дерза́ем приноси́ти Тебе́ сие́ коленопреклоне́нное славосло́вие: Ты же, премилосе́рдая Ма́ти, не возгнуша́йся прия́ти е, я́ко от избы́тка лю́бящих Тя серде́ц возноси́мое. Сама́ Ты, Влады́чице, благода́тию Твое́ю косни́ся серде́ц на́ших, да я́ко воск раста́явша, пролию́тся пред Тобо́ю в сле́зных благодаре́ниих и славосло́виих. Благодари́м Тя, Всепе́тая: не таи́м благодея́ний Твои́х, но велегла́сно возвеща́ем, да вси слы́шащии притека́ют к Тебе́, еди́ней непосты́дней Засту́пнице ро́да христиа́нскаго, и да немо́лчно славосло́вят Тя, Всепе́тую, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Окончание канонов общее.

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́во ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Го́споди, поми́луй, (трижды)

Го́споди Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́твами Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере и всех святы́х, поми́луй и спаси́ нас, я́ко Благ и Человеколю́бец.