Шрифт

Канон благодарственный ко Пресвятой Богородице по избавлении от болезни, глас 8.

Начало канонов общее.

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди, Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас. Ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Трижды.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, (трижды). Сла́ва, и ны́не:

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Таже тропарь Богородице, глас 4:

К Богоро́дице приле́жно ны́не притеце́м, гре́шнии и смире́ннии, и припаде́м, в покая́нии зову́ще из глубины́ души́: Влады́чице, помози́, на ны милосе́рдовавши, потщи́ся, погиба́ем от мно́жества прегреше́ний, не отврати́ твоя́ рабы́ тщи, Тя бо и еди́ну наде́жду и́мамы. (Дважды)

Слава и ныне: Не умолчи́м никогда́, Богоро́дице, си́лы Твоя́ глаго́лати недосто́йнии: а́ще бо ты не бы предстоя́ла моля́щи, кто бы нас изба́вил от толи́ких бед, кто же бы сохрани́л доны́не свобо́дны, не отсту́пим, Влады́чице, от Тебе́, Твоя́ бо рабы́ спаса́еши при́сно от вся́ких лю́тых.

Го́споди поми́луй, (12 раз). Сла́ва, и ны́не:

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Таже Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя. Яко беззако́ния моя́ аз зна́ю и грех мой пре́до мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х, и лука́вая пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х и победи́ши, внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́, безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся, омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие, возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х, и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́, и Ду́ха Твоего́ Свята́го не оты́ми от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́, и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́нныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́, возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Яко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо, всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н, се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая, тогда́ возложа́т на олта́рь Твой тельцы́.

Канон, глас 8

Песнь 1

Ирмос: Во́ду проше́д, я́ко су́шу, и еги́петскаго зла избежа́в, изра́ильтянин вопия́ше: Изба́вителю и Бо́гу на́шему пои́м.

Две́ре Боже́ственнаго Восто́ка, две́ри состра́стия ми отве́рзла еси́ и пути́, ко а́ду кланя́щагося, изба́вила еси́: те́мже благода́рственно при́сно сла́влю Тя.

Се́рдцем и ду́хом и умо́м смире́нным, зане́ улучи́х, Де́во свята́я, по́мощи от Тебе́, благодарю́ Тя непреста́нно, раб Твой.

Слава: Печа́ль пре́йде мне в ра́дость, се бо ви́дим есмь здрав благода́тию Твое́ю: те́мже, Пренепоро́чная Мари́я, благодарю́ Тебе́ и ве́рою сла́влю Тя.

И ныне: Ко хра́му Твоему́ Боже́ственному прибе́гший, му́ками вся́кими обурева́ем лю́то, раб Твой улучи́ тишину́: и сего́ ра́ди, Де́во, сла́вит Тя.

Песнь 3

Ирмос: Небе́снаго кру́га Верхотво́рче Го́споди, и Це́ркве Зижди́телю, Ты мене́ утверди́ в лю́бви Твое́й, жела́ний кра́ю, ве́рных утвержде́ние, еди́не Человеколю́бче.

Греха́ глубина́ мя в вели́кое мо́ре вве́рже, Чи́стая, боле́зни: но притеко́х в тиша́йшее щедро́т Твои́х приста́нище и, улучи́в исцеле́ния, жела́нием сла́влю Тя.

Боле́зни моея́ отра́да ста́лася еси́ и одержа́щия му́ки ско́ро измени́ла еси́, Богоблагода́тная: сего́ ра́ди благода́рственныя гла́сы Ти провеща́ю ве́рою, раб Твой.

Слава: Моего́ не презре́ла еси́ плаче́внаго моле́ния, точи́ши бо исто́чник состра́стия, благоутро́бная Влады́чице: те́мже боле́знь мою́ и души́ му́ку Боже́ственным посеще́нием Твои́м ско́ро утоли́ла еси́.

И ныне: От одра́ му́ки, от врат а́довых мя, от тесне́йшаго озлобле́ния вознесла́ еси́ к све́ту осла́бы на широту́ кре́пости: тех ра́ди велича́ю Тя, Нескве́рная Влады́чице.

Тропарь, глас 2:

Моле́ние те́плое и стенá необори́мая, / ми́лости исто́чниче, мирови прибе́жище, / приле́жно вопие́м Ти: / Богоро́дице Влады́чице, предвари́, / и от бед избáви нас, / еди́на вско́ре предстáтельствующая.

Песнь 4

Ирмос: Услы́шах, Го́споди, смотре́ния Твоего́ та́инство, разуме́х дела́ Твоя́ и просла́вих Твое́ Божество́.

Одержа́щаго зно́я огне́м жего́мое се́рдце мое́ росо́ю ми́лости Твоея́ свободи́ла еси́: сего́ ра́ди, Де́во, ублажа́ю Тя.

На мне удиви́ла еси́, Нескве́рная Богоневе́сто, ми́лости Твоя́, изба́вльши мя озлобле́ния и одержа́щаго неча́яния.

Слава: Гла́са моего́ услы́шавши, вся́кое от мене́ отъя́ла еси́ неудо́бство: те́мже всегда́ сла́влю Тя, Просла́вленная Присноде́во.

И ныне: Состра́стия сподо́била еси́ несострада́тельна мя и посети́ла еси́ мя, во обстоя́ниях смята́емаго, Богоро́дице: те́мже велича́ю Тя.

Песнь 5

Ирмос: Вску́ю мя отри́нул еси́ от лица Твоего́, Све́те Незаходи́мый, и покры́ла мя есть чу́ждая тьма, окая́ннаго? Но обрати́ мя и к све́ту за́поведей Твои́х пути́ моя́ напра́ви, молю́ся.

Одержа́щий мя мрак посеще́нием Твои́м, Чи́стая, потреби́ся, мно́ги му́ки облегче́ние невиди́мо прия́ша: за сие́ сла́влю, благодарю́ и велича́ю те́плое Твое́, Де́во, заступле́ние.

Во смире́нии се́рдца песнь благода́рственную, Чи́стая, приношу́ Ти, ве́рный Твой раб, изба́вльшийся стужа́ющих, Пречи́стая, и вопию́ Ти: Ра́дуйся, Прибе́жище в ну́ждах су́щих, ра́дуйся, Еди́ная челове́к По́моще.

Слава: Мра́чный хито́н стужа́ющия мя боле́зни совлекла́ еси́ и исцеле́ния сия́ющим па́че ча́яния облекла́ еси́, те́мже ны́не лику́ю обра́дованно в хра́ме Твое́м, воспева́я Твоя, Де́во, чудеса́.

И ныне: Неусы́пным моле́нием мя, хотя́щаго в смерть усну́ти, возбуди́ла еси́ и коне́ц боле́зней посеще́нием Твои́м Боже́ственным положи́ла еси́, и возвела́ мя еси́ от глубины́ мно́гия му́ки: сего́ ра́ди, Де́во, сла́влю Тя.

Песнь 6

Ирмос: Очи́сти мя, Спа́се, мно́га бо беззако́ния моя́, и из глубины́ зол возведи́, молю́ся: к Тебе́ бо возопи́х, и услы́ши мя, Бо́же спасе́ния моего́.

Плач раба́ Твоего́ в ра́дость обрати́ла еси́, растерза́ла бо еси́ мое́ мно́гаго озлобле́ния вре́тище, Пренепоро́чная, и весе́лием исцеле́ния препоя́сала еси́.

Разсла́блена я́ко пре́жде Твой Сын возста́ви, Богороди́тельнице Чи́стая, та́ко мя, раба́ Твоего́, от ражда́ющия смерть боле́зни восхи́тила еси́: сего́ ра́ди велича́ю Тя.

Слава: Концы́ моея́ жи́зни помышля́ющаго поми́ловала еси́: и ны́не, Де́во Чи́стая, храм Твой святы́й ра́дуяся обхожду́, благода́рственным язы́ком и се́рдцем ублажа́ю Тя.

И ныне: Души́ моея́ уклоне́ния исцели́, Присноде́во, я́ко утоли́ла еси́ лю́тыя му́ки теле́сныя: я́ко да обою́ду здрав, хвалу́ благода́рственную и́мам приводи́те Ти.

Кондaк, глас 6:

Предстáтельство христиа́н непосты́дное, / ходáтайство ко Творцу́ непрело́жное, / не пре́зри гре́шных моле́ний глáсы, / но предвари́, я́ко Благáя, на по́мощь нас, / ве́рно зову́щих Ти; / ускори́ на моли́тву, и потщи́ся на умоле́ние, / предстáтельствующи при́сно, Богоро́дице, чту́щих Тя.

Икос:

Простри́ дла́ни Твоя́, и́миже всех Влады́ку я́ко Младе́нца прия́ла еси́ за мно́жество бла́гости, / не оста́ви нас, всегда́ наде́ющихся на Тя, бо́дренною Твое́ю моли́твою, / и неисче́тною просты́нею уще́дри нас, / и пода́ждь душа́м на́шим милосе́рдие Твое́, во ве́ки источа́ющи, / Тебе́ бо и́мамы гре́шнии Засту́пницу от находя́щих на ны бед и зол. / Но я́ко иму́щи милосе́рдия щедро́ты, / ускори́ на моли́тву и потщи́ся на умоле́ние, / предста́тельствующи при́сно, Богоро́дице, чту́щих Тя.

Песнь 7

Ирмос: Отроцы евре́йстии в пещи́ попра́ша пламе́нь дерзнове́нно и на ро́су огнь преложи́ша, вопию́ще: благослове́н еси́, Го́споди Бо́же, во ве́ки.

Ра́дуйся, ра́досте стужа́емых и заступле́ние оби́димых, ра́дуйся, кро́ве наги́х и сла́во вопию́щих: благослове́н, Пречи́стая, Плод чре́ва Твоего́.

Врачева́ние точи́ши боля́щим от дла́ни Твоея́, Мари́е Богоро́дице, от него́же Твоего́ раба́ напои́ла еси́, вопию́щаго: благослове́н, Пречи́стая, Плод чре́ва Твоего́.

Слава: Ки́ими гла́сы Тя воспою́? Ко́им язы́ком Тя, Богоро́дице, возвелича́ю? Яко боле́зни го́рькия и трудо́в тягча́йших благоутро́бием неизрече́нно свободи́ла еси́ Твоего́ раба́.

И ныне: Ви́дела еси́ скорбь мою́, Де́во, и вняла́ еси́ гла́су моему́ и изба́вила еси́ лю́тых мои́х страсте́й и боле́зней и бед: благодарю́ Тя, Влады́чице, наде́ждо моя́ изве́стная.

Песнь 8

Ирмос: Седмери́цею пещь халде́йский мучи́тель Богочести́вым неи́стовно разжже́, си́лою же лу́чшею спасе́ны сия́ ви́дев, Творцу́ и Изба́вителю вопия́ше: о́троцы, благослови́те, свяще́нницы, воспо́йте, лю́дие, превозноси́те во вся ве́ки.

Боле́зньми стена́емый, огне́вицею пали́мый и треволне́нием лю́тым сотряса́емый приступи́х к Тебе́, Влады́чице Благослове́нная Пречи́стая; и я́ко ми́лостивая не омерзи́ла мя еси́ отню́д, но спасла́ еси́ вопию́щаго: свяще́нницы благослови́те, лю́дие превозноси́те Христа́ во ве́ки.

Обдержа́щими боле́зньми го́рько ми сокруша́ему и неча́янием живота́ стена́ему, нескве́рная, на мое́ смире́ние призре́ла еси́ и к исцеле́нию изве́стному призва́ла еси́, вопию́щаго от се́рдца: свяще́нницы благослови́те, лю́дие превозноси́те Христа́ во ве́ки.

Слава: На мою́ воззре́ла еси́, Богома́ти, не́мощь и благоутро́бием па́че ча́яния спасла́ еси́ раба́ Твоего́, Влады́чице: весе́лием испо́лнила еси́, си́лою Боже́ственною и ра́достию пою́щаго: о́троцы благослови́те, свяще́нницы по́йте, лю́дие превозноси́те Христа́ во ве́ки.

И ныне: Улучи́в исцеле́ния, Езеки́я пре́жде к до́му Госпо́дню ско́ро притече́, Бо́га Вседержи́теля благодари́ти, Влады́чице: аз же, улучи́в от Тебе́ исцеле́ние, к хра́му Твоему́ приступи́х, от души́ и се́рдца благодаря́ Тя, Де́во, во вся ве́ки.

Песнь 9

Ирмос: Устраши́ся всяк слух неизрече́нна Бо́жия снизхожде́ния, я́ко Вы́шний во́лею сни́де да́же и до пло́ти, от деви́ческаго чре́ва быв Челове́к: те́мже Тя, Пречи́стую Богоро́дицу, ве́рнии, велича́ем.

Ко́е хвале́ние, Блага́я, досто́йно возсыла́ти и́мам раб Твой, зане́ такова́го благодея́ния сподо́била мя еси́ и страсте́й, веду́щих мя в а́да про́пасти, свободи́ла мя еси́ хода́тайством Твои́м, Преблагослове́нная?

Свято́е селе́ние Бо́жие, ра́дуйся, Еди́на сме́ртных украше́ние, хра́ме Пресвяты́й Царя́ и престо́ле о́гненный, милосе́рдым Твои́м претяже́нием тяготу́ обле́гчила еси́ боле́зни моея́, и исцеле́ния и жи́зни сподо́била мя еси́.

Слава: Прииди́те, вся бра́тие моя́, совозвесели́теся о́бще велича́юще Бо́жию Ма́терь, исто́чник изоби́льный, от него́же мне ток пресве́тлый исцеле́ния проистече́ и пла́мень боле́зней мои́х до конца́ погуби́.

И ныне: Нескве́рная Влады́чице Чи́стая, се́рдца моего́ стра́сти исцели́ и бу́дущия мя жи́зни Боже́ственныя прича́стника сотвори́ и тя́жких жития́ моле́нии Твои́ми изба́ви, да сла́влю Тя, заступле́ние ве́рных, нескве́рная.

Молитва.

Что Ти принесе́м, или́ что Ти воздади́м, о Преми́лостивая Госпоже́ Влады́чице, засту́пнице ро́да христиа́нскаго, за вся́ Твоя́ неисче́тная благодея́ния, я́же при́сно явля́еши всем призыва́ющим и́мя Твое́ и Твоея́ по́мощи прося́щим. Кто бо притека́яй к Те́бе посра́млен и неуслы́шан от Тебе́ отхо́дит, о премилосе́рдая Ма́ти? Ве́мы, Пречи́стая, я́ко за мно́жество грехо́в и беззако́ний на́ших не́смы досто́йни ниже́ и́мя Твое́ пресла́дкое нарещи́, не то́чию песнопе́ния от оскверне́нных усте́н Тебе́ приноси́ти, и удо́бее есть нам молча́ние люби́ти. Но да не яви́мся непа́мятливи и неблагода́рни пред Тобо́ю, дерза́ем приноси́ти Тебе́ сие́ коленопреклоне́нное славосло́вие: Ты же, премилосе́рдая Ма́ти, не возгнуша́йся прия́ти е, я́ко от избы́тка лю́бящих Тя серде́ц возноси́мое. Сама́ Ты, Влады́чице, благода́тию Твое́ю косни́ся серде́ц на́ших, да я́ко воск раста́явша, пролию́тся пред Тобо́ю в сле́зных благодаре́ниих и славосло́виих. Благодари́м Тя, Всепе́тая: не таи́м благодея́ний Твои́х, но велегла́сно возвеща́ем, да вси слы́шащии притека́ют к Тебе́, еди́ней непосты́дней Засту́пнице ро́да христиа́нскаго, и да немо́лчно славосло́вят Тя, Всепе́тую, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Окончание канонов общее.

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́во ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Го́споди, поми́луй, (трижды)

Го́споди Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́твами Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере и всех святы́х, поми́луй и спаси́ нас, я́ко Благ и Человеколю́бец.