Шрифт

Богородичник - каноны Божией Матери на каждый день.

Глас 8. Четверг.

Богородичен, глас 8.

Мы́сленная врата́ Жи́зни, Пречи́стая Богоро́дице, / притека́ющия к Тебе́ ве́рно изба́ви от бед: / да сла́вим пресвято́е Рождество́ Твое́ во спасе́ние душ на́ших.

Слава и ныне, глас тойже:

Де́во Пречи́стая, спаси́ ны моли́твами Твои́ми, / дви́жущи утро́бу ма́тернюю, / Сы́ну Твоему́ и Бо́гу на́шему.

Канон Пресвятей Богородице

Песнь 1

Ирмос: Пои́м Го́сподеви, прове́дшему лю́ди Своя́ сквозе́ Чермно́е мо́ре, я́ко Еди́н сла́вно просла́вися.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Ми́лостива мне Христа́ соде́лай, Де́во Пренепоро́чная, в День при65 стра́шнаго осужде́ния изыма́ющи.

Одожди́ ми, Влады́чице, молю́ся, ка́пли умиле́ния, су́щую ми скве́рну отмыва́ющи, я́ко да сла́влю Тя.

Слава: Просвети́ мя Де́во, Яже Свет незаходи́мый ро́ждшая, моея́ ле́ности глубо́кую тьму отгоня́ющи.

И ныне: Спаси́ мя, Богоро́дице, во мно́гих гресе́х поги́бшаго, и му́ки вся́кия, и лю́таго осужде́ния изба́ви.

Песнь 3

Ирмос: Небе́снаго кру́га Верхотво́рче, Го́споди, и Це́ркве Зижди́телю, Ты мене́ утверди́ в лю́бви Твое́й, жела́ний кра́ю, ве́рных утвержде́ние, Еди́не Челове́колюбче.

Свяще́ннаго жития́ отпа́д, Пречи́стая, приложи́хся ското́м и осужде́н весь бых: но Ты, Яже Судию́ ро́ждшая, от вся́каго осужде́ния изба́ви мя и спаси́.

К Тебе́ прибега́ю, Влады́чице, всегда́ мно́жеством напа́стей обстои́ма уще́дривши спаси́ мя, Яже Спа́са ро́ждшая вся́ческих и Го́спода, Еди́на Препе́тая.

Cлава: Непроходи́мая Две́ре, Яже к Бо́гу приводя́щи, Отрокови́це, две́ри покая́ния ми отве́рзи, молю́ся, очи́стивши грехо́в мои́х скве́рну, ту́чами ми́лости Твоея́, Богоблагода́тная.

И ныне: Изба́ви мя страсте́й наведе́ния, Влады́чице, и борю́щияся враги́ моя́ ны́не победи́: утверди́ мя на ка́мени Бо́жиих хоте́ний и ду́шу мою́ просвети́, Две́ре Боже́ственнаго Све́та.

Песнь 4

Ирмос: Услы́шах, Го́споди, смотре́ния Твоего́ та́инство: разуме́х дела́ Твоя́ и просла́вих Твое́ Божество́.

Души́ моея́ я́звы исцели́, Богоблагода́тная Де́во: ум мой просвети́, Чи́стая, омраче́нный стра́стными нахо́ды.

Уны́нием спя́щаго и грехо́м покрове́ннаго, к покая́нию мя, Пречи́стая, призови́, я́ко Ма́ти Сло́ва.

Слава: Неискусобра́чная Влады́чице, Яже воплоще́нное Сло́во ро́ждшая, ду́шу мою́ просвети́ и от гее́нны изба́ви и муче́ния.

И ныне: На Тя наде́жду мою́ возложи́х всю, Ма́ти Де́во: ду́шу мою́ соблюди́, Яже Бо́га ро́ждши Спа́са моего́.

Песнь 5

Ирмос: Вску́ю мя отри́нул еси́ от лица́ Твоего́, Све́те Незаходи́мый, и покры́ла мя есть чу́ждая тьма окая́ннаго? Но обрати́ мя и к све́ту за́поведей Твои́х пути́ моя́ напра́ви, молю́ся.

Души́ моея́ стра́сти всенеисце́льныя, Отрокови́це, исцели́, и уга́сший ле́ностию свети́льник мой возжзи́, и к покая́ния путе́м наста́ви, Де́во, да ве́рою и любо́вию Тя сла́влю.

Себе́ осужда́ю пре́жде испыта́ния, Богора́дованная, сту́дная дела́ ношу́ еди́н осужде́нный: но предста́ни ми, я́ко предста́тельница су́щи всем, и лю́таго осужде́ния изба́ви мя.

Слава: Избавля́ющи мя от плене́ния, и одержа́щия душетле́нныя молвы́, и страсте́й лю́тых, умерщвля́ющих мя, не преста́й, Пресвята́я Отрокови́це, гре́шником засту́пнице, челове́ком гото́вая Помо́щнице.

И ныне: Умерщвле́на мя всего́ жа́лом сме́ртным от преступле́ния, оживи́, Пречи́стая, Яже Жизнь заче́ншая ми́рови Изба́вителя и Царя́, и к све́ту наста́ви мя.

Песнь 6

Ирмос: Очи́сти мя, Спа́се, мно́га бо беззако́ния моя́, и из глубины́ зол возведи́, молю́ся: к Тебе́ бо возопи́х, и услы́ши мя, Бо́же спасе́ния моего́.

Умерщвле́на мя мно́гими преступле́ньми, Пречи́стая Де́во, оживи́, Яже Жизнь челове́ком неизрече́нно ро́ждшая, Богоро́дице, и твори́ти ми во́лю Госпо́дню наста́ви.

Тя предста́тельницу и сте́ну ве́рнии вси стяжа́хом, и́же во глубине́ зол, и молв, и печа́лей потопля́емии при́сно, Богоро́дице, Еди́на ве́рным прибе́жище.

Слава: Увяди́вшая сады́ безбо́жия, Пренепоро́чная, Твои́м Святы́м прозябе́нием, расту́щую во мне при́сно вра́жию зло́бу потреби́, Пречи́стая.

И ныне: Освяти́ мой ум и просвети́ се́рдце мое́, Свята́я Ма́ти Бо́жия, и одержа́щих мя зол измени́: да Тя сла́влю тве́рдую засту́пницу мою.

Таже: Го́споди поми́луй, трижды. Слава, и ны́не

Седален, глас 8:

О чудесе́ но́ваго! О стра́шнаго та́инства! Взыва́ше Агница, Сы́на зря́щи на Дре́ве кре́стнем просте́рта: что Се Сло́ве Бо́жий безсме́ртный? Ка́ко мертв зри́шися и зе́млю коле́блеши, я́ко Всеси́лен? Но воспева́ю Твое́ стра́шное и Боже́ственное схожде́ние.

Песнь 7

Ирмос: Отроцы евре́йстии в пещи́ попра́ша пла́мень дерзнове́нно и на ро́су огнь преложи́ша, вопию́ще: благослове́н еси́, Го́споди Бо́же, во ве́ки.

Ми́лостива бу́ди ми, Де́во, и ура́нена м ору́жием греха́, пла́стырем исцели́ Твоея́ моли́твы: и огня́ негаси́маго исхити́ мя во ве́ки.

Изба́ви мя, Ма́ти Спа́сова, одержа́щаго лю́таго плене́ния, помышле́ний лука́вых и одержа́ний прегреше́ния, я́ко да при́сно спаса́емь, по до́лгу Тя сла́влю.

Слава: И ны́не к Тебе́ прибега́ю, Богома́ти, прегреше́ний плени́цами стя́гнут: за милосе́рдие ми́лости разреши́ мя, Де́во, и от бесо́в изба́ви муче́ния и зло́бы.

И ныне: Уще́дри и спаси́ мя, Де́во, Яже Ще́драго ро́ждши Бо́жия Сло́ва: и све́том, и́же в Тебе́, озари́ ду́шу мою́, и от бесо́в изба́ви мя лю́таго кова́рства.

Песнь 8

Ирмос: Седмери́цею пещь халде́йский мучи́тель Богочести́вым неи́стовно разжже́, си́лою же лу́чшею спасе́ны сия́ ви́дев, Творцу́ и Изба́вителю вопия́ше: о́троцы, благослови́те, свяще́нницы, воспо́йте, лю́дие, превозноси́те во вся ве́ки.

Иже по всему́ соверше́н и естество́м непристу́пен, яви́ся прикоснове́н мне, пло́тию обложе́н из Тебе́, Неискусобра́чная: Его́же приле́жно моли́ беззако́ний мои́х бре́мя облегчи́те и суда́ бу́дущаго изба́вити мя.

Яже Судию́ и Го́спода ро́ждши па́че сло́ва, Сего я́ко Сы́на Твоего́, Пресвята́я, умоли́: в Час Суда́ осужде́ния, и огня́, и тьмы несвети́мыя, и скре́жета зубна́го изба́вити мя, ве́рою благоче́стно пою́щаго Тя всегда́.

Слава: Богороди́тельнице Пречи́стая, души́ моея́ я́звы и грехо́вный собла́зны очи́сти, исто́чником отмыва́ющи, и́же из ребр Рождества́ Твоего́, и и́же от них поте́кшими струя́ми: к Тебе́ бо взыва́ю, и к Тебе́ прибега́ю, и Тебе́ молю́ Богоблагода́тную.

И ныне: Умерщвле́нную ду́шу мою́ угрызе́нием змиины́м, Еди́на я́ве Живо́т ро́ждшая, Пренепоро́чная, оживи́: и нас ра́ди, Де́во, Рожде́ннаго, де́йствовати поспеши́ хоте́ния, вопию́щу: о́троцы, благослови́те, свяще́нницы, воспо́йте, лю́дие, превозноси́те Его во ве́ки.

Песнь 9

Ирмос: Ужасе́ся о сем Не́бо, и земли́ удиви́шася концы́, я́ко Бог яви́ся челове́ком пло́тски, и чре́во Твое́ бысть простра́ннейшее небе́с. Тем Тя Богоро́дицу а́нгелов и челове́к чинонача́лия велича́ют.

Просвети́, Две́ре Све́та, ослепле́нную ду́шу мою́ страстьми́, и лука́выми по́мыслы очерне́вшую, и бе́дствующую: и изба́ви мя напа́стей, и от бесо́в озлобле́ния и истяза́ния лю́таго, и бу́дущаго пла́мене и му́ки.

Пощади́ мя, Спа́се, рожде́йся от Де́вы и сохрани́вый Ро́ждшую Тя нетле́нну и по Рождестве́: егда́ ся́деши суди́ти дело́м мои́м, беззако́ния и грехи́ моя́ пре́зри, я́ко безгре́шен, и я́ко Бог ми́лостив и Человеколю́бец.

Слава: Нося́щи Небе́сный Огнь рука́ма, я́ко клеща́ми, Богоблагода́тная, души́ моея́ стра́сти попали́, Чи́стая, и стра́шнаго осужде́ния и огня́ и томле́ния лю́таго бесо́вскаго свободи́ мя.

И ныне: Осия́нием Твои́м мы́сленным просвети́ на́ша помышле́ния, и сердца́ и ра́зумы, Отрокови́це Богоблагода́тная, я́ко да стезя́ми живо́тными пра́ве ходя́ще, ми́лость полу́чим, возвеща́юще при́сно хвалы́ Твоя́.

Молитва ко Пресвятой Богородице

Ца­ри́це моя́ пребла­га́я, Наде́ждо моя́ Бо­го­ро́­ди­це, Прия́телище си́рых, и стра́нных Предста́тельнице, скорбя́щих Ра́досте, оби́димых Покрови́тельнице! Зри́ши мою́ беду́, зри́ши мою́ скорбь, помози́ ми я́ко не́мощну, окорми́ мя я́ко стра́нна. Оби́ду мою́ ве́си, разреши́ ту, я́ко во́лиши: я́ко не и́мам ины́я по́мощи ра́зве Тебе́, ни ины́я Предста́тельницы, ни бла­ги́я Уте́шительницы, то́кмо Тебе́, о Бо­гома́­ти; я́ко да сохрани́ши мя и покры́еши во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва Богородице в Четверг:

Кто Тебе по достоянию ублажити может, Пресвятая Дево, чии уста воспети способны Твое величие, всяк смысл превосходящее? Вся преславная о Тебе содеянная таинства, Богородице, выше смысла и слова суть; красоте девства Твоего и пресветлой чистоте Твоей удивишася Херувимы и ужасошася Серафимы; чудесе бо рождества Твоего нетленнаго ни человеческий, ни ангельский язык изрещи может. От Тебе бо безлетный и Единородный Сын Божий, Бог Слово, неизреченно воплощишся, родися и с человеки поживе, и Тя, яко Матерь Свою, зело возвеличи. Царицу Тя всея твари показа, нам же известное спасения пристанище. Тем вси под кров Твой притекающий, различными скорбями и болезньми одержимии, приемлют от Тебе богатно утешение и исцеление и Тобою от бед спасаются: Ты бо еси воистину Мати всех скорбящих и обремененных, печальных радость, больных целительница, юным хранительница, старости жезл, праведных похвала, грешным спасения надежда и к покаянию путеводительница: всем бо всегда предстательством Твоим помогавши и всех заступаешь, Всеблагая, прибегающих к Тебе с верою и любовию. Ты и мне помози, отчаянному деяний моих ради. Заступнице усердная рода христианскаго; заступи мя, да не до конца погибну во гресех, ибо не имам инаго прибежища и покрова, разве Тебе, Владычице Мати Живота; не остави убо мене и не презри мя, но ими же Сама веси судьбами спаси мя, яко благословенна еси во веки веков. Аминь.